ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overcompensate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overcompensate*, -overcompensate-

overcompensate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcompensate (vi.) พยายามชดเชยมากไป Syn. overreact, overdo, overpay
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your eyes overcompensate for what your ears are missing.ตาคุณพยายามชดเชย ต่อสิ่งที่คุณไม่ได้ยิน
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her mถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน
Look for someone that she overcompensates or, uh, utilizes more often than she needs to.ใช่ ถูกเผงเลย มองหาใครบางคน ที่เธอหาโอกาสไปอยู่ชดเชยชีวิตด้วย หรือไปใช้ประโยชน์อยู่ร่วมด้วย เกินความจำเป็นต้องทำ
Guys like you, you get older, you get weak, maybe you overcompensate.คนแบบคุณที่คนสูงวัยกว่า และเป็นคนอ่อนแอ บางทีคุณพยายามอวดตนมากไป
I didn't say overcompensate. As long as we're clear.ฉันไม่ได้หมายถึงชดเชยมากๆ
He seems to be your typical overeducated, overcompensated Wall Street highflier.ดูเหมือนเขาจะเป็นคนประเภท ที่มีความรู้สูงกว่ามาตรฐาน ทำเงินได้มากกว่า และมีความทะเยอทะยานสูง
He gets in his head and he makes him unmanly and he overcompensates for a week or two.ถ้าทะเลาะกัน มันจะกลัว แล้วพฤติกรรมแย่...
I like you in that "I've never had a father figure", so now I'm trying to overcompensate...ผมชอบคุณในการที่ "ฉันได้ ไม่เคยมีรูปพ่อ ดังนั้นตอนนี้ฉันกำลังพยายาม จะ overcompensate ...
Computer, overcompensate.คอมพิวเตอร์ คราวนี้ต้องเล่นใหญ่!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overcompensate
Back to top