ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overshot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overshot*, -overshot-

overshot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overshot (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overshoot
English-Thai: HOPE Dictionary
overshot(โอ'เวอะชอท) adj. ยิงข้าม,ซึ่งไหลอยู่บน vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ overshoot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe I overshot a bit to keep you from walking out.ผมอาจพูดเกินไปหน่อย คุณจะได้ไม่ทิ้งผมไป
We must have overshot him by a mile.เราคงพลาดกับเขาเป็นไมล์
Well, they overshot and wound up in "bland,"แหม กระตุ้นความสนใจของลูกค้านุ่มนิ่ม
The Warblers haven't performed in an informal setting since 1927... when the Spirit of St. Louis overshot the tarmac and plowed through seven Warblers... during an impromptu rendition of "Welcome to Ohio, Lucky Lindy."ตั้งแต่ตอนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จัดการพวกเราเป็นยางมะตอย และกลบฝังวาบเบลอร์ 7 คน ในการแข่งต่อกลอนสดในรายการ "ยินดีต้อนรับสู่โอไฮโอ กับลัคกี้ ลินดี้"
Hey, Nick, I'm pretty sure you overshot the apartment by like 140 miles!นายยิงอพาร์ตเม้นต์ใน 140 ไมล์

overshot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上掛け水車[うわがけすいしゃ, uwagakesuisha] (n) overshot water wheel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overshot
Back to top