ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

club

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *club*, -club-

club ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
club (vi.) ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย See also: ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย Syn. share, defray
club (vt.) ตี (ด้วยไม้) See also: ตีด้วยไม้กระบอง Syn. cudgel, bludgeon, batter, pound
club (n.) ไพ่ดอกจิก
club (n.) ไม้ตีกอล์ฟ Syn. golf club
club (n.) ไม้พลอง See also: ไม้ตะบอง, ไม้กระบอง Syn. cudgel, stick, bat, bludgeon, baton, billy, truncheon, blackjack, shillelagh, shillalah, staff, cane
club (vi.) รวมกลุ่ม See also: รวมกัน Syn. unite, combine
club (n.) สถานเริงรมย์ See also: ไนต์คลับ Syn. nightclub, cabaret
club (n.) สโมสร See also: สมาคม Syn. association, society, set, circle
club together (phrv.) รวมกลุ่ม See also: เกาะกลุ่ม, รวมตัว
club together (phrv.) ร่วมหุ้นกับ See also: ร่วมทุนกับ
clubfoot (n.) ลักษณะที่ผิดรูปของเท้า
clubhouse (n.) สโมสร
clubman (n.) ผู้ชายที่เป็นสมาชิกของสโมสร (มักใช้เวลาที่สโมสรมาก)
clubwoman (n.) ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของสโมสร (มักใช้เวลาที่สโมสรมาก)
English-Thai: HOPE Dictionary
club(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff,
clubbyadj. มีลักษณะเป็นกระบอง,ชอบสังคม
clubfoot(คลับ'ฟุท) n. เท้าผิดรูป,ภาวะที่มีเท้าผิดรูป,เท้าบิด (ปุก,ฉิ่ง,ชี้,แหงน ฯลฯ), See also: clubfooted adj. -pl. -feet
clubhousen. บ้านหรือตึกที่ใช้เป็นสโมสร
clublawn. การปกครองด้วยกระบอง,การปกครองแบบใช้อำนาจ
English-Thai: Nontri Dictionary
club(n) ไม้กระบอง,ไม้พลอง,ดิ้ว,สโมสร,ชมรม,คลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
club๑. กระบอง๒. สโมสร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clubfoot; talipesเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clubรูปปุ้ม,โค้งและเว้าคนละด้านกัน [การแพทย์]
Clubfootเท้าปุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club used as a weapon Syn. ไม้ฝักมะขาม
ไม้ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club used as a weapon
กระบอง (n.) club See also: staff, stick, pole, rod, cane, baton, cudgel, bludgeon, truncheon, lathi, bat Syn. ตะบอง
คลับ (n.) club See also: nightclub Syn. ไนต์คลับ
ชมรม (n.) club See also: association, society Syn. ชุมนุม
ดอกจิก (n.) club Syn. ไพ่ดอกจิก
ดิ้ว (n.) club See also: stick, strips of rattan or bamboo bent in a circle to which ribs of a cage are fastened
ตระบอง (n.) club See also: bludgeon, stick Syn. กระบอง
ตะบอง (n.) club See also: bludgeon, truncheon, lathi, staff, bat, stick Syn. กระบอง, ตระบอง
ที่สังสรรค์ (n.) club Syn. ที่พักผ่อน
สโมสร (n.) club Syn. ที่พักผ่อน, ที่สังสรรค์
สโมสร (n.) club See also: association, society
ไนต์คลับ (n.) club See also: nightclub
ไพ่ดอกจิก (n.) club
ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club Syn. ไม้ฝักมะขาม
ไม้กอล์ฟ (n.) golf club
ไม้ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club
ไม้สั้น (n.) short canes or clubs used as weapons Ops. ไม้ยาว, ไม้พลอง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be nice to be a member of a clubมันคงดีนะที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรสักแห่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.จีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม
We're Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandเราจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม
That's what the club fellas used to call my father. Can you imagine a surgeon called Bub?เป็นชื่อที่เพื่อนๆเรียกพ่อผม คิดดูสิ ศัลยแพทย์ชื่อ "บัฟ"
Hey, you guys been watching The Mickey Mouse Club lately?เฮ้ พวกเราได้ดูมิกกี้ เมาส์คลับ เมื่อเร็วๆ นี้ป่ะ?
We're gonna have the sweat world health club jingle first thing tomorrow morning, just let me promiseเราต้องนั่งมันด้วยเหรอ? ก็ต้องนั่งสิ มันไกลนะ
Working stag parties and Elks Club banquets, opening for an accordion player.ต้องไปตามปาร์ตี้ ตามคลับ
She told me herself that she was bringing a gentleman down to the club to see me.เธอบอกว่าจะพาคนไปดูผมที่คลับ
I was waiting for you down at the club but you never came down.ผมรอที่คลับ แต่คุณไม่มา
Steven, for your information, the owner of your club sent me a list of submissions.จะบอกให้ว่าผจก.คลับ เป็นคนส่งรายชื่อ
What does that mean, you can't come to the club for a while?หมายความว่าไง ว่าคุณไปที่คลับไม่ได้
You wanna work in this club again? Yeah, I do.- ยังอยากทำงานที่นี่อีกไหม

club ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俱乐部[jù lè bù, ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, 俱乐部 / 俱樂部] club (i.e. a group or organization)
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 梲] club (weapon); small pillar
骨朵[gǔ duǒ, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄛˇ, 骨朵] club (stick-like weapon)
聚餐[jù cān, ㄐㄩˋ ㄘㄢ, 聚餐] communal meal; formal dinner of club or group
球竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 球竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey)
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, 球员 / 球員] sports club member; footballer, golfer etc
译词[yì cí, ㄧˋ ㄘˊ, 译词 / 譯詞] translated word (such as company 公司 or bus 巴士 or club 俱樂部|俱乐部)
棒槌[bàng chuí, ㄅㄤˋ ㄔㄨㄟˊ, 棒槌] wooden club (used to beat clothes in washing)
棍棒[gùn bàng, ㄍㄨㄣˋ ㄅㄤˋ, 棍棒] club
球场会馆[qiú chǎng huì guǎn, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˇ, 球场会馆 / 球場會館] clubhouse (golf)
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, 法耶德] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club
夜店[yè diàn, ㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, 夜店] night club
夜总会[yè zǒng huì, ㄧㄝˋ ㄗㄨㄥˇ ㄏㄨㄟˋ, 夜总会 / 夜總會] nightclub; nightspot
巴黎俱乐部[Bā lí Jù lè bù, ㄅㄚ ㄌㄧˊ ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, 巴黎俱乐部 / 巴黎俱樂部] Paris Club
[dǎng, ㄉㄤˇ, 党 / 黨] party; association; club; society; surname Dang
会长[huì zhǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 会长 / 會長] president of a club, committee etc
扶轮社[Fú lún shè, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, 扶轮社 / 扶輪社] Rotary Club
棒子[bàng zi, ㄅㄤˋ ㄗ˙, 棒子] stick; club; cudgel; maize (corn); ear of maize; corncob
木杆[mù gān, ㄇㄨˋ ㄍㄢ, 木杆 / 木桿] wooden pole; wood (golf club)

club ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイアンクラブ[, aiankurabu] (n) iron club
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club
イベサー[, ibesa-] (n) (abbr) (See イベントサークル) special-event club
イベントサークル[, ibentosa-kuru] (n) special-event club (esp. at university) (wasei
インサイドアウト[, insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion
カラオケ・ボックス;カラオケボックス[, karaoke . bokkusu ; karaokebokkusu] (n) karaoke box; club with individual rooms that can be rented with karaoke machines
カラオケ屋[カラオケや, karaoke ya] (n) karaoke club (bar)
カントリークラブ[, kantori-kurabu] (n) country club
キークラブ[, ki-kurabu] (n) key club
キャバクラ[, kyabakura] (n) (abbr) cabaret club
キャバクラ嬢[キャバクラじょう, kyabakura jou] (n) (See キャバクラ) female cabaret club employee
キャバ嬢[キャバじょう, kyaba jou] (n) (See キャバクラ嬢) female cabaret club employee
クラブ[, kurabu] (n) (1) club (e.g. golf, tennis); (2) clubs (card suit); (3) (See 蟹) crab; (P)
クラブフェース[, kurabufe-su] (n) club face (golf)
クラブ活動[クラブかつどう, kurabu katsudou] (n) (See 部活) club activities (usu. clubs in association with a school); extracurricular activities; (P)
クリケットクラブ[, kurikettokurabu] (n) cricket club
ゴルフ場[ゴルフじょう, gorufu jou] (n) golf links; golf course; club
サークル[, sa-kuru] (n) circle; club (e.g. company sports club); (P)
ジャズクラブ[, jazukurabu] (n) jazz club
ダイナースクラブ[, daina-sukurabu] (n) Diner's Club (credit card); (P)
ハカピック[, hakapikku] (n) spiked club used for killing seals (nor
バスケットボール部[バスケットボールぶ, basukettobo-ru bu] (n) basketball club
バスケット部[バスケットぶ, basuketto bu] (n) basketball club
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club
ハプニングバー[, hapuninguba-] (n) partner-swapping sex club (wasei
ハプバー[, hapuba-] (n) (abbr) (See ハプニングバー) partner-swapping sex club
パリクラブ[, parikurabu] (n) Paris club (group of creditor countries)
ヘルスセンター[, herususenta-] (n) health center; health centre; health club
ペンクラブ[, penkurabu] (n) PEN club; club for poets, play-wrights, essayists, editors, novelists; (P)
ヤリサー[, yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them
ヨットクラブ[, yottokurabu] (n) yacht club; yachting club
仮入部[かりにゅうぶ, karinyuubu] (n) provisional club enrolment (school, etc.); trial period in a club
会所[かいしょ, kaisho] (n) meeting place; club
会誌[かいし, kaishi] (n) club bulletin
副会長[ふくかいちょう, fukukaichou] (n) vice president (of a club or organization, organisation)
外人記者クラブ[がいじんきしゃクラブ, gaijinkisha kurabu] (n) foreign correspondents' club
幽霊部員[ゆうれいぶいん, yuureibuin] (n) (See 帰宅部) paper members; people theoretically part of a (school) club but who hardly ever turn up
新歓[しんかん, shinkan] (n-pref) (1) new members (e.g. club); new students; freshman; (n) (2) (abbr) (See 新歓コンパ) event to welcome new students, club members, etc. (e.g. welcome party)
新歓コンパ[しんかんコンパ, shinkan konpa] (n) welcome party for new students, club members, etc.
日陰の蔓;日陰蔓;日陰の葛;日陰葛;日陰の鬘;日陰鬘[ひかげのかずら;ヒカゲノカズラ, hikagenokazura ; hikagenokazura] (n) (uk) running ground pine (species of club moss, Lycopodium clavatum)

club ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส[TM] (Blaekboēn R) EN: Blackburn Rovers ; Blackburn Rovers Football Club FR: Blackburn
แบล็กพูล[TM] (Blaekphūl =) EN: Blackpool ; Blackpool Football Club FR: Blackpool
บอง[n.] (bøng ) EN: club ; truncheon FR: gourdin [m] ; massue [f]
บุ๊คคลับ[n. exp.] (buk khlap) EN: book club FR:
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ชมรมกีฬา[n. exp.] (chomrom kīl) EN: sport club FR: club sportif [m]
ชลบุรี เอฟซี[TM] (Chonburī Ēf) EN: Chonburi Football Club ; Chonburi F.C. FR: Chonburi FC
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club FR: assemblée [f]
ดอกจิก[n.] (døkjik) EN: club FR:
แฟนคลับ[n. exp.] (faēn khlap) EN: fan club FR: fan club [m] (anglic.)
ฝักมะขาม[n.] (fakmakhām) EN: tamarind-pod-shaped club FR:
ฟูแล่ม[TM] (Fūlaem) EN: Fulham ; Fulham F.C. ; Fulham Football Club FR: Fulham
คลับ[n.] (khlap) EN: club ; nightclub FR: club [m]
คลับ บรูช[TM] (Khlap Brūch) EN: FC Bruges ; Club Brugge FR: FC Bruges
คลับแซนด์วิช[n. exp.] (khlap saēnw) EN: club sandwich ; clubhouse sandwich FR:
กกสามเหลี่ยม[n. exp.] (kok sāmlīem) EN: coarse bullrush ; greater club rush ; Actinoscirpus grossus ; Scirpus grossus FR: Actinoscirpus grossus ; Scirpus grossus
กฎหมายเถื่อน[n. exp.] (kotmāi theū) EN: club law FR:
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; billy ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
กระบองเพชร[n.] (krabøngphet) EN: diamond studded club (having miraculous power) FR:
ล็องส์[TM] (Lǿng) EN: Lens FR: Lens ; RC Lens ; Racing Club de Lens [m]
ไม้คมแฝก[n.] (māikhomfaēk) EN: cudgel ; wooden club FR:
ไม้กอล์ฟ[n.] (māi køf) EN: golf club FR: club [m] ; crosse de golf [f]
ไม้ตะบอง[n.] (māi tabøng) EN: club ; cudgel FR:
ไม้ตีกอล์ฟ[n. exp.] (māi tī køp) EN: FR: crosse de golf [f] ; club [m]
ไม้ยาว [n. exp.] (māi yāo) EN: cane ; stick ; club ; cudgel ; rod FR: canne [f] ; bâton [m]
เมมเบอร์คลับ[n. exp.] (mēmboē khla) EN: member club FR:
เมืองทอง ยูไนเต็ด ; SCG เมืองทอง[TM ] (Meūangthøng) EN: Muangthong United F.C. ; SCG Muangthong United Football Club ; Muangthong FR: Muangthong
ไพ่ดอกจิก[n. exp.] (phai døkjik) EN: club FR:
พัทยา ยูไนเต็ด = พัทยายูไนเต็ด[TM] (Phatthayā Y) EN: Pattaya United ; Pattaya United Football Club ; Pattaya United FC FR: Pattaya United
ผีเสื้อหัวแหลมกระบอง[n. exp.] (phīseūa hūa) EN: Club Beak FR:
ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง[n. exp.] (phīseūa lāi) EN: Club Silverline FR:
พลอง[n.] (phløng) EN: club ; cudge ; lathi ; staff ; boy scout staff ; quarterstaff FR: massue [f] ; gourdin [m] ; matraque [f] ; trique [f]
ประธานสโมสร[n. exp.] (prathān sam) EN: FR: président de club [m]
ราชตฤณมัยสมาคม[org.] (Rātchatrinn) EN: Royal Turf Club FR:
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Ph) EN: Foreign Correspondents' Club of Thailand (FCCT) FR:
สโมสร[n.] (samōsøn) EN: association ; society ; club ; team FR: association [f] ; société [f] ; club [m] ; cercle [m]
สโมสรฟุตบอล[n. exp.] (samōsøn fut) EN: FR: club de football [m]
สโมสรกีฬา[n. exp.] (samōsøn kīl) EN: sport club FR: club sportif [m]
สโมสรสุขภาพ[n. exp.] (samōsøn suk) EN: health club FR:

club ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesangverein {m}glee club
Turnverein {m}gymnastics club
Kegelklub {m}skittles club
Schützenverein {n}rifle club
Sportklub {m}sports club
Stripteaseklub {m}strip club
Studentenclub {m}student club
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk
Faustrecht {n}club law
Klubjacke {f}club jacket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า club
Back to top