ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ornament

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ornament*, -ornament-

ornament ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ornament (n.) เครื่องประดับ See also: เครื่องตกแต่ง Syn. decoration, accessory
ornament (vt.) ประดับ See also: ตกแต่ง, เสริมแต่ง Syn. decorate, adorn
ornament with (phrv.) ตกแต่งด้วย Syn. decorate with
ornamental (adj.) ที่ใช้ประดับ See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง Syn. decorative, embellishing
ornamental braid (n.) ดิ้นเงินดิ้นทอง See also: ดิ้น
ornamentally (adv.) อย่างประดับประดา
ornamentation (n.) การประดับ See also: การตกแต่ง, การเสริมแต่ง Syn. elaboration, embellishment
ornaments (n.) เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา Syn. frippery
English-Thai: HOPE Dictionary
ornament(ออ'นะเมินทฺ) n. เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง vt. ประดับ,ตกแต่ง, Syn. adornment
ornamental(ออร์นะเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับเครื่องประดับ n. สิ่งประดับ
ornamentation(ออร์นะเมนเท'เชิน) n. การประดับ,สิ่งประดับ, Syn. adornment
English-Thai: Nontri Dictionary
ornament(vt) ประดับ,ทำให้สวย,ตกแต่ง,เสริมแต่ง
ornamental(adj) เป็นเครื่องประดับ,เกี่ยวกับเครื่องประดับ
ornamentation(n) การประดับ,การตกแต่ง,การเสริมแต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ornamentลายวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornamental climbing plantsไม้เลื้อยประดับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิภูษณะ (n.) ornament Syn. วิภูษณะ, พิภูษณ์
พิภูษณ์ (n.) ornament Syn. วิภูษณะ
มณฑนะ (n.) ornament See also: decoration, adornment Syn. เครื่องประดับ, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย
อลงกรณ์ (n.) ornament See also: decoration Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องประดับตกแต่ง
อลงการ (n.) ornament See also: decoration Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ
อลังการ (n.) ornament See also: decoration Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ
เครื่องประดับตกแต่ง (n.) ornament See also: decoration Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ
ระบาย (n.) ornamental fringe
เก็จ (n.) ornamental glass
หัวเม็ด (n.) ornamental knob
รูปพรรณ (n.) ornaments See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry
ทองต้นแขน (n.) ornaments for the arms Syn. พาหุรัด
กรอบหน้า (n.) forehead´s ornament
คชาภรณ์ (n.) elephant´s ornament
ทองคำรูปพรรณ (n.) gold ornament See also: gold decoration Syn. ทองรูปพรรณ
ทองรูปพรรณ (n.) gold ornament See also: gold jewelry
ทองหยอง (n.) gold ornament See also: ornament Syn. ทองรูปพรรณ, ทอง
ปลาตะเพียน (n.) fishshaped ornaments made of palm leaf
เครื่องทอง (n.) gold ornaments See also: gold plate Syn. เครื่องทองหยอง
เครื่องทองหยอง (n.) gold ornaments See also: gold plate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.เก็บไว้ในที่ๆสะสมเครื่องประดับ สวยๆของข้า
You can go and inspect my ornament collection.เธอจะต้องเลือกเครื่องประดับ
Being an ornament will probably be hardest on you, Dorothy, since you're used to eating and sleeping and other such activities.เธอต้องเลือกอันที่ถูกให้ได้นะ ดอโรธี เมื่อก่อนเธอเคย ให้ฉันกิน ให้นอนและอื่นๆอีก
Oh. That must've come from the ornament collection.น่าจะมาจาก เครื่องประดับพวกนั้นนะ
I gave my life to this selfish bas... so he could be an ornament to you, not a person.เพื่อเขาจะได้เป็น เครื่องประดับของคุณ ไม่ใช่ลูก
Welcome to Radiator Springs, gateway to Ornament Valley.ขอต้อนรับสู่บ่อน้ำพุร้อน ประตูสู่เครื่องประดับวัลเลย์
He spent the next 30 years selling every ornament of Qing dynasty... to collectors and museums.30 ปีต่อมาก็ใช้เวลาอยู่กับการขาย เครื่องเกียรติยศของราชวงศ์ฉิง ให้พวกนักสะสมและก็พิพิธภัณฑ์
It was just like a sort of ornament left behind at the house.มันดูเหมือนเป็นของตกแต่ง ที่ถูกทิ้งไว้ในบ้าน
I saw little Kurt hanging his own special version of a Christmas ornament on his window shade Christmas Eve.ฉันเห็น เคิร์ทน้อย แขวนเครื่องประดับ คริสมาสต์แสนวิเศษของเขา
It's the hood ornament from Colin's father's car?นี่มันของประดับบนฝากระโปรงรถของพ่อ
His pelvis was fractured, neck was broken when striking the ground... the hood ornament gashes the chest... damage to the hands and clavicle... and injuries to the knees and shins.กระดูกเชิงกรานของเขาแตก คอหักตอนที่กระแทกพื้น เครื่องประดับบนกระโปรงกระแทกที่หน้าอก

ornament ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
縿[shān, ㄕㄢ, 縿] fringe; ornament of banner
[běng, ㄅㄥˇ, 琫] gem ornament of scabbard
拱璧[gǒng bì, ㄍㄨㄥˇ ㄅㄧˋ, 拱璧] a flat round jade ornament with a hole at the center; fig. a treasure
[láng, ㄌㄤˊ, 锒 / 鋃] chain; ornament
[mù, ㄇㄨˋ, 楘] ornaments on chariot-shaft
[shì, ㄕˋ, 饰 / 飾] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate
花饰[huā shì, ㄏㄨㄚ ㄕˋ, 花饰 / 花飾] floral decoration; ornament; floral pattern
花腔[huā qiāng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄤ, 花腔] florid ornamentation in opera; coloratura
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 瑢] gem ornaments for belts
[pèi, ㄆㄟˋ, 佩 / 珮] girdle ornaments
金饰[jīn shì, ㄐㄧㄣ ㄕˋ, 金饰 / 金飾] gold ornaments
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, 首饰 / 首飾] jewelry; head ornament
饰巾[shì jīn, ㄕˋ ㄐㄧㄣ, 饰巾 / 飾巾] kerchief as head ornament
华表[huá biǎo, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄠˇ, 华表 / 華表] marble pillar (ornamental column in front of places, tombs)
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 珞] neck-ornament
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 俅] ornamental cap
[fén, ㄈㄣˊ, 幩] ornamental tassel on bridle
[bīn, ㄅㄧㄣ, 彬] ornamental; refined
摆设儿[bǎi shè er, ㄅㄞˇ ㄕㄜˋ ㄦ˙, 摆设儿 / 擺設兒] ornaments; furnishings
[bīn, ㄅㄧㄣ, 斌] ornamental; refined
[jū, ㄐㄩ, 琚] ornamental gems for belt
[xuān, ㄒㄩㄢ, 瑄] ornamental piece of jade
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 瓖] ornaments
英石[yīng shí, ㄕˊ, 英石] ornamental limestone from Yingde 英德, Guangdong
饰边[shì biān, ㄕˋ ㄅㄧㄢ, 饰边 / 飾邊] ornamental border
饰面[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ, 饰面 / 飾面] ornamental facing; veneer
茶几[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ, 茶几] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea)
装饰[zhuāng shì, ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 装饰 / 裝飾] to decorate; decoration; decorative; ornamental
涂装[tú zhuāng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄤ, 涂装 / 塗裝] painted ornament; livery (on airline or company vehicle)
[dāng, ㄉㄤ, 璫] pendant ornaments
[suì, ㄙㄨㄟˋ, 璲] pendant girdle-ornaments
雕梁画栋[diāo liáng huà dòng, ㄉㄧㄠ ㄌㄧㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄨㄥˋ, 雕梁画栋 / 雕樑畫棟] richly ornamented (building)

ornament ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーナメント[, o-namento] (n) ornament
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end
ワンポイント[, wanpointo] (n) (1) (abbr) stitched ornament (wasei
車輪石[しゃりんせき, sharinseki] (n) circular stone or jasper ornament from the Kofun era
雲珠[うず, uzu] (n) crupper ornament
エスカッション[, esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange
パチン;ぱちん[, pachin ; pachin] (adv-to,adv) (1) (on-mim) with a click; with a snap; (n) (2) (abbr) ornamental clip (hair, obi, etc.)
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.)
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like
化粧回し;化粧廻し[けしょうまわし, keshoumawashi] (n) ornamental sumo apron
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks
千木;知木;鎮木[ちぎ, chigi] (n) ornamental crossed rafter ends on shrine gables
回音[かいおん, kaion] (n) turn (melodic ornament); gruppetto
宝飾[ほうしょく, houshoku] (n) jewels and ornaments; jewelry; jewellery; (P)
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
帳台構え;帳台構[ちょうだいがまえ, choudaigamae] (n) (See 書院造り) ornamental doorway (in the raised area of a shoin-style reception suite)
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes
挿し物;挿物[さしもの, sashimono] (n) (See 櫛,簪,笄) hair ornament; hairpin
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go)
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana)
檜葉;桧葉[ひば;ヒバ, hiba ; hiba] (n) (1) (See 檜) hinoki leaf; (2) (uk) (See 翌檜) hiba false arborvitae (species of cypress, Thujopsis dolabrata); (3) (uk) (See 矮鶏檜葉) small ornamental false cypress (i.e. a variety of hinoki or a related species)
添配[てんぱい, tenpai] (n) ornament, etc. accompanying a bonsai
瑶台[ようだい, youdai] (n) fairyland; beautiful building ornamented with gems
矮鶏檜葉;チャボ檜葉[チャボひば;チャボヒバ, chabo hiba ; chabohiba] (n) (uk) (See 檜) Chamaecyparis obtusa var. breviramea (ornamental variety of hinoki cypress)
置物(P);置き物(io)[おきもの, okimono] (n) ornament; figurehead; object placed in tokonoma; (P)
花形[はながた(P);かけい, hanagata (P); kakei] (n,adj-no) (1) floral pattern; flourish; ornament; (2) (はながた only) star (actor, player, etc.); (P)
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides)
葉牡丹[はぼたん, habotan] (n) ornamental kale (Brassica oleracea var. acephara)
薬玉;くす玉;クス玉[くすだま(薬玉;くす玉);クスだま(クス玉), kusudama ( kusudama ; kusu tama ); kusu dama ( kusu tama )] (n) (1) ornamental ball-shaped scent bag; (2) decorative paper ball (for festive occasions)
装飾家[そうしょくか, soushokuka] (n) decorator; ornamentalist
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron
覆輪[ふくりん, fukurin] (n) ornamental border
観賞植物[かんしょうしょくぶつ, kanshoushokubutsu] (n) ornamental plants
身体装飾[しんたいそうしょく, shintaisoushoku] (n) body ornamentation (adornment, tatoos, etc.)

ornament ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิลก[n.] (dilok) EN: mark ; powdered spot on the forehead ; ornament ; forehead ornament FR:
จี้[n.] (jī) EN: pendant ; locket ; hanging ornament FR: médaillon [m] ; pendentif [m]
จุฑารัตน์[n.] (juthārat) EN: hairpin ; hair ornament FR:
เก็จ[n.] (ket) EN: ornamental glass ; crystal ornament FR:
ของตบแต่ง[n. exp.] (khøng topta) EN: ornament FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องประดับประดา[n. exp.] (khreūangpra) EN: ornament FR:
กรอบหน้า[n.] (krøpnā) EN: frontlet ; forehead' s ornament FR:
กุดั่น[n.] (kudan) EN: pattern with four-petalled flower ; jewelled ornament FR:
ภูษณ-[pref.] (phūsana) EN: ornament FR:
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ถนิม[n.] (thanim) EN: jewelry ; decorative ornaments ; ornament FR:
ทองคำรูปพรรณ[n. exp.] (thøngkham r) EN: gold ornament ; gold decoration FR:
ทองรูปพรรณ[n.] (thøngrūppap) EN: gold ornament ; gold jewelry ; fashioned gold FR:
ทองหยอง[n.] (thøngyøng) EN: gold ornament FR:
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
อลังการ[n.] (alangkān) EN: literary beauty ; literary ornamentation FR:
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บราลี[n.] (barālī) EN: small pinnacle ornamentation (along a roof ridge) FR: épi de faîtage [m]
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: carved apex of the gable of a Buddhist temple ; ornemental roof points shaped like the head of the Garuda ; ornamental roof finials shaped like a serpent ; curved finial of a gable ; gable finial FR:
หัวเม็ด[n.] (hūamet) EN: ornamental knob FR:
เครื่องทอง[n.] (khreūangthø) EN: gold ornaments; gold plate FR:
เครื่องทองหยอง[n. exp.] (khreūangthø) EN: gold ornaments FR:
เกี้ยว[n.] (kīo) EN: [kind of topknot ornament] FR:
ไม้ประดับ[n. exp.] (māi pradap) EN: garden tree ; ornamental plant FR: plante ornementale [f] ; plante d'ornement [f] ; plante décorative [f]
หน้าจั่ว[n.] (nājūa) EN: gable ; facing ornamented gable of a Thai roof FR: pignon [f]
ปะราลี[n.] (parālī) EN: small pinnacle ornamentation along a roof ridge FR:
ปิ่น[n.] (pin) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot FR: épingle à cheveux [f]
ปลาสวยงาม[n. exp.] (plā sūay-ng) EN: ornamental fish FR: poisson d'aquarium [m] ; poisson d´ornement [m]
ปลาตะเพียน[n.] (plātaphīen) EN: fishshaped ornaments made of palm leaf ; fishshaped ornaments tied around the waist of a child FR:
ปลาตู้[n. exp.] (plā tū) EN: ornamental fish FR: poisson d'aquarium [m] ; poisson d´ornement [m]
ประดับ[adj.] (pradap) EN: ornamental ; decorative FR: décoratif
ระบาย[n.] (rabāi) EN: ornamental fringe FR: frange [f] ; liseré [m]
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: jewellery ; gold or silver ornaments FR: joaillerie [f]
สายสร้อย[n.] (sāisøi) EN: necklace ; ornamental chain FR: collier [m]
สร้อย[n.] (søi) EN: necklace ; ornamental chain FR: collier [m]
ทองต้นแขน[n. exp.] (thøng ton k) EN: ornaments for the arms FR:
ว่านเศรษฐีใบพาย[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:
ว่านเศรษฐีขอดทรัพย์[n. exp.] (wān sētthī ) EN: ornamental hemp FR:

ornament ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarschmuck {m}hair ornaments
Ornament {n}ornament
Sammeltasse {f}ornamental cup, saucer and plate
Zierstrauch {m} [bot.]ornamental bush
dekorativ; ornamental {adj}ornamental
dekorativ {adv}ornamentally
schmückend {adj}ornamental
schmückend {adv}ornamentally
Volute {f} (spiralförmiges Bauornament) [arch.]volute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ornament
Back to top