ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

odious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *odious*, -odious-

odious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
odious (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าชัง Syn. hateful, unpleasant Ops. pleasing
odiously (adv.) อย่างน่าขยะแขยง See also: อย่างน่ารังเกียจ
odiousness (n.) ความน่าขยะแขยง See also: ความน่ารังเกียจ Syn. ugliness
English-Thai: HOPE Dictionary
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
English-Thai: Nontri Dictionary
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเพราะ (n.) melodiousness See also: sweetness, sonorousness, tunefulness Syn. ความไพเราะเสนาะหู, ความไพเราะเพราะพริ้ง
ความไพเราะ (n.) melodiousness See also: sweetness, sonorousness, tunefulness Syn. ความเพราะ, ความไพเราะเสนาะหู, ความไพเราะเพราะพริ้ง
ความไพเราะเพราะพริ้ง (n.) melodiousness See also: sweetness, sonorousness, tunefulness Syn. ความเพราะ, ความไพเราะเสนาะหู
ความไพเราะเสนาะหู (n.) melodiousness See also: sweetness, sonorousness, tunefulness Syn. ความเพราะ, ความไพเราะเพราะพริ้ง
ฟังเพราะ (adj.) melodious See also: tuneful, harmonious Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ
มธุร (v.) be melodious See also: be sweet, be mellifluous Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุระ
มธุร (adj.) melodious See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุระ
มธุรส (adj.) melodious See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous Syn. ไพเราะ, เพราะ
มธุระ (v.) be melodious See also: be sweet, be mellifluous Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุร
มธุระ (adj.) melodious See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุร
มธุสร (n.) melodious sound See also: sweet sound/voice Syn. เสียงหวาน, เสียงไพเราะ
มัญชุ (adj.) melodious See also: sweet-sounding Syn. ไพเราะ
มัญชุ (adj.) melodious See also: sweet-sounding Syn. ไพเราะ
ลูกฆ้อง (n.) melodious sound See also: musical sound from beating a gong
เจื้อยแจ้ว (adv.) melodiously See also: sweetly
เจื้อยแจ้ว (adj.) melodious See also: sweet, sweet-sounding
เพราะ (adj.) melodious See also: tuneful Syn. น่าฟัง, เสนาะ, ไพเราะ
เพราะพริ้ง (adj.) melodious See also: pleasing to the ear, sweet sounding, agreeable to the ear, tuneful beautiful sound Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง
เพราะพริ้ง (adv.) melodiously See also: tunefully Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง
เพราะหู (adj.) melodious See also: agreeable to the ear, pleasing to the ear, sweet sounding, tuneful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As to his power, that's a fact. That's an odious fact.{\cHFFFFFF}ในฐานะที่เป็นอำนาจของเขาว่าเป็นความจริง นั่นคือความจริงที่น่าเกลียดชัง
She, too, was being blackmailed by this odious man who now lies dead before us.เธอเองก็ถูกแบล็กเมล์จากคนที่น่าเกลียดชัง ที่ตอนนี้ชิงตายไปก่อนเรา
Letters of business. How odious I should think them.จดหมายธุรกิจ ดิฉันคิดว่ามันน่าเบื่อมากเลยค่ะ
Of course, there is the odious task of playing opposite dan humphrey.แน่นอน มันมีส่วนน่ารังเกียจที่ต้องเล่นตรงข้ามกับ แดน ฮัมฟรีย์
My dear, even Aphrodite herself could not construct a more odious union.- แล้วถ้าฉันทำได้ล่ะ? - ด้วยอะไร? ทำเสน่ห์งั้นเหรอ?
On top of which my odious wife has chosen to move in one child of hers I could care less about.ที่สำคัญ ภรรยาที่น่าชังของผมย้าย ลูกชายของเธอเข้าบ้าน ฉันควรจะสนใจน้อยลง
Damn! That is one odious aroma. Whew, God!ให้ตายกลิ่นนั่นแย่สุดๆ โอพระเจ้า!
"Democracy is fragrant." "Liberty is odious.""ประชาธิปไตย มันช่างหอมยวนใจ"
I think it sounds, uh, melodious.ฉันว่ามันก็พอจะ ฟังเป็นเพลงอยู่นะ
Caption under photo. "Odious."คำบรรยายใต้รูป "ชวนอ้วก"

odious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悠扬[yōu yáng, ㄧㄡ ㄧㄤˊ, 悠扬 / 悠揚] melodious; mellifluous
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 清脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆
轻脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 轻脆 / 輕脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 清脆|清脆

odious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メロディアス[, merodeiasu] (n) melodious
妙なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See 妙なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling
憎らしい[にくらしい, nikurashii] (adj-i) (See 憎たらしい) odious; hateful; (P)
朗らか[ほがらか, hogaraka] (adj-na,n) brightness; cheerfulness; melodious; (P)
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive

odious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
ฉับฉ่ำ[adj.] (chapcham) EN: melodious FR: mélodieux
ฟังเพราะ [adj.] (fang phrǿ) EN: melodious FR:
แจ้ว ; แจ้ว ๆ = แจ้วๆ[adj.] (jaēo ; jaēo) EN: melodious ; pleasant FR:
เจื้อยแจ้ว[adj.] (jeūayjaēo) EN: lyrical ; melodious ; sweet FR:
เจื้อยแจ้ว[adv.] (jeūayjaēo) EN: melodiously FR:
มธุระ[n.] (mathura) EN: melodious FR:
มาธุระ ; มาธูระ[adj.] (māthura ; m) EN: sweet ; melodious FR:
มธุสร[n.] (mathusøn) EN: melodious sound FR:
มาธุสร[n.] (māthusøn) EN: melodious sound FR:
ไพเราะ[adj.] (phairǿ) EN: sweet-sounding ; melodious ; pleasant to the ear ; tuneful ; sugary ; sweet FR: mélodieux ; musical ; agréable à l'oreille ; doux
ไพเราะเพราะพริ้ง[adj.] (phairǿ phrǿ) EN: melodious ; tuneful ; euphonious ; euphonic FR:
เพราะ[adj.] (phrǿ) EN: tuneful ; melodious ; harmonious ; sweet ; pleasant ; beautiful FR: mélodieux
เพราะหู[X] (phrǿ hū) EN: melodious FR:
เพราะพริ้ง[adj.] (phrǿ phring) EN: melodious ; beautiful ; sweet ; heavenly FR:
เสนาะ[adj.] (sanǿ) EN: sweet ; melodious ; harmonious ; pleasing to the ear FR: mélodieux ; agréable à l'oreille
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony FR: en accord
ตระสัก[adj.] (trasak) EN: melodious FR:

odious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbequemlichheit {f}incommodiousness
lästig {adv}incommodiously
Wohllaut {m}melodious sound
klangvoll; wohlklingend {adj} | klangvoller; wohlklingender | am klangvollsten; am wohlklingendstenmelodious | more melodious | most melodious
Orpheusspötter {m} [ornith.]Melodious Warbler (Hippolais polyglotta)
Spottlerche {f} [ornith.]Melodious Lark
Augenbrauenhäherling {m} [ornith.]Melodious Laughing Thrush
Trauerstärling {m} [ornith.]Melodious Blackbird
Geräumigkeit {f}commodiousness
Verhasstheit {f}odiousness
Wohlklang {m}melodiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า odious
Back to top