ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overnight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overnight*, -overnight-

overnight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overnight (adv.) ตลอดคืน
overnight (adv.) อย่างรวดเร็ว Syn. suddenly, quickly Ops. slowly
overnight (adj.) ตลอดทั้งคืน Syn. nightlong
overnight (adj.) ในช่วงกลางคืน See also: ในตอนกลางคืน
English-Thai: HOPE Dictionary
overnight(โอ'เวอะไนทฺ) adv.,adj. ค้างคืน,ตลอดคืน,เมื่อคืน,ในคืนก่อน,กลางคืน,รวดเร็ว,ทันทีทันใด,ในเวลาอันสั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
overnight(adj,adv) ในเวลาอันสั้น,ค้างคืน,ข้ามคืน,ตลอดคืน,เมื่อคืน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้ามคืน (n.) overnight
ค้างคืน (v.) stay overnight See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, พักอยู่, ค้างแรม
ค้างแรม (v.) stay overnight See also: spend the night lodge for a night, pass the night, put up for the night Syn. พักแรม
นอนค้าง (v.) be overnight Syn. ค้างคืน, นอนค้างคืน
นอนค้างคืน (v.) be overnight Syn. ค้างคืน
ประทับแรม (v.) stay overnight See also: be in residence Syn. ค้างคืน, พักแรม, ค้างแรม, หยุดพัก
พักอยู่ (v.) stay overnight See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, ค้างแรม
อาศัยอยู่ (v.) stay overnight See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, พักอยู่, ค้างแรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two or three guys can make a design the size of the one in your field overnight using just boards and ropes.เครื่องหมายนี่ทำได้ด้วยแรงงาน 2-3 คน อาจใช้ใม้กระดานหรือเชือก
Yuuta, take care of the house. Okay. We can overnight here or here.คดีโจรขโมยชุดชั้นในต่อเนื่อง
Reading books overnight again?อ่านหนังสือทั้งคืนอีกแล้วใช่ไหม
We've covered overnight plus video follow-Ups, okay?เราต้องคอยตามข่าวทั้งคืน แถมแบกกล้องตามตลอด โอเค้?
The blog websites of the previous 3 victims became overnight sensations.บล๊อคในเวปไซต์ของเหยื่อ3คน ที่โดนทำร้ายมาก่อนหน้านี้เป็นที่ฮือฮาตลอดทั้งคืน
You move to the city and overnight your life becomes "Will Grace."เธอย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วกลางคืน ชีวิตเธอก็เหมือนเรื่อง Will Grace
Well, uh, you know, I mean, if it's any comfort... overnight missions normally involve Casey and a whole lot of firearms.อืม,คุณก็รู้ ผมหมายถึง, สบายใจได้ ภารกิจคืนนี้ มีเคย์ซี่ และอาวุธปืนมากมายร่วมด้วย
Learning to be a vampire doesn't happen overnight any more than learning to be a man does.มีเรื่องชกต่อยที่โรงเรียน เพราะมีเด็กคนหนึ่งบอกเค้า
When we showed up with our overnight bags. Lily had a new boyfriend.เวลาเราโผล่ไปพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้า ลิลลี่มีแฟนใหม่
Train to New York, overnight to London, for starts.นั่งรถไฟไปนิวยอร์ค นอนไปลอนดอน แค่เริ่มนะ
Oh, I have to head to New York overnight on business.โอ้ ผมต้องไปทำธุระ ที่นิวยอร์คทั้งคืน
I left my overnight bag at home this morning.อันที่จริง มีค่ะ ฉันลืมกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ที่บ้านเมื่อเช้านี้

overnight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity
通宵[tōng xiāo, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄠ, 通宵] overnight

overnight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーナイト[, o-ba-naito] (n) overnight
オーバーナイトバッグ[, o-ba-naitobaggu] (n) overnight bag
オーバーナイトフォトサービス[, o-ba-naitofotosa-bisu] (n) overnight photo service
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction
ラブホテル;ラヴホテル[, rabuhoteru ; ravuhoteru] (n) hotel that rents rooms to couples either overnight or for two hours' "rest" (wasei
一夜漬け;一夜漬;一夜づけ[いちやづけ, ichiyaduke] (n,vs) (1) last-minute cramming; overnight cramming; (n) (2) (original meaning) (vegetables) salted just overnight
一泊行軍[いっぱくこうぐん, ippakukougun] (n) an overnight march
移動教室[いどうきょうしつ, idoukyoushitsu] (n) study camp; overnight field trip; travelling class
転がり込む[ころがりこむ, korogarikomu] (v5m,vi) (1) to roll in; to tumble into; to visit (esp. to stay overnight as an unwanted guest); to come to live with; (2) to fall in one's way; to fall into one's lap
ボストンバッグ[, bosutonbaggu] (n) traveling (overnight) bag (from Boston bag)
一夜[いちや(P);ひとや;ひとよ, ichiya (P); hitoya ; hitoyo] (n-adv,n-t) one night; all night; overnight; one evening; (P)
一晩(P);ひと晩[ひとばん, hitoban] (n-adv,n-t) one evening; all night; overnight; (P)
泊まり込む;泊り込む[とまりこむ, tomarikomu] (v5m,vi) to stay overnight; to stop (e.g. at a hotel)

overnight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight FR: loger ; demeurer ; résider ; séjourner ; peupler
ชั่วข้ามคืน[X] (chūa khām k) EN: overnight FR:
ข้ามคืน[v. exp.] (khām kheūn) EN: overnight FR: passer la nuit
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; remain for the night ; stay the night FR: passer la nuit ; coucher
ค้างแรม[v.] (khāng raēm) EN: stay overnight ; stay the night ; put up for the night ; spend the night ; pass the night FR: passer la nuit
นอนค้างคืน[v. exp.] (nøn khāngkh) EN: stay overnight FR: passer la nuit 
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; camp FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
พักอยู่[v.] (phakyū) EN: stay ; stay overnight ; live ; be staying FR: séjourner ; demeurer ; loger
ประทับแรม[v.] (prathapraēm) EN: stay overnight ; spend the night ; be in residence FR: passer la nuit
แรม[v.] (raēm) EN: stay the night ; stay overnight ; lodge FR: passer la nuit ; loger
แรมคืน[v. exp.] (raēm kheūn) EN: overnight FR: passer la nuit

overnight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nacht...; Übernachtungs...; über Nacht; nächtlich {adj} | über Nacht bleibenovernight | to stay overnight
Nachtzug {m}overnight train; night train
Übernachtungsmöglichkeit {f}overnight accommodation
Zwischenübernachtung {f}overnight stop-over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overnight
Back to top