ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overtrump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overtrump*, -overtrump-

overtrump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overtrump (vi.) เล่นไพ่ทรัมพ์สูงกว่าผู้เล่นคนอื่น
overtrump (vt.) เล่นไพ่ทรัมพ์สูงกว่าผู้เล่นคนอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overtrump
Back to top