ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chat*, -chat-

chat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chat (n.) การพูดคุยกันเล่นๆ See also: การคุยเล่น, การพูดคุย Syn. confab, confabulation
chat (vi.) พูดคุย See also: พูด, คุย, จ้อ, โอภาปราศรัย Syn. chaffer, chatter, chitchat, confabulate, claver, confab, gossip, jaw, natter, visit
chat show (n.) รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ Syn. talk show
chat up (phrv.) พูดคุยเล่น
chate (adj.) ที่เป็นพรหมจรรย์ See also: บริสุทธิ์
chatelain (n.) ผู้ครอบครองปราสาท
chattel (n.) ทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนย้ายได้
chatter (vt.) พูดพล่าม See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chatter (vi.) พูดเรื่อยเปื่อย See also: พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดไปเรื่อย, พูดเพ้อเจ้อ Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chatter (vi.) พูดเสียงสั่นกึกๆ See also: พูดเสียงกึกๆ (เช่นเมื่อรู้สึกหนาวตัวสั่น) Syn. click
chatterbox (n.) คนที่พูดไม่หยุด Syn. chatterer
chatterer (n.) คนที่พูดไม่หยุด
chattering (adj.) ที่พูดไม่หยุด
chatty (adj.) ช่างคุย See also: ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง Syn. gabby, talkative, talky
English-Thai: HOPE Dictionary
chat(แชท) vi.,n. (การ) คุยกันเล่น, Syn. converse
chateau(ชา'โท) n. ปราสาท,คฤหาสน์ใหญ่ -pl., See also: chateaus, chateaux
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
chatoyantadj. แวววับ
chattel(แชท'เทิล) n. สังหาริมทรัพย์,ทาส
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.
chatter(แชท'เทอะ) {chattered,chattering,chatters} v.,n. (การ) พูดจาปากจัด,พูดฉอด ๆ, See also: chattery adj., Syn. prattle
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chat(vi) พูดคุย,คุยเล่น
chateau(n) ปราสาท,คฤหาสน์
chattel(n) สังหาริมทรัพย์,ทรัพย์สิน
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chat roomห้องคุย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chattelทรัพย์, สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
chatแชท, การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chattel mortgageการจำนองทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จู๋จี๋ (v.) affectionate chat or whisper See also: billing and cooing, talk in a low voice Syn. กระจู๋กระจี๋
พูดคุย (v.) chat See also: talk, converse, chatter Syn. สนทนา, คุย
เจ๊าะแจ๊ะ (v.) chat See also: small talk, shoot the breeze Syn. เกาะแกะ
พูดพร่ำ (v.) chatter See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ
พูดพร่ำเพรื่อ (v.) chatter See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน
พูดรำพัน (v.) chatter See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze Syn. พูดพล่าม, พูดพร่ำเพรื่อ
การคุย (n.) chatting See also: talking
musk ox (n.) วัวจำพวก Oxvibos moschatus See also: มีขนาดใหญ่ เขาโค้งและกลิ่นเหม็น
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง
จังหวัดอุบลราชธานี (n.) Ubon Ratchathani
ชะมดต้น (n.) Abelmoschus moschatus Medic. Syn. ฝ้ายผี
ช่างคุย (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างจำนรรจา (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง
ทานกัณฑ์ (n.) third chapter of the Maha chat
ฝ้ายผี (n.) Abelmoschus moschatus Medic.
พูดเก่ง (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
พูดเก่ง (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (n.) Ubon Ratchathani University
อุบลราชธานี (n.) Ubon Ratchathani Syn. จังหวัดอุบลราชธานี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd love to stay here chattingฉันอยากจะอยู่พูดคุยที่นี่
I always enjoy chatting with youฉันชอบคุยกับคุณเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll have another little chat soon.เราจะคุยกันอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้
My friend Nicholas and I have had a little chat and agreed it was best all around.เพื่อนฉัน นิโคลัสกับฉันได้คุยกัน เห็นพ้องกันว่าวิธีนั้นดีที่สุด
I have customers. I can't chat now.มีลูกค้าอยู่ ตอนนี้เม๊าไม่ได้
Then you sit down to chat Why just take off the pantsผมแค่นั่งเฉยๆ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
We chat with Jizhao remarked while eating wellWe chat with Jizhao remarked while eating well
You are by far the most brilliant mind in this chat room.สมองคุณเป็นเลิศที่สุดใน "แช็ทรูม" นี้เลย
I met her in a legal chat room. She's... she's very classy and smart.รู้จักทาง "แช็ทรูมข้อกฎหมาย" เธอเป็นคนมีระดับแล้วก็ฉลาด
I have to say, Judy, this is a real pleasure, it's lovely to find someone I can actually chat to.ผมขอบอกเลยว่า ผมรู้สึกดีจริงๆ มันดีมากเลยที่จะหาใครสักคน ที่สามารถพูดคุยด้วยได้
I presume your friend told you about the chat we had the other day.ฉันเดาว่าเพื่อนคุณคงเล่าเรื่องที่เราคุยกัน เมื่อวันก่อนให้คุณฟังแล้ว
I don't know him I just chat with him sometimesชั้นไม่รู้จักเค้า ชั้นแค่แชทกับเค้าบางครั้ง
We had a nice chat once when I was 7.We had a nice chat once when I was seven.
Come on. It's been, like, a month since you met him in that Princeton chat room, okay?ฟังนะ มันเป็นเวลาตั้งเดือนหนึ่งที่เธอพบกับเขา ที่ห้องแชทของพรินซ์ตันนะ โอเค?

chat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吹牛[chuī niú, ㄔㄨㄟ ㄋㄧㄡˊ, 吹牛] brag; chat (dialect)
八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, 八八六] Bye bye! (in chat room and text messages)
聊天室[liáo tiān shì, ㄌㄧㄠˊ ㄊㄧㄢ ㄕˋ, 聊天室] chat room
沙特鲁[shā tè lǔ, ㄕㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄨˇ, 沙特鲁 / 沙特魯] Châteauroux; Chateauroux (French town)
喋喋不休[dié dié bù xiū, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, 喋喋不休] chatter
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 嗹] chattering
嘁嘁喳喳[qī qi chā chā, ㄑㄧ ㄑㄧ˙ ㄔㄚ ㄔㄚ, 嘁嘁喳喳] chattering
[rú, ㄖㄨˊ, 嚅] chattering
[xǔ, ㄒㄩˇ, 姁] chatter like old woman; cheerful
摆龙门阵[bǎi lóng mén zhèn, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄓㄣˋ, 摆龙门阵 / 擺龍門陣] chat; gossip; spin a yarn
閒谈[xián tán, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, 閒谈 / 閒談] chat
[zhēn, ㄓㄣ, 駗] chatter mark
[lán, ㄌㄢˊ, 囒] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 喋] flowing flood; to chatter
喋喋[dié dié, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ, 喋喋] to chatter a lot
絮絮[xù xu, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙, 絮絮] endless prattle; to chatter incessantly
侃大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, 侃大山] to chat; to chew the fat
飙口水[biāo kǒu shuǐ, ㄅㄧㄠ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, 飙口水 / 飆口水] gossip; idle chat
[lū, ㄌㄨ, 噜 / 嚕] grumble; chatter
絮聒[xù guō, ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛ, 絮聒] noisy prattle; to chatter loudly
空谈[kōng tán, ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ, 空谈 / 空談] prattle; idle chit-chat
交谈[jiāo tán, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ, 交谈 / 交談] talk with each other; converse; chat
淘客[táo kè, ㄊㄠˊ ㄎㄜˋ, 淘客] talk (loan); chatline of PRC internet company Taobao, taokshop.com
畅谈[chàng tán, ㄔㄤˋ ㄊㄢˊ, 畅谈 / 暢談] to chat; a long talk; verbose; to talk freely to one's heart's content

chat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗談平話[ぞくだんへいわ, zokudanheiwa] (n) conversation on worldly affairs; chat about everyday life (business)
炉辺談話[ろへんだんわ, rohendanwa] (n) fireside chat
茶話[ちゃわ;ちゃばなし;さわ, chawa ; chabanashi ; sawa] (n) a chat over tea
言い交す;言交す[いいかわす, iikawasu] (v5s,vt) to have a chat with; to promise; to get engaged
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets)
シャトーブリアン[, shato-burian] (n) chateaubriand (fre
シャトーワイン[, shato-wain] (n) chateau wine
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus)
チャタリング[, chataringu] (n) chattering; key-bounce (in keyboards)
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
なんちゃって[, nanchatte] (int) (1) (col) just kidding!; (pref) (2) fake
ビビリ;びびり[, bibiri ; bibiri] (n) (See びびる) chatter mark (machine tools)
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[, pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into
べちゃべちゃ[, bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.)
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy
メカトロニクス[, mekatoronikusu] (n) mechatronics; electromechanics
ルシャトリエの原理[ルシャトリエのげんり, rushatorie nogenri] (n) Le Chatelier's principle
井戸端会議[いどばたかいぎ, idobatakaigi] (n) content-free chat; idle gossip
出来ちゃった結婚;できちゃった結婚[できちゃったけっこん, dekichattakekkon] (n) (See 出来婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
口説き文句[くどきもんく, kudokimonku] (exp) chatup line; pick-up line; (loving) words
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
平衡移動の法則[へいこういどうのほうそく, heikouidounohousoku] (n) (obsc) law of equilibrium (Le Chatelier's principle)
水芭蕉[みずばしょう, mizubashou] (n) Asian skunk cabbage (Lysichiton camtschatcense)
漫談[まんだん, mandan] (n,vs) chat; desultory conversation; (P)
無駄口をたたく;無駄口を叩く[むだぐちをたたく, mudaguchiwotataku] (exp,v5k) to chatter pointlessly; to waste one's breath
笑談[しょうだん, shoudan] (n,vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke
終末論[しゅうまつろん, shuumatsuron] (n) eschatology
茶托[ちゃたく, chataku] (n) (lacquered) teacup saucer
話す(P);咄す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to talk; to speak; to converse; to chat; (2) to tell; to explain; to narrate; to mention; to describe; to discuss; (3) to speak (a language); (P)
談笑[だんしょう, danshou] (n,vs) friendly chat; pleasant chat; lighthearted talk; friendly conversation; (P)
野鶲[のびたき;ノビタキ, nobitaki ; nobitaki] (n) (uk) common stonechat (Saxicola torquata)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC)
チャット[ちゃっと, chatto] chat (vs)
チャットエリア[ちゃっとえりあ, chattoeria] chat area
チャットルーム[ちゃっとるーむ, chattoru-mu] chat room
チャタリング[ちゃたりんぐ, chataringu] chattering
ブイチャット[ぶいちゃっと, buichatto] V-Chat

chat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารแมว[n. exp.] (āhān maēo) EN: FR: aliments pour chat [mpl] ; nourriture pour chat [f]
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
บอง[n.] (bøng ) EN: wild cat FR: chat sauvage [m]
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthē) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat FR:
แชท[v.] (chaēt) EN: chat FR: chatter
แชทคุย[v. exp.] (chaēt khui) EN: chat FR: chatter
ชมา[n.] (chamā) EN: cat FR: chat [m]
ชาติตระการ ; อำเภอชาติตระการ = อ.ชาติตระการ[n. prop.] (Chāt Trakan) EN: Chat Trakan ; Chat Trakan District FR: Chat Trakan ; district de Chat Trakan
ห้างฉัตร ; อำเภอห้างฉัตร = อ.ห้างฉัตร[n. prop.] (Hāng Chat ;) EN: Hang Chat ; Hang Chat District FR: Hang Chat ; district de Hang Chat
ห้องแชท[n. exp.] (hǿng chaēt) EN: chat room = chatroom FR:
คมชัดลึก[TM] (Khom Chat L) EN: Kom Chad Luek FR: Kom Chad Luek [m]
ขนแมว[n. exp.] (khon maēo) EN: FR: poils de chat [mpl]
คุย[v.] (khui) EN: talk ; chat ; converse ; have a talk ; have a conversation FR: bavarder ; converser ; causer ; discuter ; s'entretenir
คุยกัน[v. exp.] (khui kan) EN: chat together ; discuss ; talk FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)
คุยโขมง[v. exp.] (khui khamōn) EN: chat ; have a discursive talk ; give a talkshow ; brag ; boast FR:
คุยเล่น[v. exp.] (khui len) EN: chat ; have a chat FR: bavarder ; causer
เกี้ยว[v.] (kīo) EN: woo ; court ; make advances ; flirt (with) ; chat up FR: courtiser ; faire la cour
เกี้ยวพาราสี[v.] (kīophārāsī) EN: court ; flirt ; chat up FR: flirter
กลับชาติมาเกิด[v. exp.] (klap chāt m) EN: reincarnate FR:
หลับตาซื้อ[v. exp.] (laptā seū) EN: buy a pig in the poke FR: acheter chat en poche (vx) ; acheter un chat dans un sac (Belg.)
เล็บแมว[n. exp.] (lep maēo) EN: cat's claws FR: griffe de chat [f]
แมว[n.] (maēo) EN: cat ; domestic cat ; housecat ; pussy (inf.) ; Felis catus FR: chat [m] ; chatte [f] ; chat domestique [m] ; minet [m] (fam.) ; minou [m] (fam.) ; Felis catus
แมวอังโกรา[n. exp.] (maēo Angkōr) EN: Angora cat ; Turkish Angora ; Angora FR: chat angora [m] ; angora turc [m]
แมวดำ[n. exp.] (maēo dam) EN: black cat FR: chat noir [m]
แมวป่า[n.] (maēopā) EN: Jungle cat ; Swamp lynx ; wild cat ; bobcat FR: chat sauvage [m] ; lynx [m] ; Felis chaus
แมวสีสวาด[n. exp.] (maēo sī saw) EN: Korat cat ; Si-Sawat ; Mae Si Sawad ; silver-blue cat. FR: Korat [m] ; chat Korat [m] ; Si-Sawat [m]
แมวตัวผู้[n. exp.] (maēo tūaphū) EN: male cat ; tom FR: chat [m] ; matou [m]
แมววิเชียรมาศ [n. exp.] (maēo wichīe) EN: Siamese cat ; Moon Diamond FR: siamois [m] ; chat siamois [m]
เหมียว[n.] (mīo) EN: cat FR: chat [m]
หมวกหูแมว[n. exp.] (mūak hū maē) EN: FR: chapeau avec oreilles de chat [m]
นกเขนหัวขาวท้ายแดง[n. exp.] (nok khēn hū) EN: River Chat ; White-capped Water-Redstart FR: Torrentaire à calotte blanche ; Rougequeue à capuchon blanc [m] ; Rougequeue à cape blanche [m] ; Rougequeue à calotte blanche [m]
นกยอดหญ้า[n. exp.] (nok yøt yā) EN: chat FR:
พรรคชาติพัฒนา[org.] (Phak Chāt P) EN: Chart Pattana Party ; National Development Party FR:
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน[org.] (Phak Chāt P) EN: Chart Pattana Puea Pandin Party FR:
พรรคชาติไทย[org.] (Phak Chāt T) EN: Chat Thai Party FR: parti Chat Thai [m] ; parti de la Nation thaïe [m]
พรรคชาติไทยพัฒนา[org.] (Phak Chāt T) EN: Chartthaipattana Party ; Chartthaipattana FR:
พันธุ์แมว[n. exp.] (phan maēo) EN: FR: race de chat [f]
พูดชัดถ้อยชัดคำ[v. exp.] (phūt chat t) EN: enunciate clearly ; articulate clearly FR: articuler clairement
พูดชัดถ้อยชัดคำ[v. exp.] (phūt chat t) EN: speak emphatically FR:
พูดคุย[v. exp.] (phūt khui) EN: chat ; talk ; converse ; chatter ; discuss FR: bavarder ; converser ; chatter ; discuter

chat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almenschmätzer {m} [ornith.]Moorland Chat
Höhlenrötel {m} [ornith.]Angola Cave Chat
Steinspringer {m} [ornith.]Boulder Chat
Kanarenschmätzer {m} [ornith.]Canary Islands Chat
Spottrötel {m} [ornith.]Chorister Robin Chat
Scharlachtrugschmätzer {m} [ornith.]Crimson Chat
Wüstentrugschmätzer {m} [ornith.]Desert Chat
Diademtyrann {m} [ornith.]Yellow-bellied Chat Tyrant
Rostschwanz {m} [ornith.]Familiar Chat
Hadeschmätzer {m} [ornith.]Sooty Chat
Natalrötel {m} [ornith.]Red-capped Robin Chat
Palmenschwätzer {m} [ornith.]Palm Chat
Termitenschmätzer {m} [ornith.]Southern Anteater Chat
Veldschmätzer {m} [ornith.]Sicklewing Chat
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
Abschätzung {f}; Einschätzung
anerkennend; dankbar {adj} | Sinn für etw. haben; etw. zu schätzen wissenappreciative | to be appreciative of sth.
Veranlagung {f}; Abschätzung
Richtzahl {f}; Schätzung
Schatzmeister {m} | Schatzmeister
Kästchen {n}; Schatulle
Chathamsturmvogel {m} [ornith.]Chatham Is Petrel
Chathamscharbe {f} [ornith.]Chatham Is Cormorant
Chathamausternfischer {m} [ornith.]Chathman Island Oystercatcher
Chathamschnäpper {m} [ornith.]Chatham I Robin
Prachtlori {m} [ornith.]Chattering Lory
Waldcistensänger {m} [ornith.]Chattering Cisticola
schwatzhaft {adj} | schwatzhafter | am schwatzhaftestenchatty | chattier | chattiest
Ergänzungsspeicher {m}; Schattenspeicher
schätzenswert {adj} | schätzenswerter | am schätzenswertestenestimable | more estimable | most estimable
Schätzung {f} | Schätzungen
Schätzung {f}; Abschätzung
Fund {m} (eines Schatzes)discovery
Gutachten {n} | Gutachten eines Schätzersreport; expert report; experts' report | appraisal report
Vorrat {m}; Schatz
Mattenschmätzer {m} [ornith.]Hodgson's Bushchat
Mechatronik {f}mechatronics
Mobilien {pl}; bewegiches Habemovables; chattels
Patriarchat {n}patriarchate
Leistung {f} | optimale Leistung | Leistung abschätzenperformance | optimum performance | to evaluate performance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chat
Back to top