ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outcry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outcry*, -outcry-

outcry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outcry (n.) การคัดค้านอย่างรุนแรง Syn. protest Ops. acceptance
outcry (n.) การโห่ร้องของมวลชน Syn. hullaballoo, clamor Ops. silence
English-Thai: HOPE Dictionary
outcry(เอาทฺ'ไคร) n. เสียงร้องดัง,เสียงโวยวาย,การโวยวาย,การประท้วงหรือคัดค้านอย่างรุนแรง,
English-Thai: Nontri Dictionary
outcry(n) เสียงเอะอะโวยวาย,เสียงอึกทึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โวย (v.) outcry See also: give out a hue and cry, clamour Syn. โวยวาย
โวยวาย (v.) outcry See also: give out a hue and cry, clamour
ร้องแรกแหกกระเชอ (v.) make an outcry See also: raise a hue and cry, clamour
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"the outcry of sodom and gomorrah is great,"เพราะเสียงร้องของเมืองโสโดม และเมืองโกโมราห์ดังมาก,
I'm afraid the outcry would be akin to revolt.ผมเกรงว่ามันอาจจะเกิดการประท้วง โดยเหล่าญาติของพวกเขา
Yesterday's surprise broadcast from a Star City vigilante who is calling himself the Green Arrow has spawned a massive outcry of both support and dissenters...การแพร่ภาพสุดเซอร์ไพรค์ จากศาลเตี้ยใน Star City ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า ' The Green Arrow' ก่อให้เกิดเสียงแตกแยกอย่างชัดเจน ทั้งผู้สนับสนุนและผู้ไม่เห็นด้วย
If the sons of the Ministers are tortured, how will you handle the outcry?ถ้าเหล่าลูกชายของท่านเสนาต่างๆถูกทรมาณ ท่านจะรับมือกับเสียงคัดค้านอย่างไรดี?
There is great public outcry.มีเสียงเรียกร้องจากสาธารณะชนขนาดใหญ่
If anyone else ever found out, there'd be such an outcry...ถ้ามีใครอื่นรู้เรื่องเข้า
...throughout the state is creating an outcry...ทุกหนทุกแห่งในรัฐนี้ ซึ่งกำลังเป็นที่ต่อต้านอย่างรุนแรง...
Imagine the bloody outcry.สาธารณชนได้สาปแช่งแน่ๆ

outcry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫喊[jiào hǎn, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄢˇ, 叫喊] exclamation; outcry; shout; yell
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 不平则鸣 / 不平則鳴] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice

outcry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
わめき声;喚き声[わめきごえ, wamekigoe] (n) yell; shout; outcry
叫び[さけび, sakebi] (n) shout; scream; outcry; (P)
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others
騒ぎ立てる;騒ぎたてる[さわぎたてる, sawagitateru] (v1,vi) to make a fuss (outcry, uproar)

outcry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โวย[v.] (wōi) EN: cry out ; outcry ; complain FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outcry
Back to top