ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overspread

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overspread*, -overspread-

overspread ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overspread (vt.) แพร่กระจายไปทั่ว See also: แผ่ไปทั่ว, แพร่กระจาย, ปกคลุมไปทั่ว Syn. spread over
English-Thai: Nontri Dictionary
overspread(vt) ปกคลุม,แผ่ไปทั่ว,ดาษดื่น,แพร่กระจาย

overspread ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปก[v.] (pok) EN: cover ; overspread ; spread over FR: couvrir ; protéger
ปกคลุม[v.] (pokkhlum) EN: cover ; spread over ; overspread ; shroud ; envelop FR: recouvrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overspread
Back to top