ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overshadow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overshadow*, -overshadow-

overshadow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overshadow (vt.) ทำให้ลดความสำคัญลง See also: ข่มให้ด้อยลง, บั่นทอน Syn. outshine, dominate
overshadow (vt.) ให้ร่มเงา
English-Thai: HOPE Dictionary
overshadow(โอ'เวอะแ?ด'โด) vt. ลดราศี,ข่ม,บดบัง,ทำให้มืดครึ้ม,ปกป้อง,ให้ที่อยู่., Syn. dominate
English-Thai: Nontri Dictionary
overshadow(vt) บดบังรัศมี,สำคัญกว่า,ป้องกัน,ทอดเงาเหนือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not supposed to overshadow a building.ไม่ได้ ฉันก็ทำให้ทั้งตึกล่องหนหายไปไม่ได้
I think I let the idea of him overshadow the reality.ฉันคิดว่าฉันปล่อยให้ ความคิดของเขา ปกปิดความจริง
I think I let the idea of him overshadow the reality.ฉันคิดว่า ฉันลืมคิดถึง คววามจริงที่เขาปิดบังอยู่
I know I'm not exactly a welcome houseguest these days, but we shouldn't let our recent history overshadow our past.ผมรู้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแขก ที่บ้านนี้ต้อนรับแล้ว แต่เราไม่ควรปล่อยให้เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ทำลายอดีตของเราไปหมด
I can't have this overshadowing the evening Or anything else.ผมจะให้ข่าวนี้ มาดังเกินกว่างานเลี้ยงคืนนี้เด็ดงาด
Ooh! Oh... I'm so glad this tragedy overshadowed haiti.แทนน้ำมัน 10,000 แกลลอน ฉันดีใจที่ปัญหานี้บดบังรัศมีปัญหาที่เฮติ
I'm tired of my dancing being overshadowedฉันเหนื่อยกับการเต้นของฉันที่กำลังจะถูกบดบังรัศมี
I'm sure all that drama has been overshadowingฉันมั่นใจว่าเรื่องวุ่นวายพวกนี้ บดบัง
Unfortunately, this event was completely overshadowed by the death of David Bruce, the famous baseball player.แต่น่าเสียดาย ที่การตายนี้ ได้ถูกกลบโดยข่าว การตายของนักเบสบอลชื่อดัง เดวิด บรูซ ในวันเดียวกัน
He doesn't realize that the whole point of the evening will be completely overshadowed.เขาคงไม่รู้ว่า มันไม่ใช่ประเด็นของคืนนั้น
I know what it's like to be the one in the background, overshadowed.หนูรู้ว่ามันเป็นยังไงที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง ภายใต้เงาคนอื่น
Look, Spencer, if you throw this all out there, your many attractive qualities might be overshadowed.ฟังนะ สเปนเซอร์ ถ้าเธอกระจายเรื่องนี้ออกไป , ประสิทธิภาพที่น่าดึงดูดของเธอทั้งหมด อาจจะถูกกลบไปโดยปริยาย

overshadow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P)

overshadow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overshadow
Back to top