ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overcoat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overcoat*, -overcoat-

overcoat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcoat (n.) เสื้อคลุมใหญ่ See also: เสื้อโอเว่อร์โค้ท Syn. topcoat
English-Thai: HOPE Dictionary
overcoat(โอ'เวอะโคท) n .เสื้อคลุมใหญ่กันหนาว,เสื้อคลุมใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
overcoat(n) เสื้อคลุมกันหนาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's the one in the overcoat the janitor saw.เขาเป็นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อovercoatที่ภารโรงเห็น
No clue, but there's a suspicious-looking man on "J" Street and 56th-- haunted eyes, nervous energy, an overcoat on a hot day.บางทีนะ แต่มีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง อยู่ถนน เจ ที่ 56 สายตาอาฆาต ท่าทางโรคจิต แถมใส่เสื้อโค้ททั้งๆที่ร้อนแบบนี้
And his overcoat is in there too.และนี่เสื้อโค้ทของเขา
He always wore an overcoat, he had white hair, and he always carried an umbrella.เขาใส่เสื้อคลุมเสมอ เขามีผมสีขาว และถือร่มตลอดเวลา
"Am I Blue", "Little by Little", "Button Up Your Overcoat" and "Ten Cents a Dance"."ฉันเศร้ามั้ย", "ค่อย ๆ ทีละน้อย", "ติดกระดุมเสื้อโค้ทสิ" และ "เต้นครั้งละสิบเซนต์".
And I was grand too in my overcoatฉันดูสง่า ในเสื้อโค้ทของฉัน
Agents in our offices across the country are identifying every store in the United States that sold this overcoat.เจ้าหน้าที่ FBI ของเราทั่วประเทศ กำลังตามสืบเซาะทุกร้านในสหรัฐ เพื่อหาร้านที่ขายเสื้อโค้ทตัวนี้
Hey, I'm not your girl. Brown overcoat.เฮ ฉันไม่ใช่แฟนคุณนะ
This is him. black overcoat, black baseball cap.นี่รูปเขา โค้ทดำ หมวกเบสบอลสีดำ
Well, he's wearing pajamas and an overcoat.แต่ เขาก็ใส่ชุดนอน กับโอเวอร์โค้ด
I just made our perp. Eleven o'clock, blue overcoat.ฉันเพิ่งเจอเป้าหมายของเราตรง 11 นาฬิกา เสื้อโค้ทน้ำเงิน
See... the stench of that Impala's all over your overcoat, angel....กลิ่นตุๆของรถอิมพาล่านั่น ติดอยู่ทั่วเสื้อโค้ทของนาย พ่อเทวดา ฉันคิดว่าเราตกลงกันแล้ว...

overcoat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大衣[dà yī, ㄉㄚˋ ㄧ, 大衣] overcoat; topcoat; cloak
[chǎng, ㄔㄤˇ, 氅] overcoat
防寒服[fáng hán fú, ㄈㄤˊ ㄏㄢˊ ㄈㄨˊ, 防寒服] overcoat; winter wear

overcoat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from
オーバコート;オーバーコート[, o-bako-to ; o-ba-ko-to] (n) overcoat
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
外套[がいとう, gaitou] (n,adj-no) overcoat; greatcoat; cloak; wrap
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours)

overcoat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื้อกันหนาว[n. exp.] (seūa kan nā) EN: overcoat ; coat ; topcoat ; winter jacket ; jacket FR: pardessus [m] ; manteau [m] ; vêtement d'hiver [m]
เสื้อคลุม[n.] (seūakhlum) EN: cloak ; overcoat ; coat FR: manteau [m] ; pèlerine [f]
เสื้อโค้ท [n.] (seūa khōt) EN: overcoat FR: pardessus [m]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat FR: vêtement d'hiver [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overcoat
Back to top