ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

organizer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *organizer*, -organizer-

organizer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
organizer (n.) ผู้จัดตั้ง See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
organizer (n.) ผู้จัดตั้ง See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
organizer(ออร์'กะไนเซอะ) n. ผู้รวบรวม,แฟ้มจัดแยก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนจัดทำ (n.) organizer See also: manager
ผู้จัดทำ (n.) organizer See also: manager Syn. คนจัดทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm the domestic one, the organizer... the one who knows that there are three tines on a dessert fork.และชั้นก็เป็นแม่ศรีเรือน คนที่รู้ว่าส้อมของหวานจะต้องมีสามแฉก
He's-he's a community organizer.เขาเป็นผู้ประสานงานชุมชน
The enthusiasm for voting among blacks of all ages and conditions caught the mainly white organizers unprepared.คนผิวดำทุกเพศทุกวัย ต่างกระตือรือร้นที่จะออกไปเลือกตั้ง เป็นการสั่งสอนองค์กรของคนผิวขาว ที่ไม่ได้เตรียมรับมือ
I've already suggested it to the organizers.ฉันได้แนะนำให้ทาง คณะผู้ดำเนินการไปแล้ว
You should have told me you were coming. I'm the organizer, you know.คุณความบอกฉันนะว่าจะมา ฉันเป็นผู้จัดงานนะ รู้เปล่า
Because you're the big organizer. You've got the laptop of all knowledge, and he's gonna need some of that.เพราะเธอเป็นคนจัดงาน เธอรู้ทุกอย่าง และเขาต้องการคนช่วย
A union organizer?สมาชิกสหภาพแรงงานใช่มั้ย
Of course. Follow me. As you're no longer simple guests, but official honorees, the organizers have arranged for you to sit at the Victims' United table.ได้ค่ะ ตามหนูมา อาจเดินไกล กว่าแขกคนอื่นนิดหน่อย
Hey, genius organizer, why don't you put all that garbage in a file labeledเฮ้... เจ้าแม่นักจัดการ ทำไมไม่เอาความคิดพวกนั้น เก็บไว้ในแฟ้มชื่อ
Hello, it's caroline, the professional organizer.สวัสดีค่ะ นี่แคโรไลน์ นักจัดการมืออาชีพค่ะ
Someone called for an organizer?มีใครโทรหา นักจัดการมั้ย
I'm the Sunfare Show organizer.ผมเป็นผู้จัดการ งานซันแฟร์โชว์ครับ

organizer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组织者[zǔ zhī zhě, ㄗㄨˇ ㄓ ㄓㄜˇ, 组织者 / 組織者] organizer

organizer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] (n) {comp} personal organizer
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology)
電子手帳[でんしてちょう, denshitechou] (n) {comp} electronic organizer
オーガナイザー;オルガナイザー[, o-ganaiza-; oruganaiza-] (n) organizer; organiser
オルグ[, orugu] (n,vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P)
主催者[しゅさいしゃ, shusaisha] (n) sponsor; promoter; impresario; organizer; organiser
企画者[きかくしゃ, kikakusha] (n) (event) planner; (event, meeting) organizer; producer
創立者[そうりつしゃ, souritsusha] (n) founder; organizer; organiser
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer

organizer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนจัดทำ[n. exp.] (khonjattham) EN: organizer FR:
ออร์กาไนเซอร์[n.] (økānaisoē) EN: organizer FR:
ผู้จัดงาน[n.] (phūjatngān) EN: organizer of an event ; promoter ; host FR: organisateur [m]
ผู้จัดทำ[n.] (phūjattham) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler FR:

organizer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reiseveranstalter {m}tour operator; travel organizer
Messeveranstalter {m}organizer of a fair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า organizer
Back to top