ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outsmart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outsmart*, -outsmart-

outsmart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outsmart (vt.) หลอกได้
English-Thai: HOPE Dictionary
outsmart(เอาทฺสมาร์ท') vt. ชนะด้วยปัญญา,ฉลาดกว่า,หลอกผ่านไปได้, Syn. outwit
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิงไหวชิงพริบ (v.) outsmart See also: outwit, seek a chance, take advantages of others
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because he's trying to outsmart the fox.เพราะมันพยายามหลอกหมาป่า
Thinking you can outsmart my uncle.แกคิดว่าจะหลอกอาฉันได้เหรอ
Do you really think you could outsmart us?เธอคิดว่าเธอฉลาดกว่าพวดเรางั้นเหรอ
So we have to outsmart them.เราก็ต้องฉลาดกว่าพวกมัน
Yeah, well maybe you'll outsmart Hades.ใช่ บางทีเธออาจจะฉลาดกว่าเฮดีส
You really think that you're gonna just stroll in there like Robin Hood and his band of merry doormen and outsmart the guys with ear pieces and guns?นายจะเดินชิลๆ เข้าไปเหรอ เหมือนโรบิ้นฮู๊ดกับแก๊งดอร์แมนลัลล๊า แล้วเอาชนะ จนท.พกปืน ใส่หูฟังได้
I really bet the farm I could outsmart that.ฉันยอมเสียทุกอย่าง ฉันหลอกตัวเองว่าจะผ่านไปได้
What if we had met on the street, just 2 strangers, instead of you always telling me no and me having to outsmart you?จะเกิดอะไรขึ้น หากเราเจอกันบนถนน แค่คนแปลกหน้าสองคน แทนที่คุณจะบอกฉันเสมอว่า ไม่
But I've started a high-frequency trading program using computers to outsmart the market.แต่ผมเริ่มใช้โปรแกรมเทรด ที่มีอัตราความสำเร็จสูง ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหลอกตลาด
The thrill, Casey, is about whether you can or can't outsmart this animal.ความเร้าใจ เคซีย์ อยู่ที่เราฉลาดกว่าเจ้าสัตว์นี่ได้รึเปล่า
Outsmarted by Waverly and betrayed by my own mother.ถูกเวฟเวอรี่อวดฉลาดใส่ แล้วยังถูกแม่ตัวเองทรยศ
And outsmarted the great Reed Richards.และฉลาดกว่า คนเก่ง รีด ริชชาร์ด.

outsmart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
裏をかく;裏を掻く[うらをかく, urawokaku] (exp,v5k) (1) (See 裏かく) to outwit; to outsmart; to counterplot; to defeat; (2) to pierce something all the way through

outsmart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิงไหวชิงพริบ[v.] (chingwaichi) EN: outsmart ; outwit FR:
หักเหลี่ยม[v.] (haklīem) EN: outsmart ; outfox FR:
กลซ้อนกล[X] (kon sønkon) EN: outsmart ; turn the tables (on) FR:
ต้อนหมู[v. exp.] (tøn mū) EN: outsmart ; walk all over FR:
ต้อนตือ[v. exp.] (tønteū) EN: outsmart ; walk all over FR:
เสียเชิง[v.] (sīachoēng) EN: be outsmarted ; be discomfited ; be defeated FR:
เสียกล[v.] (sīakon) EN: be outsmarted ; be outwitted ; fall into trap FR:
เสียรู้[v.] (sīarū) EN: be outwitted ; be outsmarted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outsmart
Back to top