ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chump*, -chump-

chump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chump (n.) คนโง่ Syn. fool, dupe
chump (n.) ไม้ท่อนใหญ่ๆ
chump (sl.) คนโง่
chump change (sl.) เงินจำนวนเล็กน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่
English-Thai: Nontri Dictionary
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวัดชุมพร (n.) Chumphon
ชุมพร (n.) Chumphon Syn. จังหวัดชุมพร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chump don't want no help, chump don't get the help.คนเราไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
To think--we gotta keep kissing up to that scum, and his chump daughter for the rest of our lives...พอคิดดูแล้ว เรายังคงต้องเอาใจเจ้าขยะนั่นต่อ
To think--we gotta keep kissing up to that scum, and his chump daughter for the rest of our lives...และลูกสาวโง่ๆนั่น ทั้งชีวิตของเราแน่
No, Iago. Only until she finds a chump husband.ไม่หรอก อิอาโก้ เว้นเสียแต่ว่า หล่อนจะพบกับสามีโง่ๆ
He's a fucking alcoholic motherfucker chump ass bitch.แม่งโครตขี้เมา / ไอเวรแม่งเอ๊ย
You'd still be shaking down teahouses for chump change if it wasn't for me.นายยังคง เขย่าป้านชา เพื่อที่จะเปลี่ยน ถ้ามันไม่ใช่เพื่อฉัน
That's chump change.นั่นมันเงินเล็กน้อยเท่านั้น
Yeah, we just tied that chump to the statue in the gazebo.ช่าย เราเพิ่งมัดไอ้หน้าโง่นั่นไว้กับรูปปั้นในgazebo
I'm not exposing myself to that level of risk for chump change.ผมจะไม่ยอมเอาตัวเองออกไปเสี่ยง เป็นไอ้งั่งหรอก
# Light up a stage and wax a chump like a candle ## ฉันจับไมค์แบบป่าเถื่อน แว็กซ์ไอ้ทึ่มเหมือนเทียน #
What kind of a chump do you take me for anyway?จะหลอกเล่นอะไรอีกล่ะ คิดว่าฉันจะหันไปเหรอ
There's always some chump coming along to rub a magic lamp, and make a bad deal with a genie.มันจะมีพวกขอทานมา ถูตะเกียง และขอพรแย่ๆ ตลอด

chump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมพล[n.] (chumphon) EN: military staging area ; rallying point FR:
ชุมพร[n.] (chumphøn) EN: FR: [variété de figue]
ชุมพร[n.] (chumphøn) EN: Ompok bimaculatus FR: Ompok bimaculatus
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn ) EN: Chumphon FR: Chumphon
ชุมพลบุรี ; อำเภอชุมพลบุรี = อ.ชุมพลบุรี[n. prop.] (Chumphon Bu) EN: Chumphon Buri ; Chumphon Buri District FR: Chumphon Buri ; district de Chumphon Buri
ชุมพล ณ ลำเลียง[n. prop.] (Chumphon na) EN: Chumpol NaLamlieng FR: Chumpol NaLamlieng
ชุมพล ศิลปอาชา[n. prop.] (Chumphon Si) EN: Chumpol Silpa-archa FR: Chumpol Silpa-archa
ชุมแพรก[n.] (chumphraēk) EN: Heritiera javanica FR: Heritiera javanica
จังหวัดชุมพร ; จ.ชุมพร[n. prop.] (Jangwat Chu) EN: Chumphon Province FR: province de Chumphon [f]
เมืองชุมพร ; อำเภอเมืองชุมพร = อ.เมืองชุมพร[n. prop.] (Meūang Chum) EN: Mueang Chumphon ; Mueang Chumphon District FR: Mueang Chumphon ; district de Mueang Chumphon
ภักดีชุมพล ; อำเภอภักดีชุมพล = อ.ภักดีชุมพล[n. prop.] (Phakdī Chum) EN: Phakdi Chumphon ; Phakdi Chumphon District FR: Phakdi Chumphon ; district de Phakdi Chumphon
ประชุมเพลิง[v.] (prachumphlo) EN: cremate ; light the funeral pyre ; burn a corpse FR: incinérer
สนามบินชุมพร[n. prop.] (Sanāmbin Ch) EN: Chumphon Airport FR:
ท่าอากาศยานชุมพร[n. prop.] (Thā-ākātsay) EN: Chumphon Airport FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chump
Back to top