ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collar*, -collar-

collar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collar (n.) ปกเสื้อ See also: คอเสื้อ Syn. neckband, ruff, torque
collar (n.) ปลอกคอ (สัตว์เลี้ยง) See also: แอก Syn. torque, band
collar (vt.) ลากคอเข้าคุก (คำสแลง) See also: ลากคอไปคุมขัง Syn. arrest, catch, seize, apprehend, capture, grab
collar (vt.) ใส่ปลอกคอ Syn. band
collar line (n.) คอเสื้อ Syn. neckband, neckline
collarbone (n.) กระดูกไหปลาร้า Syn. clavicle
collared (sl.) ถูกจับ See also: โดนจับกุม
English-Thai: HOPE Dictionary
collar(คอล'ละ) n. ปลอกคอ,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,สิ่งที่คล้ายวงแหวน,แถบหนังหรือโลหะที่ยึดรอบคอสัตว์,แอก,วงแหวนของเสา,สร้อยคอประดับ -Id. (be hot under the collar โกรธ)
collar beamn. คานที่ตอกกับจันทัน,อกไก่
collar buttonn. กระดุมเสื้อที่ปลอกคอเสื้อ
collar workn. งานที่ยากลำบาก
collarbone(คอล'ละโบน) n. กระดูกไหปลาร้า
collaret(คอล'ละเรท) n. คอเสื้อที่สตรีใช้
collarette(คอล'ละเรท) n. คอเสื้อที่สตรีใช้
English-Thai: Nontri Dictionary
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
collarbone(n) กระดูกไหปลาร้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collar๑. รอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ fillet]๒. รอยเชื่อมวงรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collarเสื้อคอตั้ง,แถบคอเล็กๆ [การแพทย์]
Collaretteขุยยุ่ยที่ขอบพยาธิสภาพ,ขอบในของผื่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอ (n.) collar Syn. คอเสื้อ
คอเสื้อ (n.) collar See also: neck
ปก (n.) collar See also: lapel Syn. ปกเสื้อ, คอเสื้อ, คอเสื้อ
ปกเสื้อ (n.) collar See also: lapel Syn. คอเสื้อ, คอเสื้อ
ปลอก (n.) collar See also: band
ปลอกคอ (n.) collar See also: dog collar
กระดูกไหปลาร้า (n.) collarbone See also: clavicle
ไหปลาร้า (n.) collarbone See also: clavicle Syn. กระดูกไหปลาร้า
กินเปี้ยว (n.) white-collared kingfisher See also: Halcyon chloris Syn. นกกินเปี้ยว
คอกระเช้า (n.) round-necked sleeveless collar
คอกะลาสี (n.) sailor collar
คอจีน (n.) mandarin collar
คอตั้ง (n.) stand-up collar See also: upright collar
คอบัว (n.) Peter pan collar
คอปาด (n.) kind of collar
คอวี (n.) V-shaped collar
คอเชิ้ต (n.) shirt collar
นกกินเปี้ยว (n.) white-collared kingfisher See also: Halcyon chloris
บัวคอเสื้อ (n.) cloth of a collar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's that collar for?ไอ้ปลอกคอนั่น มีไว้ทำอะไร?
How's it going to look on her college application under extracurriculars-- "Shoots blue collar thugs"?แต่มันจะเป็นยังไงล่ะ ตรงกิจกรรม นอกเวลาเรียนในใบสมัครเรียน/ยิงนักเลงหรอ
He was running away all the time so we got him a collar with a GPS locator.Now you know what it feels like to lose what you love.
With the collar in place, a red light comes on, telling us that the zombie's desire for human flesh has been contained, making the zombie as gentle as a household pet.ใส่ปลอกคอเข้าไป ไฟแดงจะปรากฏ แสดงให้เรารู้ว่า ความกระหายหิวเนื้อมนุษย์ ของซอมบี้นั้นหมดไป ทำให้ซอมบี้อ่อนโยนและเชื่องอย่างกับสัตว์เลี้ยงเลย
But if the collar light goes out, call Zomcon, or push the nearest safety button and we'll be there to handle any zombie problem,แต่ถ้าเมื่อไหร่ไฟปลอกคอดับลง ให้แจ้ง ซอมคอน หรือกดปุ่มนิรภัยที่ใกล้ที่สุด เราจะรีบไปกำจัดปัญหาซอมบี้กวนใจ
They slapped a collar on her before she even hit the floor.เธอยังไม่ทันล้มลงพื้นด้วยซ้ำ พวกเขาก็สวมปลอกคอให้เธอทันที
That's why he invented the collar in the first place.เขาถึงได้ประดิษฐ์เจ้าปลอกคอแสนเชื่องอันแรกไง
Whoa, whoa, whoa. Collar that dog, boy.วู้, วู้, whoa.Collar ไอ้หมาบ้า
Then you just have to find the sensor and disarm it so you can walk more than 30 feet out that door without the collar detonating.เธอแค่หาตัวจับสัญญาณ แล้วถอดมันออก แล้วคุณก็เดินออกจากประตูไป 30 ฟุต โดยปลอกคอไม่ระเบิด
Or you could try and take the collar off yourself.หรือคุณลองถอดปลอกคอออกเอง
Unlock her collar and let her go.ถอดปลอกคอเธอ แล้วปล่อยเธอไป
Unlock her collar and let her go.ปลดล๊อคปลอกคอออก ให้เธอไป

collar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
套包[tào bāo, ㄊㄠˋ ㄅㄠ, 套包] collar part of horse harness
领扣[lǐng kòu, ㄌㄧㄥˇ ㄎㄡˋ, 领扣 / 領釦] collar button
蓝领[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, 蓝领 / 藍領] blue collar; common laborer
[jí, ㄐㄧˊ, 襋] coat collar
硬领[yìng lǐng, ˋ ㄌㄧㄥˇ, 硬领 / 硬領] collar
[wèi, ㄨㄟˋ, 褽] collar
锁骨[suǒ gǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨˇ, 锁骨 / 鎖骨] collarbone; clavicle
[bó, ㄅㄛˊ, 襮] embroidered collar; expose
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, 灰领 / 灰領] gray collar; specialist; technical worker; engineer
[méi, ㄇㄟˊ, 鋂] lock; metal dog collar
[lǐng, ㄌㄧㄥˇ, 领 / 領] neck; collar; to lead; to receive
罗口[luó kǒu, ㄌㄨㄛˊ ㄎㄡˇ, 罗口 / 羅口] rib collar; rib top of socks
脖领[bó lǐng, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄥˇ, 脖领 / 脖領] shirt collar
领子[lǐng zi, ㄌㄧㄥˇ ㄗ˙, 领子 / 領子] shirt collar

collar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イートンカラー[, i-tonkara-] (n) Eton collar
ウイングカラー[, uingukara-] (n) wing collar
オープンカラー[, o-punkara-] (n) open collar
ショールカラー[, sho-rukara-] (n) shawl collar
スタンドカラー[, sutandokara-] (n) stand-up collar
スチールカラー[, suchi-rukara-] (n) steel collar worker; robot
チャイニーズカラー[, chaini-zukara-] (n) Mandarin collar; Chinese collar
ノミ取り首輪;蚤取り首輪;のみ取り首輪[ノミとりくびわ(ノミ取り首輪);のみとりくびわ(蚤取り首輪;のみ取り首輪), nomi torikubiwa ( nomi tori kubiwa ); nomitorikubiwa ( nomi tori kubiwa ; nomi tori] (n) flea collar
ピーターパンカラー[, pi-ta-pankara-] (n) Peter Pan collar
ピンホールカラー[, pinho-rukara-] (n) pinhole collar
マンダリンカラー[, mandarinkara-] (n) mandarin collar
学ラン;学らん[がくラン(学ラン);がくらん(学らん), gaku ran ( gaku ran ); gakuran ( gaku ran )] (n) (uk) (sl) type of Japanese school uniform for boys often stand-up collar with long jacket and loose trousers
掛け襟[かけえり, kakeeri] (n) protective collar on kimono or bed clothes
立ち襟;立襟[たちえり, tachieri] (n) stand-up collar
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos
詰襟;詰め襟[つめえり, tsumeeri] (n) stand-up collar
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard
カラー[, kara-] (n) (1) collar; (2) color; colour; (3) calla (variety of arum lily); (P)
カラーレス[, kara-resu] (n) (1) collarless; (2) colorless; colourless
クラカケザメ属[クラカケザメぞく, kurakakezame zoku] (n) Cirrhoscyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae)
クラカケザメ科[クラカケザメか, kurakakezame ka] (n) Parascylliidae (family of collared carpet sharks containing 8 species and 2 genera)
グレーカラー[, gure-kara-] (n) gray-collar; grey-collar
コラーレバタフライフィッシュ[, kora-rebatafuraifisshu] (n) redtail butterflyfish (Chaetodon collare); brown butterflyfish; collared butterflyfish
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion
バリオレートテンジクザメ属[バリオレートテンジクザメぞく, bariore-totenjikuzame zoku] (n) Parascyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae)
ブルーカラー[, buru-kara-] (n) blue-collar worker; (P)
ホワイトカラー[, howaitokara-] (n) white-collar; (P)
ミディ[, midei] (n) (1) midi (i.e. midiskirt); (2) middy; middy blouse; blouse with a sailor collar; (P)
事務系労働者[じむけいろうどうしゃ, jimukeiroudousha] (n) white-collar
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker; (P)
勤め人[つとめにん, tsutomenin] (n) office worker; salaried man; white-collar worker
大木葉木菟[おおこのはずく;オオコノハズク, ookonohazuku ; ookonohazuku] (n) (uk) collared scops owl (Otus bakkamoena)
岩雲雀[いわひばり;イワヒバリ, iwahibari ; iwahibari] (n) (uk) alpine accentor (Prunella collaris)
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker
御山雀[おやますずめ;オヤマスズメ, oyamasuzume ; oyamasuzume] (n) (uk) (obsc) (See 岩雲雀) alpine accentor (Prunella collaris)
思想犯[しそうはん, shisouhan] (n) white-collar crime
折り襟[おりえり, orieri] (n) turned-down collar; lapel
白子鳩[しらこばと;シラコバト, shirakobato ; shirakobato] (n) (uk) Eurasian collared dove (Streptopelia decaocto); collared dove
縫腋[ほうえき, houeki] (n) (1) (See 襴,闕腋) stitched side of some traditional Japanese clothing; clothing with such a stitched side; (2) robe with a round collar, stitched sides and a ran, worn by the emperor and high-ranking officials

collar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขื่อคัด[n.] (kheūkhat) EN: collar beam FR:
ขื่อขวาง[n.] (kheūkhwāng) EN: collar beam FR:
คอ[n.] (khø) EN: collar FR: col [m]
คอบัว[n.] (khøbūa) EN: Peter pan collar FR:
คอเชิ้ต[n.] (khøchoēt) EN: shirt collar FR:
คอจีน[n. exp.] (khø Jīn) EN: mandarin collar FR:
คอกะลาสี[n.] (khø kalāsī) EN: sailor collar FR:
คอกระเช้า[n.] (khøkrachao) EN: round-necked sleeveless collar FR:
คอปาด[n.] (khøpāt) EN: kind of collar FR:
คอปก[n. exp.] (khø pok) EN: turned-down collar ; shirt with a collar ; blouse with a collar FR:
คอเสื้อ[n.] (khøseūa) EN: collar FR: col [m]
คอเสื้อเปื่อย[n. exp.] (khøseūa peū) EN: frayed collar FR:
คอตั้ง[n.] (khøtang) EN: high collar ; stand up collar FR:
คอวี[n.] (khøwī) EN: V-shaped collar FR:
กระดูกไหปลาร้า[n. exp.] (kradūk haip) EN: clavicle ; collar bone ; collar blade FR: clavicule [f]
แผงคอ[n.] (phaēngkhø) EN: mane ; decoration attached to the collar FR: crinière [f]
ปลอก[n.] (pløk) EN: sleeve ; ring ; collar FR: manchon [m] ; anneau [m] ; protection [f]
ปลอกคอ[n.] (pløkkhø) EN: collar ; dog collar FR: collier [m]
ปก[n.] (pok) EN: collar FR:
ปกคอเสื้อ [n. exp.] (pokkhøseūa) EN: collar FR: col [m]
สันคอหมู[n. exp.] (san khø mū) EN: pork collar FR:
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: collarbone ; clavicle FR: clavicule [f]
คนงาน[n.] (khonngān) EN: worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
งูพงอ้อสีน้ำตาล[n. exp.] (ngū phong-ø) EN: Collared Reed Snake FR:
งูพงอ้อท้องเหลือง [n. exp.] (ngū phong-ø) EN: Collared Reed Snake FR:
นกฮูก ; นกเค้ากู่[n. exp.] (nok hūk ; n) EN: Collared Scops Owl ; Collared Scops-Owl ; Indian Scops-owl FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกเขาไฟ[n. exp.] (nokkhao fai) EN: Red Collared Dove ; Red Turtle Dove FR: Tourterelle à tête grise [f] ; Tourterelle naine (de l'Inde) [f]
นกเค้าแคระ[n. exp.] (nok khao kh) EN: Collared Owlet FR: Chevêchette à collier [f]
นกเค้ากู่ ; นกฮูก[n. exp.] (nok khao kū) EN: Collared Scops Owl ; Collared Scops-Owl ; Indian Scops-owl FR: Petit-duc à collier [m] ; Petit-duc des Indes [m]
นกกิ้งโครงคอดำ[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Black-collared Starling ; Black-collared Myna FR: Étourneau à cou noir [m] ; Martin à col noir [m]
นกกินเปี้ยว[n. exp.] (nok kinpīo) EN: Collared Kingfisher ; Todiramphus chloris FR: Martin-chasseur à collier blanc [m] ; Todiramphus chloris
นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล ; นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kraten ) EN: Rufous-collared Kingfisher ; Actenoides concretus FR: Martin-chasseur trapu [m] ; Actenoides concretus
นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง[n. exp.] (nok kratit ) EN: Collared Grosbeak FR: Gros-bec voisin [m] ; Gros-bec à collier [m]
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Sand Martin ; Bank Swallow ; Collared Sand Martin FR: Hirondelle de rivage [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle grise [f] ; Cotyle riveraine [f]
รากขวัญ[n.] (rākkhwan) EN: collarbone FR:
เหยี่ยวแมลงปอขาแดง[n. exp.] (yīo malaēng) EN: Collared Falconet FR: Fauconnet à collier [m]

collar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hundehalsband {n}dog collar
Mattscheibenring {m}matt collar
arbeitslos {adj}out of work; out of job; out of collar
Haltenase {f}retaining collar
Stehkragen {m}stand up collar
Druckring {m}thrust pad; thrust ring; thrust collar
Alpenbraunelle {f} [ornith.]Alpine Accentor (Prunella collaris)
Sydneysperber {m} [ornith.]Australian Collared Sparrow Hawk
Arbeiter {m}blue-collar worker
Arbeitergewerkschaft {f}blue-collar union
Bund {m}collar
Bundbolzen {m}collar stud
Bundbuchse {f}collar bushing
Halsbandschnäpper {m} [ornith.]Collared Flycatcher (Ficedula albicollis)
Rotflügel-Brachschwalbe {f} [ornith.]Collared Pratincole (Glareola pratincola)
Brustband-Sturmvogel {m} [ornith.]Collared Petrel
Kappenwaldfalke {m} [ornith.]Collared Forest Falcon
Rotkehlfälkchen {n} [ornith.]Collared Falcon
Schlankschnabel-Regenpfeifer {m} [ornith.]Collared Plover
Einsiedlerlori {m} [ornith.]Collared Lory
Wachtelkauz {m} [ornith.]Collared Owlet
Halsbandeule {f} [ornith.]Collared Scops Owl
Halsband-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Collared Nightjar
Krawattenmusketier {n} [ornith.]Collared Inca
Jungferntrogon {m} [ornith.]Collared Trogon
Halsband-Faulvogel {m} [ornith.]Collared Puffbird
Halsbandarassari {m} [ornith.]Collared Aracari
Weißnacken-Ameisenwürger {m} [ornith.]Collared Antshrike
Orientbrachschwalbe {f} [ornith.]Eastern Collared Pratincole
Rotnackensperber {m} [ornith.]Grey Moluccan Collared Sparrow Hawk
Kichertaube {f} [ornith.]Javanese Collared Dove
Brillentaube {f} [ornith.]Mourning Collared Dove
Halsband-Falterfisch {m} (Chaetodon collare) [zool.]Pakistan butterfly
Ringschnabelente {f} [ornith.]Ring-necked Duck (Aythya collaris)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collar
Back to top