ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cleave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cleave*, -cleave-

cleave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleave (vt.) ทำให้แยกออก Syn. split
cleave (vi.) แยกออก Syn. split, separate
cleave to (phrv.) ศรัทธาต่อ See also: ซื่อสัตย์ต่อ, มั่นคงต่อ Syn. adhere to
English-Thai: HOPE Dictionary
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaved/cleft}(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaver(คลี'เวอะ) n. คนที่ผ่า,มีดขนาดใหญ่,ขวาน,เครื่องมือผ่า
cleavers n.หญ้าเจ้าชู้
English-Thai: Nontri Dictionary
cleave(vi) ยึดติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ
cleaver(n) มีด,บังตอ,ขวาน,เครื่องมือผ่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cleaveตัดย่อย,เว้าเป็นร่องลึก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ่าซีก (v.) cleave See also: cut, cut off
ปังตอ (n.) cleaver See also: chopper Syn. มีดปังตอ
มีดปังตอ (n.) cleaver See also: chopper
clove (vi.) แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
clove (vt.) แยกออก (กริยาช่อง2 ของ cleave)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The wrist I cleave and the other leave.ข้อมือที่ฆ่ากรีด อีกคนจะรอด
"and cleave unto his wife, and the twain shall become one flesh." Whoa.และแยกเขาไปสู่ภรรยา และสองจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน โว้ว
I should have Sarab cleave your head from your shoulders.ฉันควรจะให้ซารับตัดหัวนายซะ
She said that if I talk to Lucy, you'll kill me with a meat cleaver.เธอบอกชั้นว่าถ้าคุยกับลูซี่อีกจะให้แกสับชั้น.
If Lucy gets hurt, I'm gonna chop you with the meat cleaver.ถ้าลูซี่เสียใจขึ้นมาชั้นจะสับแกด้วยมีดอีโต้
Like Huey Newton, Bobby Seale, Eldridge Cleaver, Fred Hampton.อย่าง ฮิวอี้ นิวตัน, บ็อบบี่ ซีล เอลดริจ คลีเวอร์, เฟรด แฮมตัน
Granted, Agnes' mother's more Courtney Love than June Cleaver, but she's a committed parent, and she's gone through similar phases with Agnes.ยอมให้แม่ของแอกเนส เธอก็เป็นคนดูแลให้ แล้วเธอก็ไปบอกกับแอกเนสแบบเดียวกัน
I remember after my fourth kid was born, I'd wake up in the middle of the night sometimes... my wife would be there staring at me... with a meat cleaver in her hand.ฉันจำตอนที่ลูกคนที่ 4 ของฉันเกิดได้ บางครั้งฉันก็ตื่นขึ้นมากลางดึก แล้วเมียฉันก็จะยืนอยู่ตรงนั้น จ้องเขม็งมาที่ฉัน โดยมีมีดหั่นเนื้ออยู่ในมือ
Well, that would bring us to large-end carving knives, machetes, cleavers.นั่นอาจนำเราไปสู่ มีดสับขนาดใหญ่ มีดแมเชสทีส มีดคลีฟเวอร์ส
We... are looking for a cleaver, commercial grade.เรา... กำลังมองหา มีดคลีฟเวอร์ ชั้นดี
The striae on Samantha's bone is a match to his cleaver.และร่องมีดบนกระดูกของซาแมนต้า ตรงกันกับมีดคลีฟเวอร์ของเขา
What do I look like, June cleaver? What can I do for you? Well, uh...หน้าฉันเหมือนจูน คลีเว่อร์รึไงคะ มีอะไรให้ช่วยคะหมอ

cleave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劈开[pǐ kāi, ㄆㄧˇ ㄎㄞ, 劈开 / 劈開] cleave
切肉刀[qiē ròu dāo, ㄑㄧㄝ ㄖㄡˋ ㄉㄠ, 切肉刀] meat cleaver

cleave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き従う;付き随う;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter
クリーヴァ[, kuri-va] (n) cleaver
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon)
切り進む[きりすすむ, kirisusumu] (v5m) to cleave; to saw through; to hack apart
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
裂く(P);割く(P)[さく, saku] (v5k,vt) (1) (裂く only) to tear; to rip up; (2) to cut up; to cleave; to cut open (esp. the abdomen); (3) (裂く only) to forcibly separate (i.e. two lovers); (4) (割く only) to spare (time, money, etc.); to use part of something; (5) (arch) (See 黥く) to have a tattoo in the corner of one's eye; (P)

cleave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink FR:
แล่ง[v.] (laeng) EN: split ; chop ; cleave ; break FR:
ผ่า[v.] (phā) EN: split ; split open ; cleave ; cut ; cut in two ; cut open ; slice ; make an incision ; chop ; separate by force ; chew ; slit ; hew FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
มีดปังตอ[n.] (mītpangtø) EN: cleaver FR: feuille de boucher [f]
ปังตอ[n.] (pangtø) EN: cleaver ; butcher's knife FR:
ยึดติด[v.] (yeuttit) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to FR: adhérer

cleave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hackbeil {n}cleaver
Labkraut {n} [bot.]cleaver; cleaver's herb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cleave
Back to top