ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

own

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *own*, -own-

own ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
own (vt.) เป็นเจ้าของ See also: ครอบครอง Syn. possess, hold Ops. lack, need
own (vi.) ยอมรับ See also: สารภาพ Syn. confess, admit Ops. deny, reject
own (adj.) ที่เป็นของตัวเอง
own (pron.) ของตัวเอง
own goal (n.) การเตะลูกเข้าประตูตัวเอง
own to (phrv.) ยอมรับ (ความรู้สึกหรือมีความรู้สึก) กับ
own up (phrv.) ยอมรับผิด See also: สารภาพผิด
own-brand (n.) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า Syn. own-label
own-label (n.) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า Syn. own-brand, storebrand
owned (adj.) ซึ่งเป็นเจ้าของ See also: ซึ่งครอบครอง Syn. kept
owner (n.) เจ้าของ See also: ผู้เป็นเจ้าของ Syn. possessor, holder
owner-occupied (adj.) ซึ่งอาศัยอยู่โดยเจ้าของบ้านมากกว่าคนอื่น
owner-occupier (n.) ผู้อาศัยที่เป็นเจ้าของบ้าน
ownership (n.) สิทธิการครอบครอง
ownership (n.) ความเป็นเจ้าของ Syn. possession
English-Thai: HOPE Dictionary
own(โอน) adj.,n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง,เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด,ทนอยู่) vi.,vt. มี,ยอมรับ,รับว่าเป็นของ,คล้อยตาม,เชื่อฟัง.
owner(โอน'เนอะ) n. เจ้าของ
ownership(โอน'เนอะชิพ) n. ความเป็นเจ้าของ
English-Thai: Nontri Dictionary
own(adj) ของตนเอง,ด้วยตัวเอง,เป็นเจ้าของ
owner(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ownership(n) กรรมสิทธิ์,ความเป็นเจ้าของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
own damageความเสียหายของรถที่เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ownerเจ้าของ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ownershipกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ownershipกรรมสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาตา (adv.) with one´s own eyes See also: before one´s eyes Syn. ตำตา
ซ้อนกล (v.) outwit (somebody with his own trick) See also: turn against, beat somebody as his own game
ตัดหนทาง (v.) destroy one´s own pull See also: destroy one´s own opportunity to make (/learn) a living Syn. ตัดทาง, ปิดทาง, ปิดช่องทาง, ตัดช่องทาง Ops. เปิดช่องทาง
ตำตา (adv.) with one´s own eyes See also: obviously, before one´s eyes, noticeably, conspicuously Syn. ตำหูตำตา, คาตา, ต่อหน้าต่อตา Ops. ลับตา, ลับหูลับตา
ตำหูตำตา (adv.) with one´s own eyes See also: obviously, before one´s eyes, noticeably, conspicuously Syn. คาตา, ต่อหน้าต่อตา Ops. ลับตา, ลับหูลับตา
ที่ต่ำที่สูง (n.) (be mindful of) one´s own place
น้ำมือ (n.) one´s own hands Syn. มือ
ประมาณตัว (v.) estimate one´s own ability or strength Syn. ประมาณตน
ปูจ๋า (n.) name of a Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell See also: deep-fried crab meat and minced pork in crab shell
มุบมิบ (v.) line one´s own pocket by unlawful means See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret
ร่วมทุน (v.) jointly own business See also: share investment Syn. ร่วมหุ้น
ลำแข้ง (n.) one´s own effort See also: one´s own toil, one´s effort, sweat of one´s brows
ออกวัง (v.) live in one´s own palace
เปิบ (v.) put rice into one´s mouth with one´s own fingers Syn. เปิบข้าว
เปิบข้าว (v.) put rice into one´s mouth with one´s own fingers See also: eat with the fingers, eat by hand Syn. เปิบ
เปิบข้าว (v.) put rice into one´s mouth with one´s own finger Syn. เปิบ
เลือดเนื้อ (n.) one´s own flesh and blood See also: one´s own offspring
เห็นกับตา (v.) see with one´s own eyes Syn. เห็นมากับตา
เห็นมากับตา (v.) see with one´s own eyes
เอาเป็นธุระ (v.) take into one own matters
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to walk my own dogฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
Then I must do it for your own goodถ้างั้นฉันต้องทำมันเพื่อประโยชน์ต่อคุณ
I'm here at my own requestฉันมาที่นี่ตามความต้องการของตนเอง
You are entitled to your own opinionคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
I saw it with my own eyesฉันเห็นมันกับตาตัวเอง
It's interesting in its own wayมันน่าสนใจในแบบของมัน
I have seen it with my own eyesฉันเห็นมันมากับตาตัวเอง
I have no concerns for my own safetyฉันไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
She doesn't own meเธอไม่ได้เป็นเจ้าของฉัน เธอก็แค่คิดว่าเธอเป็น
I saw it with my own eyesฉันเห็นมันกับตา
For your own safety, you need to sit downเพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณต้องนั่งลง
But how can my own people do this to each other?แต่ทำไมพวกเรากันเองทำสิ่งนี้ต่อกันได้
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
Do you have any thoughts of your own on this matter?คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่?
Will you be okay here on your own for a little while?เธอจะอยู่ที่นี่ตามลำพังชั่วครู่ได้ไหม?
They love me like their own childพวกเขารักฉันเหมือนลูกตัวเอง
I beg of you, mom! I have my own dreamขอร้องเถอะแม่ ผมก็มีความฝันของผม
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
Mind your own business!ใส่ใจกับธุระของตนเองเถอะ
You're more concerned about your own reputationคุณน่ะห่วงเหลือเกินกับชื่อเสียงของตนเอง
My dad told me that every man goes his own wayพ่อบอกกับฉันว่า ทุกๆ คนดำเนินไปตามทางของตนเอง
Let's get down to businessมาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
I haven't shown it to anyoneฉันไม่เคยโชว์มันให้ใครเห็น
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
She walked me down the hill toward the villageเธอพาฉันเดินลงเขาไปยังหมู่บ้าน
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
Can we get down to business?เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
Put me downวางฉันลง ฉันอยากเห็น
Would you please write this down?คุณช่วยเขียนนี่ลงไปได้ไหม
What are you doing down there?คุณไปทำอะไรที่นั่นน่ะ
Please sit down and talk to meโปรดนั่งลงและคุยกัน
And tried to pull her down againและพยายามดึงเธอลงมาอีกครั้ง
What were you doing down there?คุณทำอะไรอยู่ข้างล่างนั่นน่ะ?
We'd better go downพวกเราควรลงไปข้างล่าง
You must first master your ownคุณต้องควบคุมตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก
Life is full of ups and downsชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง
He fell down and broke his armเขาล้มลงแล้วแขนหัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I heard nothing. I've got my own troubles.ฉันไม่สน ฉันมีปัญหามากพอแล้ว
Our place is at home, looking after our own affairs.เราควรอยู่บ้าน เฝ้ามองธุรกิจเรา
I don't get this treatment in my own joint!ผมไม่ได้รับการปฏิบัติ ในฐานะมิตร
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน
She's the parlor maid. She'll have to look after you until your own maid arrives.หล่อนเป็นเด็กทําความสะอาดบ้าน เเต่หล่อน จะคอยดูเเลคุณจนกว่าคนรับใช้ของคุณจะมาถึง
Don't bother about him, I tell you, he can't come to any harm. He'll find his own way back!ไม่ต้องห่วงมันหรอก เดี๋ยวมันก็หาทางกลับมาได้เอง
You ought to have married a boy, someone of your own age.คุณน่าจะได้แต่งกับผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกัน
But you must remember that I don't conduct this inquiry for my own amusement.เเต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการไต่สวนนี้เพื่อเล่นสนุก
Can you enlighten us as to why Mrs. De Winter should have wanted to end her own life?ช่วยไขให้กระจ่างได้มั้ยว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง
You know what I mean. You want to own the car yourself.นายก็รู้ว่าฉันหมายความว่ายังไง นายก็อยากมีรถเป็นของตัวเอง
Can you think of why Mrs. De Winter should have taken her own life?คุณพอจะคิดออกมั้ยถึงสาเหตุที่ คุณนายเดอ วินเทอร์อยากฆ่าตัวตาย

own ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背光[bèi guāng, ㄅㄟˋ ㄍㄨㄤ, 背光] be in a poor light; do something with one's back to the light; stand in one's own light
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
自觉[zì jué, ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 自觉 / 自覺] conscious; aware; on one's own initiative; conscientious
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, 作茧自缚 / 作繭自縛] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard
各执所见[gè zhí suǒ jiàn, ㄍㄜˋ ㄓˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 各执所见 / 各執所見] each sticks to his own view
各奔前程[gè bèn qián chéng, ㄍㄜˋ ㄅㄣˋ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 各奔前程] each goes his own way (成语 saw); each person has his own life to lead
井水不犯河水[jǐng shuǐ bù fàn hé shuǐ, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄈㄢˋ ㄏㄜˊ ㄕㄨㄟˇ, 井水不犯河水] everyone minds their own business
各抒己见[gè shū jǐ jiàn, ㄍㄜˋ ㄕㄨ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ, 各抒己见 / 各抒己見] everyone gives their own view
一厢情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 一厢情愿 / 一廂情願] one's own wishful thinking
一相情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 一相情愿 / 一相情願] one's own wishful thinking
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, 一个萝卜一个坑 / 一個蘿蔔一個坑] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses
顺其自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 顺其自然 / 順其自然] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, 不分彼此] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms
国产[guó chǎn, ㄍㄨㄛˊ ㄔㄢˇ, 国产 / 國產] made in one's own country; made in China
主人翁[zhǔ rén wēng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ , 主人翁] master (of one's own destiny etc)
大智如愚[dà zhì rú yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄩˊ, 大智如愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
大智若愚[dà zhì ruò yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄩˊ, 大智若愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
少管闲事[shǎo guǎn xián shì, ㄕㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, 少管闲事 / 少管閑事] Mind your own business!; Don't interfere!
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
无依无靠[wú yī wú kào, ˊ ㄧ ˊ ㄎㄠˋ, 无依无靠 / 無依無靠] no one to rely on (成语 saw); on one's own; orphaned; left to one's own devices
老太婆[lǎo tài pó, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, 老太婆] old woman (often contemptuous); one's own wife
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, 六亲无靠 / 六親無靠] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices
乌龙球[wū lóng qiú, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, 乌龙球 / 烏龍球] own goal
[qīn, ㄑㄧㄣ, 亲 / 親] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss
弑父[shì fù, ㄕˋ ㄈㄨˋ, 弑父 / 弒父] patricide; to kill one's own father
执迷不悟[zhí mí bù wù, ㄓˊ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ˋ, 执迷不悟 / 執迷不悟] persist in your own wrong doings
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, 多行不义必自毙 / 多行不義必自斃] persist in evil and you will bring about your own destruction
亲手[qīn shǒu, ㄑㄧㄣ ㄕㄡˇ, 亲手 / 親手] personally; with one's own hands
大义灭亲[dà yì miè qīn, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄇㄧㄝˋ ㄑㄧㄣ, 大义灭亲 / 大義滅親] to place righteousness before family (成语 saw); ready to punish one's own family if justice demands it
借题发挥[jiè tí fā huī, ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧˊ ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, 借题发挥 / 借題發揮] to use the current topic to put over one's own ideas
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, 自力更生] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance
越俎代庖[yuè zǔ dài páo, ㄩㄝˋ ㄗㄨˇ ㄉㄞˋ ㄆㄠˊ, 越俎代庖] lit. to go beyond the sacrificial altar and take over the kitchen (成语 saw); fig. to exceed one's place and meddle in other people's affairs; to take matters into one's own hands
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard
本位[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, 本位] standard; one's own department or unit
自作主张[zì zuò zhǔ zhāng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ, 自作主张 / 自作主張] to think for oneself and act accordingly (成语 saw); to act on one's own initiative
自己人[zì jǐ rén, ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄣˊ, 自己人] those on our side; ourselves; one's own people; one of us
自找[zì zhǎo, ㄗˋ ㄓㄠˇ, 自找] to suffer as a consequence of one's own actions; you asked for it; to bring it on oneself (sth unpleasant)

own ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail)
オウンゴール[, oungo-ru] (n) own goal (soccer)
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre
それ自体;其れ自体[それじたい, sorejitai] (n) in itself; the thing itself; this itself; for its own sake; per se
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way
よしなに[, yoshinani] (adv) at your own discretion; as you see fit
ラッパ吹き;らっぱ吹き;喇叭吹き[ラッパふき(ラッパ吹き);らっぱふき(らっぱ吹き;喇叭吹き), rappa fuki ( rappa fuki ); rappafuki ( rappa fuki ; rappa fuki )] (n) (1) (See 喇叭手) bugler; trumpeter; (2) blowing one's own horn
一人きり;独りきり;一人切り;独り切り;1人きり;1人切り[ひとりきり, hitorikiri] (n,adv) (See 一人っきり) all on one's own
一人っきり;独りっきり;一人っ切り;独りっ切り;1人っきり;1人っ切り[ひとりっきり, hitorikkiri] (n,adv) (See 一人きり) all on one's own
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own
一存[いちぞん, ichizon] (n) one's own discretion (idea, responsibility)
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems)
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock)
分国法[ぶんこくほう, bunkokuhou] (n) (See 戦国大名) laws established by daimyo applicable only in their own domain (during the Warring States period)
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P)
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases
勝手気まま(P);勝手気儘[かってきまま, kattekimama] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience; oblivious to the convenience of others; (P)
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks
取り箸[とりばし, toribashi] (n) (See 取り皿) chopsticks used to move food from a serving dish to one's own dish
和する[わする, wasuru] (vs-s,vi) (1) to get along; (2) to add (one's own concordant voice, etc.)
売国[ばいこく, baikoku] (n) selling out (betrayal) of one's own country
壺焼き;壺焼[つぼやき, tsuboyaki] (n) shellfish cooked in its own shell; sweet potatoes cooked in a crock
外省人[がいしょうじん, gaishoujin] (n) (1) (See 本省人) (China) someone from outside one's own province; (2) (Taiwan) someone who moved to Taiwan from the continent after WWII
大ぼらを吹く;大法螺を吹く[おおぼらをふく, ooborawofuku] (exp,v5k) to talk through one's hat; to blow one's own horn
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion
実見[じっけん, jikken] (n,vs) seeing with one's own eyes; witnessing
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自前[じまえ, jimae] custom (a-no), at one's own expense
エフエムタウンズ[えふえむたうんず, efuemutaunzu] FM TOWNS
オーナ[おーな, o-na] owner
オーナーシップ[おーなーしっぷ, o-na-shippu] ownership
シャットダウン[しゃっとだうん, shattodaun] shutdown (vs)
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack
スローダウン[すろーだうん, suro-daun] slowdown
ダウンサイジング[だうんさいじんぐ, daunsaijingu] downsizing
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load
ダウン時間[だうんじかん, daunjikan] down time
トップダウン[とっぷだうん, toppudaun] top-down
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class
プルダウンメニュー[ぷるだうんめにゅー, purudaunmenyu-] pulldown menu
ライセンスオーナー[らいせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner
下向き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] down arrow
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down
切り捨てる[きりすてる, kirisuteru] to round down, to round off
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack
後入れ先出し記憶装置[あといれさきだしきおくそうち, atoiresakidashikiokusouchi] pushdown storage, stack (storage)
所有者[しょゆうしゃ, shoyuusha] owner
所有者識別子[しょゆうしゃしきべつし, shoyuushashikibetsushi] owner identifier
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned
最初の権利者[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner
未登録所有者識別子[みとうろくしょゆうしゃしきべつし, mitourokushoyuushashikibetsushi] unregistered owner identifier
未知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state
登録所有者識別子[とうろくしょゆうしゃしきべつし, tourokushoyuushashikibetsushi] registered owner identifier
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software
自席のパソコン[じせきのパソコン, jisekino pasokon] (one's own) desktop computer
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
下ろす[おろす, orosu] Thai: เอาลง English: to take down
主人[しゅじん, shujin] Thai: เจ้าของร้าน English: owner
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: กดทับไว้ English: to press down
持てる[もてる, moteru] Thai: เป็นเจ้าของ English: to own
[まち, machi] Thai: เมือง English: town
都市[とし, toshi] Thai: เมือง English: town
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment

own ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ได้ยินกับหู[v. exp.] (dāiyin kap ) EN: ear with one's own ears FR: entendre de ses propres oreilles
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphan) EN: alone ; by oneself ; by itself ; on one's own ; sole FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
โดยพลการ[adv.] (dōi phalakā) EN: high-handedly ; arbitrarily ; on one's own authority FR:
ด้วยความสมัครใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: voluntarily ; of your own accord FR: de son propre chef
เอกเทศ[adv.] (ēkkathēt) EN: individually ; on one's own FR:
เห็นกับตา[v. exp.] (hen kap tā) EN: see with one's own eyes FR: voir de ses propres yeux ; constater de ses propres yeux
กรรมของกู[xp] (kam khøng k) EN: my own tough luck ; I guess I desserved it FR:
การทำเข้าประตูตัวเอง[n. exp.] (kān tham kh) EN: own goal FR: but contre son camp [m]
คิดเป็นอื่น[v. exp.] (khit pen eū) EN: think otherwise ; have one's own opinion FR: avoir sa propre opinion
คิดสั้น[v.] (khitsan) EN: end it all ; contemplate suicide ; suicide ; take one's own life FR: en finir avec la vie
ขี้ตู่[v.] (khī tū) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own FR: s'approprier indûment
ขมเป็นยา[n. exp.] (khom pen yā) EN: cristicism for one's own good FR:
ของตน[adj.] (khøng ton) EN: its own ; one's FR: son
ของตัวเอง[X] (khøng tūa-ē) EN: own FR: à soi ; propre
คนละอย่าง[X] (khon la yān) EN: a different thing ; in its own way FR:
โฆษณาตัวเอง[v. exp.] (khōtsanā tū) EN: publicize oneself ; blow one's own hom FR: faire sa propre publicté
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own FR: posséder ; détenir ; avoir
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
กินมือ[v.] (kinmeū) EN: eat with fingers ; dine with one's hands ; have meal with one's own hand FR: manger avec les doigts
เกี่ยวแฝกมุงป่า[v. (loc.)] (kīofaēkmung) EN: try to do more than you can ; overestimate one's own abilities FR: surestimer ses capacités
กลัวใจ[v. exp.] (klūa jai) EN: be afraid of one's own reaction FR:
ลำแข้ง[n.] (lam khaeng) EN: one' s own effort FR:
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; supplement to one's income ; money on the side ; money earned from part-time work FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ลางเนื้อชอบลางยา[X] (lāng neūa c) EN: one man's meat is another man's poison ; each to his own taste FR:
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pā) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet FR:
เลยตามเลย[X] (loēitāmloēi) EN: let things take their own course; let bygones be bygones FR:
ลูกในไส้[n.] (lūknaisai) EN: one's own child FR: son propre enfant [m]
ไม่ขึ้นกับใคร[v. exp.] (mai kheun k) EN: be independent ; be one's own man FR: être libre
ไม่มีทรัพย์ติดตัว[v. exp.] (mai mī sap ) EN: be unpropertied ; own no property ; have no holdings FR:
ไม่เป็นตัวของตัวเอง[v. exp.] (mai pen tūa) EN: have no mind of one's own ; he's not his own man FR:
ไม่ปรึกษาใคร[v. exp.] (mai preuksā) EN: keep one's own counsel FR:
มี[v.] (mī) EN: have ; own ; possess FR: avoir ; posséder ; disposer de
มีแต่ทรงกับทรุด[xp] (mī tāe song) EN: barely holding its own ; can only get worse FR:
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
ในนามของตนเอง[X] (nai nām khø) EN: suo nomine ; in its own name FR: en son nom propre
น้ำพักน้ำแรง[n.] (nāmphaknāmr) EN: one's own effort ; one's own strength FR:
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement

own ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital)
eigenverantwortlich {adv}on one's own authority
Eigentor {n} [sport] | ein Eigentor schießenown goal | to score an own goal
Selbststudium {n} | im Selbststudium lernenprivate study | to learn by studying on one's own
Eigennutz {m}; eigenes Interesse | in unserem eigenen Interesseself-interest | in our own self-interest
Abendkleid {n}gown
Abwärtspfeil {m}down arrow
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer
Eigentumserwerb {m}acquisition of ownership
Amethysttaube {f} [ornith.]Greater Brown Fruit Dove
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease
Braunkappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Brown-capped Tyrannulet
Bleikopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Plumbeous-crowned Tyrannulet
Gelbscheitel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-crowned Tyrannulet
Possen {m} (eines Clowns) | Possen
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.]
Bademantel {m}dressing gown
Barackenstadt {f}shantytown
Lagerdeckel {m} [techn.]bearing cap; ibearing cover; crown
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
Schwarzbrot {n}black bread; brown bread
blasen; pusten; schnaufen | blasend | geblasen | ich blase | du bläst | er/sie bläst | ich/er/sie blies | er/sie hat/hatte geblasen | ich/er/sie bliesto blow {blew; blown} | blowing | blown | I blow | you blow | he/she blows | I/he/she blew | he/she has/had blown | I/he/she would blow
Bootschwanz-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Brown Nightjar
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown
Durchbruchsbereich {m}breakdown region
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage
Kippmoment {n}breakdown torque
Pannenhilfe {f}breakdown service
Brownsche Molekularbewegung {f} [phys.]Brownian motion; Brownian movement
Braunkohlenteeröl {n}brown coal tar oil
Packpapier {n}brown paper
Braunwürger {m} [ornith.]Brown Shrike (Lanius cristatus)
Streifenkiwi {m} [ornith.]Brown Kiwi
Kastanientinamu {m} [ornith.]Brown Tinamou
Braunpelikan {m} [ornith.]Brown Pelican
Weißbauchtölpel {m} [ornith.]Brown Booby
Einfarb-Schlangenadler {m} [ornith.]Brown Snake Eagle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า own
Back to top