ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overreact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overreact*, -overreact-

overreact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overreact (vi.) มีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป Syn. exaggerate, overcompensate
overreaction (n.) การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To overreact is often less effective than not to react at all.{\cHFFFFFF}เพื่อแสดงออกมักจะเป็นที่มีประสิทธิภาพน้อย กว่าที่จะไม่ตอบสนองในทุก
Why would I overreact to that?ตอนนี้ฉันควรโวยวายหรือยัง ?
For me to overreact to my brothe r-in-law being kidnapped!ที่พี่เขยถูกลักพาตัว!
You tend to overreact just by hearing the name Han Ji Won.เทอเหมือนมีปฏิกิริยารุนแรงเมื่อได้ยินชื่อ ฮันจิวอน
I'm not here to kill you, so don't overreact and try something stupid, because I will shoot you.ผมไม่ได้จะมาฆ่าคุณฉะนั้นอย่าตื่นตูม และอย่าทำอะไรโง่ๆ เพราะไม่งั้นผมจะยิงคุณ
Overreact now could get us killed.ทำตัวเด่นไปจะโดนดีเอานะ
You don't think he overreacted?คุณไม่คิดว่าเขาแสดงออก?
You're overreacting. Don't be such a baby. Just sit down on...คุณกำลังเว่อ ไม่ได้เป็นเช่นทารก เพียงแค่นั่งลงบน ...
My point is he's clearly overreacting.-ใช่ พิพพิน ข้าว่านะ เขาอาละวาดเกินเหตุ
We might be overreacting, but I'm willing to live with that.อาจจะเกินเหตุไปหน่อย แต่มันก็เข้าท่า
Don't you think you're overreacting?คุณไม่คิดว่าคุณวิตกมากไปบ้างรึใงกัน
Note the intense overreaction. That's the "roids" talking.ดูให้ดีนะนี่แหละผลกระทบจากการใช้สเตลรอยด์

overreact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
過剰反応[かじょうはんのう, kajouhannou] (n) overreaction

overreact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī pati) EN: overreaction FR:
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī pati) EN: overreaction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overreact
Back to top