ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheerfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheerfully*, -cheerfully-

cheerfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheerfully (adv.) อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfully (adv.) อย่างร่าเริง See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี Syn. cheerily, happily Ops. sadly, morosely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดหัว (v.) talk cheerfully and humorously
ร่า (adv.) cheerfully See also: happily, joyfully Syn. เบิกบาน, เริงร่า
ร่าเริง (adv.) cheerfully See also: delightfully, happily, joyfully Syn. เบิกบาน
สนุกสนาน (adv.) cheerfully See also: joyfully, hilariously, happily, merrily Syn. ร่าเริง
แจ่มใส (adv.) cheerfully See also: fine, freshly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd cheerfully say... - I beg your pardon.เขาจะพูดอย่างสดใสว่า ผมขอโทษครับ
My Lord God, even now I accept at thy hands cheerfully and willingly, with all its anxieties, pains and sufferings, whatever death it shall please thee to be mine.เลือดการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ผมมักจะใช่วิธีนั้นเพราะ คุณช่วยผมไม่ได้ ความเจ็บปวด และความทุกข์ทั้งหมด
My Lord God, even now I accept at thy hands cheerfully and willingly, with all of its anxieties, pains and sufferings, whatever death it shall please thee to be mine.กับผู้หญิงที่บอสตัน เธอบอกว่าคุณแก่กว่าเธอ ไม่เท่าไหร่ - หมดเวลาแล้ว
You're gonna have to dress more cheerfully.ถ้าคุณอยากไปบ้านฉัน คุณต้องแต่งตัวให้ดูสดชื่นกว่านี้หน่อย
I guess when he said, [in a gravely voice] I'm gonna git you, [cheerfully] uh, he meant chocolates.ฉันเดาว่าตอนที่เขาพูด ผมจะงาบคุณ เขาคงหมายถึงให้งาบช็อกโกแลต

cheerfully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)

cheerfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腰の軽い[こしのかるい, koshinokarui] (adj-i) (See 腰が軽い) cheerfully working
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P)
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp,v5u) to smile cheerfully; to crack a smile
元気よく;元気良く[げんきよく, genkiyoku] (adv) cheerfully; vigorously
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly
晴れがましく[はれがましく, haregamashiku] (adv) cheerfully; ceremoniously

cheerfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly FR:
แจ่มใส[adv.] (jaemsai) EN: cheerfully ; freshly FR:
หม้า[v.] (mā) EN: play cheerfully FR:
ร่า[adv.] (rā) EN: openly ; cheerfully FR: grandement ; joyeusement
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:
สนุกสนาน[adv.] (sanuksanān) EN: cheerfully FR:
แต้[adv.] (tāe) EN: broadly ; cheerfully ; all over FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheerfully
Back to top