ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oddly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oddly*, -oddly-

oddly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oddly (adv.) อย่างแปลกประหลาด Syn. strangely, peculiarly Ops. commonly, regularly
English-Thai: Nontri Dictionary
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I once treated a young man, about your age... and he fell in love oddly enough, with a girl on a poster.ครั้งหนึ่งผมเคยรักษาผู้ชายอายุเท่าคุณ และเขาตกหลุมรัก มันค่อนข้างแปลก ผู้หญิงในโปสเตอร์
Sure would like to. In fact, oddly enough, we're going to Paris ourselves.แน่นอน ความจริงที่ว่าเรา กำลังจะไปปารีส
And We Here At The Humphrey Manor Have An Oddly Large Kitchen Table.เราขอเชิญโต๊ะรับประทานอาหารใหญ่เบิ้ม ณ คฤหาสน์ฮัมฟรีย์
You're acting oddly these days.เธอทำตัวแปลกๆ นะหมู่นี้
Relatively harmless to humans, oddly enough.เชื้อนี้ไม่เป็นอันตรายกับคน
You and me, oddly enough.เธ‰เธฑเธ™เธเน‡เธ‡เธ‡เธžเธญเน†เธเธฑเธšเธ„เธธเธ“เนเธซเธฅเนˆเธฐ
Well oddly right now you're the only person I think I should trust.ก็แปลกนะ ตอนนี้นายเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจ
What it resembles, oddly enough, is placental tissue.ซึ่งประหลาดมาก ที่มันมีความ คล้ายคลึงเนื้อเยื่อในรกเด็ก
Old people seem oddly nostalgic for this time in their lives.คนแก่ก็มักพูดแต่เรื่องเก่าๆนะ สำหรับครั้งนี้ที่เกิดขึ้น จะทำให้แนเหมือนกับพ่อไหม
Some might say it's a weakness, but I've, I always found it oddly cute.บางคนอาจจะบอกว่า มันเป็นจุดอ่อน แต่ฉันพบว่า มันน่ารักดีพิลึก
It's oddly marvelous.เป็นหนังเก่าที่ยอดเยี่ยมาก
I'm oddly energized.เอาล่ะ คุณควรกลับบ้าน

oddly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古怪[gǔ guài, ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 古怪] eccentric; grotesque; oddly; queer

oddly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不思議なくらい[ふしぎなくらい, fushiginakurai] (exp) curiously; curiously enough; oddly enough; to the point of being mysterious; to the extent of being strange
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention)
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
妙な話だが[みょうなはなしだが, myounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
不思議に[ふしぎに, fushigini] (adv) strangely; oddly; mysteriously
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously

oddly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดาะ[adj.] (dǿ) EN: oddly ; perversely FR:
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oddly
Back to top