ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occupancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occupancy*, -occupancy-

occupancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occupancy (n.) การครอบครอง Syn. occuaption
English-Thai: HOPE Dictionary
occupancy(ออค'คิวเพินซี) n. การครอบครอง,การพำนักอาศัย,การมีถิ่นที่อยู่,
English-Thai: Nontri Dictionary
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occupancyลักษณะการใช้อาคาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Hudson Street Hotel. Initially, the hotel was filled to capacity But lost 20% occupancy overnight.โรงแรมถูกจองเต็ม แต่จำนวนคนที่กลับเข้ามาพัก ตอนกลางคืนหายไป 20 เปอร์เซนต์
I'm at less than 20% occupancy for the holidays.ฉันคงจะว่างเพื่อไปเที่ยวน้อยลง 20%
Looks like we will be at full occupancy today.ดูเหมือนวันนี้ห้องเราจะพร้อมหน้าพร้อมตาดีนะ
Ok, let's hope the occupancy listings show pets.หวังว่ารายงานที่พักอาศัย จะบอกเรื่ื่องสัตว์เลี้ยงด้วยนะ
The accused exceeded the agreed upon occupancy of the shower, to wit, one, unless we are under attack by water-soluble aliens.จำเลยได้กระทำเลยขีดจำกัด ข้อตกลงการครอบครองห้องอาบน้ำ ที่มีข้อยกเว้นให้ในเพียงกรณี
I believe this supercedes the occupancy issue.ฉันว่านี่คงครอบคลุมเรื่องจำนวนคนนี่ได้ด้วยนะ
Maximum occupancy one, with female companion.ซื้อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 1989
And they don't know the moment-to-moment occupancy of said rust-bucket.และพวกเขาไม่รู้ ว่าเราพักตอนไหน อย่างที่บอก

occupancy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speicherbelegung {f}storage occupancy
Ausnutzungsgrad {m}occupancy rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occupancy
Back to top