ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

olde

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *olde*, -olde-

olde ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
olde (adj.) คำเก่าของ old
olde worlde (adj.) (สถานที่หรือบรรยากาศ) แบบเก่าๆ See also: ไม่ทันสมัย
olden (adj.) ซึ่งมีมานานแล้ว See also: ซึ่งมีในอดีต Syn. former, old-fashioned, bygone
older (adj.) อาวุโส See also: ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่ Syn. elder
oldest (adj.) แก่ที่สุด See also: อาวุโสที่สุด
English-Thai: HOPE Dictionary
olden(โอล'เดิน) adj. แก่,โบราณ,อดีต,สมัยก่อน
older(โอล'เดอะ) adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของold
oldest(โอล'ดิสทฺ) คุณศัพท์เปรียบเทียบของold
English-Thai: Nontri Dictionary
olden(adj) โบราณ,แต่เดิม,สมัยก่อน,อดีต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Older menบุรุษสูงอายุ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่ำ (adj.) older See also: aged Syn. เก่ามาก, เก่าแก่, คร่ำคร่า Ops. ทันสมัย, นำสมัย
เก่ามาก (adj.) older See also: aged Syn. เก่าแก่, คร่ำคร่า Ops. ทันสมัย, นำสมัย
คนรุ่นก่อน (n.) older generation Syn. คนรุ่นเก่า Ops. คนรุ่นใหม่
คนรุ่นเก่า (n.) older generation Ops. คนรุ่นใหม่
ยุคเก่า (n.) older times See also: former times Syn. สมัยเก่า Ops. ยุคใหม่
ยุคเก่า (n.) older times See also: former times Syn. สมัยเก่า Ops. ยุคใหม่
บุตรชายคนโต (n.) oldest son Syn. ลูกชายคนหัวปี, ลูกชายคนโต, ลูกชายคนแรก
ลูกชายคนหัวปี (n.) oldest son Syn. ลูกชายคนโต, ลูกชายคนแรก
ลูกชายคนแรก (n.) oldest son Syn. ลูกชายคนหัวปี, ลูกชายคนโต
ลูกชายคนโต (n.) oldest son Syn. ลูกชายคนหัวปี, ลูกชายคนแรก
กระจุ๊บ (n.) lamp holder See also: electric light socket Syn. กระจุบ
กระหัด (n.) householder Syn. ผู้ครองเรือน
กรุ่น (v.) smolder Syn. คุ, ระอุ
การคุ (n.) smolder
ครองเรือน (v.) be a householder
คฤหัสถ์ (n.) householder See also: layman, laity Syn. ฆราวาส Ops. สงฆ์, พระภิกษุ
ถมทอง (n.) golden niello ware Ops. ถมเงิน
ทำเลดี (n.) golden location See also: good spot, good location
ทำเลทอง (n.) golden location See also: good spot, good location Syn. ทำเลดี
บัดกรี (v.) solder See also: weld, fuse together Syn. เชื่อม, ต่อ, ประสานรอย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
No, I'm ten years olderเปล่า ฉันแก่กว่า 10 ปี
Is your sister younger or older than you?น้องสาวหรือพี่สาวคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณ?
You're 3 years older than meคุณอายุมากกว่าฉัน 3 ปี
He appears older than he really isเขาดูแก่กว่าที่เขาเป็นจริงๆ
I'm going to get scolded againฉันกำลังจะถูกด่าอีกแล้ว
You shouldn't have scolded me like this!นายไม่ควรมาด่าฉันอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My brother said Penn State has this restaurant called Ye Olde College Diner.พี่ชายฉันบอกว่าที่เพนน์ สเตทฯ มีร้านดังร้านนึง ชื่อร้าน เย โอลด์ คอลเลจ ไดเนอร์
I'm looking for ye olde truffle shoppe.ผมกำลังหาเห็ดทรัฟเฟิ้ลออลเด อะไรนี่ล่ะ
Welcome to Ye Olde Colonial Times!ขอต้อนรับสู่ยุคอาณานิคม
In a few hours, you've grown so much older.เพียงไม่กี่ชั่วโมง คุณแก่ขึ้นมาก
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส
He used to come to the terrace sometimes in the olden days too.เขาใช้ที่จะมาถึงระเบียงบางครั้ง ในสมัยก่อนมากด้วย
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ
A golden-haired angel watches over him.เทวดาผมทองคอยดูแลเขาอยู่
When I get older, losing my hairเมื่อฉันได้รับเก่าที่สูญเสียผม
You're my older brother, and I love you.You're my older brother, and I love you.
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา

olde ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古代[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 古代] ancient times; olden times
[dà, ㄉㄚˋ, 大] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, 康乾盛世] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
持卡人[chí kǎ rén, ㄔˊ ㄎㄚˇ ㄖㄣˊ, 持卡人] cardholder
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
满城尽带黄金甲[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, 满城尽带黄金甲 / 滿城盡帶黃金甲] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, 伯父] father's elder brother; term of respect for older man
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, 收藏夹 / 收藏夾] favorites folder (web browser)
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, 鼎盛] flourishing; at its peak; a golden age
[zhé, ㄓㄜˊ, 摺] folded document; to fold
文件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 文件夹 / 文件夾] folder; file (paper)
昔日[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, 昔日] formerly; in olden days
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, 一箭双雕 / 一箭雙鵰] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone
金三角[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, 金三角] Golden Triangle (Southeast Asia)
金帐汗国[jīn zhàng hàn guó, ㄐㄧㄣ ㄓㄤˋ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, 金帐汗国 / 金帳汗國] Golden Horde (ancient state)
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, 金毛狗] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine
金乌[jīn wū, ㄐㄧㄣ , 金乌 / 金烏] Golden Crow; the sun; the three-legged golden crow that lives in the sun
金球奖[Jīn qiú jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄤˇ, 金球奖 / 金球獎] Golden Globe Award
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, 金丝猴 / 金絲猴] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)
金色[jīn sè, ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ, 金色] golden
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, 金马奖 / 金馬獎] Golden Horse Film Festival and Awards
金黄[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, 金黄 / 金黃] golden yellow; golden
锦鸡[jǐn jī, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧ, 锦鸡 / 錦雞] golden pheasant
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
持有人[chí yǒu rén, ㄔˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 持有人] holder
铺首[pū shǒu, ㄆㄨ ㄕㄡˇ, 铺首 / 鋪首] holder for door knocker
大伯[dà bó, ㄉㄚˋ ㄅㄛˊ, 大伯] husband's older brother; brother-in-law
大姑[dà gū, ㄉㄚˋ ㄍㄨ, 大姑] husband's older sister; sister-in-law
散户[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, 散户 / 散戶] individual (shareholder); the small investor
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, 住户 / 住戶] inhabitant; householder
慈祥[cí xiáng, ㄘˊ ㄒㄧㄤˊ, 慈祥] kindly; benevolent (often of older person)
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, 伏地魔] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 爵] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle)
哥哥[gē ge, ㄍㄜ ㄍㄜ˙, 哥哥] older brother
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, 堂兄] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, 堂哥] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂姐[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, 堂姐] older female cousin (sharing paternal grandfather)
[zǐ, ㄗˇ, 姊] older sister
姊丈[zǐ zhàng, ㄗˇ ㄓㄤˋ, 姊丈] older sister's husband
姊夫[zǐ fu, ㄗˇ ㄈㄨ˙, 姊夫] older sister's husband

olde ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week
アメリカ胸黒[アメリカむなぐろ;アメリカムナグロ, amerika munaguro ; amerikamunaguro] (n) (uk) American golden plover (Pluvialis dominica)
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari)
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female
カード会員[カードかいいん, ka-do kaiin] (n) (credit) card holder; cardmember
ガスタンク[, gasutanku] (n) gas tank; gasholder; gasometer
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish
ゴールデン[, go-ruden] (adj-no) golden; (P)
ゴールデンウィーク(P);ゴールデンウイーク[, go-ruden'ui-ku (P); go-ruden'ui-ku] (n) Golden Week (early-May holiday season in Japan); (P)
ゴールデンエージ[, go-ruden'e-ji] (n) golden age
ゴールデングレゴリー[, go-rudenguregori-] (n) golden gregory (Stegastes aureus)
ゴールデングローブ賞[ゴールデングローブしょう, go-rudenguro-bu shou] (n) Golden Globe Award; Golden Globe Awards
ゴールデンストライプトバタフライフィッシュ;サンバーストバタフライフィッシュ[, go-rudensutoraiputobatafuraifisshu ; sanba-sutobatafuraifisshu] (n) golden butterflyfish (Chaetodon aureofasciatus)
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos)
ゴールデンバタフライフィッシュ;ブラックチークバタフライフィッシュ[, go-rudenbatafuraifisshu ; burakkuchi-kubatafuraifisshu] (n) bluecheek butterflyfish (Chaetodon semilarvatus); addis butterflyfish; golden butterflyfish; redlined butterflyfish
ゴールデンハムスター[, go-rudenhamusuta-] (n) (See シリアンハムスター) golden hamster (Mesocricetus auratus); Syrian hamster
ゴールデンライオンタマリン[, go-rudenraiontamarin] (n) golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia)
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish
ゴールデンルール[, go-rudenru-ru] (n) golden rule
サーモインナー[, sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder
システムフォルダ[, shisutemuforuda] (n) {comp} system folder
シリアンハムスター[, shirianhamusuta-] (n) (See ゴールデンハムスター) Syrian hamster (Mesocricetus auratus); golden hamster
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week)
ステークホルダー[, sute-kuhoruda-] (n) stakeholder; stakeholders
ストックホルダー[, sutokkuhoruda-] (n) stockholder
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
ソルダリング;ソルダーリング[, sorudaringu ; soruda-ringu] (n) soldering
タイトルホルダー[, taitoruhoruda-] (n) titleholder
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.)
ツールホルダー[, tsu-ruhoruda-] (n) toolholder
データホルダー[, de-tahoruda-] (n) copy holder (wasei
ドロップフォルダ[, doroppuforuda] (n) {comp} drop folder
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
ハイミス[, haimisu] (n) (sens) older unmarried woman (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハンダ[はんだ, handa] solder
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder

olde ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
อัดอั้น[v.] (at-an) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder ; smoulder FR:
อัดอั้นตันใจ[v.] (at-antanjai) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder FR:
อัตราส่วนทอง[n. exp.] (attrāsūan t) EN: golden ration FR:
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
บานบุรีสีเหลือง ; บานบุรีเหลือง[n. exp.] (bānburī sī ) EN: Common allamanda ; Golden trumpet ; Allamanda schottii FR: Allamanda schottii
บรรพกาล[adv.] (banphakān =) EN: in olden times ; in ancient times ; in the early days ; originally ; the old days FR:
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together FR: souder ; braser
บัตรทอง (30 บาท)[n. exp.] (bat thøng () EN: medical golden card FR: carte de soins médicaux [f]
บีทรูท[n.] (bītrūt) EN: beetroot ; table beet ; garden beet ; red beet ; golden beet ; beet FR: betterave potagère [f]
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān ) EN: ancient times ; former times ; antiquity ; olden days ; old days ; days of yore ; remote time, FR:
บุตรชายคนโต[n. exp.] (but chāi kh) EN: oldest son FR: fils aîné [m]
ชัยพฤกษ์[n.] (chaiyaphreu) EN: yellow cassia ; golden shower ; pink cassia ; pink shower FR:
ชำระบัญชี[v.] (chamra banc) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ช่างหล่อ[n. exp.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.) FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: weld ; solder FR: souder
ชุมเห็ดเทศ[n. exp.] (chumhet thē) EN: ringworm bush ; seven golden candle stick ; candle bush ; Candelabra ; Senna alata FR: Senna alata
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen FR:
ดินแดนสุวรรณภูมิ[n. prop.] (Din Daēn Su) EN: Golden Peninsula FR: Péninsule d'Or [f]
ดอกคูน[n. exp.] (døk khūn) EN: Golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ดอกราชพฤกษ์[n. exp.] (døk rātchap) EN: Golden shower ; Cassia fistula FR: Cassia fistula
ดอกทอง[n. exp.] (døk thøng) EN: golden flower FR:
ด้วงเสือหกจุด ; ด้วงเสือจุดเหลืองโม่ง[n. exp.] (dūang seūa ) EN: Golden-spotted Tiger FR:
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadīband) EN: doctor ; holder of a doctor's degree FR: docteur [m]
อึมครึม[v.] (eum khreum) EN: smolder ; smoulder FR:
อึมครึม[adv.] (eum khreum) EN: threatening ; dismal ; murky ; gloomy ; smoldering ; smouldering ; dull ; nondescript FR:
ฟักทองจานบิน[n. exp.] (fakthøng jā) EN: golden bush scallop FR:
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong ; foithong ; sweet egg-serpentine ; golden thread FR: foi thong ; foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks FR:
โฟลเดอร์[n.] (fondoē = fo) EN: folder FR: folder [m] (anglic.) ; répertoire [m]
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem th) EN: golden needle mushroom FR:
เห็ดนางรมทอง[n. exp.] (het nāngrom) EN: golden oyster mushroom ; Pleurotus citrinopileatus FR: Pleurotus citrinopileatus
เฮีย[n.] (hīa) EN: older brother ; elder brother ; big guy FR: grand frère [m]
หัวแร้ง[n.] (hūaraēng) EN: soldering iron FR: fer à souder [m]
หัวแร้งบัดกรี[n. exp.] (hūaraēng ba) EN: soldering iron FR: fer à souder [m]
หุ้มทอง[adj.] (hum thøng) EN: golden FR: doré ; doublé d'or ; recouvert d'or
เจ้าบ้าน[n. exp.] (jaobān = jā) EN: householder ; house owner FR: maître de maison [m] ; maîtresse de maison [f] ; maître de céans [m]
เจ้าของบัญชี[n. exp.] (jaokhøng ba) EN: account holder FR: titulaire d'un compte [m]
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng ki) EN: proprietor ; owner ; title-holder FR:

olde ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebehalter {m}adhesive holder
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica)
Goldstirn-Fliegenstecher {m} [ornith.]Golden-faced Tyrannulet
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Kernbeißerweber {m} [ornith.]Asian Golden Weaver
Kobold {m} | Kobolde
keck; dreist; frech; unverschämt {adj} | kecker; kühner | am kecksten; am kühnstenbold | bolder | boldest
Räumnadelhalter {m}broach holder
Bronzekuckuck {m} [ornith.]Golden-Bronze Cuckoo
Bürstenhalter {m}brush holder
Witzbold {m} | Witzbolde
Buntkopfspecht {m} [ornith.]Golden-naped Woodpecker
Kerzenhalter {m} (am Weihnachtsbaum)candle holder
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover
Cayenneorganist {m} [ornith.]Golden-sided Euphonia
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Zigarrenspitze {f}cigar holder
Zigarettenspitze {f}cigarette holder
Dampfphasenlötung {f}vapor phase soldering
Elektrodenhalter {m}electrode holder
Falter {m}folder
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Former {m}molder
Genickbandweber {m} [ornith.]Taveta Golden Weaver
Vergolder {m} | Vergolder
Gin {m}; Wacholderbranntwein
golden; goldgelb {adj}golden
Goldfasan {m} [ornith.]Golden Pheasant
Goldbrusttaube {f} [ornith.]Golden Heart
Goldtaube {f} [ornith.]Golden Dove
Goldsittich {m} [ornith.]Golden Conure
Prachtnachtschwalbe {f} [ornith.]Golden Nightjar
Antillenschwalbe {f} [ornith.]Golden Swallow
Goldpieper {m} [ornith.]Golden Pipit
Goldbülbül {m} [ornith.]Golden Greenbul
Goldschwanzbülbül {m} [ornith.]Golden Bulbul
Goldschwanz {m} [ornith.]Golden Bush Robin
Gelbbauch-Dickkopf {m} [ornith.]Golden Whistler
Halter {m}holder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า olde
Back to top