ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

color

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *color*, -color-

color ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
color (n.) ข้ออ้าง See also: คำกล่าวอ้าง Syn. pretext, excuse
color (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, colourfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness
color (n.) คุณภาพที่เด่นชัด Syn. value, complexion, interest
color (n.) คุณภาพเสียง
color (vt.) ทาสี See also: ระบายสี, ย้อมสี Syn. tinge, tint, pigment, dye, paint, stain, stipple
color (n.) ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด Syn. blush, flush
color (vi.) เปลี่ยนสี Syn. tone, discolor, discolour
color (vt.) มีอิทธิพลต่อ (ความคิด) Syn. influence, control, power
color (n.) เม็ดสี See also: รงควัตถุ, สีย้อม Syn. pigment, pigmentation, tint, chromaticity, dye, cast
color (n.) ลักษณะภายนอก See also: คุณลักษณะ Syn. hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring
color (n.) ศิลปะการใช้สี
color (n.) สี Syn. hue, tone, tinge, tint, pigment, pigmentation, chromaticity, undertone, cast, tincture, paint
color (n.) สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว
color (n.) สีผิวที่มีสุขภาพดี Syn. complexion
color (n.) สีสันต่างๆ
color (vi.) หน้าแดง Syn. flush, blush, redden
color spectrum (n.) สเป็กทรั่ม See also: แถบสีหลายหลากสี Syn. chromatic spectrum, rainbow
color-blind (adj.) ที่มีตาบอดสี Syn. colour-blind
colorable (adj.) ที่สามารถเป็นสีได้
Colorado (n.) โคโลราโด See also: รัฐทางตะวันตกของอเมริกา
Colorado (n.) แม่น้ำโคโลราโด
colorant (n.) สีย้อม Syn. dye, pigment
coloration (n.) การใช้สี
coloratura (n.) การร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะ
coloratura (n.) เนื้อร้องของเพลงท่อนที่ต้องร้องเร็วและยากมาก (โดยเฉพาะในเพลงโอเปร่า)
colored (adj.) ของกลุ่มที่ไม่ใช่ชนผิวขาว Syn. coloured
colored (adj.) ที่มีสี Syn. coloured
colored pen (n.) สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย Syn. felt tip pen
colorfast (adj.) ที่มีสีทนนาน
colorful (adj.) ที่มีชีวิตชีวา See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน Syn. colourful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
colorful (adj.) ที่มีสีสันสดใส See also: หลากสี, ฉูดฉาด Syn. colourful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured
colorfulness (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colourfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness
colorfulness (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colourfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness
coloring (n.) กระบวนการเปลี่ยนสี See also: วิธีการใส่สี
coloring (n.) สีผสมอาหาร Syn. colouring, food coloring, food colouring
coloring (n.) สีผิวหรือสีผม
colorless (adj.) ที่ไม่มีสี
colorlessness (n.) การมีสีอ่อน See also: การมีสีซีด Syn. paleness
colors (n.) ธง Syn. banner, flag
English-Thai: HOPE Dictionary
color(คัล'เลอะ) n. สี,สารสี,รงควัตถุ,ธง, Syn. hue,pigment,flag
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA
color monitorจอสีหมายถึง อุปกรณ์แสดงผลชนิดจอภาพที่แสดงภาพเป็นสีต่าง ๆ ได้หลายสี (จอภาพ ที่แสดงได้สีเดียว เรียกว่า monochrome) จอสีนั้นมีความแตก ต่างกันในเรื่องการแสดงจำนวนสี บางประ เภทแสดงได้ 16สี บางประเภทแสดงได้ถึง 256 สี หรือกว่านั้นก็มี ทั้งยังมีคุณภาพต่างกันในเรื่องของความคมชัด ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
color paletteบัญชรสีหมายถึง วินโดว์ที่มีสีต่าง ๆ ให้เลือกกด บางทีก็มีแต่ชื่อสี บางทีก็มีตัวอย่างสีให้เห็น หรือบางทีก็มีให้ทั้งสองอย่าง
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
colorableadj. ให้สีได้, See also: colorability ดูcolorable n. colourability n. ดูcolorable
colorantn. สารสี,รงควัตถุ
colorbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย
colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
colorfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
colorfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
colorificadj. ทำให้เกิดส',เกี่ยวกัยสี
colorimetern. การเปรียบเทียบสี
coloringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
color blind; blind, colourบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colorationภาพสะท้อนแนวคิดทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colorimeterมาตรเทียบสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colorสี [การแพทย์]
Color Spot Testวิธีคัลเลอร์สปอตเทส [การแพทย์]
Colorantsสารแต่งสี [การแพทย์]
colored pencil drawingภาพวาดเส้นด้วยสีไม้ [TU Subject Heading]
Colorimetersเครื่องวัดสี [การแพทย์]
Coloring ; Paintingการทำสี [TU Subject Heading]
Colorlessไม่มีสี [การแพทย์]
Colorsสารแต่งสี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สี (n.) color See also: colour, cast, hue, shade, tinge, tint
สีผิว (n.) color See also: colour, skin color, skin colour
ทีวีสี (n.) color television Syn. โทรทัศน์สี
โทรทัศน์สี (n.) color television
ลูกคอ (n.) coloratura See also: tremolo
กระดาษสี (n.) colored paper
มีสีสัน (adj.) colorful See also: lively Syn. มีชีวิตชีวา Ops. ไร้สีสัน
สีจัดจ้าน (adj.) colorful See also: gay, vivid Syn. ฉูดฉาด Ops. สีซีด
สีฉูดฉาด (adj.) colorful See also: gay, vivid Syn. ฉูดฉาด, สีจัดจ้าน Ops. สีซีด
คั่นสี (v.) alternate the colors
คั่นสี (adj.) multicolored See also: various-colored, variegated, parti-colored
ดอกมะตาด (n.) kind of fireworks with various colors See also: tube-packaged fireworks Syn. ดอกไม้ตาด
ดอกไม้ตาด (n.) kind of fireworks with various colors Syn. ดอกมะตาด
ดำๆ ด่างๆ (adj.) discolored See also: stained, faded, spotted, dirty Syn. กระดำกระด่าง
ดำๆ ด่างๆ (v.) be discolored See also: be stained, be faded, be spotted, be dirty Syn. กระดำกระด่าง
บัวโรย (n.) colour (color) of a faded lotus See also: old rose, pinkish purple Syn. สีบัวโรย, สีปูนแห้ง
มีสีสัน (v.) be colorful See also: be lively Syn. มีชีวิตชีวา Ops. ไร้สีสัน
สลับสี (v.) alternate the colors Syn. คั่นสี
สลับสี (adj.) multicolored See also: various-colored, variegated, parti-colored Syn. คั่นสี
สีน้ำ (n.) water color
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can taste the color with your mindคุณสามารถรับรู้สีได้ด้วยใจ
Do you have any more color?คุณมีสีอื่นๆ อีกไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they were the same color as the sea, were cheerful and undefeated.และมันก็เป็นสีเดียวกับทะเล มีความร่าเริงและความพ่ายแพ้
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื
Wheat is the color of gold. So if you tamed me, I'd start to care about wheat because it would remind me of you.ข้าวสาลีสีทอง เหมือนผมของเธอ
Champagne, pâte de foie gras, Iranian caviar, and don't forget the color TV.เชมเปญ ตับห่าน คาเวียร์อิหร่าน เเล้วก็ทีวีสีด้วยนะ
I... I think we should get them different color rabbits.ฉันว่าน่าจะเลี้ยงกระต่ายหลายสีนะ
And this color of hers, it's from that cheap black dye she's been using at home.แล้วที่ผมเธอสีแบบนี้ ก็เพราะใช้แต่ยาย้อมผมถูกๆที่บ้าน
What's this, what's this There's color everywhereนี่อะไร นี่อะไร มีสีสันทั่วทั้งเมือง
Her skin color can tell us how to proceed.สีผิวของเธอสามารถบอกเราให้รู้ขั้นตอนต่อไป
Did I ever tell you my favorite color was blue?ฉันเคยบอกแกรึเปล่าว่าฉันชอบสีฟ้า
I mean, look at the color of you.แตกต่าง แค่นั้น ฉันหมายความว่า ดูสีของเธอสิ
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว
Yes, we need a little color in this room.ใช่ เราต้องเติมสีสันให้ห้องนี้

color ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彩画[cǎi huà, ㄘㄞˇ ㄏㄨㄚˋ, 彩画 / 彩畫] color painting
分色[fēn sè, ㄈㄣ ㄙㄜˋ, 分色] color separation
套印[tào yìn, ㄊㄠˋ ˋ, 套印] color printing using several overlayed images
套色[tào shǎi, ㄊㄠˋ ㄕㄞˇ, 套色] color printing using several overlayed images
对比色[duì bǐ sè, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄙㄜˋ, 对比色 / 對比色] color contrast
彩电[cǎi diàn, ㄘㄞˇ ㄉㄧㄢˋ, 彩电 / 彩電] color TV
鱼肚白[yú dù bái, ㄩˊ ㄉㄨˋ ㄅㄞˊ, 鱼肚白 / 魚肚白] white (paint from dried fish guts); marble white color of the dawn sky
五颜六色[wǔ yán liù sè, ˇ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄜˋ, 五颜六色 / 五顏六色] multi-colored; every color under the sun
[chéng, ㄔㄥˊ, 橙] orange tree; the color orange; orange
分色镜头[fēn sè jìng tóu, ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, 分色镜头 / 分色鏡頭] process lens (working by color separation)
种族歧视[zhǒng zú qí shì, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 种族歧视 / 種族歧視] racial discrimination; racism; Jim Crowism; color bar; color line
暖色[nuǎn sè, ㄋㄨㄢˇ ㄙㄜˋ, 暖色] warm color (arch.); esp. yellow, orange or red
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原形] archetype; original shape; true colors
脱色剂[tuō sè jì, ㄊㄨㄛ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, 脱色剂 / 脫色劑] bleaching agent; decolorant
[cāng, ㄘㄤ, 沧 / 滄] blue; green(color of water); cold; vast (of water)
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
五光十色[wǔ guāng shí sè, ˇ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄙㄜˋ, 五光十色] brilliant colors
棕色[zōng sè, ㄗㄨㄥ ㄙㄜˋ, 棕色] brown (the color)
[cǎi, ㄘㄞˇ, 彩] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize
彩旗[cǎi qí, ㄘㄞˇ ㄑㄧˊ, 彩旗] colored flag
彩色[cǎi sè, ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ, 彩色] color; multi-colored
云彩[yún cai, ㄩㄣˊ ㄘㄞ˙, 云彩 / 雲彩] cloud (colored by the rising or setting sun)
咖啡色[kā fēi sè, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄙㄜˋ, 咖啡色] coffee color; brown
五彩宾纷[wǔ cǎi bīn fēn, ˇ ㄘㄞˇ ㄅㄧㄣ ㄈㄣ, 五彩宾纷 / 五彩賓紛] colorful
富色彩[fù sè cǎi, ㄈㄨˋ ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, 富色彩] colorful
有色[yǒu sè, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, 有色] colored; non-white; non-ferrous (metals)
有色人种[yǒu sè rén zhǒng, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, 有色人种 / 有色人種] colored races
灰白[huī bái, ㄏㄨㄟ ㄅㄞˊ, 灰白] colored; ash-colored
[lí, ㄌㄧˊ, 璃] colored glaze; glass
花灯[huā dēng, ㄏㄨㄚ ㄉㄥ, 花灯 / 花燈] colored lantern (used at Lantern festival 元宵節|元宵节)
无色[wú sè, ˊ ㄙㄜˋ, 无色 / 無色] colorless
补色[bǔ sè, ㄅㄨˇ ㄙㄜˋ, 补色 / 補色] complementary color
牙白[yá bái, ㄧㄚˊ ㄅㄞˊ, 牙白] creamy white; ivory color
丹佛[Dān fó, ㄉㄢ ㄈㄛˊ, 丹佛] Denver, Colorado
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, 浓郁 / 濃鬱] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere)
多姿多彩[duō zī duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄗ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 多姿多彩] diversity (of forms and colors)
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打彩 / 無精打彩] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively

color ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
カラーアナリスト[, kara-anarisuto] (n) color analyst
カラーアレンジメント[, kara-arenjimento] (n) color arrangement; colour arrangement
カラーガード[, kara-ga-do] (n) color guard; colour guard
カラーグラフィックス[, kara-gurafikkusu] (n) {comp} color graphics
カラーコーディネーション[, kara-ko-deine-shon] (n) color coordination
カラーコーディネーター[, kara-ko-deine-ta-] (n) color coordinator; colour coordinator; (P)
カラーコーン[, kara-ko-n] (n) color cone
カラーコンビネーション[, kara-konbine-shon] (n) color combination; colour combination
カラーサークル[, kara-sa-kuru] (n) color circle
カラースキーム[, kara-suki-mu] (n) color scheme; colour scheme
カラースケール[, kara-suke-ru] (n) color scale
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint
カラーセパレーション[, kara-separe-shon] (n) {comp} color separation
カラーダイナミックス[, kara-dainamikkusu] (n) color dynamics; colour dynamics
カラーチャート[, kara-cha-to] (n) {comp} color chart
カラートーン[, kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint
カラーバー[, kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars
カラーパレット[, kara-paretto] (n) {comp} color pallet
カラープリンタ[, kara-purinta] (n) {comp} color printer
カラーマーカー[, kara-ma-ka-] (n) color marking pen; colour marking pen
カラー写真[カラーしゃしん, kara-shashin] (n) color photo; colour photo
カラー液晶[カラーえきしょう, kara-ekishou] (n) {comp} color LCD
ブルートレーン[, buru-tore-n] (n) blue train; sleeping train (from the original color of the trains) (colour)
マンセル表色系[マンセルひょうしょくけい, manseru hyoushokukei] (n) {comp} Munsell color system
刷る(P);摺る[する, suru] (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P)
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P)
反射型カラー液晶ディスプレイ[はんしゃがたカラーえきしょうディスプレイ, hanshagata kara-ekishou deisupurei] (n) {comp} reflective color LCD
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n,vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P)
彩度[さいど, saido] (n) chroma; chroma saturation; color saturation (colour)
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii
怪雨[かいう, kaiu] (n) rainfall of a strange, dark color (colour); whirlwinds accompanied by rain which also drops strange objects such as fish
有色人種[ゆうしょくじんしゅ, yuushokujinshu] (n,adj-no) people of color (colour); non-white races
異彩[いさい, isai] (n) conspicuous colour; conspicuous color
紅葉(P);黄葉[こうよう(P);もみじ(P), kouyou (P); momiji (P)] (n,vs) (1) autumn colours; fall colors; leaves changing color (colour); (2) (紅葉, こうよう only) leaves turning red; red leaves; (3) (黄葉, こうよう only) leaves turning yellow; yellow leaves; (n) (4) (もみじ only) (See 以呂波紅葉) (Japanese) maple (Acer japonicum); (5) (もみじ only) (col) venison; (P)
緑色(P);翠色[みどりいろ(P);りょくしょく(緑色);すいしょく(翠色), midoriiro (P); ryokushoku ( ryokushoku ); suishoku ( sui shoku )] (adj-na,n,adj-no) green; emerald green; green color of new foliage; verdure; (P)
色づく;色付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe
色斑[いろむら, iromura] (n) color spotting; color irregularity; color spots
色止め[いろどめ, irodome] (n) color fixing; colour fixing
色艶;色つや[いろつや, irotsuya] (n) colour and lustre; color and luster; complexion; colour; color
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カラーイメージ[からーいめーじ, kara-ime-ji] color image
カラーグラフィックス[からーぐらふぃっくす, kara-gurafikkusu] color graphics
カラープリンタ[からーぷりんた, kara-purinta] color printer
フルカラー[ふるからー, furukara-] full color
疑似カラー[ぎじカラー, giji kara-] pseudo color
組上り濃度[くみあがりのうど, kumiagarinoudo] typographic color
色指標[いろしひょう, iroshihyou] color index
色補正[いろほせい, irohosei] color correction

color ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแยกสี[n. exp.] (kān yaēk sī) EN: colour separation ; color separation (Am.) FR:
เคลือบสี[v. exp.] (khleūap sī) EN: glaze in color ; enamel FR:
ความอิ่มตัวของสี[n. exp.] (khwām imtūa) EN: colour saturation ; color saturation (Am.) FR:
แม่สี[n.] (maēsī) EN: primary colour ; primary color (Am.) FR: couleur primaire [f]
ผีเสื้อจ่าเมียสีส้ม[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Color Sergeant FR:
โรคกลัวสีดำ[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: melanophobia ; fear of the colour black ; fear of the color black FR:
โรคกลัวสีขาว[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: eukophobia ; fear of colour white ; fear of the color white FR:
โรคกลัวสีเหลือง[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: xanthophobia ; fear of the colour yellow ; fear of the color yellow FR:
โรคกลัวสีม่วง[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: porphyrophobia ; fear of the colour purple ; fear of the color purple FR:
รงค์[n.] (rong) EN: colour ; color (Am.) ; chrome ; pigment FR: couleur [f]
รงค-[pref.] (rongkha-) EN: colour ; color (Am.) ; dye FR: couleur [f]
สี[n.] (sī) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment FR: couleur [f] ; teinte [f]
สีชมพู[n. exp.] (sī chomphū) EN: pink colour ; pink color (Am.) ; pink FR: rose [m]
สีแดง[n. exp.] (sī daēng) EN: red colour ; red color (Am.) ; red FR: rouge [m]
สีดำ[n. exp.] (sī dam) EN: black colour ; black color (Am.) ; black FR: noir [m]
สีฟ้า[n. exp.] (sī fā) EN: blue colour ; blue color (Am.) ; sky-blue ; light blue ; blue FR: bleu ciel [m]
สีฝุ่น[n.] (sīfun) EN: powder color FR:
สีแก่[n. exp.] (sī kaē) EN: dark colour ; dark color (Am.) FR: couleur foncée [f]
สีขาว[n. exp.] (sī khāo) EN: white colour ; white color (Am.) ; white FR: blanc [m]
สีเข้ม[n. exp.] (sī khem) EN: dark colour ; dark color (Am.) ; strong colour ; saturated colour FR:
สีเขียว[n. exp.] (sī khīo) EN: green colour ; green color (Am.) ; green FR: vert [m]
สีเหลือง[n. exp.] (sī leūang) EN: yellow colour ; yellow color (Am.) ; yellow FR: jaune [m]
สีม่วง[n. exp.] (sī mūang = ) EN: purple colour ; purple color (Am.) ; purple FR: mauve [m] ; violet [m]
สีปฐมภูมิ[n. exp.] (sī pathomma) EN: primary colour ; primary color (Am.) FR: couleur primaire [f]
สีผสมอาหาร[n. exp.] (sī phasom ā) EN: food colouring ; food coloring ; color additive FR: colorant alimentaire [m]
สีผิว[n. exp.] (sī phiu = s) EN: skin colour = skin color (Am.) FR: couleur de la peau [f]
สีผม[n. exp.] (sī phom) EN: colour of hair = color of hair (Am.) FR: couleur des cheveux [f]
สีร้อน[n. exp.] (sī røn) EN: warm tone ; warm colour = warm color (Am.) FR: ton chaud [m] ; couleur chaude [f]
สีสัน[n.] (sīsan) EN: colour ; color (Am.) ; coloration FR: couleur [m]
สีส้ม[n. exp.] (sī som) EN: orange colour ; orange color (Am.) ; orange FR: orange [m]
สีเทา[n. exp.] (sī thao) EN: grey colour ; grey color (Am.) ; grey FR: gris [m]
สีเย็น[n. exp.] (sī yen) EN: cool tone ; cool colour = cool color (Am.) ; cold colour = cold color (Am.) FR: ton froid [m] ; couleur froide [f]
ตาบอดสี[X] (tābøt sī) EN: colour blindness ; color blindness (Am.) FR:
ทฤษฎีบทสี่สี[n. exp.] (thritsadībo) EN: four color theorem ; four color theorem (Am.) FR:
ทฤษฎีสีชมพู[n. exp.] (thritsadī s) EN: colour theory ; color theory (Am.) FR:
วรรณะ[n.] (wanna) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin FR: teint [m] ; couleur [f]
วรรณ-[pref. (n.)] (wanna-) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin FR: teint [m] ; couleur [f]
วงล้อสี[n. exp.] (wong lø sī) EN: color wheel ; color circle FR:
ย้อม[v.] (yøm) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer FR: teindre ; colorer
ย้อมสี[v. exp.] (yøm sī) EN: dye ; colour ; color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer FR: teindre ; colorer

color ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hintergrundfarbe {f}background color
chromatiert {adj}with olive drap color
Farbbildschirm {m}colour terminal [Br.]; color terminal [Am.]
Farbechtheit {f}colour fastness [Br.]; color fastness [Am.]
Farbkennzeichnung {f}colour coding; color coding [Am.]
Farbwiedergabe {f}colour rendering; color rendering
Komplementärfarbe {f}complementary colour [Br.]; complementary color [Am.]
Farbwahrnehmung {f}experience of colour; experience of color
Lieblingsfarbe {f}favorite color [Am.]; favourite colour [Br.]
Pastellfarbe {f}pastel colour; pastel color [Am.]
Aquarellpapier {n}watercolour paper [Br.]; watercolor paper [Am.]
aquarelliert {adj}painted in watercolors
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
Buntheit {f}colorfulness; colourfullness
farbig; bunt; gefärbt {adj} | farbiger; bunter; gefärbter | am farbigsten; am buntesten; am gefärbtestencoloured; colored | more coloured; more colored | most coloured; most colored
mehrfarbig; bunt {adj}multi-colored [Am.]; multi-coloured [Br.]
Augenfarbe {f}color of eyes
Farbauflösung {f}color resolution
Farbdrucker {m}color printer
Farbenrad {n}color wheel
Farbfernsehen {n}color television; colour television
Farbfilm {m}color film; colour film
Farbtafel {f}color chart; colour chart
Farbtreue {f}color fidelity; colour fidelity
Rassenschranke {f}color bar [Am.]; colour bar [Br.]
Koloratursopran {m}coloratura soprano
farbige Tonmasse {f}colored clay
Malbuch {n}coloring book
zitronengelb {adj}lemon yellow; lemon-colored
Landesfarben {pl}national colors
orange; orangefarben {adj}orange; orange-colored
Kartoffelkäfer {m} [zool.]potato beetle; Colorado beetle
Rosenstar {m} [ornith.]Rose-colored Starling (Pastor roseus)
Textfarbe {f}textcolor [Am.]; textcolour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า color
Back to top