ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ose*, -ose-

ose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ose (adj.) เต็มไปด้วย See also: ซึ่งมีคุณสมบัติของ
ose (suf.) เต็มไปด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chose (vt.) กริยาช่อง 2 ของ choose
chose (vi.) กริยาช่อง 2 ของ choose
chosen (vt.) กริยาช่อง 3 ของ choose
chosen (vi.) กริยาช่อง 3 ของ choose
dep (abbr.) คำย่อของ depart, departure, department และ deposed
geese (n.) ห่าน (คำนามพหูพจน์ของ goose)
guncotton (n.) วัตถุระเบิดแรงสูงจำพวก cellulose nitrate ทำจากฝ้าย
Mosaic (n.) เกี่ยวกับ Moses
MPV (abbr.) คำย่อของ multi-purpose vehicle See also: รถตู้ขนาดใหญ่
oxlip (n.) ต้นไม้ตระกูล primrose ออกดอกสีเหลืองในฤดูใบไม้ผลิ
Pluto (n.) เจ้าแห่งเมืองนรกและเป็นสามีของ Proserpine (นิทานกรีกและโรมัน) Syn. Hades
sundew (n.) ต้นพืชขนาดเล็กจำพวก Drosera
กระชั้น (v.) close See also: come close, close in on/upon, approach Syn. ใกล้, ชิด Ops. ห่าง, ไกล
กระชั้นชิด (v.) close See also: near, come near, approach Syn. ใกล้เข้ามา Ops. ไกลออกไป
กระชับ (v.) fit closely See also: be close-fitting, be fastened firmly, be tight, be well-fitting Syn. แนบแน่น, แนบสนิท Ops. หลวม
กระชาก (v.) expose See also: uncover, unveil, show up, disclose Syn. เปิดโปง, เปิดเผย Ops. ปิดบัง, ซ่อนเร้น
กระชุ (n.) crate (made of loosely woven strips of bamboo) See also: bamboo crate Syn. กระชุก
กระยิก (v.) close in on step by step See also: draw nearer, move towards
กระเจี๊ยบ (n.) Roselle See also: Abelmoschus esculentus (Linn.)
กระเป๋าฉีก (v.) lose all one´s money Syn. เกลี้ยงกระเป๋า, หมดกระเป๋า, หมดเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
What happens to those people?เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
Are those books all yours?หนังสือทั้งหมดนั่นของคุณหรือ
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
I suppose he was sickฉันคิดว่าเขาป่วย
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
Whose side are you on?คุณอยู่ฝ่ายไหนกัน
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
You need to loosen upคุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
What am I supposed to do?ฉันควรจะทำอะไรดี
You better do what you're supposed to doคุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
What are we supposed to do now?พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
They're getting closerพวกเขาใกล้เข้ามาแล้ว
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
Keep a closer eye on your petเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
You are not supposed to be up hereคุณไม่ควรจะมาอยู่ข้างบนนี่
Well, you are old enough, I supposeเอาล่ะ ฉันว่าเธอก็อายุมากพอควรแล้ว
I had nothing to lose by giving up the jobฉันไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเลิกทำงานนั้น
I'm supposed to go to the train stationฉันคิดว่าต้องไปที่สถานีรถไฟแล้ว
I didn't do it on purposeฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน
We don't want to lose you againพวกเราไม่ต้องการสูญเสียเธอไปอีก
I suppose he knows about all thisฉันคิดว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดนี้
I suppose he is asleepฉันคิดว่าเขาหลับอยู่
You got nothing to loseคุณไม่มีอะไรต้องสูญเสีย
They have so much to loseพวกเขาต้องสูญเสียอะไรมากมาย
I just close my eyes for a secฉันก็แค่หลับตาลงสักครู่
I didn't do it on purposeฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน
What do you propose we do?คุณจะเสนอให้พวกเราทำอะไรดีล่ะ?
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
I don't want to lose her againฉันไม่อยากจะเสียเธอไปอีก
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
Don't forget to pick those letters up before you leaveอย่าลืมหยิบจดหมายเหล่านั้นด้วยก่อนคุณออกไปล่ะ
Close the door after you please!เข้ามาแล้วกรุณาปิดประตูด้วย
She runs everyday in order to lose weightเธอวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
Why don't you choose?ทำไมคุณไม่เลือกล่ะ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait a second. th ose are your chores.เดี๋ยว นั่นหน้าที่คุณ
Yes, and plum pudding and gooseberry pie...ใช่และพุดดิ้งพลัมและพาย ผลไม้ชนิดหนึ่ง
Yes, gooseberry pies.ใช่, พายผลไม้ชนิดหนึ่ง
Well, I suppose this is the end. Cigarette?เจ๋ง ฉันคิดว่านี่คือจุดจบ บุหรี่ไหม
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
No nation would dare oppose you.จะไม่มีประเทศใดกล้างัดกับท่าน
At a feast by lottery the victim was chosen.โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก.
Tonight, at this feast, one of you will be chosen.คืนนี้ เราจัดงานฉลอง 1 ในพวกคุณจะได้รับเกียรตินั้น
I know that it is the wish of all of us to be chosen this night to die for Tomainia.ผมรู้ว่าพวกคุณ ต้องการเช่นนั้น ผู้ที่โชคดีในคืนนี้ จะสละชีพเพื่อ โทไมเนีย
Gentlemen, I shall now retire until fate has chosen the liberator.สุภาพบุรุษ ผมต้องไปก่อน เพื่อให้พวกท่านได้เลือกผู้กล้า
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
The aeroplane and radio have brought us closer.เครื่องบินและวิทยุ เราทุกคนจะได้สัมผัส

ose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 吸收剂量 / 吸收劑量] absorbed dose
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
[zhěn, ㄓㄣˇ, 稹] accumulate; fine and close
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, 本罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, 转用 / 轉用] adapt for use for another purpose
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, 将近 / 將近] almost; nearly; close to
前鼻音[qián bí yīn, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˊ , 前鼻音] alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, 来临 / 來臨] approach; come closer
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, 被上诉人 / 被上訴人] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side)
阿拉伯糖[ā lā bó táng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄊㄤˊ, 阿拉伯糖] arabinose (type of sugar)
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
支配权[zhī pèi quán, ㄓ ㄆㄟˋ ㄑㄩㄢˊ, 支配权 / 支配權] authority to dispose of sth
平均剂量[píng jūn jì liàng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 平均剂量 / 平均劑量] average dose
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, 脱发 / 脫髮] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation
傍户而立[bàng hù ér lì, ㄅㄤˋ ㄏㄨˋ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 傍户而立 / 傍戶而立] to stand close to the door
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 缳 / 繯] bind; tie; noose
海伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, 海伦・凯勒 / 海倫・凱勒] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker)
生物传感器[shēng wù chuán gǎn qì, ㄕㄥ ˋ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ, 生物传感器 / 生物傳感器] biosensor
[nǜ, ㄋㄩˋ, 衄] bleed at the nose; check in battle
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 擤] blow nose
何西阿书[hé xī ā shū, ㄏㄜˊ ㄒㄧ ㄚ ㄕㄨ, 何西阿书 / 何西阿書] Book of Hosea
宽吻海豚[kuān wěn hǎi tún, ㄎㄨㄢ ㄨㄣˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 宽吻海豚 / 寬吻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
瓶鼻海豚[píng bí hǎi tún, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˊ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 瓶鼻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
鼻梁[bí liáng, ㄅㄧˊ ㄌㄧㄤˊ, 鼻梁 / 鼻樑] bridge of the nose
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, 破鞋] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 厝] bury; to place; dispose
[yīn, , 堙] bury; mound; to dam; close
守车[shǒu chē, ㄕㄡˇ ㄔㄜ, 守车 / 守車] caboose

ose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose)
アークコセカント[, a-kukosekanto] (n) arccosecant; arc-cosecant
アイソセンタ[, aisosenta] (n) isocentre
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
アガロース[, agaro-su] (n) agarose
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
アスベストセメント[, asubesutosemento] (n) asbestos cement
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae)
アセチルセルロース[, asechiruseruro-su] (n) (obsc) (See 酢酸セルロース) acetylcellulose
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress
あの頃[あのころ, anokoro] (exp) in those days
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar)
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre
アミロース[, amiro-su] (n) amylose
アメリカ草[アメリカそう;アメリカソウ, amerika sou ; amerikasou] (n) (uk) (obsc) (See 松葉牡丹) moss-rose purslane (Portulaca grandiflora)
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus)
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish)
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
アルドース[, arudo-su] (n) aldose
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be
アレイプロセッサー;アレイプロセッサ[, areipurosessa-; areipurosessa] (n) {comp} array processor
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
あん肝;鮟肝[あんきも, ankimo] (n) monkfish liver; goosefish liver
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インフォシーク[いんふぉしーく, infoshi-ku] Infoseek
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet)
クローズ[くろーず, kuro-zu] close (vs)
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut
コードセット[こーどせっと, ko-dosetto] code set
コードセンシティブ[こーどせんしていぶ, ko-dosenshiteibu] code-sensitive (an)
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor
コマンドプロセッサ[こまんどぷろせっさ, komandopurosessa] command processor
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an)
システムプロセス[しすてむぷろせす, shisutemupurosesu] system process
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction
スポット穿孔機[すぽっとせんこうき, supottosenkouki] spot punch
ソケットセブン[そけっとせぶん, sokettosebun] Socket 7
ソフトセクタリング[そふとせくたりんぐ, sofutosekutaringu] soft sectoring
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing
データプロセッサー[でーたぷろせっさー, de-tapurosessa-] data processor
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] Digital Signal Processor, DSP
テレプロセシング[てれぷろせしんぐ, terepuroseshingu] teleprocessing
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process
ナノ秒[ナノびょう, nano byou] nanosecond (ns)
ハードセクタリング[はーどせくたりんぐ, ha-dosekutaringu] hard sectoring
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk
ハードセクタ方式[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring
パケット順序制御[ぱけっとじゅんじょせいぎょ, pakettojunjoseigyo] packet sequencing
ハンドセット[はんどせっと, handosetto] handset
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
ピコ秒[ピコびょう, piko byou] picosecond
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ร่วมวงด้วย
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
女性[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman
寄せる[よせる, yoseru] Thai: รวมรวม English: to gather
寄せる[よせる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
寄せる[よせる, yoseru] Thai: กองไว้ข้างหนึ่ง
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
挟む[はさむ, hasamu] Thai: หนีบ English: to interpose
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose
暴く[あばく, abaku] Thai: เผยให้รู้ English: to expose
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper
負ける[まける, makeru] Thai: แพ้ English: to lose
近い[ちかい, chikai] Thai: ใกล้ English: near, close by
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose
閉める[しめる, shimeru] Thai: ปิด English: to close (vt)

ose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดอล์ฟ แซกซ์ [n. prop.] (Adof Saēk) EN: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax FR: Adolphe Sax ; Antoine-Joseph Sax
แอบจิต[X] (aēp jit) EN: in the closet ; dissembling FR:
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อล่างฉ่าง[adj.] (alāngchāng) EN: exposed ; conspicuous FR:
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk f) EN: Rose dipladenia FR:
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
อันเดียวกัน[n. exp.] (an dīokan) EN: FR: identique ; la même chose
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
อันละ[X] (an la) EN: each ; per ; for one FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
เอาไปวางไว้[v. exp.] (ao pai wāng) EN: put FR: déposer
อปนาสนะ[n.] (apanāsana) EN: breathing pose FR:
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
อปราชิต[v.] (aparachit) EN: not loose FR:
อภิรมย์ [v.] (aphirom) EN: take a rest ; repose FR:
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
อะไร[pr.] (arai) EN: whatever ; anything ; something FR: quelque chose ; rien
อะไร ๆ = อะไรๆ[X] (arai-arai) EN: FR: Quelque chose ?
อะไรอีก[X] (arai īk) EN: FR: Autre chose ? ; Quoi encore ?
อารมณ์บูด[v. exp.] (ārom būt) EN: lose temper FR:
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ไม่ดี[adj.] (ārom mai dī) EN: morose ; out of humour ; atrabilous ; grouchy FR: acariâtre ; agressif
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บ้า[v.] (bā) EN: lose one's mind , be nuts , go nuts FR: perdre la raison ; perdre la tête
ใบประกอบ[n. exp.] (bai prakøp) EN: compound leaf ; compound leaves [pl] FR: feuille composée [f]
ใบระบาด[n. exp.] (bai rabāt) EN: Morning Glory ; Baby Hawaiian Woodrose ; Argyreia nervosa FR: Argyreia nervosa
บานเช้าสีเหลือง[n. exp.] (bānchao sī ) EN: Sage rose ; West indian holly ; Turnera ulmifolia FR: Turnera ulmifolia
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
บางสิ่ง[n. exp.] (bāng sing) EN: something FR: certaines choses ; quelque chose
บางสิ่งบางอย่าง[X] (bāng sing b) EN: certain things ; something FR: quelque chose ; certaines choses
บางอย่าง[X] (bāng yāng) EN: something ; some things FR: certaines choses ; quelque chose
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บ้านโสเภณี[n. exp.] (bān sōphēnī) EN: FR: maison close [f]
บาศ[n.] (bāt) EN: lasso ; lariat ; noose FR: lasso [m]
เบบี้ซันโรส[n. exp.] (bēbī san rō) EN: baby sun rose ; Mesembryanthemum cordifolium FR: Mesembryanthemum cordifolium
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]

ose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fettgewebe {n} [anat.]adipose tissue
Afrikanische Zwergente {f} [ornith.]African Pygmy Goose
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
Alpenrose {f}; Almrose
Auswertungszweck {m}analysis purpose
Andengans {f} [ornith.]Andean Goose
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
Angstneurose {f} | Angstneurosen
Adlernase {f}aquiline nose
Quarzsand {m}arenaceous quartz; quartz sand; quartzose sand
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.]
Rosenöl {n}attar (of roses)
Auroragimpel {m} [ornith.]Stresemann's Rosefinch
Australische Zwergente {f} [ornith.]Green Pygmy Goose
Bösewicht {m} | Bösewichte
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Schmuckgimpel {m} [ornith.]Beautiful Rosefinch
Binomialkoeffizient (n über k) {m} [math.]binomial coefficient (n choose k)
tadellos {adj} | tadelloser | am tadellosestenblameless | more blameless | most blameless
Bloomer-Kostüm {n}; weites, kurzes Kleid und lange Hosenbloomer
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character
Bolusinjektion {f}; intravenöse Schnellinjektion
Klosettbecken {n}closetbowl
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating
Gürtelkantenlösung {f}breaker edge looseness
Reithose {f}; Stiefelhose
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexuellerbreeder [slang]
Ringelgans {f} [ornith.]Brent Goose (Branta bernicla)
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
Brille {f} | rahmenlose Brillespectacles | rimless spectacles
Brownsittich {m} [ornith.]Northern Rosella
Bug {m} (Flugzeug)nose
Burtongimpel {m} [ornith.]Red-browed Rosefinch
Butterdose {f} | Butterdosen
kapriziös; launenhaft; launisch; wechselhaft {adj} | kapriziöser | am kapriziösestencapricious | more capricious | more capricious
achtlos; nachlässig; fahrlässig {adj} | achtloser | am achtlosestencareless | more careless | most careless
Wagenrücklauftaste {f}; Zeilenauslösetaste
Lagenlösung {f}casing looseness; ply looseness; ply separation
Berggimpel {m} [ornith.]Caucasian Great Rosefinch
Zaponlack {m}cellulose lacquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ose
Back to top