ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obsessively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obsessively*, -obsessively-

obsessively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obsessively (adv.) อย่างหมกมุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've been obsessively drawing these for weeks.พ่อเขียนแต่ไอ้นี่ มาทั้งอาทิตย์.
He's obsessively neat and clean.เขามีระเบียบ รักสะอาด
So, then when I was, like, 11, I was in therapy because I was, like, obsessively biting my hair, and then three months in, my therapist died.ตอนนั้นฉันอายุประมาณ11 ขวบ ตอนนั้นรักษาตัวอยู่ เพราะว่าตอนนั้นฉันเป็นเด็กที่ชอบกัดผมตัวเองเล่นหน่ะ แล้วหลังจากบำบัดไปสามเดือน หมอที่รักษาฉันก็ตาย
"board shorts." Obsessively from Georgia, and that's how Tippi learned this number.กางเกงบอร์ดขาสั้น ที่น่าหลงไหลจากจอร์เจีย และนั่นคือวิธีที่ทิปปี้รู้เบอร์โทรศัพท์
I'm Ingrid Beauchamp, and I am so sorry I'm late. I'm usually obsessively punctual. I had a family emergency."Brujo"หมายถึง แม่มด คนที่มีเวทมนต์

obsessively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コギャル[, kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls

obsessively ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
obsessiv {adv}obsessively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obsessively
Back to top