ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obese

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obese*, -obese-

obese ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obese (adj.) อ้วนเกินไป See also: อ้วนพุงพลุ้ย Syn. plump, fat, rotund Ops. slim, lean, thin
English-Thai: HOPE Dictionary
obese(โอบีส') adj. อ้วนมากเกินไป, See also: obesity n., Syn. corpulent,fat
English-Thai: Nontri Dictionary
obese(adj) อ้วน,อ้วนท้วน,พุงพลุ๊ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obeseอ้วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what are you supposed to be? An obese leprechaun?แล้้วเธอเป็นตัวอะไร คนแคระอ้วน?
But I filled it with obese guys in spandex, and it went over the top, and the song went with it.มันมีผู้ชายพุงพลุ้ยในนั้น พอเพลงดัง MV ก็ดังไปด้วย
Except I'll be wanting far fewer morbidly obese white women waddling around and crying.แต่ไม่ต้องมี พวกผู้หญิงพุงพลุ้ย เดินร้องไห้อยู่รอบๆ
That obese specimen of human filth scrubbing bulimia vomit out of the carpet is Ms. Bean.สิ่งมีชีวิตรุ่นทดลองจืดชีดไร้ชีวิตชีวา ที่กำลังขัดคราบอ้วกสกปรก ออกจากพรมนั้นคือ มิสบีน แต่ฉันเรียกนางว่า ไวท์แมมมี่
Well, that's all very interesting... but did you know that a third of American teenagers are obese?ก็น่าสนใจดี แต่คุณรู้มั้ยว่า 1/3 ของเด็กอเมริกันอ้วนเกิน
This dog is not yet obese. If you watch her meals and give her enough exercise, she'll be fine.คอยสังเกตุอาหารที่มันกิน และก็ให้ออกกำลังกายมากขึ้น คงไม่เป็นไร
You used to be morbidly obese. I was concerned.นายเคยอ้วนจนจะเป็นเบาหวานแล้วไม่ใช่เหรอ นั่นละที่กลัว
Morbidly obese, the undisguised halitosis of a single man living on his own.สุขภาพย่ำแย่ เป็นโรคอ้วน เหม็น อยู่ตัวคนเดียว
You see, according to the newspapers, more than a quarter of adults are now obese.คุณอาจได้เห็นตามพาดหัวข่าว ผู้ใหญ่หนึ่งในสี่มีน้ำหนักเกิน
In a few short years, you'll either be an alcoholic... morbidly obese... or both.ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นายอาจจะติดเหล้า น้ำหนักเกินจนสุขภาพแย่
They're obese, which is entomologically impossible.พวกมันเป็นโรคอ้วนซึ่งกีฏวิทยาเป็นไปไม่ได้
They're so my jam, even though they make me obese.ของโปรดฉันเลย แม้ว่าจะทำให้ฉันอ้วน

obese ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病态肥胖[bìng tài féi pàng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄈㄟˊ ㄆㄤˋ, 病态肥胖 / 病態肥胖] obese (clinically overweight)
便便[pián pián, ㄆㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˊ, 便便] obese; bulging

obese ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
肥満した[ひまんした, himanshita] (adj-f) obese; fat; corpulent

obese ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนพุงพลุ้ย[n.] (khon phung ) EN: potbelly FR: gros [m] ; grosse [f] ; obèse [m, f]
หมู[n.] (mū) EN: FR: gros [m] ; grosse [f] ; obèse [m, f]
พุงพลุ้ย[adj.] (phung phlui) EN: with a big belly ; potbellied ; paunchy FR: gros ; obèse ; bedonnant
ตุ๊[adj.] (tu) EN: fat ; obese ; chubby ; corpulent ; stout FR: bien en chair ; obèse
อ้วน[adj.] (uan = ūan) EN: fat ; corpulent ; obese ; portly ; fleshy ; stout ; paunchy ; plump ; chubby FR: gros ; gras ; potelé ; grassouillet ; obèse
อ้วนเกินไป[adj.] (uan koēnpai) EN: obese FR: obèse
อ้วนมาก[adj.] (uan māk) EN: very fat FR: obèse ; très gros
อ้วนพี[adj.] (uanphī) EN: FR: obèse ; corpulent
อวบ[adj.] (ūap) EN: overweight ; plump ; heavy ; obese ; fat ; fleshy FR: potelé ; obèse
ทำให้อ้วนขึ้น[v. exp.] (thamhai ūan) EN: make fatter FR: faire grossir ; rendre obèse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obese
Back to top