ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overdue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overdue*, -overdue-

overdue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overdue (adj.) พ้นกำหนด See also: ที่เลยกำหนดเวลา Syn. late, unpunctual Ops. punctual
English-Thai: HOPE Dictionary
overdue(โอ'เวอะดิว) adj. พ้นกำหนด,เลยเวลา,เกินไป,เกินขอบเขต,คอยนานเกินไป,เจริญหรือสุกงอมเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
overdue(adj) เลยเวลา,เกินกำหนด,เกินขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overdueเกินกำหนด, ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overdue billตั๋วเงินล่วงเลยกำหนด (ใช้เงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overdue bookหนังสือเกินกำหนดยืมกระบวนการและขั้นตอนการติดตามหนังสือค้างส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ทันเวลา (v.) be overdue See also: be late, be behindhand, be owing, be tardy Syn. เลยกำหนด, ช้า
คั่งค้าง (v.) be overdue See also: be in a bottleneck, be piled up (and awaiting action) Syn. ค้าง, ทับถม
เลยกำหนด (v.) be overdue See also: be late, be behindhand, be owing, be tardy Syn. ไม่ทันเวลา, เลยเวลา, ช้า
เลยเวลา (v.) be overdue See also: be late, be behindhand, be owing, be tardy Syn. ไม่ทันเวลา, เลยกำหนด, ช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They didn't even list us overdue for a week.พวกเขาไม่เเทงชี่อว่าพวกเราสูญหาย จนอีกอาทิตย์ให้หลัง
I've got an overdue book to turn in.ผมต้องเอาหนังสือไปคืน
Months overdue and not even a "good morning."ค้างค่าเช่าหลายเดือน เจอหน้าอย่างกับเห็นผี ไม่ยอมทักทาย
My overdue rent is a Iotฉันเกินกำหนดเช่ามานานมาก
63% of overdue books are new releases.หนังสือมากกว่า 63เปอร์เซ็น จะถูกวางจำหน่ายอีก
I'm calling to check the new address of a long-term overdue member.ฉันจะโทรไปเช็คที่อยู่ใหม่ของสมาชิกที่ยืมไปเกินกำหนด ที่อยู่ใหม่ของสมาชิกที่ยืมไปเกินกำหนด
But there's no lend outs for as long as your overdue term.แต่อย่าเอาไปนานเกินกำหนด
Gretchen, I'm so very, very long overdue in telling you this and I have to take Walt at his word that he's been passing it along for me.ฉันต้องขอโทษจริงๆ ที่บอกเรื่องนี้กับเธอนายไปหน่อย และฉันเพิ่งได้ยินจากปากวอลท์
Listening to Jake swapping stories about some schmuck and his overdue liver, all I can think about is how that schmuck has a nameการที่ฟังเจคเล่าเรื่องราวสลับไปสลับมา เกี่ยวกับพวกไอ้โง่กับตับที่ค้างค่างวด ที่ผมคิดได้คือว่าไอ้โง่พวกนี้ มีชื่อเสียงเรียงนามรึเปล่า
There was an overdue bill... - That's right. - ...- พอดีมีบิลที่เกินกำหนดส่งมา
He refuses to pay fines when he's overdue with books I lend him.เขาปฏิเสธที่จะจ่ายค่าปรับ เมื่อเขายืมหนังสือของผมเกินเวลาที่กำหนด
He's way overdue for a nap.เค้าเลยเวลาที่จะนอนแล้ว

overdue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
期限切れ[きげんぎれ, kigengire] (n,adj-no) expiration of a term; becoming overdue
未納[みのう, minou] (n) payment default; overdue on a payment; (P)
延滞[えんたい, entai] (n,vs,adj-no) arrears; (being) overdue; delay (e.g. in payment); procrastination; (P)
未払い(P);未払(io)[みはらい(P);みばらい, miharai (P); mibarai] (adj-no,n) (See 既払い) unpaid; overdue; (P)
遅れる(P);後れる[おくれる, okureru] (v1,vi) (See 遅刻) to be late; to be delayed; to fall behind schedule; to be overdue; (P)

overdue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าง[adj.] (khāng) EN: overdue ; outstanding ; unpaid FR: impayé
ค้างชำระ[adj.] (khāng chamr) EN: overdue ; unsettled ; unpaid ; outstanding FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished ; overdue ; behind schedule FR: en retard
คับคั่ง[adv.] (khapkhang) EN: overdue ; behind schedule ; in arrears FR:
เกินกำหนด[v.] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire FR:
เลยเวลา[X] (loēi wēlā) EN: after hours ; late ; overdue FR:
เงินกู้ค้างชำระ[n. exp.] (ngoenkū khā) EN: overdue loan FR:
พ้นกำหนด[adj.] (phon kamnot) EN: overdue FR: en retard ; retardé
ปรัง[adj.] (prang) EN: overdue FR:
ตกเบิก[v.] (tokboēk) EN: obtain back-pay ; receive overdue money ; take remainder receipt FR: toucher les arriérés

overdue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überfällig {adj} | überfälliger | am überfälligstenoverdue | more overdue | most overdue
Mahnung {f}overdue notice
Versäumnisgebühr {f}overdue fine (based upon a fixed charge per day/week)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overdue
Back to top