ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obsession

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obsession*, -obsession-

obsession ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obsession (n.) ความหลงใหล Syn. infatuation
obsession (n.) การครอบงำจิตใจ See also: การฝังแน่นอยู่ในจิตใจ Syn. preoccupation
obsessional (adj.) อย่างหลงใหล
English-Thai: HOPE Dictionary
obsession(อับเซส'เชิน) n. การครอบงำจิตใจ,ความคิดครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ,การทำให้ทุกข์ใจหรือลำบาก., Syn. preoccupation
English-Thai: Nontri Dictionary
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obsessionการย้ำคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This whole thing is Bill's idea, a sudden obsession with protecting me.ความคิตของบิลล์เขาน่ะ เกิดจะปกป้องกันขึ้นมากะทันหัน-- ลุกขึ้น เร็วเข้า
What is your obsession with this money?นี่คุณติดใจเรื่องเงินของชั้นเหรอ
I think obsession would be more appropriate, to be honest.จริงๆแล้วผมว่าความหลงไหล น่าจะเหมาะกว่า
Religious obsession and coulsion.คือถูกครอบงำและเกิดแรงผลักดันทางศาสนา
The way we grew up after mom was killed and dad's obsession to find the thing that killed her.วิธีที่เราถูกเลี้ยงดูหลังจากแม่ตาย และพ่อก็สนใจแต่จะตามหาสิ่งที่ฆ่าแม่
Now, if you flip the switch on the incinerator underneath you, a fire will cleanse you of this obsession and destroy them all, leaving only the key remaining.ถ้าคุณบิดสวิทเตาเผาข้างใต้คุณ ไฟจะเผาทุกอย่าง เผาให้มอดไหม้
I thought this was your obsession too.พ่อว่านี่มันก็เป็นสิ่งหมกหมุ่นของแกเหมือนกัน ปีศาจตนนี้
God. This obsession with him is relentless,เรื่องคลั่งหมอนี่มันไม่จบเสียที
My dad went through this huge obsession with Roman and Greek mythology.พ่อหนูหลงไหลแบบสุดๆ กับพวกนิทานกรีกโรมัน
So, what, is this guy becoming an obsession with you?อะไรกัน หมอนี่ครอบงำจิตใจคุณไปแล้วรึไง
After my night with Harvard Hottie, it became quite obvious that my obsession with the Xs meant I'd gone native.หลังจากคืนนั้นกับหนุ่มฮอตฮาร์เวิร์ด มันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน สิ่งที่ครอบครัวเอ็กซ์ครอบงำฉัน ฉันคงต้องจากไป
Look. You obsession with this man has cost you our marriage.นี่, ผู้ชายคนนี้เข้ามาครอบงำคุณ มีค่าทำให้ชีวิตสมรสของเราพัง

obsession ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 强迫观念 / 強迫觀念] compelling notion; obsession
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 过度关怀 / 過度關懷] obsession; excessive concern

obsession ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブセッション[, obusesshon] (n) obsession
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability)
潔癖性[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) obsession with cleanliness; fastidiousness
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.)
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys)
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P)
固着観念[こちゃくかんねん, kochakukannen] (n) (obsc) (See 固定観念) fixed idea; idee fixe; obsession; fixation
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea
色気違い;色狂い;色狂[いろきちがい;いろぐるい(色狂い), irokichigai ; irogurui ( shoku kurui )] (n) (1) (sens) erotomania; sexual obsession; (2) sexual maniac

obsession ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหวาดเกรง [n.] (khwām wātkr) EN: FR: hantise [f] ; obsession [f]
ขีณาสพ[n.] (khīnāsop) EN: Arahant ; canker-free one ; one whose mind is free from mental obsessions FR:

obsession ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besessenheit {f}; Obsession

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obsession
Back to top