ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obscenity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obscenity*, -obscenity-

obscenity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obscenity (n.) ความลามก See also: ความอนาจาร Syn. indecency, lewdness, pornography
obscenity (n.) คำพูดหยาบคาย See also: ถ้อยคำหยาบโลน Syn. profanity, vulgarism
English-Thai: HOPE Dictionary
obscenity(อับซีน'นิที,-ซี'นิที) n. ความลามก
English-Thai: Nontri Dictionary
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obscenityความลามก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obscenity (Law)ลามกอนาจาร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนาจาร (n.) obscenity See also: bad or immoral conduct, shameful behaviour
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์
You mean that obscenity I spent hours cleaning up?นายหมายถึงเรื่องเหี้ยนั่น ที่ฉันทำความสะอาดอยู่หลายชั่วโมง
I want you to give me every single copy of that obscenity that the two of you made to discredit Hank.ฉันอยากให้พี่ เอาสำเนาวิดีโออันต่ำช้านั่นมาให้ฉันทุกอัน
Obscenity is obvious to any eyes Please see here!ก็เห็นชัดเจนอยู่ว่านี่เป็นภาพลามก เชิญทอดพระเนตรพะยะค่ะ
Sugimoto Akihito, you're under arrest for obscenity.ซึกิโมโต้ อาคิฮิโตะ คุณถูกจับในข้อหาอนาจาร และในขณะที่ฉันทำเรื่องนี้อยู่
Let's just say this tattoo is a crude obscenity... that I'd rather not say the meaning of.เอาเป็นว่ารอยสักนี่ เป็นอะไรที่ชั่วร้ายมาก... จนผมไม่อยากจะพูดถึงความหมายของมัน
Let's just say this tattoo is a crude obscenity.เอาเป็นว่ารอยสักนี่เป็นอะไรที่ชั่วร้ายมาก...

obscenity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脏字[zāng zì, ㄗㄤ ㄗˋ, 脏字 / 髒字] obscenity

obscenity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫行[いんこう, inkou] (n) obscenity; harlotry

obscenity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]
คำผรุสวาท[n. exp.] (kham pharus) EN: obscenity ; abusive language FR:
ความลามก[n.] (khwām lāmok) EN: pornography ; obscenity ; filthiness ; licentiousness FR: obscénité [f]
ความลามกอนาจาร[n. exp.] (khwām lāmok) EN: obscenity FR: obscénité [f]

obscenity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zote {f}dirty joke; obscenity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obscenity
Back to top