ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orchard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orchard*, -orchard-

orchard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orchard (n.) สวนผลไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
orchard(ออร์'เคิร์ด) n. สวนหรือแปลงผลไม้
orchardist(ออร์'เคอดิสทฺ) n. ผู้ดูแลสวนผลไม้,เจ้าของสวนผลไม้,ผู้เพาะเลี้ยงต้นไม้ที่ให้ผล
orchardman(ออร์'เคอมัน) n. =orchardist
English-Thai: Nontri Dictionary
orchard(n) สวนผลไม้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orchardsสวนผลไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวนผลไม้ (n.) orchard
ชาวสวน (n.) orchardist See also: fruit gardener Syn. เกษตรกร, กสิกร
อัมพวัน (n.) mango orchard Syn. อัมพวา
อัมพวา (n.) mango orchard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Being at Old Orchard Mall kind of reminded me of being home in Africa.การมาเดินห้างที่นี่ ทำให้ชั้นนึกถึงบ้านที่แอฟริกา.
Look,if you want to find him, try orchard street.ถ้าอยากเจอเขา ก็ลองไปที่ถนนออชาร์ดสิ
In the name of God the merciful we praise our brothers who shall carry out this heroic act in the fig orchard and beg God to give us strength for our continuing struggle.ในนามของเมตตาแห่งพระเจ้า เราขอสรรเสริญเหล่าพี่น้องผู้แบกรับ ภารกิจยิ่งใหญ่ที่สวนรุกขชาติ
I saw an entire orchard on fire once.ฉันเคยเหงทางเข้าของสวน ไฟไหม่มาครั้งหนึ่ง
The cherries I fly in from an orchard down the river from my childhood home.ทาร์ตอัลมอนต์กับเชอร์รี่ เชอร์รี่เอามาจากไร่ แถวบ้านเกิดของผม
I remember hiding in the orchard at night.จำได้ว่าต้องแอบในสวนตอนกลางคืน
3404 Orchard Avenue in Brooklyn.3404 Orchard Avenue ใน Brooklyn
Oh, well, you don't mean the one at the Stone Orchard stables?โอ้ งั้นเธอไม่ได้หมายถึงงานที่ Stone Orchard หรอกใช่ไหม
Stone Orchard is for sale?หินออร์ชาร์ดนี่ขายใช่ไหม
Well, she -- she didn't, but she did mention an -- an old orchard that had gone missing.เอ่อ เธอไม่ได้บอกค่ะ เเต่เธอได้เอ่ยถึง สวนเก่าๆที่มันสูญหายไป
I've been working to re-create a map for years as part of my research, and this -- this is the old Jakubiak orchard there.ฉันดำเนินการสร้างเเผนที่ดั้งเดิมนี่ขึ้นมาใหม่มาหลายปี มันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะค่ะ เเละนี่ นี่เป็นที่ๆสวนเจคิวเบียคอันเก่าเเก่ตั้งอยู่
Our office is on Orchard Street, come by.แวะมาที่ออฟฟิศของเรา ที่ถนนออชาดสิ

orchard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǔ, ㄆㄨˇ, 圃] garden; orchard
果园[guǒ yuán, ㄍㄨㄛˇ ㄩㄢˊ, 果园 / 果園] orchard

orchard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーチャードグラス[, o-cha-dogurasu] (n) orchard grass
りんご園;林檎園[りんごえん, ringoen] (n) apple orchard
果樹園[かじゅえん, kajuen] (n) orchard
桃園[ももぞの, momozono] (n) peach orchard
梅園[ばいえん, baien] (n) plum garden or orchard
鴨茅[かもがや, kamogaya] (n) orchard grass
オーチャード[, o-cha-do] (n) orchard; (P)
圃場;ほ場[ほじょう, hojou] (n) cultivated land (field, garden, orchard, etc.)
園(P);苑[その(P);えん(P), sono (P); en (P)] (n,n-suf) (1) (えん usually when a suffix) (See りんご園) garden (esp. man-made); orchard; park; plantation; (2) (See 学びの園) place; location; (P)
果樹栽培者[かじゅさいばいしゃ, kajusaibaisha] (n) orchardist; fruit grower

orchard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพวัน ; อัมพวา[n.] (amphawan ; ) EN: mango orchard FR: verger de manguiers [m]
ชาวสวน[n. exp.] (chāo sūan) EN: orchard farmer ; fruit gardener ; orchardman FR: jardinier [m]
ขนัด[n.] (khanat) EN: plot ; parcel of farmland ; orchard ; plantation FR:
แปลงผลไม้[n. exp.] (plaēng phon) EN: orchard FR:
เรือกสวน[n.] (reūaksūan) EN: cultivated land ; plantation ; orchard FR: plantation [f]
สวน[n.] (sūan = suan) EN: orchard ; plantation FR: plantation [f] ; verger [m] ; jardin [m]
สวนผลไม้[n.] (sūan phonla) EN: orchard FR: verger [m] ; jardin fruitier [m]
ทำสวน[v. exp.] (tham sūan =) EN: garden ; grow tree crops ; plant ; grow ; work in the garden ; work in the orchard FR: jardiner ; cultiver
เดินสวน[v.] (doēnsūan) EN: inspect orchards to collect tax FR:

orchard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumspritze {f} für Schlepperanbaucrop sprayer; orchard sprayer
Obstgarten {m}orchard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orchard
Back to top