ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chew*, -chew-

chew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chew (n.) ขนมหวาน (ที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน)
chew (vt.) เคี้ยว Syn. jaw, masticate
chew (vt.) บด Syn. grind, crush
chew away (phrv.) กินตลอด See also: กินไม่หยุด
chew away (phrv.) กัดทำลายด้วยฟัน
chew on (phrv.) แทะ See also: กัดซ้ำๆ Syn. bite on
chew on (phrv.) ทบทวน See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง Syn. bite on
chew out (phrv.) ด่าว่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดุด่า, ว่ากล่าว
chew over (phrv.) ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน Syn. bite on, chew on
chew the fat (sl.) คุย See also: จ้อ, พูด
chew up (phrv.) เคี้ยว (อาหาร) ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: เคี้ยวให้ละเอียด
chew up (phrv.) กัดทำลายด้วยฟัน See also: กัด, แทะ
chew up (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. tell off
chew up (phrv.) กังวล (คำไม่เป็นทางการ) See also: วิตก
chew upon (phrv.) แทะ See also: กัดซ้ำๆ Syn. chew on
chew upon (phrv.) ทบทวน See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง Syn. bite on
chewing gum (n.) หมากฝรั่ง
chewy (n.) ที่ต้องเคี้ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
chewing gum(ชู'อิง) n. หมากฝรั่ง
chewy(ชู'วี) adj. เคี้ยวไม่ได้ง่าย, See also: chewiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chew(vi,vt) เคี้ยว,เคี้ยวเอื้อง
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง,ตังเม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chewing cycleวัฏจักรเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chewingการเคี้ยว [การแพทย์]
Chewing Gumหมากฝรั่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขบฉัน (n.) chew See also: mastication
ขบฉัน (v.) chew See also: munch
เคี้ยว (v.) chew See also: grind, masticate, crush, manducate Syn. บด
กะล่อมกะแล่ม (v.) chew imperfectly
หมากฝรั่ง (n.) chewing gum
หนุบ (adv.) chewy Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ
หนุบๆ (adv.) chewy Syn. หนุบหนับ
หนุบหนับ (adv.) chewy Syn. หนุบๆ
กร้วม (adv.) sound of chewing See also: collision sound
กะลังตังไก (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. ต้นตำแย, ตำแยตัวเมีย
ต้นตำแย (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย
ตะบัน (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing Syn. ตะบันหมาก
ตะบันหมาก (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing
ตำแย (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย
ตำแยตัวเมีย (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. ต้นตำแย, กะลังตังไก
เนิบ (adv.) (chew) slowly Syn. แหยะๆ
แจะ (int.) onomatopoeia from the sound of chewing
แหยะ (adv.) (chew) slowly Syn. เนิบ, แหยะๆ
แหยะๆ (adv.) (chew) slowly Syn. เนิบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Except, of course, for the guy who offered to chew on my pantyhose!ยกเว้นชายคนนึง เขาขอเีค้ยวถุงน่องของฉัน
I'm gonna sit across from her, chew my food with my mouth closed,ผมจะนั่งตรงข้ามกับเธอเคี้ยวอาหารของฉันกับปากของฉันปิด
As soon as I get you loose, you can chew through my ropes.น้ำเชี่ยวกรากขึ้นทุกขณะ
If it's about me acting without orders, you can chew me out when I get back.ถ้าฉันทำอะไรนอกเหนือคำสั่ง, คุณก็เขี่ยฉันทิ้งได้เลย.
And chew tobacco like a man.เคี้ยวยาเส้นแบบผู้ชาย
You just pop one in your mouth, and you chew !"คุณก็หลับหูหลับตาเคี้ยวไปเถอะ
I want to bite your cheek and chew on it. It's so fucking cute.ฉันอยากกัดแก้มคุณแล้วเคี้ยว มันน่ารักจริงๆ
I want to chew your face, and I want to scoop out your eyes and I want to eat them.ฉันอยากเคี้ยวหน้าคุณ และอยากควักตาคุณ...
Because I'm going to chew it all downเพราะฉันจะเคี้ยวแกลงท้องให้หมด
Because I'm going to chew it all downเพราะกูจะเคี้ยวมึงไม่ให้เหลือซากไงละ
You can't chew them?You can't chew them?
Then I will chew them for youThen I will chew them for you

chew ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侃大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, 侃大山] to chat; to chew the fat
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, 臭骂 / 臭罵] tongue-lashing, chew out
[gěn, ㄍㄣˇ, 艮] blunt; tough; chewy
口香糖[kǒu xiāng táng, ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤ ㄊㄤˊ, 口香糖] chewing gum
[jǔ, ㄐㄩˇ, 咀] chew
咀嚼[jǔ jué, ㄐㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, 咀嚼] chew
里贾纳[Lǐ jiǎ nà, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚˇ ㄋㄚˋ, 里贾纳 / 里賈納] Regina city, capital of Saskatchewan province, Canada

chew ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃぶる[, shaburu] (v5r,vt) to suck; to chew
噛み潰す;噛潰す[かみつぶす, kamitsubusu] (v5s,vt) to chew up
歯が立たない[はがたたない, hagatatanai] (exp,adj-i) (1) unable to compete with; not able to make a dent in (e.g. a problem); not able to get a solid hit in (e.g. in a fight); (2) hard to chew
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.)
ガム[, gamu] (n) chewing gum; (P)
サスカチワン[, sasukachiwan] (n) Saskatchewan
シコシコ[, shikoshiko] (n,vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap
チューインガム[, chu-ingamu] (n) chewing gum
チュアブル[, chuaburu] (n) chewable (pill)
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[, puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew)
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame
もぐもぐ;もごもご[, mogumogu ; mogomogo] (adv,vs,adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp,v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.)
口噛み酒[くちかみさけ, kuchikamisake] (n) sake made from rice or other cereal which is chewed before fermentation
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation
噛み熟す;噛みこなす;噛熟す;かみ殺す[かみこなす, kamikonasu] (v5s,vt) to chew; to digest
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P)
歯ごたえ(P);歯応え[はごたえ, hagotae] (n) feel (consistency) of food while being chewed; (P)
羽虱[はじらみ;ハジラミ, hajirami ; hajirami] (n) (uk) biting louse (any louse of order Mallophaga); chewing louse
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument)

chew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บดเอื้อง[v.] (bot-eūang) EN: ruminate ; chew the cud FR: ruminer
ดุด่า[v. exp.] (du dā) EN: berate ; abuse ; upbraid ; chew out FR:
กะล่อมกะแล่ม[v.] (kalǿmkalaem) EN: chew imperfectly ; bolt one's food FR:
เคี้ยว[v.] (khīo) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
เคี้ยวเอื้อง[v.] (khīo-eūang) EN: ruminate ; chew the cud FR: ruminer
เคี้ยวตุ้ย ๆ = เคี้ยวตุ้ยๆ[v. exp.] (khīo tui-tu) EN: chew with gusto FR:
ของขบเคี้ยว[n.] (khøngkhopkh) EN: munchies ; light food snacks ; snacks ; things to bite or chew FR:
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit ; chew FR: croquer ; mordre
ขบฉัน[v.] (khopchan) EN: chew ; eat FR:
ขบเมล็ดแตงโม[v. exp.] (khop malet ) EN: chew melon seeds FR:
กิน[v.] (kin) EN: eat ; drink ; consume ; chew FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; avaler ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.) ; casser la croûte (loc. - fam.)
กินหมาก[v. exp.] (kin māk) EN: chew betel ; be busted in the mouth FR: chiquer du bétel
กล้อมแกล้ม[v.] (klǿmklaem) EN: chew imperfectly ; bolt one's food FR:
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut ; cut in two ; cut open ; slice ; make an incision ; chop ; separate by force ; chew ; slit ; hew FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite ; chew on FR: ronger ; grignoter ; mordiller
บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (bābin maphr) EN: chewy baked sweet young coconut FR:
ชานหมาก[n. exp.] (chān māk) EN: chewed-out betel quid FR:
แจะ[interj.] (jae) EN: onomatopoeia from the sound of chewing FR:
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka p) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing FR:
เคี้ยวหมากฝรั่ง[v. exp.] (khīo māk fa) EN: FR: mâcher du chewing-gum
กร้วม[X] (krūam) EN: smacking ; [sound of chewing] FR:
หลบเลี่ยง[v.] (lop līeng) EN: avoid ; evade ; eschew FR: échapper
หมากฝรั่ง[n. exp.] (māk farang) EN: chewing gum FR: chewing gum [m]
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes FR: feuille de thé à mastiquer
หนึบ[adj.] (neup) EN: gummy ; chewy ; gluey ; sticky FR:
เหนียวหนึบ[adj.] (nīo neup) EN: chewy ; sticky FR:
หนุบหนับ[X] (nupnap) EN: nibbling (at) ; chewy FR:
ภาษาแต้จิ๋ว[n. exp.] (phāsā Taēji) EN: Teochew dialect FR: cantonais [m]
ตะบัน[n.] (taban) EN: tubular mortar and pestle for pounding betel ; metal tube /mortar used in combination with a pestle [in shredding betel leaves and areca nuts for chewing] FR:
ตะบันหมาก[n. exp.] (taban māk) EN: tubular mortar and pestle for pounding betel ; metal tube /mortar used in combination with a pestle [in shredding betel leaves and areca nuts for chewing] FR: mortier cylindrique [servant à broyer le bétel] [m]
แต้จิ๋ว [n. prop.] (Tāejiu) EN: Teochew people FR:
แต้จิ๋ว [n. prop.] (Tāejiu) EN: Teochew dialect FR:
เทียนสบัดงา[xp] (thīen sabat) EN: chewy sticky rice flour dumpling stuffed with savory bean paste coated with sesame FR:
เทียนเสวย[n. exp.] (thīen sawoē) EN: chewy sticky rice flour dumpling coated with sesame FR:
ยาฉุน[n.] (yāchun) EN: strong chewing tobacco FR:
ยาฝอย[n.] (yāføi) EN: mild chewing tobacco FR:
ยาจืด[n.] (yājeūt) EN: mild chewing tobacco FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chew
Back to top