ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

onslaught

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *onslaught*, -onslaught-

onslaught ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
onslaught (n.) การโจมตี Syn. attack, assault
English-Thai: HOPE Dictionary
onslaught(ออน'สลอท) n. การโจมตี,การจู่โจม, Syn. incursion
English-Thai: Nontri Dictionary
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And a man who can do that can plan my castle onslaught any day.ผู้ชายคนนั้นต้องวางแผนโจมตีปราสาทให้ข้าได้แน่
Sorry, honey, I gotta go. There´s an onslaught of initials coming at me.ไปล่ะนะ เจ้าแม่อักษรย่อบุกแล้ว
Your body survived a massive chemical onslaught that would've killed 99.9% of people.ความจริง ร่างกายของคุณอยู่ด้วยการใช้เคมีบำบัดนะ นั่นจะทำให้ผู้คนถูกฆ่าตายถึง เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์
"An onslaught of unforgiving truths"การโจมตีของความจริงอันโหดร้าย
It seems like Representative is readying himself for the onslaught of thrown eggs...คุณตัวแทนกำลังทำพลาดนะเนี่ย
The night battle on Guadalcanal was the night that John Basilone and just a few hundred marines were going up against an onslaught of thousands of Japanese who are gonna be crossing into their encampment.การรบตอนกลางคืนที่กัวดาคาแนล มัน เป็นคืนของ จอห์น บาซิลโลน และเหล่านาวิกฯ ไม่กี่ร้อยคน พวกเขาต้องป้องกันการโจมตี จากทหารญี่ปุ่นนับพัน
We cast you out, every unclean spirit every Satanic power every onslaught of the infernal adversary.เราขอขับไล่เจ้า วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลาย... และอำนาจซาตานทั้งปวง... ทุกการบุกรุกของ ปรปักษ์จากนรก
EHOME managed to survive Na'Vi's onslaught early.EHOME รอดจากแผนสังหารหมู่ ต้นเกมของ Na'Vi ไปได้
EHOME, they're trying desperately to defend but Na'Vi, the onslaught will continue.EHOME พวกเขากำลังพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้ให้ได้ แต่ Na'Vi พวกเขาบุกต่อไป
Our magnetic field protects us from the onslaught of cosmic rays, which would be very damaging to our biosphere.สนามแม่เหล็กของเรา ปกป้องเราจากการโจมตี ของรังสีคอสมิกซึ่งจะสร้างความ เสียหายมากเพื่อชีวมณฑลของเรา
The great civilizations of the New World crumbled under the onslaught of invading microbes.อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกใหม่ ร่วงภายใต้การโจมตี ของจุลินทรีย์ที่บุกรุก
Amidst the onslaught of these faceless monstrosities, we must make a stand to preserve our history.ท่ามกลางการทำลายล้างของพวกคนชั่ว เราต้องยืนหยัดสู้ เพื่อรักษาประวัติศาสตร์ไว้

onslaught ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
攻め寄せる;攻寄せる[せめよせる, semeyoseru] (v1,vi) to make an onslaught (on); to close in (on)
激しい軍事攻撃[はげしいぐんじこうげき, hageshiigunjikougeki] (n) military onslaught
攻め立てる;攻立てる[せめたてる, semetateru] (v1,vt) to make an incessant onslaught; to attack incessantly
躍進[やくしん, yakushin] (n,vs) rush; dash; onslaught; dancing ahead; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า onslaught
Back to top