ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

out-of-work

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *out-of-work*, -out-of-work-

out-of-work ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
out-of-work (adj.) ว่างงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ?
Tibbs is just an out-of-work insurance broker.ทิบส์ เป็นแค่คนขายประกัน ที่ช่วงนี้ขายไม่ได้เลย
Didn't hold up, which is why Amy Irving is the richest out-of-work actress in Hollywood.ไม่ได้เขียนขึ้นมา ขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่เอมี่ เออร์วิง เป็นนักแสดงหญิงที่รวยที่สุด หลังจากออกจากฮอลลีวู้ด
Out-of-work actor,a civilian?แค่นักแสดงตกงาน เป็นพลเรือนด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า out-of-work
Back to top