ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

circlet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *circlet*, -circlet-

circlet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circlet (n.) วงกลมวงเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
circlet(เซอ'คลิท) n. วงกลเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
circlet(n) วงแหวน,รัดเกล้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circlet, Simpleตะขอโอบฟัน [การแพทย์]

circlet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サークレット[, sa-kuretto] (n) circlet

circlet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ring {m}circlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า circlet
Back to top