ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comedian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comedian*, -comedian-

comedian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comedian (n.) ตัวตลก See also: ตัวละครตลก Syn. entertainer, clown, buffon, jester, comic
comedian (n.) นักแสดงตลก Syn. entertainer, buffon, jester, performer
comedian (n.) ผู้ที่มีลักษณะตลก Syn. humorist, humourist, comic
English-Thai: HOPE Dictionary
comedian(คะมี'เดียน) n. ตัวตลก,ผู้ที่มีลักษณะตลก, Syn. comedienne
English-Thai: Nontri Dictionary
comedian(n) ตัวตลก,จำอวด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comediansนักแสดงชวนหัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำอวด (n.) comedian See also: clown, entertainer, joker
ตัวตุ๊ย (n.) comedian See also: funny guy, buffoon, comic, clown
ตุ๊ย (n.) comedian See also: funny guy, buffoon, comic, clown Syn. ตัวตุ๊ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He said I was a comedian playing to an audience who's afraid to laugh.เขาบอกว่าพระเจ้าเป็นดาราตลก เขาแสดงต่อหน้าคนดูที่ไม่กล้าหัวเราะ
This next comedian has been waiting...นักพูดคนต่อไป... - ลุยเลย
Who wants to be a comedian anyway? When I was a kid, I wanted to be a superhero.ใครบ้างอยากเป็นตลก สมัยเด็กๆ ผมอยากเป็นยอดมนุษย์...
I mean, it's like the stand-up comedian you have to sit through before Pink Floyd comes out.เหมือนการเล่นตลก ต้องนั่งดูไปจนกว่า วงพิงค์ฟลอยด์จะออกมา
See, the problem is, though after the concert's over, no matter how great the show was you girls are always looking for the comedian again.แต่ปัญหาก็คือ... พอจบคอนเสิร์ตแล้วไม่ว่ามันจะดีแค่ไหน ผู้หญิงก็ยังไปมองหาดาวตลกอยู่ดี
I'm going to be a comedian someday.ชั้นนะ สักวันนึง.. อยากเป็นนักแสดงตลก
You know what a comedian is, right?เธอรู้จักใช่มั้ย นักแสดงตลกน่ะ?
How come you don't know what a comedian is?ไม่รู้ว่านักแสดงตลกคืออะไรเนี่ยนะ?
Tonight, a comedian died in New York.คืนนี้ คอมเมเดี้ยนสิ้นใจในนิวยอร์ก
Maybe the killer didn't know who the Comedian was.มันอาจไม่รู้ว่า คอมเมเดี้ยนเป็นใครก็ได้
Look, Comedian made a lot of enemies over the years even among his friends.หลายปีมานี้ คอมเมเดี้ยนสร้างศัตรูไว้เยอะ... ...แม้แต่พวกเดียวกันเอง
He wrote that book. Said some bad things about the Comedian in it.หนังสือที่แกเขียน กล่าวให้ร้ายอะไรคอมเมเดี้ยนรึเปล่า ?

comedian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy)
二枚目半[にまいめはん, nimaimehan] (n) (halfway between 二枚目 and 三枚目) comedian who plays a lover's part; man who is both handsome and fun
コメディアン[, komedeian] (n) comedian; (P)
三枚目[さんまいめ, sanmaime] (n) (1) (from Kabuki system of ranking characters) comedian; actor who plays comic roles; (2) figure of fun; laughing stock
大道芸人[だいどうげいにん, daidougeinin] (n) street performer (comedian)
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser

comedian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker FR: pitre [m] ; bouffon [m]
นักแสดงตลก[n. exp.] (nak sadaēng) EN: comedian FR:
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)
ตลกคะนอง[v. exp.] (talok khanø) EN: be a joker ; be a comedian FR:
ตัวตุ๊ย[n. exp.] (tūa tui) EN: comedian FR:
ตุ๊ย[n.] (tui) EN: comedian FR:
ตลกเอก[n. exp.] (talok ēk) EN: FR: great comedian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comedian
Back to top