ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overdrive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overdrive*, -overdrive-

overdrive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overdrive (vt.) ขับรุนแรงเกินไป See also: กระตุ้นมากเกินไป
overdriven (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overdrive
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overdriven (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overdrive
overdrove (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overdrive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So if these chips are actually alive, like some form of techno-organic interface, then the watch must be in overdrive to scan 'em.เจ้าชิปพวกนี้มันมีชีวิต เหมือนสิ่งมีชีวิตแบบชีวจักรกล ออมนิทริกซ์ก็เลยรวน เพราะพยายามสแกน
Have been in overdrive since the divorce.มีมากขึ้นตั้งแต่หย่ากัน
overdrive the sound and make it sound pretty rude.ทำให้เสียงดังจนล้น ทำให้มันฟังดูแผดกร้าว
When your mom went to heaven, that's when it went overdrive.ตอนที่แม่แกไปอยู่บนสวรรค์ นั่นแหล่ะที่ทำให้ฉันแทบจะเป็นบ้า
My hormones are in overdrive.ฮอร์โมนมันพุ่งพล่านไปหน่อย
When oxygen is cut off to the brain, it kicks into overdrive, tapping into every resource to continue operating the body.เมื่อออกซิเจนไม่ไปหล่อเลี้ยงสมอง มันจะทำให้อวัยวะของร่างกายถูกใช้งานหนักทะลุขีดจำกัด ที่จะสามารถสั่งการร่างกายได้
Try to overdrive.จะลองกระตุ้นหัวใจมากกว่านี้ดู
Bone marrow's in overdrive, too many platelets.ไขกระดูกมีเกล็ดเลือดมากไป เสียใจด้วย
Put it into maximum overdrive!เร่งความเร็วให้สุดกำลังเลย
Her condition went into overdrive.ความสามาีรถของเธอ ก็เริ่มอยู่เหนือการควบคุม
You know, I feel like our emotions are heightened and we're on overdrive.ฉันรู้สึกว่าอารมณ์มันพลุ่งพล่านขึ้น และมีมากเกินไปซะด้วย
This is a three-speed automatic with overdrive.เป็นเกียร์สามสปีดและโอเวอร์ไดรว์

overdrive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバードライブ[, o-ba-doraibu] (n) overdrive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overdrive
Back to top