ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

octo-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น octo, *octo*, -octo-

octo- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were talking about the Octo Mount Tango.เรากำลังคุยเรื่อง ออคโต้ เมาท์ แทงโก้
Hey, are you just going to sit here or are we going to go try that Octo Mount Tango again?คุณจะนั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเข้าไปทำ ออคโต้ เมาท์ แมงโก้ กันอีกรอบล่ะ?
And what is this Octo Mount Tango butt fucking position that I've never heard of?และก็ไอ้ ออคโต้ เมาท์ แทงโก้ อะไรนี่ ทำไมฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย?
AIDS, QUEIQUI, AND PROCTO TESTS - VARICOSE - BOOBSเอดส์ ตรวจเคควี ทำพร็อคโตเทส เส้นเลือดขอด หน้าอก)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า octo-
Back to top