ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oven

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oven*, -oven-

oven ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oven (n.) เตาอบ
oven (n.) เตาอบ Syn. toaster, stove
oven glove (n.) ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ Syn. oven mitt
oven mitt (n.) ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ Syn. oven glove
oven-ready (adj.) สำเร็จรูป See also: พร้อมนำไปทำอาหาร
oven-safe (n.) เหมาะกับการใช้ในเตาอบขณะร้อน
ovenproof (n.) เหมาะกับการใช้ในเตาอบขณะร้อน Syn. oven-safe
English-Thai: HOPE Dictionary
oven(อัฟ'เวิน) n. เตาอบ,เตา.
English-Thai: Nontri Dictionary
oven(n) เตาอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตาอบ (n.) oven
กระชุ (n.) crate (made of loosely woven strips of bamboo) See also: bamboo crate Syn. กระชุก
กระพ้อม (n.) large woven basket for paddy See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice
ตีนจก (n.) part of skirtlive dress woven with silk Syn. ลายตีนจก
ผ้ามัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. หมี่
ผ้ามัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. หมี่
พ้อม (n.) large woven basket for paddy See also: a large receptacle of woven bamboo strips with a small orifice Syn. กระพ้อม
ภังคะ (n.) cloth woven with many kind of thread
มัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่
มัดหมี่ (n.) kind of Thai silk woven in northeastern Thailand See also: mudmee silk Syn. ผ้ามัดหมี่, หมี่
รังผึ้ง (n.) the grate of an oven Syn. ตะกรับ
ลายตีนจก (n.) part of skirtlive dress woven with silk
แตะ (n.) woven bamboo strips used to make a fence or partition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For God oven cleaner, or God detergent, or I don't know.สำหรับ น้ำยาล้างเตาอบพระเจ้า ผงซักฟอกพระเจ้า ไม่รู้สิ
You open the oven and take it out.เปิดเตาอบแล้วดึงมันออกมา
Another letter from that school goes to that kid's house... in the fucking oven you'll go, head first.ไปถึงบ้านเด็กคนนี้อีกละก็ หัวของแกจะไปสุกร้อนอยู่ในตู้อบ
So your dinner's in the oven and the girls have already eaten,อาหารเย็นอยู่ในตู้อบ ส่วนพวกสาวๆเค้ากินกันแล้วนะ
I have a casserole in the oven and your sister in the kitchen, and I don't want to talk about the tour.ชั้นมีคาสเซอโรลในเตา แล้วน้องสาวคุณในครัว และชั้นไม่อยากพูดเรื่องทัวร์
My folks are coming down with Reba and Roseanne... and, uh, I got this big bird... but I don't know when to put it in the oven or really what temperature to set it at or...ครอบครัวผมจะลงมา,กับรีบ้าและโรแซนนา แล้วผมมีไก่งวงตัวใหญ่ แต่ไม่รู้ว่าจะยัดมันเข้าเตายังไง
I don't blame them. It's an oven in there.ฉันไม่โทษเขาหรอก ในนี้ร้อนจะตาย
Preliminary search of the pizza oven did not reveal any rodent remains.เราค้นในเตาพิซซ่าแล้ว แต่ไม่เจอเศษซากของหนูตัวนั้น
You'd need an oven to approach an effective temperature which means most tissue would've been left intact.ต้องใช้เตา สำหรับอุณหภูมิที่ให้ผลดี ..หมายถึง ชิ้นเนื้อจะเหลือติดกระดูก
And our oven is making its debut.แล้วเปิดตัวที่เตาอบของบ้านเรา
Can you excuse me for just one second? I think I just saw a kid climbing into an oven over in Home Appliances.ขอตัวเดี๋ยว ฉันเห็นเด็กคลานเข้าไปในตู้อบ...
Oh, hey, cake hits the oven in two hours. Don't be late.อ้อ เค้กจะอบเสร็จในอีก 2 ชม.

oven ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烤炉[kǎo lú, ㄎㄠˇ ㄌㄨˊ, 烤炉 / 烤爐] oven (PRC)
烤箱[kǎo xiāng, ㄎㄠˇ ㄒㄧㄤ, 烤箱] oven (Taiwan)
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
约柜[yuē guì, ㄩㄝ ㄍㄨㄟˋ, 约柜 / 約櫃] Ark of the Covenant
[xí, ㄒㄧˊ, 席] banquet; woven mat; seat; place; surname Xi
贝多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, 贝多芬 / 貝多芬] Beethoven
卡利科[kǎ lì kē, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜ, 卡利科] calico (woven cloth from Caldicot, Kerala, India)
潦草[liáo cǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄘㄠˇ, 潦草] careless; slovenly; illegible (of handwriting)
密织[mì zhī, ㄇㄧˋ ㄓ, 密织 / 密織] closely woven
考文垂[Kǎo wén chuí, ㄎㄠˇ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄟˊ, 考文垂] Coventry (UK)
考文垂市[Kǎo wén chuí shì, ㄎㄠˇ ㄨㄣˊ ㄔㄨㄟˊ ㄕˋ, 考文垂市] Coventry (UK)
圣约[shèng yuē, ㄕㄥˋ ㄩㄝ, 圣约 / 聖約] covenant
教义和圣约[Jiào yì hé Shèng yuē, ㄐㄧㄠˋ ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥˋ ㄩㄝ, 教义和圣约 / 教義和聖約] Doctrine and Covenants
烤房[kǎo fáng, ㄎㄠˇ ㄈㄤˊ, 烤房] drying room; oven
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 簟] fine woven grass mat
新出炉[xīn chū lú, ㄒㄧㄣ ㄔㄨ ㄌㄨˊ, 新出炉 / 新出爐] fresh out of the oven; fig. novelty just announced; recently made available
[yáo, ㄧㄠˊ, 窑 / 窯] kiln; oven
[zhào, ㄓㄠˋ, 笊] loosely woven bamboo ladle
微波炉[wēi bō lú, ㄨㄟ ㄅㄛ ㄌㄨˊ, 微波炉 / 微波爐] microwave oven
烘炉[hōng lú, ㄏㄨㄥ ㄌㄨˊ, 烘炉 / 烘爐] oven
烘箱[hōng xiāng, ㄏㄨㄥ ㄒㄧㄤ, 烘箱] oven
普罗旺斯[Pǔ luó wàng sī, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄤˋ ㄙ, 普罗旺斯 / 普羅旺斯] Provence (south of France)
斯洛文尼亚[Sī luò wén ní yà, ㄙ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄣˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 斯洛文尼亚 / 斯洛文尼亞] Slovenia
炉子[lú zi, ㄌㄨˊ ㄗ˙, 炉子 / 爐子] stove; oven; furnace
暗花儿[àn huā r, ㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄖ˙, 暗花儿 / 暗花兒] veiled design incised in porcelain or woven in fabric
经丝彩色显花[jīng sī cǎi sè xiǎn huā, ㄐㄧㄥ ㄙ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 经丝彩色显花 / 經絲彩色顯花] warp brocade; woven fabric with single woof but colored warp
经锦[jīng jǐn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˇ, 经锦 / 經錦] warp brocade; woven fabric with single colored woof but many-colored warp
织布[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, 织布 / 織布] woven cloth; to weave
[xí, ㄒㄧˊ, 席 / 蓆] woven mat; surname Xi
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 一种粗棉布 / 一種粗棉布] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese.

oven ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーブントースター[, o-bunto-suta-] (n) oven toaster; toaster oven
オーブンレンジ[, o-bunrenji] (n) (See 電子レンジ) combination microwave and (gas or electric bar) oven
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children)
ドリア[, doria] (n) (1) (named after the Doria family of Genoa) pilaf topped with bechemal or other cheese-based sauce, then oven baked (ita
鍋つかみ;鍋掴み[なべつかみ, nabetsukami] (n) potholder; oven glove
電子レンジ[でんしレンジ, denshi renji] (n) (from electric range) microwave oven
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly
しだらない[, shidaranai] (adj-i) (See だらしない) slovenly
しどけない[, shidokenai] (adj-i) slovenly
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
ぞろっぺい[, zoroppei] (adj-na) slovenly
ぞんざい[, zonzai] (adj-na,n) rude; careless; slovenly; (P)
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
ディアテッサロン[, deiatessaron] (n) (obsc) diatessaron (the four Gospels woven into a single narrative)
ニーパン[, ni-pan] (n) (abbr) needle-punched nonwoven fabric
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone
パーケール[, pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric)
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose
ベートーヴェン(P);ベートーベン;ヴェートーベン[, be-to-ven (P); be-to-ben ; ve-to-ben] (n) Beethoven; (P)
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata
ルーズ[, ru-zu] (adj-na) (1) loose (e.g. belt); (2) slovenly; careless; slack; (P)
レンジ[, renji] (n) (1) range; stove; cooker; (2) (abbr) (See 電子レンジ) microwave oven; (P)
不織布[ふしょくふ, fushokufu] (n) non-woven (fabric) (e.g. felts and such)
予熱[よねつ, yonetsu] (n,vs) preheat (oven, etc.); warm up (engine, etc.)
八丈絹[はちじょうぎぬ, hachijouginu] (n) plain-woven silk cloth produced on Hachijo Island (dyed with botanical pigments found on the island)
双蹄[そうてい, soutei] (n) cloven foot
双蹄獸[そうていじゅう, souteijuu] (n) cloven-hoofed animal
国際人権規約[こくさいじんけんきやく, kokusaijinkenkiyaku] (n) (1) International Covenants on Human Rights; ICCPR; (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; ICESCR
天火[てんぴ, tenpi] (n) oven; (waffle) iron
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly
布団(ateji)(P);蒲団;薄団(iK)[ふとん, futon] (n) (1) futon (quilted Japanese-style mattress laid out on the floor); (2) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves); (P)
座蒲;坐蒲[ざふ, zafu] (n) {Buddh} (See 布団) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves)
房室弁[ぼうしつべん, boushitsuben] (n) atrioventricular valve
房室結節[ぼうしつけっせつ, boushitsukessetsu] (n) atrioventricular node; AV node

oven ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาอบลมร้อน[n. exp.] (fā op lomrø) EN: convection oven FR:
ไมโครเวฟ[n.] (maikhrōwēp) EN: microwave oven ; microwave FR: micro-ondes [m] ; four à micro-ondes [m]
เตา[n.] (tao) EN: stove ; oven ; range ; furnace ; brazier ; hob ; hotplate ; charcoal brazier FR: cuisinière [f] ; fourneau [m] ; four [m] ; réchaud [m] ; brasero [m] = braséro [m]
เตาไฟ[n.] (taofai) EN: stove ; oven ; cooking stove FR: four [m] ; brasero [m] ; fourneau [m] ; foyer [m]
เตาแก๊ส[n.] (taokaēt = t) EN: gas stove ; gas oven ; gas range FR: cuisinière [f] ; réchaud à gaz [m]
เตาไมโครเวฟ[n. exp.] (tao maikhrō) EN: microwave oven ; microwave FR: four à micro-ondes [m]
เตาอบ[n.] (tao-op) EN: oven ; cooking oven ; stove ; range FR: four [m]
เตาอบไฟฟ้า[n. exp.] (tao-op faif) EN: electric oven FR: four électrique [m]
เตาอบไมโครเวฟ[n. exp.] (tao-op maik) EN: microwave oven ; microwave FR: micro-ondes [m] ; four à micro-ondes [m]
เตาถ่านโค้ก[n. exp.] (tao thānkhō) EN: coke oven FR:
ถุงมือจับของร้อน[n. exp.] (thung meū j) EN: oven mitt FR: gants de cuisine [mpl]
ถุงมือกันความร้อน[n. exp.] (thung meū k) EN: heat resistant gloves ; oven mitt FR: gants de cuisine [mpl]
ตู้ไมโครเวฟ[n. exp.] (tū maikhrōw) EN: microwave oven ; microwave FR: micro-ondes [m] ; four à micro-ondes [m]
ยกออกจากเตา[v. exp.] (yok øk jāk ) EN: take out of the oven FR: sortir du four
ช้างกระทืบโรง[n. exp.] (chāng krath) EN: Trampling Elephants (Thai nickname for Coventry City) FR:
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod FR: négligé ; peu soigné
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; half-baked ; slovenly ; casual FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ชุ่ย ๆ = ชุ่ยๆ[adv.] (chui-chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
จาก[prep.] (jāk) EN: from ; away ; off FR: de ; depuis ; à partir de ; au départ de ; venant de ; en provenance de
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born FR: provenir ; naître ; trouver son origine
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
คำที่มาจากภาษา...[n. exp.] (kham thī mā) EN: word borrowed from … FR: mot d'origine … [m] ; mot provenant de/du … [m]
คำที่มาจากภาษาบาลี [n. exp.] (kham thī mā) EN: FR: mot d'origine palie [m] ; mot provenant du pali [m]
ขี้อ้าย[n.] (khī-āi) EN: Terminalia nigrovenulosa FR: Terminalia nigrovenulosa
โคเวนทรี[n. prop.] (Khōwēnthrī) EN: Coventry FR: Coventry
โคเวนทรี[TM] (Khōwēnthrī) EN: Coventry FR: Coventry
กีบผา[n. exp.] (kīp phā) EN: cloven hoof FR:
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
กระพ้อม[n.] (kraphøm) EN: large woven basket for paddy FR:
แหล่งที่มา[n. exp.] (laeng thīmā) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base FR: origine [f] ; provenance [f] ; source [f] (fig.)
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน[n. prop.] (Lutwik fān ) EN: Ludwig van Beethoven FR: Ludwig van Beethoven
มาจาก[v. exp.] (mā jāk) EN: be from ; come from ; derive from ; originate FR: venir de ; provenir de ; être originaire de ; être issu de ; être en provenance de ; dériver de
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: [Thai silk woven in Northeastern Thailand] ; mudmee silk ; weft ikat FR:
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé
แผง[n.] (phaēng) EN: wooven bamboo shelter ; bamboo mat FR: natte de bambou [f]
ผ้ามัดหมี่[n.] (phāmatmī) EN: woven silk fabric FR:

oven ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmortopf {m} [cook.]Dutch oven
paarhufig {adj}cloven-hoofed
Zweihufer {m}cloven hoofed animal
Bundeslade {f}Ark of (the) Covenant
arteriovenös {adj} [med.]arteriovenous
Ofentür {f}oven door
feinmaschig {adj}finely woven
Ganove {m} | Ganoven
Topflappen {m}oven cloth; pot cloth
slowenisch {adj}Slovenian; Slovene
unter Beweis stellen; beweisento prove {proved; proved, proven}
Webware {f}woven goods

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oven
Back to top