ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

companionship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *companionship*, -companionship-

companionship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
companionship (n.) ความเป็นเพื่อน Syn. company, camaraderie, fellowship
English-Thai: Nontri Dictionary
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't know companionship could be bought.ไม่ยักรู้ว่าเพื่อนนี่จ้างกันได้
A night of companionship if you know what i mean.หรือแม้แต่เพื่อนร่วมราตรี ถ้าคุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไร
So is it companionship he's after?คนขับรถบรรทุกมีภาพลักษณ์โรแมนติกของตัวเอง
I have been with plenty of men for companionship when it should've been for love.ฉันเคยผ่านผู้ชายมามาก ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากมาย 641 00: 28: 22,850
Tell me, what is it that you find so fulfilling about human companionship?บอกผมซิ มันเป็นยังไง ทำไมเธอถึงพึงพอใจกับคู่ที่เป็นมนุษย์?
Your kindness, your companionship.ความเตตาของฝ่าบาท, ความมีไมตรีจิตของฝ่าบาท
I do miss the warmth of human companionship. Hahaha. And good evening to you, Siam Palace.แต่ผมโหยหา ความอบอุ่นของเพื่อนมนุษย์ และสวัสดีเช่นกันครับ สยาม พาเลซ
We thank you for the gift of companionship, in hard times like these.พวกเราขอบคุณที่มอบมิตรภาพให้ ในยามลำบากเช่นนี้
Are you looking for high-class female companionship?คุณกำลังมองหาเพื่อนสาว ผู้มีรสนิยมอยู่หรือเปล่าคะ?
And so the stranger, seeking companionship, finds the woman, much like the sirens of ancient times luring him to his certain demise.ไง จะตายอยู่ที่นี่? หรือจะติดรถเข้าเมือง -ไม่ๆ.ขอไปด้วย
I suppose that was partly the reason, but, you know, his family's been through a lot, and I thought he could use some human companionship.แม่แค่ชวน นั้นเป็นแค่เหตุผลส่วนหนึ่ง แต่ลูกก็รู้ว่าครอบครัวเค้าผ่านอะไรมามาก และแม่ก็คิดว่า เราควรสัมพันธมิตรกับเขา
Did you go out, looking for companionship, a little human warmth, only to come to in the woods covered in animal blood?นี่คุณออกไปเดทเพื่อไปตามหามิตรภาพหรอ? ์ only to come to in the woods covered in animal blood?

companionship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 友谊 / 友誼] companionship; fellowship; friendship

companionship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
友交[ゆうこう, yuukou] (n) friendship; amity; companionship
花代[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance
旅は心世は情け[たびはこころよはなさけ, tabihakokoroyohanasake] (exp) (id) In traveling, companionship; in life, kindness

companionship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen m) EN: friendship ; companionship ; fellowship ; goodwill FR: amitié [f] ; camaraderie [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship FR: amitié [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า companionship
Back to top