ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outbid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outbid*, -outbid-

outbid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outbid (vt.) เสนอราคาสูงกว่า See also: บอกราคาสูงกว่าผู้อื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
outbid(เอาทฺ'บิด) vt. บอกราคา (ในการประมูล) สูงกว่า,ประมูลสูงกว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
outbid(vt) ประมูลสูงกว่า,ให้ราคาสูงกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought about trying to buy his services, but we frankly couldn't afford to outbid Le Chiffre.ผมเคยพยายามจะซื้อตั๋ว แต่ว่าพูดตรงๆ นะ ..เงินเราไม่ถึงอย่าง เลอชีพ
You're gonna have to outbid grandma.แม่ต้องเสนอสิ่งที่ดีกว่า
You can't outbid me. How are you planning to win?เธอให้ราคาสูงกว่าฉันไม่ได้หรอก เธอจะมีแผนที่จะชนะยังไง
Yes, well, one of my other brides outbid you.มีเจ้าสาวคนอื่นให้ราคาสูงกว่าคุณ
I outbid three hospitals for this baby, and it was worth every penny.ฉันซื้อประมูลมันจากโรงพยาบาล 3 แห่ง
Did Mariah outbid you on that necklace you wanted?มาเรียให้ราคาสร้อยคอสูงกว่าที่คุณประมูลไว้รึ
She outbid you with a cash offer this morning.เธอเพิ่งเสนอซื้อบ้านนั่นเมื่อเช้านี้
Victoria outbid you, so I outbid her.เขาจะขโมยบ้านเธอ ฉันเลยขโมยมาก่อน
You outbid me on a spectacular Kandinsky.คุณให้ราคาประมูลรูปภาพที่น่าสนใจมากกว่าผม
You outbid me by one...นายประมูลแพงกว่าฉัน 1 เหรียญ
I snuck in and I outbid you both.ฉันก็แอบไปประมูลสูงกว่าพวกคุณ
I can do this all day. I'll outbid myself. $3,600.ผมจะประมูลหมดตัวเลย $3,600

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outbid
Back to top