ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

observant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *observant*, -observant-

observant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
observant (adj.) ช่างสังเกต Syn. watchful, attentive, perceptive Ops. nonobservant, inattentive
observant (adj.) ที่เชื่อฟัง (โดยเฉพาะทางศาสนา) Syn. submissive, obedient Ops. disobedient
observantly (adv.) อย่างเชื่อฟัง
English-Thai: HOPE Dictionary
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง,เอาใจใส่เคร่งครัด,ตาไว,คอยดู,ช่างสังเกต,ซึ่งรักษาวินัย,ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม,ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive
English-Thai: Nontri Dictionary
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย,คอยดู,ช่างสังเกต,ระวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างพินิจพิเคราะห์ (adj.) observant See also: eagle-eyed, sharp-eyed, attentive, vigilant
ช่างสังเกต (v.) be observant Syn. ตาไว, ช่างพินิจพิเคราะห์, ช่างสังเกตสังกา
ช่างสังเกตสังกา (v.) be observant Syn. ตาไว, ช่างพินิจพิเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
JUST THE NOTATIONS OF AN OBSERVANT STUDENT.มีแต่นักเรียนที่ดูตั้งใจเรียนทั้งนั้น
How wretchedly observant of you.โชคร้ายที่ไม่รอดสายตาของคุณเลย
Well, you've taught me to be more observant of human interaction.คุณสอนฉันเอง ให้สังเกตุดูปฏิสัมพันธ์ ของมนุษย์อย่างพินิจเองนิ
My people were trained to be observant and efficient.คนของชั้นถูกฝึกมาให้ช่างสังเกตและมีประสิทธิภาพ
I'm an observant guy. I see things other people may not notice.ผมเป็นคนชอบสังเกตในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม
I'm a pretty observant guy myself.ผมคงเป็นผู้สังเกตุการณ์ชั้นเยี่ยม
Very observant for a housewife. We're done.ช่างสังเกตจังนะคะ สำหรับคนเป็นแม่บ้าน หมดเรื่องคุยแล้วค่ะ
You are becoming an observant young lady.ท่านกลายมาเป็นเด็กสาว ที่ช่างสังเกตสังกาแล้วนี่
Observant and ambitious.ช่างสังเกตและทะเยอทะยาน
The psychologist thinks that Sookie just reads our body language and is highly observant.จิตแพทย์บอกว่า ซุกกี้อ่านภาษากายเราได้ นี่คือคำอธิบายที่ดีที่สุดแล้ว
I'm very observant.ฉันเป็นคนที่ช่างสังเกตมาก
That's very observant, Stephen. As you can see, I'm covered in brown spots.ฉันรู้แล้วสตีเฟน ฉันมีจุดสีน้ำตาลทั้งตัวแหละ

observant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious

observant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างสังเกต[adj.] (chāng sangk) EN: observant FR: observateur

observant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
achtsam {adv}observantly
beobachtend {adv}observantly
unachtsam {adv}unobservantly
unaufmerksam {adv}unobservantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า observant
Back to top