คำที่ขึ้นต้นด้วย "o" จำนวน 2,421 คำ


O n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
o n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
O level n การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
O.K. adj ใช้ได้
o.n.o abbr คำย่อของ or near offer หรือ or nearest offer
oaf n คนโง่
oafish adj โง่
oak n ต้นโอ๊ก
oak n ไม้โอ๊ก
oak apple n ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
oak gall n ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
oak tree n ต้นโอ๊ก
oaken adj ที่ทำจากไม้โอ๊ก
oakum n เชือกด้ายดิบ
oar n ไม้พาย
oar n คนพายเรือ
oar vt พายเรือ
oar vi พายเรือ
oarlock n เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง
oarman n เจ้าของเรือข้ามฟาก
oarsman n คนพายเรือ
oarsmen n คำนามพหูพจน์ของ oarsman
oasis n บริเวณอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย
oasis n สถานที่หรือเวลาเป็นสุข
oast n เตาเผาไม้ฮ็อพที่ใช้ในการทำเบียร์
oat n ข้าวโอ๊ต
oatcake n ขนมเค้กทำจากข้าวโอ๊ต
oath n คำสาบาน
oath n คำสบถ
oatmeal n ข้าวโอ๊ตบดหยาบๆ
oats n เมล็ดพืชที่ปลูกในช่วงหนาวเย็น
ob prf ด้าน
obduracy n ความดื้อดึง
obdurate adj ดื้อ
obdurate adj ใจแข็ง
obdurately adv อย่างดื้อรั้น
obedience n การเชื่อฟัง
obedient adj ที่เชื่อฟัง
obediently adv อย่างเชื่อฟัง
obeisance n การก้มคำนับ
obeisance n พฤติกรรมที่แสดงถึงการเคารพ
obeisant adj ซึ่งแสดงความเคารพ
obelisk n แท่งหินที่มีด้านทั้งสี่ลาดเอียงและมีปลายแหลม
obese adj อ้วนเกินไป
obesity n การอ้วนเกินไป
obey vt เชื่อฟัง
obey vi เชื่อฟัง
obfuscate vt ทำให้ยุ่งเหยิง
obfuscate vi ยุ่งเหยิงิ
obfuscate vt ทำให้มืด
obfuscate vt ทำให้สับสน
obfuscation n ความสับสน
obious adj ที่เข้าใจง่าย
obit n การประกาศข่าวมรณกรรม
obiter dicta n คำนามพหูพจน์ของ obiter dictum
obiter dictum n คำพูดแสดงความคิดเห็น ความจริง หลักการหรืออื่นๆ
obituary n การประกาศข่าวมรณกรรม
object n วัตถุ
object n วัตถุประสงค์
object n นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา
object vi คัดค้าน
object vt กล่าวคำคัดค้าน
object against phrv คัดค้าน
object ball n ลูกบิลเลียด
object code n ซอร์สโค้ด
object glass n เลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุด (เช่น เลนส์ในกล้องจุลทรรศน์)
object lens n เลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุที่สุด (เช่น เลนส์ในกล้องจุลทรรศน์)
object lesson n ตัวอย่างที่เป็นอุทาหรณ์
object to phrv คัดค้าน
objectification n การทำให้เห็นเป็นรูปธรรม
objectify vt ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม
objection n ความรู้สึกคัดค้าน
objection n สาเหตุของการคัดค้าน
objectionable adj ซึ่งไม่น่าพอใจ
objectionable adj ที่เป็นสาเหตุให้คัดค้าน
objectionable adj ที่น่ารังเกียจ
objectionably adv อย่างน่ารังเกียจ
objective adj ไม่ลำเอียง
objective adj ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
objective n เป้าหมาย
objective case n กรรมการก (ทางไวยากรณ์)
objectively adv อย่างยุติธรรม
objectively adv ู่อย่างถูกต้อง
objectiveness n ความเป็นรูปธรรม
objectivism n การมุ่งในเรื่องของวัตถุ
objectivity n การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
objector n ผู้ตั้งเป้าไปที่บางสิ่ง
objects n สิ่งของ
objurgate vt ประณาม
oblate adj ซึ่งเป็นทรงกลมแบน
oblation n การบูชาด้วยขนมปังและเหล้าองุ่นในศาสนาคริสต์
oblation n การเซ่นไหว้
obligate vt ผูกมัด
obligated adj ซึ่งผูกมัด
obligation n สัญญาผูกมัด
obligation n หน้าที่
obligation n ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ
obligatory adj ที่ควรปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
oblige vt บังคับ
oblige vt ทำบุญคุณให้
oblige vt ช่วยเหลือ
oblige by phrv ช่วย
oblige to phrv เป็นหนี้(บุญคุณ)
oblige with phrv กรุณาให้
obliged adj ซึ่งถูกบังคับ
obliged adj ซึ่งเป็นหนี้บุญคุณ
obliging adj ที่ทำด้วยความเต็มใจ
obliging person n คนใจดี
oblique adj เฉียง
oblique adj อ้อมๆ
oblique n เครื่องหมายแสดงการเลือก ( / )
obliquely adv อย่างอ้อมๆ
obliquely adv อย่างลาดเอียง
obliqueness n การลาดเอียง
obliquity n การเอียง
obliterate vt ทำลายจนสิ้นซาก
obliterate vt ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย
oblivion n การลืม
oblivious adj ซึ่งไม่ตระหนักถึง
oblivious adv อย่างลืมเลือน
obliviously adv อย่างไม่คำนึงถึง
obliviousness n การลืมเลือน
oblong n รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
oblong adj ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
obloquy n คำวิพากษ์อย่างรุนแรง
obnoxious adj น่ารังเกียจ
obnoxiously adv อย่างน่ารังเกียจ
obnoxiousness n ความน่าขยะแขยง
oboe n เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง
oboist n ผู้เล่น oboe
obs abbr คำย่อของ obscure, obsolete, observation, observatory
obscene adj ลามก
obscene adj น่ารังเกียจ
obscenely adv อย่างลามก
obscenity n ความลามก
obscenity n คำพูดหยาบคาย
obscurantism n การยับยั้งหรือต่อต้านความคิดใหม่ๆ
obscuration n เงา
obscure adj คลุมเครือ
obscure adj ที่ไม่เด่น
obscure adj (สี) ทึม
obscure vt ปิดบัง
obscurely adv อย่างมืดมัว
obscureness n ความขมุกขมัว
obscuring n ความสับสน
obscurity n ความไม่เป็นที่รู้จัก
obscurity n ความไม่ชัดแจ้ง
obscurity n คนหรือสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก
obsecrate vt ขอร้อง
obsentee n ผู้ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน (ทางกีฬา)
obsentee n ผู้ไม่มาขึ้นศาล (ทางกฎหมาย)
obsequies n พิธีฝังศพ
obsequious adj ช่างประจบ
obsequiously adv อย่างประจบสอพลอ
obsequiousness n การประจบสอพลอ
observability n ความสามารถที่จะมองเห็นได้
observable adj ที่สังเกตเห็นได้
observable adj ที่น่าจดจำ
observance n การปฏิบัติตาม
observance n พิธีกรรมทางศาสนา
observance n กฎหรือหลักเกณฑ์ทางศาสนา
observance n การสังเกต
observant adj ช่างสังเกต
observant adj ที่เชื่อฟัง (โดยเฉพาะทางศาสนา)
observantly adv อย่างเชื่อฟัง
observation n การสังเกต
observation n ความเห็น
observation car n รถพ่วงรถไฟที่ออกแบบให้ผู้โดยสารชมทิวทัศน์ได้ชัดเจน
observatory n หอสังเกตการณ์
observe vt สังเกต
observe vi เฝ้าดู
observe vt เฝ้าดู
observe vt ออกความเห็น
observe vt ยินยอมทำตาม (ทางกฎหมายหรือประเพณี)
observer n ผู้สังเกตการณ์
observing adj ซึ่งน่าสังเกต
obsess vt ครอบงำ
obsessed adj ซึ่งลุ่มหลง
obsessed adj ถูกครอบงำทางจิตใจ
obsession n ความหลงใหล
obsession n การครอบงำจิตใจ
obsessional adj อย่างหลงใหล
obsessive adj ที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป
obsessive n คนที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป
obsessively adv อย่างหมกมุ่น
obsidian n หินสีดำชนิดหนึ่งใสเหมือนแก้วเกิดจากหินภูเขาไฟ
obsolesce vi พ้นสมัย
obsolescence n ความโบราณ
obsolescent adj ที่ล้าสมัย
obsolete adj ที่ล้าสมัย
obsoleteness n ความโบราณ
obstacle n อุปสรรค
obstacle course n สิ่งยุ่งยากเรียงกันเข้ามา
obstacle race n การแข่งวิบาก
obstacles n สถานการณ์ที่ยากลำบาก
obstacles n สถานการณ์ที่ยากลำบาก
obstetric adj เกี่ยวกับการคลอดลูก
obstetrical adj เกี่ยวกับการคลอดลูก
obstetrician n สูตินรีแพทย์
obstetrics n ์สูติศาสตร์
obstinacy n ความดื้อ
obstinate adj ดื้อดึง
obstinate adj ยากที่จะควบคุมหรือแก้ไขได้
obstinately adv อย่างดื้อรั้น
obstreperous adj ที่อึกทึก
obstreperous adj ซึ่งควบคุมได้ยาก
obstruct vt ขวางทาง
obstruct vt ขัดขวาง
obstructed adj ที่ไม่ชัดเจน
obstruction n สิ่งกีดขวาง
obstruction n การขัดขวาง
obstructionism n การขัดขวาง
obstructionist n ผู้ขัดขวาง
obstructive adj ซึ่งกีดขวาง
obstructively adv อย่างกีดขวาง
obstructiveness n การกีดขวาง
obstrude vi ยื่น
obstrude vt ทำให้ยื่นออกมา
obstuction n สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี)
obsuration n คราส
obtain vt ได้รับ
obtain for phrv จัดหามาให้
obtain from phrv ได้รับจาก
obtainable adj ที่สามารถได้มา
obtainment n การจัดหามา
obtrude vt เข้าไปยุ่ง
obtrude vi เข้าไปยุ่ง
obtrude on phrv บุกรุกเข้าไป
obtrude on phrv ก้าวก่าย
obtrude on phrv ก้าวก่าย
obtrusion n การยื่นออกมา
obtrusive adj ที่เข้าไปก่อความรำคาญ
obtrusively adv อย่างเด่นชัด
obtrusiveness n ความเด่นชัด
obtund vt ทำให้ทื่อ
obtuse adj ทึ่ม
obtuse adj ทื่อ
obtuse adj ซึ่งเป็นมุมป้าน (มุมมากกว่า 90 องศา แต่น้อยกว่า 180)
obtusely adv อย่างโง่เง่า
obtuseness n ความโง่
obverse n ด้านตรงกันข้ามของเหรียญ
obverse n ด้านตรงข้าม
obverse adj ที่เป็นด้านตรงข้าม
obviate vt ป้องกัน
obviated adj ซึ่งกีดขวาง
obviou adj แน่นอน
obvious adj ชัดเจน
obviously adv อย่างเห็นชัด
obviousness n ความชัดเจน
ocarina n เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง
occasion n โอกาส
occasion n สาเหตุ
occasion vt เป็นเหตุให้
occasional adj ซึ่งเป็นครั้งคราว
occasional adj ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ
occasional table n โต๊ะเล็กเบาที่ยกไปไหนมาไหนง่าย
occasionally adv บางครั้งบางคราว
occident n ภาคตะวันตก
Occident n ประเทศตะวันตก (โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป&อเมริกา)
occidental adj ทางภาคตะวันตก
Occidental adj เกี่ยวกับชาวตะวันตก
occidentalize vt เปลี่ยนกฎหมายความคิดและปฏิบัติให้เหมือนยุโรป&อเมริกา
occiput n ส่วนหลังของศีรษะ
occlude vt ปิด
occlusion n การอุด
occlusion n การสบกันของฟันบนและล่าง
occuaption n การครอบครอง
occult adj เกี่ยวกับเวทมนตร์
occult adj ลึกลับ
occult n เวทมนตร์
occult vt ซ่อน
occult science n การศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติ
occultation n คราส
occultism n การใช้เวทมนตร์คาถา
occultist n ผู้ใช้เวทมนตร์
occupancy n การครอบครอง
occupant n ผู้ที่อาศัยอยู่
occupation n อาชีพ
occupation n การยึดครอง
occupational adj ซึ่งเกี่ยวกับอาชีพ
occupational disease n โรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
occupational therapist n ผู้รักษาโรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
occupational therapy n การรักษาโรคโดยการให้ทำกิจกรรมเบาๆ
occupationally adv ทางอาชีพ
occupied adj ซึ่งยุ่งวุ่นวาย
occupier n ผู้ครอบครอง
occupy vt อาศัยอยู่ใน
occupy vt ยุ่งอยู่
occupy vt กิน (เนื้อที่หรือเวลา)
occupy vt ยึดครอง
occupy vt ดำรงตำแหน่ง
occupy in phrv ง่วนอยู่กับ
occupy with phrv วุ่นอยู่กับ
occur vi เกิดขึ้น
occur vi มีอยู่
occur vi เข้ามาในจิตใจ
occur to phrv ผุดขึ้นในใจของ
occurrence n เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
occurrence n การเกิดขึ้น
ocean n มหาสมุทร
ocean n จำนวนมาก
ocean greyhound n เรือเดินสมุทรเร็ว
ocean liner n เรือเดินสมุทร
ocean undercurrent n กระแสใต้น้ำ
ocean-going adj (เรือ) ซึ่งสร้างเพื่อข้ามทะเลหรือมหาสมุทร
oceanfront adj ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้มหาสมุทร
Oceania n หมู่เกาะทางแปซิฟิก
oceanic adj แห่งมหาสมุทร
oceanic abyss n ส่วนลึก
Oceanica n หมู่เกาะทางแปซิฟิก
oceanography n การศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทร
ocelot n สัตว์จำพวกแมวชนิดหนึ่งคล้ายเสือดาว
och int คำอุทานแสดงความประหลาดใจ เสียใจหรืออื่นๆ
ocher n สีเหลืองออกน้ำตาล
ochre n สีเหลืองออกน้ำตาล
ocillating adj ซึ่งแกว่งไปมา
ock suf เล็กน้อย
OCR abbr คำย่อของ Optical Character Recognition
Oct abbr คำย่อของ October
oct n จำนวนแปด
oct- n จำนวนแปด
octa n จำนวนแปด
octa prf แปด
octa- n จำนวนแปด
octa- n จำนวนแปด
octagon n รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม
octahedral adj แปดด้าน
octahedron n รูปแปดด้าน
octameter n กลอนแปด
octane n สารในน้ำมันปิโตรเลียม (ใช้แสดงคุณภาพของน้ำมัน)
octane number n ค่าแสดงคุณสมบัติของตัวการเผาไหม้
octangle n รูปที่มีแปดเหลี่ยมและแปดมุม
octant n รูปทรงสามมิติซึ่งมีแปดด้าน
octave n ความแตกต่างระหว่างโน้ตตัวแรกกับตัวที่แปดในโน้ตคู่แปด
octavo n หนังสือขนาด 16 หน้ายก
octet n กลุ่มที่มีจำนวนแปด (โดยเฉพาะนักดนตรี)
octo prf แปด
octo- n จำนวนแปด
October n ตุลาคม
October n เดือนตุลาคม
octogenarian n คนที่มีอายุระหว่าง 80 ถึง 89 ปี
octopus n ปลาหมึกสาย หรือปลาหมึกยักษ์
octroi n ภาษีสินค้าเข้าเมือง
ocular adj เกี่ยวกับสายตา
oculist n จักษุแพทย์
OD vi ใช้เกินขนาด
OD sl ตายเพราะได้รับยาเกินขนาด
odd adj แปลก
odd adj ซึ่งเป็นเลขคี่
odd adj ที่เหลือเป็นเศษ
odd adj ไม่มีคู่
odd adj เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว
odd adj โดยประมาณ
odd adj ที่ห่างไกล
Odd Fellow n สมาชิกของสมาคมการกุศลอังกฤษก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษ18
odd idea n ความคิดเห็นโง่ๆ
odd jobs n งานจิปาถะ
odd man out idm คน / สิ่งประหลาด
odd-bod sl รูปร่างแปลก
odd-job man n คนทำงานเล็กๆ น้อยๆ
oddball n บุคคลที่มีพฤติกรรมแปลกๆ (คำไม่เป็นทางการ)
oddity n คนหรือสิ่งที่แตกต่าง
oddly adv อย่างแปลกประหลาด
oddment n เศษเล็กๆ น้อยๆ
oddments n เศษเล็กๆ น้อยๆ
oddness n ความประหลาด
odds n โอกาสที่จะเป็นไปได้
odds and ends idm สิ่งของจิปาถะ
odds and sods idm สิ่งของจิปาถะ
odds-on adj เป็นต่อ
ode n บทกวี
Odin n เทพเจ้าโอดิน (ในเทพนิยายของนอรเวย์)
odious adj น่ารังเกียจ
odiously adv อย่างน่าขยะแขยง
odiousness n ความน่าขยะแขยง
odium n ความเกลียดชัง
odometer n เครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
odontalgia n อาการปวดฟัน (คำศัพท์เฉพาะทาง)
odontologist n ผู้ศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน
odontology n การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน
odor n กลิ่น
odoriferous adj ที่มีกลิ่นหอม
odoriferously adv โดยมีกลิ่นแรง
odorize vt เติมกลิ่น
odorless adj ที่ไม่มีกลิ่น
odorous adj ที่มีกลิ่นหอม
odorously adv อย่างมีกลิ่นแรง
odour n กลิ่น
odour n กิตติศัพท์
odour colon sl น้ำหอม
odour of sanctity idm บรรยากาศที่อบอวลด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้ามากเกินไป
Odysseus n วีรบุรุษในเทพนิยายกรีก
odyssey n การเดินทางผจญภัยที่ยาวนาน
oedema adj อาการบวมน้ำ (ทางการแพทย์)
Oedipal adj เกี่ยวกับ Oedipus complex
Oedipus complex n การที่เด็กผู้ชายมีความรักแม่แต่ไม่ชอบพ่อ
oesophagus n หลอดอาหาร
oestrogen n ฮอร์โมนเพศหญิง สร้างมาจากรังไข่
oestrus n ช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียมีความต้องการทางเพศ (ซึ่งอยู่ในช่วงที่สัตว์หาคู่ผสมพันธุ์)
oeuvre n ผลงานทางศิลปะ (โดยเฉพาะงานของศิลปินเดี่ยว)
of prep ของ
of age adj สำหรับผู้ใหญ่
of all the nerve idm ช่างกล้าจริงๆ
of course adv แน่นอน
of first importance n ซึ่งเกี่ยวกับชั้นสูงสุด
of last month adv ในเดือนก่อน
of late idm มาสาย
of no avail idm ไม่ประสบผล
of such a kind adj เช่นนั้น
of summer adj เหมือนฤดูร้อน
of symptoms adj เกี่ยวกับอาการโรค
of syntax adj เกี่ยวกับการสร้างประโยค
of the first water idm มีคุณภาพดีที่สุด
of the kind adj เช่นนี้
of the old school idm หัวโบราณ
of the sort adj เช่นนี้
ofay n คนขาว (คำสแลง)
off prep ออกจาก
off adv ออกจาก
off prep ไม่ทำงาน
off adv ไม่ทำงาน
off prep ลดลงจาก
off adv ลดลงจาก
off adv เอาออก
off sl ตาย
off sl จากไป
off again idm ไม่แน่นอน
off again idm ไม่แน่นอน
off again, on again idm ไม่แน่นอน
off and on adv บางคราว
off chance n ความเป็นไปได้น้อยมาก
off colour idm รู้สึกไม่ค่อยสบาย
off duty idm หมดหน้าที่
off guard idm โดยไม่ระวังตัว
off limits idm ห้ามเข้า
off season n ช่วงวุ่นวายน้อยทางธุรกิจหรือการเดินทาง
off the air idm หยุดกระจายเสียง (ทางวิทยุโทรทัศน์)
off the beaten track idm อยู่ในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย
off the cuff idm ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
off the record idm ไม่เป็นทางการ
off the track adv พลัด
off the wall idm แปลก
off to a running start idm เริ่มต้นได้ดี
off your face sl เมามาก
off your rocker sl บ้า
off your trolley sl บ้า
off-balance adj ไม่สมดุล
off-Broadway adj ไม่ใช่ของบรอดเวย์
off-center adj ไม่ตรงกลาง
off-centre idm ไม่อยู่กึ่งกลาง
off-centre adj ไม่ตรงกลาง
off-duty adj ไม่ได้ปฏิบัติงาน
off-guard adv อย่างไม่รู้ตัว
off-hour n ช่วงเวลาไม่เร่งรีบเช่น ช่วงคนไม่พลุกพล่าน การจราจรไม่ติดขัด)
off-key adj นอกคีย์ดนตรี
off-licence n ร้านขายสุราแบบผู้ซื้อนำขวด/กระป๋องที่ใส่ไปด้วยได้
off-limits adj ที่ห้ามเข้า
off-peak adj ซึ่งมีราคาถูกและไม่ใช่ช่วงที่นิยม
off-putting adj ขุ่นเคือง
off-road adj ซึ่งไม่ใช้กับถนนสาธารณะ
off-season n ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมน้อย
off-season adj ที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นน้อย
off-season adv ในระหว่างเวลาที่มีกิจกรรมน้อย
off-the-cuff idm ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
off-the-cuff adj ซึ่งไม่ได้เตรียมตัวมา
off-the-shelf sl หาได้ง่าย
off-white adj ที่มีสีขาวนวล
off-white n สีขาวนวล
offal n เครื่องในสัตว์
offbeat adj ซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมนิยม
offcially adv อย่างเป็นทางการ
offcut n ชิ้นส่วนที่เหลืออยู่จากตัดส่วนหลักไปแล้ว
offday n วันที่ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีเหมือนปกติ
offed sl ถูกฆ่าตาย
Offenbach n เมืองทางตะวันตกของประเทศเยอรมัน
offence n การรุก
offence n ความรู้สึกขุ่นเคือง
offence n การกระทำผิดกฎหมาย
offence n การทำให้ขุ่นเคือง
offend vt ทำให้โกรธ
offend vi เป็นสาเหตุให้ไม่พอใจ
offend vi ฝ่าฝืนกฎ
offend against phrv ละเมิด (กฎหมาย, ประเพณี ฯลฯ)
offend with phrv ทำให้ขุ่นเคืองกับ
offended adj ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง
offendedly adv อย่างขุ่นเคือง
offender n ผู้กระทำความผิด
offending adj ซึ่งขุ่นเคือง
offense n การกระทำผิด
offense n การโจมตี
offense n ความโกรธเคือง
offenseless adj ซึ่งป้องกันไม่ได้
offensive adj ซึ่งทำให้ไม่พอใจ
offensive adj น่ารังเกียจ
offensive adj ก้าวร้าว
offensive adj ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี
offensive n การโจมตี
offensively adv อย่างน่ารังเกียจ
offensiveness n ความน่ารังเกียจ
offer vt เสนอเพื่อให้พิจารณา
offer vt อาสา
offer vt เสนอราคา
offer vt บูชา (ทางศาสนา)
offer n ข้อเสนอ
offer n ราคาที่ลดลง
offer a post vt ถ่ายโอนอำนาจไปยังคนที่มีอำนาจน้อยกว่า
offer for phrv เสนอสำหรับ
offer for sell vt ขาย
offer marriage vi ขอแต่งงาน
offer to phrv เสนอ
offer up phrv ถวาย (บางสิ่งหรือบางคน) ให้กับพระเจ้า
offer worship vt บูชายัญ (คำทางการ)
offering n ของบูชา
offering n ของถวาย (ทางศาสนา)
offertory n ของบูชา
offhand adv โดยไม่ใส่ใจ
offhand adv โดยไม่ได้เตรียมการมาก่อน
offhand adj ไม่ได้ใส่ใจ
office n สำนักงาน
office n หน่วยงานของรัฐ
office n ตำแหน่ง
office n หน้าที่
office block n อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท
office boy n เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน
office building n อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท
office girl n เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน
office holder n ผู้ดำรงตำแหน่ง
office hours n ชั่วโมงทำงาน
office worker n พนักงานออฟฟิศ
office-bearer n เจ้าหน้าที่รัฐบาล
office-holder n เจ้าหน้าที่รัฐบาล
officer n นายทหาร
officer n พนักงาน
officer n นายตำรวจ
official n เจ้าหน้าที่
official adj ที่เป็นทางการ
official inquiry n การสอบสวนหาความผิด
official language n ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน)
official list n ม้วนเอกสาร
official receiver n พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย)
officialdom n ข้าราชการ
officialese n สำนวนภาษาของเอกสารทางการ
officialism n ความเป็นทางการเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
officially adv อย่างเป็นทางการ
officials n ผู้มีอำนาจ
officials n ที่ทำการของเจ้าหน้าที่
officiant n ผู้นำประกอบพิธี
officiate vi ทำหน้าที่
officiate vi เป็นผู้ประกอบพิธี
officiate as phrv ปฏิบัติหน้าที่เป็น (อย่างเป็นทางการ)
officiate at phrv ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ
officinal adj ซึ่งปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว (คำโบราณ)
officious adj เจ้ากี้เจ้าการ
officiously adv อย่างเจ้ากี้เจ้าการ
officiousness n ความเจ้ากี้เจ้าการ
offie sl ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
offing n ตำแหน่งที่อยู่ไกล (เกี่ยวกับการเดินเรือ)
offish adj ที่ไม่เป็นมิตร (คำไม่เป็นทางการ)
offline adj ไม่สามารถติดต่อได้ (ทางคอมพิวเตอร์)
offload vt กำจัด
offprint n การพิมพ์แยกออกมาต่างหาก
offputtingly adj ขุ่นเคือง
offset n สิ่งชดเชย
offset vt ชดเชย
offset press n แท่นพิมพ์
offshoot n กิ่งก้าน (ที่แยกจากลำต้น)
offshoot n สิ่งที่แยกย่อยออกมา
offshore adj ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่ง
offshore adv อยู่ห่างจากฝั่ง
offside adj ที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า
offside adj ที่อยู่ในด้านที่ห่างจากขอบถนน
offspring n ลูกหลาน
offspring n ผลที่เกิดขึ้น
offstage adj ซึ่งไม่แสดงบนเวที
offstreet adj ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนสาธารณะ
offtrack adj นอกสนามแข่ง
oft adv บ่อยๆ
often adv บ่อยๆ
oftentimes adv บ่อยๆ
ogee n เส้นโค้งที่มีรูปคล้ายตัวเอส (S)
ogive n โค้งหลังคา
ogle vi จ้องมองด้วยความปรารถนา
ogle vt จ้องมองด้วยความปรารถนา
ogle at phrv ทำตาหวานใส่
ogre n ยักษ์กินมนุษย์เป็นอาหาร
ogre n คนที่น่ากลัว
ogress n ปีศาจหญิง
oh int คำอุทานแสดงความตกใจ
ohm n หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม)
ohmmeter n เครื่องวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า
oho int คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชัยชนะ
OHP abbr คำย่อของ overhead projector
oi int คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
oik n คนน่ารังเกียจ (คำสแลง)
oil n น้ำมัน
oil vt หยอดน้ำมันเพื่อทำให้ลื่น
oil color n สีน้ำมัน
oil colour n สีน้ำมัน
oil field n แหล่งน้ำมัน
oil paint n สีน้ำมัน
oil painting n ภาพสีน้ำมัน
oil pan n ที่รองน้ำมันใต้เครื่องยนต์
oil rig n อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน
oil shale n หินน้ำมัน
oil slick n คราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำ
oil tanker n เรือขนาดใหญ่บรรทุกน้ำมัน
oil the wheels idm ช่วยทำให้ง่ายขึ้น
oil well n บ่อน้ำมัน
oil-bearing adj ซึ่งผลิตน้ำมัน
oil-fired adj ซึ่งใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง
oil-rich adj ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมัน
oilcan n กระป๋องน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร
oilcloth n ผ้าน้ำมันสำหรับกันน้ำเข้า
oiled adj ซึ่งมีน้ำมัน
oiler n หินสำหรับลับมีด
oilfield n บ่อน้ำมันใต้ดินหรือทะเล
oiliness n ความมัน
oilman n ผู้ทำงานในเหมืองน้ำมัน
oilpaper n กระดาษน้ำมันซึ่งกันน้ำได้
oils n ภาพสีน้ำมัน
oilseed rape n ต้นไม้ซึ่งใช้เลี้ยงสัตว์และทำน้ำมัน
oilskin n ผ้าเคลือบมันใช้กันน้ำ
oily adj เหมือนกับน้ำมัน
oily adj ู่เป็นมัน
oily adj ัที่ประจบประแจงง
oily sl บุหรี่
oily rag sl บุหรี่
oink n เสียงหมู
ointment n ขี้ผึ้ง
OJ sl น้ำส้ม (มาจาก orange juice)
OK int เห็นด้วย
OK int ใช้วางหลังประโยคบอกเล่าเพื่อถามว่าเห็นด้วยหรือตกลงหรือไม่
OK adj ที่พอให้ผ่านได้
OK adj ที่ยอมให้ได้
OK adv อย่างดีพอสมควร
OK vt ยินยอม
OK n การเห็นด้วย
OK sl ตกลง
okapi n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
okapi n สัตว์สี่เท้าคล้ายยีราฟแต่คอสั้นกว่าอาศัยอยู่ทางแอฟริกา
okay adj ใช้ได้
okay sl ตกลง
okey-doke int เห็นด้วย
okey-dokey int เห็นด้วย
okra n กระเจี๊ยบ
old adj แก่
old adj เก่าแก่
old adj ที่อยู่ในช่วงก่อน
old adj ที่มีประสบการณ์
old age n ช่วงหลังของชีวิต
old bat n คนแก่น่ารำคาญ
Old Bill n ตำรวจ
old boy n ู้ชายแก่
old boy n นักเรียนเก่า
old boy sl คนแก่
old car n รถเก่า (คำไม่เป็นทางการ)
old chap sl คนแก่
old country n ประเทศเกิด
old days n ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
Old English n ภาษาอังกฤษในยุคแรก
Old English sheepdog n สุนัขพันธุ์ใหญ่หางยาวสีเทาและลำตัวมีขนสีขาว
old flame n คนรักเก่า
old fogey sl คนล้าสมัย
Old French n ภาษาฝรั่งเศสในยุคแรก
old fruit sl คำเรียกขานด้วยความรัก
old girl n ศิษย์เก่า (โรงเรียนสตรี)
Old Glory n ชื่อธงของอเมริกา
old guard n ผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร
old hand n ผู้เชี่ยวชาญ
old hand at do idm ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ)
old hat n สิ่งล้าสมัย
old heave-ho sl การเลิกคิด
old lady n ภรรยาหรือมารดา
old lady sl แม่
old lady sl เมีย
old lag n คนติดคุกหลายครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)
old maid n ผู้หญิงที่อยู่เป็นโสดไปจนแก่ (คำหยาบ)
old man n สามีหรือบิดา
old man sl เพื่อนหนุ่ม
old master n ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษ13-17 ของยุโรป
Old Nick n ปีศาจ
Old Norse n ภาษาเยอรมันในยุคแรก
old soldier sl ขวดเหล้าเปล่า
old stager n ผู้มีประสบการณ์มาก
Old Testament n คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
old woman n ภรรยา (คำหยาบ)
old woman n คนที่จู้จี้
Old World n โลกเก่า (หมายถึงยุโรป เอเชียและแอฟริกา)
old-age pension n เงินบำนาญสำหรับผู้เกษียณ
old-age pensioner n คนเกษียณที่ได้รับบำนาญ
old-established adj ซึ่งมีมานานแล้ว
old-fashioned adj ที่ล้าสมัย
old-fashoined adj ล้าสมัย
old-time adj สมัยก่อน
old-timer n คนอยู่มานาน
old-world adj ล้าสมัย
olde adj คำเก่าของ old
olde worlde adj (สถานที่หรือบรรยากาศ) แบบเก่าๆ
olden adj ซึ่งมีมานานแล้ว
older adj อาวุโส
oldest adj แก่ที่สุด
oldie n คนแก่
oldie but goodie sl สิ่งที่เก่าแต่ยังเป็นที่ชื่นชอบ
oldish adj แก่
oldness n ความแก่
oldster n คนแก่
oldstyle adj แบบเก่า
oldy n คนแก่
ole adj แก่
oleaginous adj ที่ผสมด้วยน้ำมัน
oleander n ไม้พุ่มที่มีใบเรียวแหลมและมีดอกสีม่วง ขาวหรือชมพู
oleomargarine n เนยเทียม
olfaction n กลิ่น
olfaction n การดมกลิ่น
olfactory adj เกี่ยวกับการดมกลิ่น
olibanum n ยางสนที่มีกลิ่นหอม (ชื่อในภาษาละตินคือ Boswellia sacra)
olig prf เล็ก
oligarch n ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย
oligarchy n กลุ่มคนเล็กๆ ที่ปกครองประเทศ
oligarchy n การปกครองโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
oligo prf เล็ก
olive n ต้นโอลิฟว์
olive n ผลโอลิฟว์
olive n สีเขียวเข้มปนเหลือง
olive adj ที่มีสีเขียวเข้มปนเหลือง
olive branch n ท่าทางแสดงการผูกไมตรี
olive oil n น้ำมันที่ได้จากผลโอลิฟว์
olive-green adj ที่มีสีเขียวเข้มปนเหลือง
olive-green n สีเขียวเข้มปนเหลือง
Oliver Cromwell n ทหารนำทัพต่อสู้กับพระเจ้าชาร์ลที่1 ในสงครามกลางเมืองอังกฤษ
Olympia n ที่ราบแห่งหนึ่งในกรีกใช้เป็นที่แข่งกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก
Olympiad n การแข่งขันระหว่างประเทศ
Olympian adj มีอำนาจ
Olympian n ผู้เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก
Olympic adj เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก
Olympic Games n การแข่งกีฬาโอลิมปิก
Olympics n การแข่งกีฬาโอลิมปิก
Olympus n ภูเขาโอลิมปัสในประเทศกรีซ
Omar Khayyam n กวีชาวเปอร์เซีย
ombudsman n ผู้ตรวจการของรัฐสภา
omega n อักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีก
omega n การจบสิ้น
omelet n ไข่เจียว
omelette n ไข่เจียว
omen n ลางบอกเหตุ
omen vt มีลางบอกเหตุ
ominous adj ที่เป็นลางร้าย
ominously adv อย่างเป็นลาง
omission n สิ่งที่ละเลย
omission n การละเลย
omit vt ละเลยไป
omit from phrv ลบออกจาก
omni prf ทั้งหมด
omnibus n หนังสือรวมเรื่อง
omnibus n รถเมล์
omnipotence n การมีอำนาจไม่สิ้นสุด
omnipotent adj ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด
omnipresence n การพบเห็นในทุกที่
omnipresent adj ซึ่งพบเห็นในทุกที่
omniscience n ความรอบรู้
omniscient adj ที่รอบรู้
omnivore n คนหรือสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
omnivorous adj ที่กินทุกสิ่งทุกอย่าง
omoplate n กระดูกสะบัก
omphalos n สะดือ
on prep บน
on prep ที่ (ใช้บอกสถานที่)
on prep (ติด) ไว้ที่
on prep ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)
on prep อยู่ในระหว่าง
on prep เกี่ยวกับ
on prep ในสภาพ
on prep โดย (วิธีการ)
on prep ทาง (ทิศทาง)
on prep ใกล้
on prep (ใช้จ่าย) ไปกับ
on adv อย่างทำงานอยู่
on adv อย่างกำลังดำเนินอยู่
on adv อย่างต่อไป
on adj ที่กำลังทำงานอยู่
on adj ที่เป็นไปตามกำหนด
on a diet idm กำลังลดน้ำหนัก (ด้วยการควบคุมอาหาร)
on a par with idm เท่ากับ
on a tight leash sl คอยควบคุมดูแล
on account idm (ซื้อของ) แบบเงินเชื่อ
on account of idm เนื่องจาก
on active duty idm พร้อมรบ (ทางทหาร)
on again idm ไม่แน่นอน
on again idm ไม่แน่นอน
on again, off again idm ไม่แน่นอน
on all fours idm คลาน
on all sides adv รอบๆ
on and off idm ที่เกิดขึ้นและหยุดเป็นพักๆ
on and on adv ตามความยาวสูงสุดของ
on appro idm แบบส่งสินค้าให้ดูก่อนซื้อ
on approval idm แบบส่งสินค้าให้ดูก่อนซื้อ
on average idm โดยทั่วไป
on behalf of idm (ทำบางสิ่ง) ในนามของ
on board idm บนหรือใน (เรือ, รถ, เครื่องบินหรือพาหนะอื่น)
on board idm ทำงานให้กับ
on call idm พร้อมให้บริการเมื่อเรียกหา
on cloud nine idm เป็นสุขมาก (คำไม่เป็นทางการ)
on deck idm บนดาดฟ้าเรือ
on deposit idm ซึ่งเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
on duty idm อยู่ในหน้าที่
on earth idm น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
on edge idm ประหม่า
on foot idm ด้วยการเดิน
on guard idm เตรียมพร้อมต่อสู้
on hand adj สะดวก
on hold idm หยุดไว้ชั่วคราว
on holiday idm ในวันหยุด
on in years idm แก่
on land adv เทียบฝั่ง
on no account idm ไร้เหตุผล
on occasion idm ในบางโอกาส
on order idm มีตามสั่ง แต่ยังไม่ส่งมา
on pins and needles idm วิตกกังวล (คำไม่เป็นทางการ)
on pull for phrv ส่งเสียงเชียร์
on record idm ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติ (อ้างอิงในอนาคต)
on sale idm ขาย
on schedule idm ตามตาราง
on second thoughts idm หลังจากพิจารณาซ้ำแล้ว
on shore adv เทียบฝั่ง
on tap sl หาได้ทันที
on tap sl มีเหล้า / เบียร์ขายเป็นถัง
on target idm ตามเป้าหมาย
on the air idm กำลังถ่ายทอด
on the authority of prep ตามที่
on the ball idm ตื่นตัว
on the beam idm คิดถูกทาง
on the bench idm นั่งคอยเพื่อเข้าแข่งขัน
on the blink idm ไม่ทำงาน
on the button idm ตรงเวลาหรือถูกสถานที่
on the cards idm ในอนาคต (คำไม่เป็นทางการ)
on the contrary idm ในทางตรงกันข้าม
on the dot idm ตรงเวลา (คำไม่เป็นทางการ)
on the double idm เร็วมาก
on the eve of idm ก่อนบางสิ่งเกิดขึ้น
on the face of it idm อย่างผิวเผิน
on the fritz sl เสีย
on the game sl ขายตัว
on the go idm ยุ่งวุ่นวาย
on the horizon idm จะเกิดขึ้นในไม่ช้า (คำไม่เป็นทางการ)
on the horns of a dilemma idm ยังไม่ตัดสินใจระหว่างสองสิ่ง
on the hot seat idm อย่างลำบากในการตัดสินใจ
on the hour idm ทุกชั่วโมง
on the house idm ได้รับบางอย่างฟรีๆ (คำไม่เป็นทางการ)
on the job idm กำลังปฏิบัติหน้าที่
on the job sl มีเพศสัมพันธ์
on the juice sl ดื่มเหล้าหนัก
on the level idm จริงใจ
on the loose idm วิ่งไปรอบๆ (อย่างอิสระหรือไม่ถูกล่าม) (คำไม่เป็นทางการ)
on the make sl ทะเยอทะยาน
on the market idm ขายทอดตลาด
on the mend idm กำลังหาย
on the move idm กำลังวุ่นวาย
on the nose idm ตรง (เวลา)
on the off chance idm อย่างเป็นไปได้เล็กน้อย
on the one hand idm ในทางตรงข้าม
on the other hand idm ในทางตรงข้าม
on the other side idm ในทางตรงข้าม
on the other side idm ในทางตรงข้าม
on the pill sl คุมกำเนิด
on the point of idm พร้อมสำหรับทำบางสิ่ง
on the q.t. idm อย่างเงียบๆ
on the rocks sl (ดื่มเหล้า) ที่ใส่น้ำแข็ง
on the sauce sl ดื่มสุราเป็นประจำ
on the sly idm อย่างแอบซุ่ม
on the spot idm ทันทีทันใด
on the spot idm ณ ที่นั้น
on the spot idm ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
on the spur of the moment idm อย่างทันที
on the squiff sl ดื่มสุรา
on the street sl เป็นที่รู้จักกันทั่ว
on the strength of idm เพราะว่า
on the take sl รับสินบน
on the telephone idm ติดต่อได้ทางโทรศัพท์
on the top adv บนยอด
on the top of prep บนยอด
on the track of idm ตามรอย
on the trail of idm ตามรอย
on the verge of idm เพิ่งจะเริ่มทำบางสิ่ง
on the wagon idm ไม่ดื่มเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์
on the waiting-list idm ตามรายชื่อผู้จอง
on the war-path idm โกรธเคือง (คำไม่เป็นทางการ)
on the watch for idm ตื่นตัวต่อบางคนหรือบางสิ่ง
on the whole idm โดยทั่วไป
on the wing idm ขณะบิน (คำทางการ)
on the wrong track idm ไปผิดทาง
on time idm ตรงตามกำหนดเวลา
on tiptoe idm ยืนเขย่ง
on top idm สุดยอด
on top of idm ด้านบนของบางสิ่ง
on top of idm ทันสถานการณ์
on top of idm นอกจาก (บางสิ่ง)
on top of idm จัดการได้สำเร็จ
on top of the world idm มีความสุขมาก
on trial idm ดำเนินคดี
on view idm แสดงในที่สาธารณะ
on your bike sl ออกไป!
on your bike sl ล้อเล่นน่า!
On your Todd sl ด้วยตนเอง
on-air adj กำลังออกอากาศ
on-air adv กำลังออกอากาศ
on-going adj ซึ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
on-screen adj ซึ่งปรากฎบนจอ
once adv ณ เวลาหนึ่งในอดีต
once conj ทันทีที่
once n หนึ่งครั้ง
once a quarter adv ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี
once a season adj ตามฤดูกาล
once a year adj ซึ่งเกิดขึ้นปีละครั้ง
once and for all idm เป็นครั้งสุดท้าย
once in a blue moon idm ไม่บ่อย
once more adv อีกครั้ง
once more adv อีกครั้ง
once or twice idm ไม่กี่ครั้ง
once over lightly sl ผ่านๆ
once upon a time idm กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
once-in-a-lifetime chance idm โอกาสครั้งเดียวในชีวิต
once-over n การมองสำรวจอย่างรวดเร็ว
oncologist n ผู้ศึกษาและรักษาด้านเนื้องอกของร่างกาย
oncology n การศึกษาและการรักษาด้านเนื้องอกของร่างกาย
oncoming adj ที่กำลังจะเกิดขึ้น
one adj ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว
one pron คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง
one pron คำแทนคำนามที่นำมาก่อน
one n เลขหนึ่ง
one n สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง
one and all idm ทุกคน
one and only idm บุคคลที่มีชื่อเสียงและความสามารถ (ใช้แนะนำหรือเพื่อเน้นย้ำ)
one and the same idm คนหรือสิ่งที่เหมือนกันมาก
one another pron ซึ่งกันและกัน
one at a time idm ทีละคน
one by one idm ทีละคน
one day adv บางเวลา
one for the road sl การดื่มสุรา (ก่อนเดินทาง)
One good turn deserves another idm คนทำดีย่อมได้ดี
one in a hundred idm คนหรือสิ่งหายาก
one in a million idm คนหรือสิ่งหายาก
one in a thousand idm คนหรือสิ่งหายาก
one in the eye for idm ผลหรือการกระทำที่เป็นสิ่งแทนความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังของบางคน
one means business idm จริงจังมาก
one more adj เอาอีก
one of these days idm บางวัน
one time n หนึ่งครั้ง
one too many adj ซึ่งเป็นส่วนเกิน
one too many sl ความเมา
one way or another idm อย่างไรก็ตาม
one-armed bandit n เครื่องเล่นพนันอย่างหนึ่ง
one-eye sl รูที่ปลายอวัยวะเพศ
one-four part n หนึ่งในสี่ส่วน
one-horse adj ซึ่งเล็กมากและไม่สำคัญ
one-horse adj ซึ่งใช้ม้าตัวเดียว
one-liner n คำพูดตลกสั้นๆ
one-man adj เหมาะกับคนคนเดียว
one-man band n นักดนตรีที่เล่นดนตรีหลายชิ้นพร้อมกัน
one-man show sl การแสดงงานศิลปะของคนคนเดียว
one-night stand n การแสดงที่เล่นเพียงครั้งเดียวและคืนเดียว
one-off idm สิ่งที่ตั้งใจทำเป็นพิเศษ
one-off n ซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว
one-on-one adj ระหว่างสองคนเท่านั้น
one-parent family n ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว
one-person n ซึ่งมีคนเดียว
one-person show n การแสดงเดี่ยว
one-piece adj ซึ่งมีส่วนเดียว
one-shot adj ซึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้น
one-sided adj ข้างเดียว
one-sided adj ลำเอียง
one-step n การเต้นรำจังหวะบอลรูม
one-stop adj ซึ่งสามารถซื้อหาหรือทำทุกสิ่งได้ในสถานที่แห่งเดียว
one-to-one adj เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน
one-track adj ซึ่งมุ่งไปที่จุดเดียว
one-track mind idm จิตใจหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (มักเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์)
one-track mind n ใจมุ่งมั่นเรื่องเดียว
one-up vt ได้เปรียบ
one-upmanship n ทักษะในการเอาเปรียบคนอื่น
one-way adj ที่เดินรถทางเดียว
one-way adj ที่เดินทางเที่ยวไปเที่ยวเดียว
one-way street n ทางที่แล่นรถทางเดียว
one-way traffic n การจราจรที่ให้รถแล่นทางเดียว
one-woman n ซึ่งทำหรือควบคุมด้วยผู้หญิงคนเดียว
oneness n ความเป็นหนึ่งเดียว
oner n คนหรือสิ่งพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)
onerous adj ยาก
onerously adv อย่างเป็นภาระ
onerousness n ความยาก
ones pron จำนวนหนึ่ง
oneself n ตนเอง
oneself n ความเป็นตัวของตัวเอง
onetime adj เก่า
onetime adj เพียงครั้งเดียว
ongoing adj ไม่หยุดยั้ง
onion n หอมหัวใหญ่
onion skin n กระดาษเขียนที่บางและเรียบ
online n ออนไลน์
online adv ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต
onlooker n ผู้เห็นเหตุการณ์
onlooking n การเข้าร่วม
only adv เพียงแค่
only adv เท่านั้น
only adv เพิ่งจะ
only adj ที่เป็นคนหรือสิ่งเดียว
only adj ที่เป็นลูกโทน
only conj แต่
only child n ลูกคนเดียว
only have eyes for idm จงรักภักดีต่อคนเดียวเท่านั้น
only one adj โดดเดี่ยว
only remaining adj ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว
only way to go sl ทางเลือกที่ดีที่สุด
onomatopoeia n การสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ
onomatopoeic adj เกี่ยวกับการสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ
onrush n การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรุนแรง
onset n การเริ่ม
onset n การโจมตี
onshore adj ที่อยู่บนฝั่ง
onshore adv บนฝั่งดิน
onside adj ซึ่งอยู่ในเขตการแข่งขัน
onslaught n การโจมตี
onstage adj ซึ่งอยู่บนเวที
ontery n การแผดเสียง
ontic adj ตามความจริง (ภาษาละติน)
ontline n บทสรุป
onto prep ไปยัง
ontologism n การมีเวทย์มนต์
ontology n การศึกษาเกี่ยวกับการดำรงอยู่
onus n หน้าที่
onward adj ไปข้างหน้า
onward adv ไปข้างหน้า
onwards adv ไปข้างหน้า
onym suf ชื่อ
onyx n หินซึ่งมีชั้นสีต่างกันและใช้เป็นเครื่องประดับ
oodles n จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
oodles sl (บางสิ่ง) จำนวนมาก
oof sl เสียงร้อง (เมื่อโดนต่อยท้อง)
oomph n ความมีชีวิตชีวา
oomph n ความดึงดูดเพศตรงข้าม (คำสแลง)
oomph sl พลัง
oomph sl ความเย้ายวนใจ (คำเลี่ยง)
oops int คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความอาย
ooze vi ไหลซึม
ooze vt ทำให้ไหลซึม
ooze n การไหลซึมอย่างช้าๆ
ooze n โคลนหรือเลน (ที่อยู่ใต้แม่น้ำหรือทะเลสาบ)
ooze away phrv (ของเหลว) ค่อยๆซึมออกมา
ooze away phrv ค่อยๆหายไป
ooze out phrv (ของเหลว) ไหลซึมออกมา
oozy adj ที่มีของเหลวซึมออกมา
oozy adj ซึ่งเป็นโคลน
op abbr คำย่อของ operation, operative, opportunity
op art n การศึกษาศิลปะแนวสื่อความหมายด้วยรูปแบบเรขาคณิตและสี
op. cit. abbr เรื่องเดิม
opacity n สภาพที่คลุมเครือ
opacity n ความทึบ
opacity n ความคลุมเครือ
opal n โอปอล
opalesce vi เป็นสีน้ำนม
opalescence n สีเเหลือบ
opalescent adj มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล
opaline adj ที่มีสีน้ำนมแวววาว
opaque adj มัว
opaque adj คลุมเครือ
opaqueness n สภาพที่คลุมเครือ
OPEC n กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
open adj ที่เปิดอยู่
open adj ที่มีนิสัยตรงไปตรงมา
open adj ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ
open adj เปิดโล่ง
open adj ที่ถกเถียงกันได้
open adj ว่าง
open vt เปิดออก
open vi เปิดออก
open vt เปิดหรือเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ
open vt กาง
open vt เริ่มต้น
open n ที่กว้าง
open a can of worms idm สร้างความยุ่งยาก
open and above-board idm โปร่งใส
open book idm คนหรือสิ่งที่เข้าใจง่าย
open country n ที่ราบ
open day n วันเยี่ยมชมสถาบัน
open fire on phrv เริ่มยิงใส่
open house n วันเยี่ยมชมสถาบัน
open into phrv เปิดเข้าไป
open land n ที่ราบ
open letter n จดหมายประท้วง
open market n ตลาดเสรี
open marriage n การแต่งงานที่ยอมให้คู่ครองไปมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
open off phrv มีประตูนำจาก (บางสิ่ง)
open on phrv (หน้าต่าง) ทำให้มองเห็น
open onto phrv ทำให้มองเห็น
open out phrv เปิดให้กว้าง
open out phrv เพิ่มขึ้น
open out phrv เปิดเผย
open plain n ทุ่งโล่ง
open prison n เรือนจำที่ไม่เข้มงวดมาก
open season n ฤดูล่าสัตว์
open season for idm ฤดูล่าสัตว์
open secret idm ความลับที่รู้กันทั่วแล้ว
open secret n ความลับที่รู้กันทั่วไป
open sesame n ความสำเร็จที่ได้มาอย่างง่ายๆ
open space n ที่โล่ง
open the door vt ถอดกลอน
open the door to idm เปิดประตูรับ
open to phrv เปิดให้กับ
open to phrv เปิดให้เข้าชม
open town n เมืองเปิด
open up phrv เปิดประตู
open up phrv เปิดออก (หลังจากปิดมานาน)
open up phrv เปิดทำธุรกิจ
open up phrv ตัดผ่าน
open up phrv ผ่าตัด
open up phrv ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้
open up phrv (ปืน) เริ่มยิง
open up phrv พูดเปิดอก
open up phrv ทำให้ (รถ) แล่นไปเร็ว
open up phrv (กีฬา) เล่นอย่างกระฉับกระเฉง
open verdict n คำพิพากษาของศาลที่ว่าสาเหตุของการตายไม่ทราบแน่ชัด
open with phrv เปิดด้วย
open with phrv เริ่มต้นด้วย
open work n ลวดลาย
open-air adj ที่เกิดขึ้นกลางแจ้ง
open-and-shut case n เรื่องง่าย
open-and-shut-case idm คดี กรณี หรือเรื่องที่ไม่ซับซ้อน
open-book adj เปิดหนังสือได้
open-class word n คำแสดงเนื้อหา (ทางไวยากรณ์ เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ เป็นต้น)
open-door adj ซึ่งเปิดเสรี
open-ended adj ที่ไม่ได้จำกัดหรือกำหนดล่วงหน้า
open-ended adj ที่เปลี่ยนได้ง่าย
open-ended adj (คำถาม) ที่ต้องการคำตอบที่เปิดกว้าง
open-eyed adj ที่จ้องดูตาไม่กะพริบ
open-heart surgery n การผ่าตัดหัวใจ
open-minded adj ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
open-mindedness n การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
open-mounthed adj น่าทึ่ง
open-mouthed adj ที่อ้าปากค้างเพราะความตกใจ
open-neck adj (เสื้อ) ซึ่งไม่มีเนคไทและไม่ติดกระดุมบน
open-necked adj (เสื้อ) ซึ่งไม่มีเนคไทและไม่ติดกระดุมบน
open-plan adj ซึ่งไม่มีผนังกั้น
opened prep ปราศจากการหยุด
opener n เครื่องมือที่ใช้ในการเปิด
opener n ผู้เปิดงาน
openhanded adj เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
openhearted adj ที่เปิดเผย
openhearted adj ที่มีเมตตา
opening n รอยโหว่
opening adj ส่วนแรก
opening n ตอนเริ่มต้น
opening n โอกาส
opening n ตำแหน่งงานที่ว่าง
opening n การเปิด
opening hours n ชั่วโมงที่เปิดทำการ
opening night n คืนแรกของการเปิดฉายต่อสาธารณชน (เช่น ภาพยนตร์)
opening time n เวลาเปิดของร้านเหล้า (ตามกฎหมาย)
opening up n การทำให้พร้อมใช้
openly adv อย่างเปิดเผย
openness n ความซื่อสัตย์
openwork n ลูกไม้
opera n อุปรากร
opera glasses n กล้องเล็กสำหรับส่องดูผู้แสดงบนเวที
opera hat n หมวกทรงสูงชนิดหนึ่งของผู้ชาย
operable adj กระทำได้
operant n ผู้ผ่าตัด
operant adj ที่มีผล
operate vt ปฏิบัติ
operate vi ปฏิบัติ
operate vi ผ่าตัด
operate vi ก่อให้เกิดผล
operate against phrv ดำเนินการเพื่อคัดค้าน
operate anatomize vt ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
operate anatomize vi ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา
operate from phrv ทำงานจาก (สถานที่)
operate on phrv (แพทย์) ผ่าตัด
operated adj ซึ่งจัดการ
operatic adj ที่เกี่ยวกับโอเปรา
operating adj ซึ่งจัดการ
operating adj ซึ่งจัดการ
operating room n ห้องผ่าตัด
operating system n ระบบปฏิบัติการซึ่งควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
operating table n โต๊ะผ่าตัด
operating theatre n ห้องผ่าตัด
operating time n ช่วงเวลาในการให้บริการ
operation n การดำเนินการ
operation n การผ่าตัด
operation n การใช้ (เครื่องจักร)
operation n กิจการทางธุรกิจ
operational adj ที่สามารถใช้งานได้
operational research n การศึกษาเชิงปฎิบัติการ
operations research n การศึกษาเชิงปฎิบัติการ
operative n คนงาน
operative adj พร้อมใช้งาน
operator n ผู้ควบคุม (เครื่องจักร)
operator n ผู้ดำเนินกิจการทางธุรกิจ
operetta n ละครเพลง
operose adj ซึ่งขยันหมั่นเพียร
ophthalmia n การติดเชื้อในลูกนัยน์ตา
ophthalmic adj เกี่ยวกับนัยน์ตา
ophthalmic optician n ผู้วัดสายตา
ophthalmologist n แพทย์รักษาตา
ophthalmology n การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคทางตา
ophthalmoscope n เครื่องมือในการตรวจนัยน์ตา
opiate n ยาที่มีฝิ่นเจือปน
opine vi แสดงความคิดเห็น
opine vt แสดงความคิดเห็น
opinion n ความเห็น
opinion n ข้อวินิจฉัย
opinion poll n การสำรวจความคิดเห็น
opinionated adj ดื้อดึง
opium n ฝิ่น
opium poppy n ต้นฝิ่น
opossum n สัตว์คล้ายหนูมีกระเป๋าหน้าท้อง
opponency n การขัดขวาง
opponent n คู่ต่อสู้
opponent adj ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม
opportune adj เหมาะสม
opportunely adv อย่างเหมาะสม
opportunism n ความคิดฉวยโอกาส
opportunist n ผู้ฉวยโอกาส
opportunistic adj เกี่ยวกับโอกาส
opportunity n โอกาสที่ดี
oppose vt ต่อต้าน
oppose vi ต่อต้าน
oppose to phrv คัดค้าน (มักใช้รูป passive voice)
opposed adj ซึ่งต่อต้าน
opposed to prf ต่อต้าน
opposer n ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
opposing adj ซึ่งต่อต้าน
opposingly adv อย่างไม่เห็นด้วย
opposite adj ที่อยู่ตรงกันข้าม
opposite adj ซึ่งอยู่คนละด้าน
opposite adj ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
opposite n คนหรือสิ่งที่แตกต่างจากคนหรือสิ่งอื่น
opposite n สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม
opposite sex idm เพศตรงข้าม
opposite sex n เพศตรงข้าม
opposite to prep ต่อต้าน
opposite to prep ตรงข้ามกับ
oppositely adv อย่างกีดขวาง
opposites attract n ความดึงดูดเพศตรงข้าม
Opposition n ฝ่ายค้าน
opposition n การคัดค้าน
opposition n ผู้ต่อต้าน
opposition n ฝ่ายค้าน
oppress vt กดขี่
oppress vt ทำให้ทุกข์ใจ
oppressed adj ซึ่งกดขี่
oppression n การกดขี่
oppressive adj ที่ปกครองอย่างกดขี่
oppressive adj ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ
oppressive adj (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย
oppressively adv อย่างกดขี่
oppressor n ผู้กดขี่
opprobrious adj น่าอับอาย
opprobrious adj น่าตำหนิ
opprobrium n การตำหนิ
oppse vt ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ)
opt vt เลือก
opt for phrv เลือก
opt in phrv เลือกที่จะเข้าร่วม
opt out phrv คัดเลือกออก
opt-out n การเลือกไม่ทำบางสิ่ง
optative adj ซึ่งต้องการ
optic adj เกี่ยวกับสายตา
optical adj เกี่ยวกับสายตา
optical character recognition n การรู้จำตัวอักษร (คำย่อคือ OCR)
optical disc adj แผ่นเก็บข้อมูล
optical disk adj แผ่นเก็บข้อมูล
optical fiber n เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล
optical fibre n เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล
optical illusion n ภาพลวงตา
optical instrument n กล้องโทรทรรศน์
optical projector n เครื่องฉายสไลด์
optically adv เกี่ยวกับสายตา
optician n ผู้ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตา
optics n การศึกษาเกี่ยวกับแสงและสายตา
optimal adj เหมาะสมที่สุด
optimise vt ใช้ให้เหมาะสม
optimism n การมองในแง่ดี
optimist n ผู้ที่มองโลกในแง่ดี
optimistic adj โดยคาดหวังสิ่งที่ดี
optimize vt ใช้ให้เหมาะสม
optimum n ภาวะที่ดีที่สุด
option n การเลือก
option n อำนาจในการเลือก
option n ทางเลือก
optional adj ซึ่งเป็นทางเลือก
optionee n ผู้มีสิทธิเลือก
optometrist n ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา
optometry n การวัดสายตา
opulence n ความมั่งคั่ง
opulent adj มั่งคั่ง
opulent adj ที่มากจนเกินพอ
opus n ผลงานการประพันธ์
or conj หรือ
or suf ผู้ซึ่ง
or suf การกระทำ
or else idm ถ้าไม่
or goat n เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง)
or so idm ประมาณ
oracle n คำทำนาย
oracle n ผู้ให้คำปรึกษา
oracular adj ศักดิ์สิทธิ์
oral adj เกี่ยวกับปาก
oral adj ที่ใช้การพูด
oral n การสอบปากเปล่า
oral contraceptive n ยาคุม
oral tradition n ประวัติและขนมธรรมเนียมถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปโดยเล่าปากเปล่า
orally adv โดยปากเปล่า
orange n ต้นส้ม
orange n ส้ม
orange n ผลส้ม
orange n สีส้ม
orange adj ที่มีสีส้ม
orange red adj สีเลือดหมู
orange squash n เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง
orange tree n ต้นส้ม
orangeade n น้ำส้มคั้น
orangery n เรือนกระจกสำหรับปลูกส้ม
orangey brown n สีน้ำตาลอมส้ม
orangutan n ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)
orate vt กล่าวสุนทรพจน์ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ)
oration n การพูดปราศรัยในที่สาธารณะ
orator n ผู้กล่าวคำปราศรัย
oratorical adj เกี่ยวกับศิลปะในการพูดสุนทรพจน์
oratorically adv อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป
oratorio n เพลงยาวเนื้อหาจากพระคัมภีร์
oratory n ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์
oratory n ห้องสวดเล็กๆ ในโบสถ์
orb n วัตถุทรงกลม
orbicular adj ที่เป็นวงกลม
orbit n วิถีโคจร, วงโคจร
orbit n ขอบเขต
orbit vi โคจร
orbit vt โคจร
orbital adj เกี่ยวกับการโคจร
orbital rocket n ดาวเทียม
orca n ปลาวาฬเพชรฆาต
orchad n สวน
orchard n สวนผลไม้
orchestra n วงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค
orchestra n ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร
orchestra leader n ผู้ควบคุมวงดนตรี
orchestra stalls n ที่นั่งของนักดนตรีในโรงละคร
orchestral adj เกี่ยวกับวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เล่นเพลงคลาสสิค
orchestral pit n บริเวณกั้นไว้หน้าเวทีแสดงสำหรับวงดนตรีนั่ง
orchestrate vt ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
orchestrate vi ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
orchestration n การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเล่นในวงออเคสตร้า
orchestrator n ผู้ประพันธ์
orchid n กล้วยไม้
orchid n ดอกกล้วยไม้
ordain vt บวช
ordain vt สั่งอย่างเป็นทางการ (คำทางการ)
ordained adj ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ordained adj ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า
ordeal n การพิสูจน์อย่างทารุณ
order n คำสั่ง
order n ใบสั่งซื้อสินค้า
order n ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
order n ลำดับ
order vt สั่ง
order vt สั่งซื้อ
order vt จัดระเบียบ
order about phrv พยายามควบคุม
order about phrv พยายามควบคุม
order book n บันทึกยอดสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
order form n แบบฟอร์มสั่งซื้อ
order from phrv สั่งมาจาก
order in phrv สั่งให้เข้ามา
order of magnitude n ขนาดใหญ่
order of the day idm สิ่งจำเป็น
order off phrv สั่งให้ออกจาก
order out phrv สั่งให้ออกจาก
order out phrv สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
Order Paper n รายการหัวข้อที่อภิปรายในรัฐสภาแต่ละวัน
order that conj เพราะว่า
order up phrv สั่ง (ทหารหรือยานพาหนะ) ให้ไปอยู่แนวหน้าในการรบ
ordered adj ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
ordering n การสั่งซื้อ
orderless adj ซึ่งไม่เป็นระบบ
orderliness n ความเป็นระเบียบ
orderly adj ที่เป็นไปด้วยความสงบ
orderly adj ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย
orderly n เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย)
orderly n ทหารที่ทำงานทั่วๆ ไปให้ทหารยศสูงกว่า
orderly adv อย่างมีระเบียบ
ordinal adj เกี่ยวกับเลขที่แสดงลำดับ
ordinal n เลขแสดงลำดับ
ordinal number n เลขลำดับ
ordinance n กฎหมาย
ordinand n ผู้เตรียมตัวเป็นพระ
ordinarily adv โดยปกติ
ordinary adj ปกติ
ordinary adj เรียบๆ
ordinary level n ระดับ O level
ordinary share n หุ้นส่วนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัท
ordinate n ระยะวัดจากแกน x ขนานกับแกน y
ordination n การบวช
Ordnance Survey map n แผนที่ของอังกฤษและไอร์แลนด์
ordure n อุจจาระ
ore n แร่
oregano n ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม ใช้ทำอาหาร
org sl องค์กร
organ n หีบเพลงปาก
organ n อวัยวะ
organ loft n ส่วนวางเครื่องดนตรีออร์แกนในโบสถ์หรือห้องแสดงคอนเสิร์ต
organ-grinder n ผู้เล่น barrel organ
organ-player n คนเล่นออร์แกน
organdie n สิ่งทอ
organdy n สิ่งทอ
organery n สวน
organic adj เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
organic adj เกี่ยวกับอวัยวะ
organic n สารอินทรีย์
organic chemistry n อินทรีย์เคมี
organisation n สิ่งที่ร่วมมือกันทำ (เช่น การทำนาร่วม)
organisation n พันธมิตร
organisational adj เกี่ยวกับองค์กร
organise vt นำมารวมกัน
organise vi รวมกัน
organism n สิ่งมีชีวิต
organism n ระบบ
organist n คนเล่นออร์แกน
organization n องค์กร
organization n องค์ประกอบ
organization n การจัดการอย่างเป็นระบบ
organization n องค์กร
organization n องค์ประกอบ
organization n การจัดการอย่างเป็นระบบ
organizational adj เกี่ยวกับองค์กร
organizational adj เกี่ยวกับองค์กร
organize vt จัดตั้ง
organize vi จัดตั้ง
organize vt จัดระบบ
organize vt จัดตั้ง
organize vi จัดตั้ง
organize vt จัดระบบ
organized adj ซึ่งจัดตั้ง
organized adj ซึ่งจัดตั้ง
organized labor n สหภาพแรงงาน
organizer n ผู้จัดตั้ง
organizer n ผู้จัดตั้ง
organizing n การจัดการอย่างเป็นระบบ
organizing n การจัดการอย่างเป็นระบบ
organza n ผ้าโปร่งบางใช้ทำเสื้อผ้า
orgasm n จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศ
orgasmic adj เหมือนหรือเกี่ยวกับ orgasm
orgiastic adj เกี่ยวกับ orgy
orgy n การชุมนุมดื่มสุรากันอย่างเต็มที่
oriel n หน้าต่างขนาดใหญ่ที่ยื่นออกจากผนัง
Orient n ประเทศแถบตะวันออก
Orient n ประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orient vt กำหนดตำแหน่ง
orient vt มุ่งไปยัง
orient vt ทำให้คุ้นเคย
oriental adj ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น)
orientalist n คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก
orientate vt หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
orientate oneself phrv คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม
orientation n การกำหนดเป้าหมาย
orientation n ความเชื่อ
orienteering n กีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ
orifice n ทางเข้า
origami n ศิลปะพับกระดาษของญี่ปุ่น
origin n ที่มา
origin n จุดเริ่มต้น
origin n ต้นตระกูล
original adj ซึ่งเป็นแบบฉบับ
original adj ใหม่
original adj ที่สร้างสรรค์
original n ต้นฉบับ
original n คนที่แปลกไม่เหมือนใคร
original price n ราคาที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว
original sin n บาปที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
originality n ความแปลกใหม่
originally adv อย่างเป็นอันแรก
originate vi เริ่มต้นขึ้น
originate vt ประดิษฐ์
originate from phrv มาจาก
originate in phrv มีสาเหตุจาก
originate with phrv เริ่มจาก (บางคน)
origination n การคิดค้น
originative adj ซึ่งเป็นจินตนาการ
originative adj ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาต่อ
originator n ผู้คิดค้น
origmi n ศิลปะการพับกระดาษ
oriole n นกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือ
Orion n ยักษ์ในเทพนิยายกรีก
orison n ผู้สวดมนต์
orium suf สถานที่
Orleanist n ผู้สนับสนุนราชวงศ์ออร์ลีนส์ของประเทศฝรั่งเศส (ช่วงปีค.ศ.1830-1848)
Orleans n ผู้อยู่ในราชวงศ์ออร์ลีนส์ของประเทศฝรั่งเศส
orlop n ส่วนท้องเรือ
orlop deck n ส่วนท้องเรือ
Ormolu n โลหะผสมทอง
ormolu n โลหะผสมทอง
ornament n เครื่องประดับ
ornament vt ประดับ
ornament with phrv ตกแต่งด้วย
ornamental adj ที่ใช้ประดับ
ornamental braid n ดิ้นเงินดิ้นทอง
ornamentally adv อย่างประดับประดา
ornamentation n การประดับ
ornaments n เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา
ornate adj หรูหรา
ornately adv อย่างหรูหรา
ornateness n ความหรูหรา
ornery adj เจ้าอารมณ์
ornithological adj เกี่ยวกับการศึกษานก
ornithologist n ผู้ศึกษาเกี่ยวกับนก
ornithology n การศึกษาเกี่ยวกับนก
orography n การศึกษาเกี่ยวกับภูเขา
orology n การศึกษาเกี่ยวกับภูเขา
orotund adj กังวานชัด
orotundity n ความกังวาน
orphan n เด็กกำพร้า
orphan vt ทำให้เป็นเด็กกำพร้า
orphanage n สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า
Orpheus n นักดนตรีและกวีในนิยายกรีกที่ตามหาเมียในนรกแต่พากลับไม่ได้
Orphic adj เกี่ยวกับ Orpheus
orphism n การมีเวทย์มนต์
orpiment n สาร Arsenic trisulfide ซึ่งมีสีเหลือง
Orpington n ไก่สีขาวขนาดใหญ่เลี้ยงสำหรับกินเนื้อและไข่
orth prf ตรง
ortho prf ตรง
orthochromatic adj ซึ่งให้สีธรรมชาติ
orthodontics n ทันตกรรมจัดฟัน
orthodontist n หมอฟันที่เชี่ยวชาญด้านจัดฟันและขากรรไกร
orthodox adj ดั้งเดิม
Orthodox Church n หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
orthodoxy n หลักความเชื่อและปฎิบัติในคริสต์นิกาย Orthodox
orthographic adj เกี่ยวกับระบบการสะกดคำ
orthography n ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร
orthography n การศึกษาเกี่ยวกับการสะกดคำให้ถูกต้อง
orthopaedic adj เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ
orthopaedics n การรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ
orthopedic adj เกี่ยวกับการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ
orthopedics n ศัลยกรรมกระดูก
orthopedist n แพทย์รักษาโรคกระดูก
ory suf เกี่ยวข้องกับ
ory suf สถานที่
ory suf เกี่ยวกับ
oryx n สัตว์สี่เท้าคล้ายกวางขนาดใหญ่ มีเขายาวตรง
Osaka n เมืองท่าสำคัญของประเทศญี่ปุ่น
Oscar n รางวัลภาพยนตร์ออสการ์
oscillate vi แกว่งไปมา
oscillate vi มีความคิดโลเล
oscillate between phrv แกว่งไปมาระหว่าง
oscillation n การแกว่งไปมา
oscillation n การลังเล
oscillator n คนหรือสิ่งที่แกว่งไปมา
oscillatory adj ซึ่งแกว่งไปมา
oscilloscope n เครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า
osculate vi สัมผัสใกล้ชิด
osculate vt สัมผัสใกล้ชิด
ose adj เต็มไปด้วย
ose suf เต็มไปด้วย
osier n ต้นหลิว
osis suf ซึ่งผิดปกติ
osis suf การกระทำ
Oslo n เมืองอ็อสโลเป็นเมืองหลวงของประเทศนอรเวย์
osmium n ธาตุโลหะหนัก (สัญลักษณ์คือ Os)
osmose vt กรอง
osmosis n กระบวนการซึมผ่าน
osmosis n การซึมซับ
osmotic adj เกี่ยวกับการดูดซึม
osmotic pressure n แรงดันของสารละลายที่ไหลผ่านเนื้อเยื่อ
osmunda n ต้นเฟิร์นประเภท Osmunda มีใบขนาดใหญ่
osprey n นกเหยี่ยวประเภทกินปลาเป็นอาหาร
osseous adj ประกอบด้วยหรือคล้ายกระดูก
ossification n การทำให้แข็งเหมือนกระดูก
ossify vt ทำให้แข็งเหมือนกระดูก
ossify vi ทำให้แข็งเหมือนกระดูก
ostensible adj เสแสร้ง
ostensible adj ที่เห็นได้ชัด
ostensibly adv อย่างแสดงให้เห็นภายนอก
ostentation n การโอ้อวด
ostentatious adj โอ้อวด
ostentatious display n การแสดงโอ้อวด
ostentatiously adv อย่างโอ้อวด
osteoarthritis n โรคข้อกระดูกอักเสบ
osteopath n ผู้รักษาโรคกระดูก
osteopathic adj เกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
osteopathy n การรักษาโรคกระดูก
osteoporosis n โรคกระดูกพรุน
ostler n ผู้ดูแลยานพาหนะหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่
ostler n คนดูแลม้าของโรงแรม
ostracise vt เนรเทศ
ostracism n การขับไล่
ostracize vt ขับไล่
ostrich n นกกระจอกเทศ
ostrich n ผู้หลบเลี่ยงปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
otalgia n อาการปวดหู
Othello n ตัวละครเอกในบทประพันธ์แนวโศกนาฎกรรมของเช็กสเปียร์
other adj อื่นๆ
other pron คนอื่น
other adj ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)
other pron อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)
other than prep นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ)
other way round idm ทางกลับกัน
other woman n ผู้หญิงอื่นที่สามีมีเพศสัมพันธ์ด้วยนอกจากภรรยา
other world n ชาติหน้า
other-directed adj ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภายนอก
other-worldliness n ความคิดเรื่องของจิตวิญญาณ
otherness n ความแปลก
others pron พวกเขา
otherwise conj มิฉะนั้น
otherwise adv มิฉะนั้น
otherworldly adj เกี่ยวกับโลกอื่น
otic adj เกี่ยวกับหู
otiose adj ขี้เกียจ
otiosely adv อย่างขี้เกียจ
otioseness n ความขี้เกียจ
otitis n ภาวะหูอักเสบ
otolaryngology n การศึกษาเกี่ยวกับโรคของหู คอและจมูก
otology n โสตวิทยา
otorrhea n น้ำหนองจากหู
otorrhoea n น้ำหนองจากหู
OTT abbr คำย่อของ over the top
Ottawa n คนอเมริกาเหนือ
otter n นาก
Ottoman n ชาวตุรกี
ottoman n เก้าอี้นวมแบบไม่มีพนักพิงหรือที่เท้าแขน
Ottoman Empire n อาณาจักรตุรกี
OU abbr คำย่อของ open university
ou of date adj ที่ล้าสมัย
ouch int โอ๊ย (คำอุทานแสดงความเจ็บ)
ought aux ควรจะ
ought to aux ควรจะ
Ouija board n กระดานอักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเข้าทรงเรียกผี
ounce n ออนซ์
ounce n จำนวนเล็กน้อย
our adj ของเรา
Our Lady n ฉายานามของพระนางแมรี่ซึ่งเป็นพระมารดาของพระเยซู
ours pron ของเราเอง
ourself pron ตัวเราเอง
ourselves pron ตัวเราเอง
ous suf เต็มไปด้วย
oust vt ขับไล่
oust from phrv ขับไล่
ouster n การย้ายออก
out adj ข้างนอก
out adv ข้างนอก
out prep นอก
out prf ออก
out and about idm หายดีพอที่จะออกไปข้างนอก
out cold idm ไม่รู้สึกตัว
out from under idm เป็นอิสระจาก
out in force idm มีเป็นจำนวนมาก
out let n ท่อระบายน้ำ
out like a light idm ไม่รู้สึกตัว
out line vt ทำแผนที่
out of adj ออกจาก
out of all proportion idm สัดส่วนเกินจริง
out of bounds idm ห้ามเข้า
out of bounds idm นอกเขตสนาม (หรือพื้นที่ที่ใช้ในการเล่นกีฬา)
out of breath idm หายใจแรงและเร็ว
out of character idm ไมได้มีพฤติกรรมเหมือนบางคน
out of circulation idm ไม่สามารถยืมได้
out of commission idm ใช้การไม่ได้
out of condition idm ไม่ได้อยู่ในสภาพเยี่ยม
out of control idm ไม่สามารถควบคุมได้
out of date idm ล้าสมัย
out of date adj ล้าสมัย
out of fashion idm ไม่นำสมัย
out of fasion adj ล้าสมัย
out of hand idm ไม่สามารถควบคุมได้
out of it idm ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง (มักมาจากดื่มเหล้าหรือกินยา)
out of keeping with idm ไม่ทำตามกฎหรือสิ่งอื่น
out of keeping with idm ไม่เหมาะสมกับ
out of keeping with idm ไม่เข้าร่วมกับ
out of kilter idm ไม่ทำงาน
out of luck idm โชคร้าย
out of luck sl โชคร้าย
out of necessity idm เพราะความจำเป็น
out of operation adj ดับ (ไฟ)
out of order idm ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้
out of place idm ไม่อยู่ในที่ (ที่ควรอยู่)
out of practice idm แสดงไม่ดีเพราะขาดการฝึกฝน
out of print idm ไม่มีขายแล้ว
out of print adj ไม่มีการตีพิมพ์อีก
out of reach idm สุดเอื้อม
out of season idm หมดหน้าไปแล้ว
out of service idm ยังไม่เปิดบริการ
out of shape idm ไม่อยู่ในสภาพเยี่ยม
out of sight idm มองไม่เห็น (มักใช้กับ get, keep, stay)
out of sorts idm ไม่ค่อยสบาย
out of stock idm หมดสต็อก
out of the blue idm ทันทีทันใด
out of the frying-pan into the fire idm มีสภาพแย่ยิ่งกว่าเดิม
out of the ordinary idm ไม่ปกติ
out of the question idm เป็นไปไม่ได้
out of the running idm ไมได้รับการพิจารณาต่อ
out of the swim of things idm ไม่เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
out of the way idm ออกนอกเส้นทาง
out of the woods idm ผ่านจุดวิกฤติไปแล้ว
out of the woods sl พ้นอันตราย
out of the world idm มหัศจรรย์
out of time idm ไม่เหลือเวลาอีกแล้ว
out of town idm นอกเมือง
out of turn idm ไม่ใช่ช่วงเวลาเหมาะสม
out of work idm ไม่มีงานทำ
out of work adj ว่างงาน
out of your tree sl บ้า
out of your tree sl เมา
out on a limb idm เสี่ยง
out on ball idm ได้รับการประกันตัว
out on parole idm ได้รับการปล่อยตัว (แต่ยังอยู่ในความดูแลของตำรวจ)
out on the town idm เลี้ยงฉลองทั้งคืน
out the gazoo sl ทุกหนแห่ง
out to lunch idm ออกไปทานอาหารกลางวันข้างนอกที่ทำงาน
out to sea adv ซึ่งหันไปสู่ทะเล
out tray n ถาดใส่จดหมายหรือเอกสารในสำนักงาน
out-and-out idm สมบูรณ์
out-and-out adj โดยตลอด
out-of-bounds adj เกินขอบเขต
out-of-date adj ล้าสมัย
out-of-door adj ที่อยู่กลางแจ้ง
out-of-doors adv กลางแจ้ง
out-of-pocket adj หมดกระเป๋า
out-of-pocket expense idm ค่าใช้จ่ายจริง
out-of-state adj ซึ่งมาจากรัฐต่างกัน
out-of-the-way adj ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่)
out-of-town adj ห่างจากตัวเมือง
out-of-work adj ว่างงาน
out-take n ฟิล์มส่วนที่เสียและถูกตัดแยกออกมา
outage n ช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า
outback n ชนบท (โดยเฉพาะในออสเตรเลีย)
outbalance vt มีน้ำหนักกว่า
outbid vt เสนอราคาสูงกว่า
outboard adj ที่ตั้งอยู่นอกลำตัวเรือ
outboard engine n เครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก
outboard motor n เครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก
outbound adj ที่เดินทางออกจาก
outbreak n การเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทันทีทันใด
outbuilding n สิ่งปลูกสร้างด้านนอก
outburst n การปะทุ
outcast n คนที่สังคมไม่ยอมรับ
outcast adj ที่สังคมไม่ยอมรับ
outcaste n ผู้ที่ถูกถอนวรรณะ
outclass vt เหนือกว่า
outclassed adj เหนือกว่า
outcome n ผล
outcrop n สิ่งที่โผล่พ้นดินขึ้นมา
outcry n การคัดค้านอย่างรุนแรง
outcry n การโห่ร้องของมวลชน
outdated adj ล้าสมัย
outdid vt กริยาช่องที่ 2 ของ outdo
outdistance vt ไปไกลกว่า
outdo vt เอาชนะ
outdone vt กริยาช่องที่ 3 ของ outdo
outdoor adj ที่อยู่กลางแจ้ง
outdoor entertainment n สวนสนุก
outdoors adv ข้างนอก
outdoors n พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน
outed sl ถูกฆ่าตาย
outer adj ที่อยู่รอบนอก
outer adj ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
outer belt n ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง)
outer layer n ชั้นพื้นผิวภายนอก
outer layer n ผิวชั้นนอกของเนยหรือเบคอน
outer space n บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่
outermost adj นอกสุด
outerwear n เสื้อผ้าชั้นนอก (รวมทั้งหมวก)
outface vt จ้องจนหลบตา
outfall n บริเวณที่แม่น้ำหรือท่อน้ำไหลลงสู่ทะเล
outfield n พื้นที่นอกสนามเบสบอล
outfit n เสื้อผ้าทั้งชุด
outfit n เครื่องมือทั้งชุด
outfit sl กลุ่มคน
outfitted adj ติดอาวุธ
outfitter n ร้านขายอุปกรณ์พักแรมหรือล่าสัตว์
outflank vt จู่โจมด้านข้างของคู่ต่อสู้
outflank vt ได้เปรียบ
outflow n การไหลออกมา
outfox vt เอาชนะได้โดยใช้สติปัญญา
outgaze vt จ้องจนหลบ
outgeneral vt เอาชนะในสงครามด้วยการนำทัพที่ดี
outgo vt เหนือกว่า
outgo n รายจ่าย
outgoing adj ที่เข้าสังคมได้ง่าย
outgoing adj ที่ออกจากสถานที่
outgoing adj ที่พ้นจากงานหรือความรับผิดชอบ
outgoings n เงินที่ต้องจ่ายประจำ
outgone vt กริยาช่องที่ 3 ของ outgo
outgrew vt กริยาช่องที่ 2 ของ outgrow
outgrow vt เจริญเติบโตเร็วกว่า
outgrown vt กริยาช่องที่ 3 ของ outgrow
outgrowth n ผลที่เกิดขึ้น
outgrowth n อวัยวะที่พัฒนามาจากอวัยวะอื่น (ใช้กับสัตว์หรือพืช)
outguess vt เดาท่าทีหรือเจตนา
outgun vi มีกำลังทหารมากกว่า
outgunn vi มีกำลังทหารมากกว่า
outhouse n อาคารเล็กๆ ที่แยกจากอาคารใหญ่
outicle n ผิวหนังชั้นนอกสุด
outing n การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น
outlaid vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ outlay
outlander n คนแปลกหน้า
outlandish adj แปลกประหลาด
outlast vt อยู่ได้นานกว่า
outlaw n คนที่ทำผิดกฏหมาย
outlaw vt ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
outlaw vt ทำให้คนไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
outlawry n การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
outlay n ค่าใช้จ่าย
outlet n ช่องระบาย
outlet n วิธีการแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก
outlet n ร้านขายสินค้าจากโรงงาน
outlet n เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ
outline n เส้นรอบนอก
outline n ภาพร่าง
outline n แผนการอย่างคร่าวๆ
outline n ส่วนสรุปโดยย่อ
outline vt ร่างภาพ
outline vt สรุปส่วนสำคัญ
outlive vt มีชีวิตอยู่นานกว่า
outlive vt ทำให้มีอายุยาวนานกว่า
outlook n ทัศนคติ
outlook n อนาคตที่คาดหวังไว้
outlook n ทัศนียภาพ
outlying adj ที่ห่างไกล
outmaneuver vt เอาชนะโดยใช้อุบาย
outmanoeuver vt ได้เปรียบ (ด้วยเล่ห์เหลี่ยม)
outmanoeuvre vt ได้เปรียบ (ด้วยเล่ห์เหลี่ยม)
outmoded adj ล้าสมัย
outmost adj ซึ่งอยู่นอกสุด
outnumber n จำนวนมากกว่า
outnumber vt มีจำนวนมากกว่า
outpace vt ไปเร็วกว่า
outpatient n คนไข้นอก
outperform vt ให้ผลดีกว่า
outperformance n การให้ผลดีกว่า
outplacement n การช่วยคนหางานหลังถูกเลิกจ้าง
outplay vt เล่นดีกว่า
outpoint vt ทำคะแนนมากกว่า
outpost n ด่านหน้า
outpour vi เทออก
outpour vt เทออก
outpouring n การแสดงความรู้สึกทันที
output n ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้
output n ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์
output n ผลผลิต
output vt แสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางหน้าจอหรือเครื่องพิมพ์
outrage n การกระทำที่โหดเหี้ยม
outrage n ความโกรธอย่างรุนแรง
outrage vt ทำให้โกรธอย่างรุนแรง
outrage vt ข่มขืน
outragecously adv อย่างร้ายกาจ
outrageous adj ซึ่งฝ่าฝืน
outrageously adv โดยฝ่าฝืน
outrageousness n การฝ่าฝืน
outran vt กริยาช่องที่ 2 ของ outrun
outrank vt มีตำแหน่งหรือสถานภาพสูงกว่า
outre adj เกินจริง
outreach vt ยื่นเกิน
outridden vt กริยาช่องที่ 3 ของ outride
outride vt ขับขี่ได้เร็วกว่า
outrider n ผู้ขับขี่
outrigger n ส่วนของเรือ
outright adv โดยสมบูรณ์
outright adj โดยสมบูรณ์
outrival vt เอาชนะฝ่ายตรงข้าม
outrode vt กริยาช่องที่ 2 ของ outride
outrun vt วิ่งเร็วกว่า
outrun vt พัฒนาไปเร็วกว่า
outsell vt ขายเกิน
outset n การเริ่มต้น
outshine vt บดบังรัศมี
outshoot vt ยิงปืนออกไป
outside adv ภายนอก
outside prep นอก
outside adj ที่อยู่ด้านนอก
outside adj ที่เป็นไปได้มากที่สุด
outside prep นอกจาก
outside n ข้างนอก
outside broadcast n รายการทีวีที่บันทึกนอกสตูดิโอ
outsider n บุคคลภายนอก
outsider n บุคคลที่ไม่ใช่ตัวเก็ง
outsize n ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
outsized adj ซึ่งขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
outskirts n พื้นที่รอบนอกของเมือง
outsmart vt หลอกได้
outsoar vt บินเหนือ
outsole n ชั้นนอกสุดของรองเท้า
outsource vt จัดจ้างคนภายนอก
outsourcing n การจัดจ้างคนภายนอก
outspoken adj พูดจาเปิดเผย
outspokenly adv อย่างตรงไปตรงมา
outspokenness n ความตรงไปตรงมา
outspread adj ขยายออก
outspread vt ขยายออก
outstanding adj ที่ดีเยี่ยม
outstanding adj ที่ค้างชำระ
outstanding adj เป็นที่สังเกตเห็นได้
outstanding debts n เงินค้างชำระ
outstanding debts n เงินค้างชำระ
outstanding skill n ความสามารถพิเศษ
outstandingly adv อย่างสังเกตเห็นได้
outstay vt อยู่นานกว่า
outstock vi เก็บสินค้าไว้มากเกินไป
outstock vt เก็บสินค้าไว้มากเกินไป
outstretch vt ยืดออก
outstretched adj ซึ่งยืดออก
outstrip vt ทำได้ดีกว่า
outta sl คำพูดย่อของ out of
outthink vt ชนะด้วยสติปัญญา
outvote vt ชนะคะแนน
outwail vt อยู่นานกว่า
outward adj ที่มองเห็นได้
outward adj ที่มุ่งไปด้านนอก
outward appearance n รูปลักษณ์
outward appearance n ลักษณะภายนอก
outward bound adj จากไป
outwardly adv ไปทางข้างนอก
outwards adv มุ่งไปด้านนอก
outwear vt สวมใส่ได้นานกว่า
outweigh vt ครอบงำ
outwent vt กริยาช่องที่ 2 ของ outgo
outwit vt ชนะด้วยสติปัญญา
outwore vt กริยาช่องที่ 2 ของ outwear
outwork n งานที่ทำที่บ้าน
outworker n คนทำงานที่บ้าน
outworn vt กริยาช่องที่ 3 ของ outwear
outworn adj ล้าสมัย
ouzo n เหล้าแรงของกรีซ
ova n คำนามพหูพจน์ของ ovum
oval adj ูซึ่งเป็นรูปไข่
oval n รูปไข่
ovarian n รังไข่
ovary n รังไข่ของสตรี
ovary n รังไข่ของดอกไม้
ovate adj ซึ่งเป็นรูปไข่
ovation n การปรบมือให้อย่างดังและนาน
ovedue adj ถึงกำหนด
oven n เตาอบ
oven n เตาอบ
oven glove n ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ
oven mitt n ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ
oven-ready adj สำเร็จรูป
oven-safe n เหมาะกับการใช้ในเตาอบขณะร้อน
ovenproof n เหมาะกับการใช้ในเตาอบขณะร้อน
over prep เหนือ
over adv เหนือ
over prep ตลอด
over prep มากกว่า
over adv มากกว่า
over adv ข้าม
over adv (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง
over adv อีกครั้ง
over prep เกี่ยวกับ
over prep ในช่วง
over adj ที่จบสิ้น
over prf เหนือ
over again adv อีกครั้ง
over against adv ตรงข้ามกับ
over and above idm นอกเหนือจาก
over and above adj นอกจาก
over and above adj นอกจาก
over and done with idm จบ
over and over adv ซ้ำแล้วซ้ำอีก
over and over again adv เป็นประจำ
over easy adj พลิกกลับอีกด้านเมื่อทอดด้านหนึ่งไม่นาน
over my dead body idm ข้ามศพฉันไปก่อน (ที่จะทำบางสิ่ง)
over reduce vt อธิบายหรือแก้ปัญหาง่ายเกินไป (โดยไม่สนใจความจริง)
over the counter adv โดยไม่มีใบสั่งยา
over the hill idm แก่เกินกว่าจะกระทำบางสิ่ง
over the hill sl แก่เกินไป
over the hill sl หนีทหาร
over the hump idm พ้นส่วนที่ยุ่งยาก
over the odds idm มากกว่าที่คาด (ว่าจะต้องจ่ายเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
over the top idm เกินจริง
over the way adv ขัดแย้งกับ
over there adv ที่นั่น
over-bearing adj หยิ่ง
over-the-air adj ซึ่งกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
over-the-counter adj ซึ่งซื้อขายกันโดยตรง (โดยไม่มีใบสั่งซื้อยาจากแพทย์)
over-the-counter sl โดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
overabundance n ความเยอะเกินไป
overabundant adj เยอะเกินไป
overact vi ออกท่าทางมากเกินไป
overact vt ออกท่าทางมากเกินไป
overage adj มีอายุมากเกินไป
overall adj ทั้งหมด
overall adv ทั้งหมด
overall n รวมทั้งสิ้น
overall majority n เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้ง
overalls n เสื้อคลุมที่สวมเพื่อกันเปื้อน
overarch vt เป็นรูปโค้งเหนือ
overarch vt ทำให้เป็นรูปโค้งเหนือบางสิ่ง
overarm adj ซึ่งยกแขนขึ้นเหนือไหล่
overate vi กริยาช่องที่ 2 ของ overeat
overawe vt ขู่
overbalance vt ทำให้ไม่สมดุล
overbalance vi ไม่สมดุล
overbear vt มีชัยชนะ
overbearing adj ช่างเจ้ากี้เจ้าการ
overbite n ฟันบนหรือขากรรไกรบนที่ยื่นออกมามากกว่าฟันล่างมาก
overblouse n กระโปรงตัวนอกที่สวมคลุมกระโปรงหรือกางเกง
overblown vt กริยาช่องที่ 3 ของ overblow
overboard adv นอกลำเรือ
overbook vi จองตั๋วมากกว่าที่มี
overbook vt จองตั๋วมากกว่าที่มี
overbuild vi สร้างตึกมากเกินไป
overbuild vt สร้างตึกมากเกินไป
overbuilding n ความแออัดยัดเยียด
overbuilt vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overbuild
overbuilt vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overbuild
overburden vt แบกหนักเกินไป
overburdened adj ซึ่งทำงานมากไป
overcall vi เรียกไพ่สูงเกินไป (การเล่นไพ่บริจ)
overcall vt เรียกไพ่สูงเกินไป (การเล่นไพ่บริจ)
overcame vt กริยาช่องที่ 2 ของ overcome
overcapacity n การกำหนดต้นทุนสูงเกินไป
overcapitalize vt กำหนดต้นทุนสูงเกินไป
overcapitalized adj ซึ่งกำหนดต้นทุนสูงเกินไป
overcast adj มีเมฆมาก
overcast vi ปกคลุมด้วยเมฆมาก
overcharge vi คิดเงินแพงเกินไป
overcharge vt คิดเงินแพงเกินไป
overcharge vt บรรทุกมากเกินไป
overcharge n ค่าธรรมเนียมที่แพงเกินไป
overcloud vi มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
overcloud vt ทำให้มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
overcloud vi มืดมัว
overcloud vt ทำให้มัว
overclouded adj ซึ่งมีเมฆมากเกินไป
overcoat n เสื้อคลุมใหญ่
overcome vt ทำให้หมดกำลัง
overcome vt เอาชนะ
overcome vi เอาชนะ
overcompensate vi พยายามชดเชยมากไป
overconfident adj หยิ่งยโส
overconfident adj ซึ่งมั่นใจมากเกินไป
overcook vt ทำอาหารนานเกินไป
overcooked adj ที่ทำให้สุกมากเกินไป
overcritical adj ช่างวิพากษ์วิจารณ์เกินเหตุ
overcrossing n สะพานลอย
overcrowd vt แน่นมากไป
overcrowd with phrv แน่นไปด้วย
overcrowded adj ซึ่งแออัดยัดเยียด
overcrowding n ความแออัดยัดเยียด
overdate vt ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง
overdevelop vt พัฒนามากไป
overdeveloped adj ซึ่งพัฒนามากไป
overdid vt กริยาช่องที่ 2 ของ overdo
overdo vt ทำมากเกินไป
overdone adj ที่ทำให้สุกมากเกินไป
overdose n ปริมาณยาที่มากเกินไป
overdraft n จำนวนเงินที่เป็นหนี้ธนาคาร
overdraw vt ถอนเงินเกิน
overdraw vi ถอนเงินเกิน
overdrawn vi กริยาช่องที่ 3 ของ overdraw
overdress vi แต่งตัวมากเกินไป
overdress vt แต่งตัวมากเกินไป
overdressed adj ซึ่งแต่งตัวมากเกินไป
overdrew vt กริยาช่องที่ 2 ของ overdraw
overdrive vt ขับรุนแรงเกินไป
overdriven vt กริยาช่องที่ 3 ของ overdrive
overdrove vt กริยาช่องที่ 2 ของ overdrive
overdue adj พ้นกำหนด
overeaching n ความล้มเหลว
overeat vi รับประทานมากเกินไป
overeaten vi กริยาช่องที่ 3 ของ overeat
overeating adj รับประทานมากเกินไป
overemphasis n การให้ความสำคัญมากไป
overemphasize vt เน้นย้ำ
overestimate vt ประเมินมากเกินไป
overestimation n การประเมินมากเกินไป
overexcited adj ตื่นเต้นมากไป
overexert vi ทำงานหนักเกินไป
overexpand n ขยายมากเกินไป
overexpanded adj ซึ่งทำงานมากเกินไป
overexpose vt เปิดเผยมากเกินไป
overexpose vt ให้แสงมากหรือนานเกินไป
overexposure n การเปิดเผยมากเกินไป
overextend vt ทำงานมากเกินไป
overextended adj ซึ่งทำงานมากเกินไป
overfed vi กริยาช่องที่ 2 ของ overfeed
overfed vt กริยาช่องที่ 2 ของ overfeed
overfeed vi ให้อาหารมากเกินไป
overfeed vt ให้อาหารมากเกินไป
overfill vi เติมจนล้น
overfill vt เติมจนล้น
overfishing n การตกปลามากเกินไป
overflew vi กริยาช่องที่ 2 ของ overflow
overflew vt กริยาช่องที่ 2 ของ overflow
overflight n การบินข้าม
overflight n การบินผ่านบริเวณหนึ่ง (ใช้กับเครื่องบินหรือนก)
overflow n จำนวนที่ล้นออกมา
overflow vi ไหลล้น
overflow vi ไหลล้น
overflow vt ไหลล้น
overflow vt ไหลล้น
overflow n สิ่งที่ล้นออกมา
overflow with phrv ท่วมท้นด้วย (ของเหลว)
overflow with phrv ท่วมท้นด้วย (ความรู้สึก)
overflowing n การไหลล้น
overflown vi กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overflown vt กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overfly vt บินข้าม
overfull adj ซึ่งไหลล้น
overgrew vi กริยาช่องที่ 2 ของ overgrow
overgrew vt กริยาช่องที่ 2 ของ overgrow
overground adv บนผิวดิน
overgrow vt ขึ้นอยู่ทั่ว
overgrow vi ขึ้นอยู่ทั่ว
overgrown vi กริยาช่องที่ 3 ของ overgrow
overgrown vt กริยาช่องที่ 3 ของ overgrow
overgrowth n การเจริญเติบโตมากเกินไป
overhand adj ที่ใช้มือหรือแขนพาดข้ามไปเหนือหัวไหล่
overhand adv ที่ใช้มือหรือแขนพาดข้ามไปเหนือหัวไหล่
overhang vt ยื่นออกมา
overhaul vt ยกเครื่อง (เครื่องยนต์)
overhead adj ที่อยู่เหนือหัว
overhead adv ที่อยู่เหนือหัว
overhead n ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
overhead camshaft n แกนลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์
overhead projector n เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)
overhead railway n รางรถไฟสำหรับแล่นเหนือถนนหรือรางเส้นอื่น
overheads n ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
overhear vt ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ
overheard n กริยาช่องที่ 2 ของ overhear
overheat vi ร้อนเกินไป
overheat vt ทำให้ร้อนเกินไป
overheat vt ทำให้ตื่นเต้นเกินไป
overheated adj ซึ่งร้อนเกินไป
overhung vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overhang
overindulge vi รับประทานมากเกินไป
overindulge n การดื่มหรือกินเกินขนาด
overindulge vi ดื่มหรือกินเกินขนาด
overindulgence adj รับประทานมากเกินไป
overjolt sl เสพยา (เฮโรอีน) เกินขนาด
overjoyed adj ดีใจเหลือเกิน
overkill n การมีมากเกินไป
overkill sl มากเกินไป
overladen adj ซึ่งแบกภาระหนักเกินไป
overlaid vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overlay
overlain vt กริยาช่องที่ 2 ของ overlie
overland adv โดยทางบก
overland adj โดยทางบก
overlap vt ทำให้ทับกัน
overlap vi ทับกัน
overlap vt คาบเกี่ยวกัน
overlap n ส่วนที่ทับกัน
overlapping n การซ้อนกัน
overlay vt วางทับ
overlay n สิ่งปิดทับ
overleaf adv กลับด้าน
overlie vt นอนทับ
overload vt แบกหนักเกินไป
overload vt บรรทุกเกินพิกัด
overload vt ใช้งานมากไป (ไฟฟ้า)
overlong adj นานเกินไป
overlook vt พลาดไป
overlook vt เมินเฉย
overlook vt มองลงไปเห็น
overlook vt ตรวจสอบ
overlook n ทัศนียภาพที่ปรากฏแก่สายตา
overlooking n สิ่งที่ใช้แต่งหน้าอาหาร
overlord n ผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่น
overly adv มากเกิน
overly long adj นานเกินไป
overly much adv มากๆ
overmanned adj ซึ่งมีผู้ทำงานมากเกินไป
overmaster vt ครอบงำ
overmuch adv มากเกินไป
overmuch adj มากเกินไป
overniceness n อุดมคตินิยม
overnight adv ตลอดคืน
overnight adv อย่างรวดเร็ว
overnight adj ตลอดทั้งคืน
overnight adj ในช่วงกลางคืน
overpaid vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overpay
overpass n สะพานข้ามที่อยู่เหนือถนนไฮเวย์
overpay vt จ่ายเงินมากเกินไป
overpayment n การจ่ายมากกว่าที่ควรได้
overplay vt ให้ความสำคัญมากเกินไป
overplus n เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว
overpopulated adj ซึ่งมีประชากรมากไป
overpopulation n ความแออัดยัดเยียด
overpower vt เอาชนะ (ด้วยพละกำลัง)
overpowering adj แข็งแรงและมีอำนาจมาก
overpraise n การประจบสอพลอ
overprice vt ประเมินมากเกินไป
overprint vt พิมพ์ทับลงไป
overproduce vi ผลิตมากเกินไป
overproduce vt ผลิตมากเกินไป
overpromote vt นำเสนอขายมากเกินไป
overprotective adj ปกป้องมากไป
overproud adj ซึ่งพอใจในตนเอง
overproud adj ซึ่งทำหัวสูง
overpurchased adj มีผู้สมัครเป็นสมาชิกมากเกินไป
overqualified adj ซึ่งมีประสบการณ์มากไป
overran vi กริยาช่องที่ 2 ของ overrun
overran vt กริยาช่องที่ 2 ของ overrun
overrate vt ตีค่าสูงเกินไป
overreach vt ล้มเหลว (เพราะทำในสิ่งที่เกินความสามารถ)
overreach oneself phrv ทำเกินเลย
overreact vi มีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป
overreaction n การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป
overrefined adj เสื่อมถอย
overreimburse vt จ่ายเงินมากเกินไป
overridden vt กริยาช่องที่ 3 ของ override
override vt ยกเลิก
override vt มีโอกาสเหนือกว่า
override vt ขี่ม้าข้าม
overriding n ซึ่งสำคัญที่สุด
overripe adj สุกเกินไป
overrode vt กริยาช่องที่ 2 ของ override
overrule vt ลบล้าง
overrun vt บุกรุก
oversaw vt กริยาช่องที่ 2 ของ oversee
overseas adv โพ้นทะเล
overseas adv ข้ามทะเล
overseas adj เกี่ยวกับต่างประเทศ
overseas adj ที่เดินทางท่องเที่ยวข้ามทะเล
oversee vt ตรวจสอบ
oversee vt ตรวจตรา
oversee vt เฝ้าสังเกตอย่างไม่เปิดเผย
overseen vt กริยาช่องที่ 3 ของ oversee
overseer n ผู้ตรวจสอบ
oversell vt ขายเกินกว่าที่ผลิตได้
oversell vt ขายเกินกว่าที่ผลิตได้
oversell vt ยกย่องมากเกินไป
oversell vt นำเสนอขายมากเกินไป
oversensitive adj ขุ่นเคืองง่ายเกินไป
overset vt ทำให้คว่ำ
oversexed adj ซึ่งมีความต้องการทางเพศมากกว่าปกติ
overshadow vt ทำให้ลดความสำคัญลง
overshadow vt ให้ร่มเงา
overshoe n รองเท้าที่สวมทับรองเท้าปกติเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือให้อบอุ่น
overshoes n รองเท้ายางหรือผ้าซึ่งสวมเพื่อป้องกันความหนาวเย็น
overshoot vt ยิงเลยเป้าหมาย
overshot vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overshoot
oversight n ความผิดพลาดเพราะละเลยหรือไม่สังเกต
oversimplified adj ง่าย
oversimplify vt อธิบายหรือแก้ปัญหาง่ายเกินไป (โดยไม่สนใจความจริง)
oversize adj ใหญ่กว่าปกติ
oversized adj ขนาดใหญ่เกินไป
overskirt n กระโปรงชั้นนอก
oversleep vi นอนเกินเวลา
overslept vi กริยาช่องที่ 2 ของ oversleep
oversold vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ oversell
oversold vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ oversell
overspend vi ใช้จ่ายมากเกินไป
overspending n ความฟุ่มเฟือย
overspent vi กริยาช่องที่ 2 ของ overspend
overspill n คนที่ออกนอกเมืองเพราะแออัดเกินไป
overspread vt แพร่กระจายไปทั่ว
overstaffed adj ซึ่งมีคนทำงานมากไป
overstate vt กล่าวเกินจริง
overstatement n การกล่าวเกินจริง
overstay vi อยู่นานเกินไป
overstay vt อยู่นานเกินไป
oversteer vi ถือพวงมาลัยนานเกินไป
overstep vt เกินขอบเขต
overstimulated adj ตื่นเต้นมากไป
overstock vi ซื้อเก็บไว้มากเกินไป
overstock vt ซื้อเก็บไว้มากเกินไป
overstrain vi เคร่งเครียดเกินไป
overstrain vt ทำให้เคร่งเครียดเกินไป
overstretch vt ทำเกินความสามารถ
overstretched adj ซึ่งทำเกินความสามารถ
overstrung adj ซึ่งตื่นเต้นเกินไป
oversubscribed adj มีผู้สมัครเป็นสมาชิกมากเกินไป
oversupply vi เก็บสินค้าไว้มากเกินไป
oversupply vt เก็บสินค้าไว้มากเกินไป
oversupply vi ซื้อเก็บไว้มากเกินไป
overt adj ชัดเจน
overt act n การแสดงออกอย่างชัดแจ้ง
overtake vi ตามทัน
overtake vt ไล่ทัน
overtake vi ไล่ทัน
overtake vt ตามทัน
overtake vt เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
overtaken vi กริยาช่องที่ 3 ของ overtake
overtaken vt กริยาช่องที่ 3 ของ overtake
overtax vt ทำให้ยากลำบาก
overtax vt เก็บภาษีมากเกินไป
overthrew vt กริยาช่องที่ 2 ของ overthrow
overthrow vt ล้มล้างจากอำนาจ
overthrow vt ขว้างลูกไกลเกินไป
overthrow vt ทำให้ล้ม
overthrow n การล้มล้างจากอำนาจ
overthrown vt กริยาช่องที่ 3 ของ overthrow
overtime n เวลาพิเศษที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ
overtime n เงินพิเศษสำหรับงานนอกเวลา
overtime n ระยะเวลาที่เพิ่มจากเวลาปกติในการแข่งขัน
overtime adv นอกเวลาปกติ
overtire vt ทำจนเหนื่อยไป
overtired adj เหนื่อยล้ามาก
overtly adv อย่างไม่ปกปิด
overtone n ความหมายเสริม
overtone n เสียงแทรก
overtook vi กริยาช่องที่ 2 ของ overtake
overtook vt กริยาช่องที่ 2 ของ overtake
overtop vt อยู่เหนือกว่า
overtrade vi ค้าขายเกินกำลัง
overtrain vi ฝึกหนักเกินไป
overtrain vt ฝึกหนักเกินไป
overtrump vi เล่นไพ่ทรัมพ์สูงกว่าผู้เล่นคนอื่น
overtrump vt เล่นไพ่ทรัมพ์สูงกว่าผู้เล่นคนอื่น
overture n เพลงโหมโรง
overture n การเกริ่นนำ
overturn vi คว่ำลง
overturn vt ทำให้คว่ำ
overturn vt ล้มจากอำนาจ
overturn n การทำให้คว่ำ
overturned adj ที่คว่ำลง
overuse n การใช้มากเกินไป
overuse vt ใช้มากเกินไป
overused adj ซึ่งวางในร้านจนเก่า
overvalue vt ตีค่าหรือราคามากเกินไป
overview n การอธิบายคร่าวๆ
overweening adj หยิ่งยโส
overweening adj ซึ่งมั่นใจมากเกินไป
overweigh vt หนักมากกว่า
overweight adj ที่มีน้ำหนักมากเกินไป
overwhelm vt ทำให้ความรู้สึกท่วมท้น
overwhelm vt ทำให้พ่ายแพ้
overwhelmed adj ซึ่งปราบปราม
overwhelming adj ที่มีอำนาจมาก
overwhelming adj ที่มากมาย
overwhelming victory n การมีชัยอย่างท่วมท้น
overwind vt ไขลานมากไป
overwinter vi มีชีวิตอยู่ระหว่างฤดูหนาว
overwinter vt มีชีวิตอยู่ระหว่างฤดูหนาว
overwork vi ทำงานมากไป
overwork vt ทำงานมากไป
overwork n การทำงานมากไป
overworked adj ซึ่งทำงานมากไป
overwrite vt เขียนทับ
overwritten vt เขียนทับ
overwrote vt เขียนทับ
overwrought adj เหนื่อยเพราะทำงานมากไป
overwrought adj ตื่นเต้นและกังวลเกินไป
Ovid n กวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
Ovidian adj เกี่ยวกับกวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
oviduct n ท่อรังไข่
oviform adj ที่เป็นรูปไข่
oviparous adj ที่ออกไข่
ovoid adj ที่มีรูปร่างเหมือนไข่
ovulate vi สร้างไข่
ovule n ไข่ภายในถุงไข่
ovum n เซลล์ไข่
owe vt เป็นหนี้
owe vt เป็นหนี้บุญคุณ
owe for phrv เป็นหนี้...ในเรื่อง...
owe it to phrv มีหน้าที่ต่อ
owe to phrv เป็นหนี้ต่อ
owe to phrv เชื่อว่าเป็นผลจาก
owed adj ที่ค้างชำระ
owed adj ซึ่งเป็นหนี้
oweing to prep ตั้งแต่
owing adj ซึ่งเป็นหนี้
owing to prep เนื่องจาก
owl n นกฮูก
owlet n ลูกนกเค้าแมว
owlish adj เหมือนนกเค้าแมว
own vt เป็นเจ้าของ
own vi ยอมรับ
own adj ที่เป็นของตัวเอง
own pron ของตัวเอง
own goal n การเตะลูกเข้าประตูตัวเอง
own to phrv ยอมรับ (ความรู้สึกหรือมีความรู้สึก) กับ
own up phrv ยอมรับผิด
own-brand n ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า
own-label n ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า
owned adj ซึ่งเป็นเจ้าของ
owner n เจ้าของ
owner-occupied adj ซึ่งอาศัยอยู่โดยเจ้าของบ้านมากกว่าคนอื่น
owner-occupier n ผู้อาศัยที่เป็นเจ้าของบ้าน
ownership n สิทธิการครอบครอง
ownership n ความเป็นเจ้าของ
ox n วัวตัวผู้
ox-eyed adj ซึ่งมีตากลมโตเหมือนวัว
oxalic acid n สารมีพิษซึ่งไม่มีสี
oxalis n ต้นไม้ตระกูล Oxalidaceae
oxbow n ไม้รูปตัวยูซึ่งคล้องรอบคอวัว
Oxbridge n มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษ
oxcart n เกวียนที่ลากด้วยวัว
oxen n คำนามพหูพจน์ของ ox
oxeye n พืชไม้ดอกตระกูล Buphthalum Heliopsis
oxford n รองเท้าหนังแบบที่มีเชือกผูกด้านหน้า
Oxford n เมืองอ็อกฟอร์ด (อยู่ตอนใต้ของประเทศอังกฤษ)
Oxford accent n สำเนียงภาษาอังกฤษแบบอ็อกซ์ฟอร์ดในประเทศอังกฤษ
Oxford blue n สีน้ำเงินเข้ม
Oxford English n ภาษาพูดแบบผู้จบการศึกษาจาก Oxford University
Oxfordshire n เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ
oxheart n ผลเชอร์รี่รูปหัวใจและมีขนาดใหญ่
oxidant n สารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidation n ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น
oxide n ์สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่น
oxidisation n ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น
oxidise vt รวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidization n ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น
oxidize vt รวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidized adj เป็นสนิม
oxidizing agent n สารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxlip n ต้นไม้ตระกูล primrose ออกดอกสีเหลืองในฤดูใบไม้ผลิ
Oxon n มหาวิยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
Oxonian adj เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
Oxonian adj เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
oxtail n เนื้อส่วนหางวัวใช้ทำซุป
oxyacetylene n สารผสมระหว่างอ็อกซิเจนและอะเซทิลีน
oxygen n ออกซิเจน
oxygen n ก๊าซออกซิเจน
oxygen mask n หน้ากากครอบปากและจมูกสำหรับให้อ็อกซิเจน
oxygen tent n กระโจมสำหรับให้อ็อกซิเจนกับคนไข้
oxygenate vt หล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน
oxygenating n การหล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน
oxygenation n การหล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน
oxyhemoglobin n ฮีโมโกลบินจับกับอ็อกซิเจนที่ส่งจากปอดไปยังเนื้อเยื่อ
oxyhydrogen adj ซึ่งใช้อ็อกซิเจนและไฮโดรเจนผสมกัน
oxymoron n คำพูดหรือวลีทมาจากการนำคำความหมายตรงข้ามกันมารวมกัน
oyes int เสียงร้องให้เงียบ
oyez int เสียงร้องให้เงียบ
Oympiad n ช่วงเวลา 4 ปีระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกของกรีกโบราณ
oyster n หอยนางรม
Oz n ออสเตรเลีย (คำไม่เป็นทางการ)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top