ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ornithologist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ornithologist*, -ornithologist-

ornithologist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ornithologist (n.) ผู้ศึกษาเกี่ยวกับนก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornithologistนักปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I discovered it after spending six months slogging through a Bornean rain forest, while my wife was back home shacking up with a two-bit ornithologist who lives on a sailboat and likes to wear boot-cut jeans!ฉันค้นพบมันหลังฝ่าป่าดงดิบ ของบอร์เนียวมา 6 เดือน ขณะที่เมียฉันอยู่บ้าน
Did you know that princess Sophie is an avid ornithologist, just like me?รู้ไหมว่าเจ้าหญิงโซฟี เป็นนักปักษีวิทยา เหมือนผม
My friend's an avid ornithologist.เพื่อนผมเป็นนักดูนกตัวยงครับ
Linda was an ornithologist.ลินดา เป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับนก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ornithologist
Back to top