ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

omen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *omen*, -omen-

omen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
omen (n.) ลางบอกเหตุ See also: เหตุบอกล่วงหน้า Syn. foreboding, presage, augury
omen (vt.) มีลางบอกเหตุ See also: เป็นลาง, เป็นนิมิต Syn. portend, forbode
English-Thai: HOPE Dictionary
omen(โอ'เมิน) n. ลาง,ลางสังหรณ์,ลางนิมิต vt. เป็นล่าง,เป็นนิมิต,มีลางบอกเหตุ, Syn. augury
omental fatไขมันในช่องท้อง
omentum(โอเมน'ทัม) n. เยื่อแขวนกระเพาะในช่องท้อง., See also: omental adj. pl. omenta
English-Thai: Nontri Dictionary
omen(n) นิมิต,ลางสังหรณ์,ลางบอกเหตุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
omental-โอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omentumโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omensนิมิต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลางบอกเหตุ (n.) omen See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come) Syn. ลางร้าย
ลางบอกเหตุ (n.) omen See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come) Syn. ลางร้าย
โชค (n.) omen (of one´s); fortune; luck See also: prophetic sign
โชคลาง (n.) omen (of one´s); fortune; luck See also: prophetic sign Syn. โชค
phenomena (n.) ปรากฏการณ์ (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon)
phenomena (n.) สิ่งหรือคนพิสดาร (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon) See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์
phenomena (n.) สิ่งที่ประทับใจ (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon)
กะเดี๋ยว (adv.) just a moment See also: just a minute, for a while Syn. ประเดี๋ยว Ops. นาน
การปรากฏ (n.) phenomenon Syn. การอุบัติ, การเกิด
การปรากฏให้เห็น (n.) phenomenon See also: occurrence Syn. การอุบัติให้เห็น
การอุบัติให้เห็น (n.) phenomenon See also: occurrence Syn. การปรากฏให้เห็น
การเกิด (n.) phenomenon Syn. การอุบัติ, การปรากฏ
ขณะหนึ่ง (n.) moment See also: instant, while Syn. ประเดี๋ยว, ชั่วครู่, สักครู่
ข่มท้อง (v.) press the abdomen to facilitate delivery of an infant
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ครู่ (n.) moment See also: instant, while Syn. ประเดี๋ยว, ขณะหนึ่ง, ชั่วครู่, สักครู่
ครู่หนึ่ง (n.) a moment See also: a few moments, a while, a minute Syn. ชั่วครู่, ครู่เดียว
ครู่เดียว (adv.) for a moment See also: for a time, for a while, temporarily Syn. ชั่วครู่, ชั่วประเดี๋ยว Ops. นาน
ครู่ใหญ่ (n.) a long moment See also: a long while, a long pause
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm busy at the momentตอนนี้ฉันยุ่งอยู่
Just a momentรอประเดี๋ยวครับ ถือสายไว้ก่อน
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
He will be with you in a momentเขาจะมาพบคุณในอีกสักครู่
Can I borrow him for a moment?ขอยืมตัวเขาสักครู่ได้ไหม?
Would you excuse us for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
Just a momentรอสักครู คุณถือหูไว้ได้ไหม?
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
Would you excuse me for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
She'll be with you in a momentเธอจะมาพบคุณในอีกสักครู่
I've been waiting two months for this momentฉันคอยเวลานี้มาสองเดือนแล้ว
He hardly sleeps at the momentเขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
She came to see you a moment agoเธอมาพบคุณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
The doctor will be with you in a momentคุณหมอจะมาพบคุณในอีกสักครู่
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ
Can I talk to you for a moment?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม?
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
I fell in love with her the moment I saw herฉันหลงรักเธอในทันทีที่เห็นเธอ
I haven't had much luck with womenฉันโชคไม่ค่อยดีมากนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง
You deceive innocent women and lure them with moneyคุณหลอกผู้หญิงบริสุทธิ์ และล่อลวงพวกเธอด้วยเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The crew thought it was a spirit bringing some omen of ill-fate.พวกลูกเรือเชื่อว่าเป็นของวิญญาณ เป็นลางหายนะมาสู่พวกเขา
Lift yourself up Drunkards Four the omen was foretold and now we have a fear more grave today I saw the day become like night...Lift yourself up Drunkards Four... ...the omen was foretold... ...and now we have a fear more grave...
It's considered a bad omen to give it to the sick.คงเป็นลางร้าย ถ้าเอามาให้คนป่วย
And asks no omen but his country's cause."อย่างไม่มีข้ออ้างใดใด.. เพื่อปกป้องแผ่นดินของอันเป็นที่รัก"
Black camel's considered a bad omen here.- อูฐตัวดำในที่นี่ หมายถึงคนชั่วร้าย
Horse omen mound. To exceed to patronize.เธ„เธฒเธ–เธฒเธ™เนˆเธฒเธซเธงเธฒเธ”เธเธฅเธฑเธงเธชเธธเธ”เน€เธ—เนˆเธซเนŒ
Horse omen mound terrible magic handsome. Hereto to end.เธ—เธธเธเธ„เธ™เธ”เธนเธ—เนˆเธฒเธ—เธฒเธ‡เธชเธ™เธธเธเธเธฑเธ™เธ™เธฐเธ„เธฃเธฑเธš
Is horse omen mound Mister.เนƒเธŠเนˆ เธœเธกเน€เธญเธ‡เธกเธฒเน‚เธˆเธเธน
To. Is horse omen mound Mister.เธ„เธทเธญเธงเนˆเธฒ เธ—เธตเนˆเธšเน‰เธฒเธ™เธ‰เธฑเธ™เน„เธกเนˆเธกเธตเธ‚เธญเธ‡เธเธดเธ™เน€เธฅเธขเธ„เนˆเธฐ
That. Omen mound Mister.เน‚เธซ เธ”เธนเน€เธ”เน‡เธเธ™เน‰เธญเธขเธ™เธตเนˆเธชเธด
In fact. I do not worry omen mound.เนƒเธ™เธชเธ–เธฒเธ“เธเธฒเธฃเนŒเธ“เนเธšเธšเธ™เธตเน‰เน€เธ™เธตเน‰เธข เธ„เธ‡เธˆเธฐเนƒเธŠเน‰เธŠเธตเธงเธดเธ•เธ˜เธฃเธฃเธกเธ”เธฒเน„เธ”เน‰เธขเธฒเธเธ™เธฐเธ
My is not because of afraid omen mound be snatched away that's why like this?เธ„เธธเธ“เน„เธกเนˆเธกเธตเธ„เธฃเธญเธšเธ„เธฃเธฑเธง

omen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, 腹] abdomen; stomach; belly
腹部[fù bù, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ, 腹部] abdomen; belly; flank
角动量[jiǎo dòng liàng, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 角动量 / 角動量] angular momentum
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 现象 / 現象] appearance; phenomenon
肚子[dù zi, ㄉㄨˋ ㄗ˙, 肚子] belly; abdomen; stomach
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, 波澜 / 波瀾] billows; great waves (fig. of a story with great momentum)
双名法[shuāng míng fǎ, ㄕㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄚˇ, 双名法 / 雙名法] binomial nomenclature (taxonomy)
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, 一触即发 / 一觸即發] could happen at any moment; on the verge
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, 情事] case; phenomenon; circumstance; feelings
长衫[cháng shān, ㄔㄤˊ ㄕㄢ, 长衫 / 長衫] long gown; cheongsam; traditional Asian dress for men or (in Hong Kong) women's qipao
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
[pǐ, ㄆㄧˇ, 痞] constipation; lump in the abdomen
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 消除对妇女一切形式歧视公约 / 消除對婦女一切形式歧視公約] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, 坎儿 / 坎兒] critical juncture; key moment
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ, 夹当 / 夾當] crucial moment; critical time
[wéi, ㄨㄟˊ, 帏 / 幃] curtain; women's apartment; tent
軿[píng, ㄆㄧㄥˊ, 軿] curtained carriage used by women
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, 助长 / 助長] encourage; foster; foment
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 岁月峥嵘 / 歲月崢嶸] eventful years; momentous times
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ, 分秒必争 / 分秒必爭] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts
时运不济[shí yùn bù jì, ㄕˊ ㄩㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ, 时运不济 / 時運不濟] fate is unfavorable (成语 saw); the omens are not good
闺情[guī qíng, ㄍㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 闺情 / 閨情] women's love; passion (felt by lady)
芬兰语[Fēn lán yǔ, ㄈㄣ ㄌㄢˊ ㄩˇ, 芬兰语 / 芬蘭語] Finnish (language); suomen kieli
[yǎn, ㄧㄢˇ, 罨] foment; valve
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, 三八] foolish; International Women's day on 8th March
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, 刚刚 / 剛剛] just recently; just a moment ago
贪色[tān sè, ㄊㄢ ㄙㄜˋ, 贪色 / 貪色] greedy for sex; given to lust for women
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 儿女英雄传 / 兒女英雄傳] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, 一时 / 一時] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛痛快快] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, 情急智生] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下
郎平[Láng Píng, ㄌㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 郎平] Jenny Lang Ping (1960-), Chinese volleyball player, coach of USA women's national team since 2005
关头[guān tóu, ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, 关头 / 關頭] juncture; moment
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, 先机 / 先機] key moment; decisive opportunity
闪婚[shǎn hūn, ㄕㄢˇ ㄏㄨㄣ, 闪婚 / 閃婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment
闪电式结婚[shǎn diàn shì jié hūn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, 闪电式结婚 / 閃電式結婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment; abbr. to 閃婚|闪婚
吉兆[jí zhào, ㄐㄧˊ ㄓㄠˋ, 吉兆] lucky omen

omen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen
ジンクス[, jinkusu] (n) jinx; omen (can be a good omen); (P)
奇瑞[きずい, kizui] (n) auspicious (good) omen
慶兆[けいちょう, keichou] (n) sign of happiness; good omen
[みず;ずい, mizu ; zui] (n,n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen
[げん;けん, gen ; ken] (n) (1) effect; efficacy; (2) omen
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment
アソートメント[, aso-tomento] (n) assortment
アパートメント[, apa-tomento] (n) apartment
アパートメントハウス[, apa-tomentohausu] (n) apartment house
アポイントメント[, apointomento] (n) appointment
アラフィフ[, arafifu] (exp) (See アラフォー) around 50 (years of age, esp. women)
アラフォー[, arafo-] (exp) (See アラフィフ) around 40 (years of age, esp. women) (eng
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
イクサイトメント[, ikusaitomento] (n) excitement
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time
インベストメント[, inbesutomento] (n) investment
インベストメントアナリスト[, inbesutomentoanarisuto] (n) investment analyst
インベストメントバンキング[, inbesutomentobankingu] (n) investment banking
インベストメントバンク[, inbesutomentobanku] (n) investment bank
ウーマンリブ[, u-manribu] (n) (abbr) women's liberation
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre
エンバイロメント[, enbairomento] (n) environment
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed
お目にかける;お目に掛ける;御目に掛ける;御目にかける[おめにかける, omenikakeru] (exp,v1) (hum) to show
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention
お節介(P);御節介[おせっかい, osekkai] (adj-na,n) (See 節介) meddling; meddlesomeness; nosiness; interference; officiousness; (P)
カスケードメニュー[, kasuke-domenyu-] (n) {comp} cascading menu
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P)
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
グロッソラリア[, gurossoraria] (n) glossolalia (the phenomenon of speaking in tongues)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator
コメント[こめんと, komento] comment
コメント化[コメントか, komento ka] to comment (vs)
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement
ステートメント[すてーとめんと, sute-tomento] statement
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment
ルートメニュー[るーとめにゅー, ru-tomenyu-] route menu
名称集[めいしょうしゅう, meishoushuu] nomenclature
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
コメント[こめんと, komento] Thai: ข้อคิดเห็น English: comment
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment
腹部[ふくぶ, fukubu] Thai: บริเวณท้อง English: abdomen

omen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign FR:
เกิดอาเพศ[v. exp.] (koēt āphēt) EN: bode ill ; be a portent ; be a bad omen FR:
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]
ลางบอกเหตุ[n. exp.] (lāng bøk hē) EN: omen FR:
ลางดี[n. exp.] (lāng dī) EN: auspicious omen FR: bon présage [m] ; bon augure [m]
ลางไม่ดี[n. exp.] (lāng mai dī) EN: evil omen ; ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ลางอุบาทว์[n. exp.] (lāng ubāt) EN: ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
นิมิต = นิมิตต์[n.] (nimit) EN: sign ; omen ; indication ; mental image ; mental reflex FR:
สัญญาณเตือนล่วงหน้า[n. exp.] (sanyān teūo) EN: omen FR: signe de présage [m]
ศุภนิมิต[n.] (supphanimit) EN: good omen ; good augury ; propitious sign FR:
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย-[pref.] (ammāttaya-) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อปมงคล ; อัปมงคล[adj.] (apamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อภิไธย[n.] (aphithai) EN: name ; nomenclature FR:
อัปมงคล[adj.] (appamongkho) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อสุภกรรมฐาน[n.] (asupphakamm) EN: contemplation on loathesomeness of the body FR: contemplation sur la nature repoussante du corps [f]
อาถรรพ์ ; อาถรรพณ์[adj.] (āthan) EN: ill-omened ; accursed ; hexed ; evil FR:
อวมงคล[adj.] (awamongkhon) EN: inauspicious ; unpropitious ; sinister ; ill-omened FR: sinistre
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; instant ; occasion FR: moment [m] ; heure [f] ; temps [m] ; fois [f] ; point [m]
บัดเดี๋ยว[X] (batdīo) EN: just a moment FR:
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
บัดนี้[adv.] (bat nī) EN: at this time ; at this moment ; immediately ; presently ; now FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial ; leader FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m] ; prélude [m] ; annonce [f] ; préliminaire [m] ; préface [f] ; prolégomènes [mpl]
ฉมบ[n.] (chamop) EN: [dead women who dwelled in the forest] FR:
ชมบ[n.] (chamop) EN: [dead women who dwelled in the forest] FR:
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being FR:
ชวน-[n.] (chawana-) EN: celerity ; rapidity ; impulsion ; apperception ; impulsive moment FR: vitesse [f]
ชื่อโดเมน[n. exp.] (cheū dōmēn) EN: domain name FR: nom de domaine [m]
ชงโคดอกเหลือง[n.] (chongkhōdøk) EN: Bauhinia monandra ; Bauhinia tomentosa FR: Bauhinia monandra ; Bauhinia tomentosa
ช่องท้อง[n. exp.] (chǿng thøng) EN: abdomen ; abdominal cavity FR: abdomen [m]
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana n) EN: for a moment ; for a while FR:
ชั่วคราว[adj.] (chūa khrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift ; casual ; ephemeral ; short-term FR: temporaire ; passager ; provisoire ; momentané ; occasionnel
ชั่วคราว[adv.] (chūa khrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time FR: temporairement ; provisoirement ; momentanément ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ชั่วครู่ชั่วคราว[adv.] (chūakhrūchū) EN: momentarily FR:
ชั่วครู่ชั่วยาม[adv.] (chūakhrūchū) EN: for a moment ; for a short time ; momentary FR:
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing ; momentary FR: passager ; éphémère ; momentané
ชั่วแล่น[adv.] (chūalaen) EN: momentarily ; for a while FR: momentanément ; passagèrement
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment FR: en ce moment ; actuellement

omen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Anfahrdrehmoment {n}; Einschaltmoment
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia
Betätigungsmoment {m}coupling moment
Zentrifugalmoment {n}centrifugal moment
chromosomal {adj}; die Chromosomen betreffend [med.]chromosomal; chromosome-related
Begleiterscheinung {f}concomitant phenomenon; concomitant
Drehimpulserhaltung {f} [phys.]conservation of angular momentum
Impulserhaltung {f}conservation of linear momentum
Impulserhaltungssatz {m}conservation of momentum
Korrisionserscheinungen {pl}corrosion phenomena
Deviationsmoment {n}moment of deviation
Flächenmoment {n} erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area
Gesundheit {f}wholesomeness
Sternstunde {f}great moment
Grausamkeit {f}gruesomeness
Internationaler Frauentag; Weltfrauenstag {m}International Women's Day
Ionenimpuls {m}ion momentum
Liberationsphänomen {n}disinhibition phenomenon
Moment {m} | Momente
Moment {n} | Momente
Momentensatz {m}principle of angular momentum
Flächenträgheitsmoment {n}moment of inertia of area; second moment of area; geometrical moment of inertia
Trägheitsmoment {m} | polares Trägheitsmomentmoment of inertia | polar moment of inertia
Flüchtigkeit {f}momentariness
Namensverzeichnis {n}nomenclature
Widerlichkeit {f}noisomeness
Nomenklatur {f}nomenclature
Nomenklatura {f}nomenclatura
Substantiv {n}; Nomen
Oligomenorrhoe {f}; zu seltene Mentstruationsblutung [med.]oligomenorrhoea
Schwingungserscheinung {f}oscillatory phenomenon
Phänomen {n}phenomenon
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia
Impulssatz {m}principle of linear momentum
Schwerpunktsatz {m}principle of linear momentum
Raynaud-Phänomen {n}; funktionelle Gefäßstörungen [med.]Raynaud's phenomenon
Regurgitation {f}; Rückströmen (des Blutes z.B.)
Uferpromenade {f}riverside walk; promenadw
Verdachtsmoment {m} | Verdachtsmomente

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า omen
Back to top