ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overshoe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overshoe*, -overshoe-

overshoe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overshoe (n.) รองเท้าที่สวมทับรองเท้าปกติเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือให้อบอุ่น
overshoes (n.) รองเท้ายางหรือผ้าซึ่งสวมเพื่อป้องกันความหนาวเย็น
English-Thai: HOPE Dictionary
overshoe(โอ'เวอะ?ู) n. รองเท้าหุ้มรองเท้า (เพื่อกันเปียกหรือกันหนาว)
English-Thai: Nontri Dictionary
overshoe(n) รองเท้ายางสวมหุ้มรองเท้าธรรมดา

overshoe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套鞋[tào xié, ㄊㄠˋ ㄒㄧㄝˊ, 套鞋] overshoes; galoshes

overshoe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーシューツ;オーバーシューズ[, o-ba-shu-tsu ; o-ba-shu-zu] (n) overshoes (waterproof covers for shoes); galoshes
上靴[うわぐつ, uwagutsu] (n) overshoes; rubbers; galoshes
雨靴[あまぐつ, amagutsu] (n) overshoes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overshoe
Back to top