คำที่ขึ้นต้นด้วย "v" จำนวน 1,650 คำ


V n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
v n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
v abbr ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)
V sign n สัญลักษณ์มือแสดงชัยชนะ
V-E Day n วันประกาศชัยชนะของพันธมิตรต่อเยอรมันในยุโรป
V-E Day n วันแห่งชัยชนะของฝ่ายพันธมิตร (8 พ.ค ปีค.ศ.1945)
V-J Day n วันที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2
V-shaped n รูปคล้ายตัววี
V.A.T abbr ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax)
V.D. abbr กามโรค (คำย่อ Veneral disease)
v.i. abbr ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน)
V.I.P abbr บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person)
V.J. sl ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ) (คำย่อของ video jockey)
VA adj เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)
vac sl เครื่องดูดฝุ่น
vac abbr ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)
vac abbr เครื่องดูดฝุ่น (คำย่อ vacuum cleaner)
vacancy n ตำแหน่งว่าง
vacancy n ห้องว่าง
vacancy n พื้นที่ว่าง
vacancy n ความว่างเปล่า
vacancy n การขาดความคิด
vacant adj (สิ่ง) ที่ยังว่าง
vacant adj (ตำแหน่ง) ว่าง
vacant adj ปราศจากความคิด
vacant adj (เวลา) ว่าง
vacantly adv อย่างว่าง
vacantness n ความว่าง
vacate vt ปล่อยให้ว่าง
vacate vt ออกจาก
vacate vt พ้นตำแหน่ง
vacate vt ยกเลิก (ทางกฎหมาย)
vacation n ช่วงปิดภาคเรียน
vacation n ช่วงลาพักผ่อน
vacation vi ลาพักผ่อน
vacationeer n ผู้ลาพักผ่อน
vacationeer n ผู้ลาพักผ่อน
vacationer n ผู้ลาพักผ่อน
vacationer n ผู้ลาพักผ่อน
vacationing n ช่วงลาพักผ่อน
vacationist n ผู้ลาพักผ่อน
vaccilation n การเปลี่ยนแปลง
vaccillator n ผู้เปลี่ยนแปลง
vaccinate vt ฉีดวัคซีน
vaccinate against phrv ใช้วัคซีนป้องกัน
vaccinate with phrv ป้องกันด้วย
vaccinated adj ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค
vaccination n ภูมิคุ้มกันโรค
vaccination n การฉีดยา
vaccination n การฉีดวัคซีน
vaccination n การรักษาด้วยยา
vaccinator n ผู้ฉีดวัคซีน
vaccine n วัคซีน
vaccine adj เกี่ยวกับวัคซีน
vaccum n ความว่างเปล่า
vaccum tube n หลอดสุญญากาศ
vaccuum vt ปัดฝุ่น
vacillant adj ซึ่งโอนไปเอนมา
vacillate vi เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
vacillate between phrv ลังเลระหว่าง
vacillating adj ซึ่งไม่แน่นอน
vacillatingly adv อย่างไม่แน่นอน
vacillation n ความไม่แน่นอน
vacillator n ผู้ฉวยโอกาส
vacillatory adj ซึ่งไม่แน่นอน
vacuity n ความว่างเปล่า
vacuous adj ซึ่งว่างเปล่า
vacuous adj ซึ่งไร้สาระ
vacuum n สุญญากาศ
vacuum bottle n กระติกน้ำร้อน
vacuum brake n เครื่องห้ามล้อขบวนรถไฟซึ่งใช้ลมดูด
vacuum cleaner n เครื่องดูดฝุ่น
vacuum flask n กระติกน้ำร้อน-น้ำเย็น
vacuum flask n กระติกน้ำร้อน
vacuum sweeper n เครื่องดูดฝุ่น
vacuum tube n หลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์
vacuumed adj ซึ่งเป็นสุญญากาศ
vacuumize vt ทำให้เป็นสุญญากาศ
vadge sl ช่องคลอด
vagabond n คนร่อนเร่
vagabond adj พเนจร
vagabond vi พเนจร
vagabondage n การร่อนเร่
vagabondism n การร่อนเร่
vagal adj ซึ่งเกี่ยวกับ vagus nerve
vagarious adj ซึ่งผิดปกติ
vagary n สิ่งที่คาดเดาไม่ได้
vagina n ช่องคลอด
vaginal adj เกี่ยวกับช่องคลอด
vaginal birth n การคลอดบุตร
vaginal birth n การคลอดบุตร
vaginitis n อาการช่องคลอดอักเสบ
vagrancy n การเร่ร่อน
vagrant n คนจรจัด
vagrant adj จรจัด
vagrantly adv อย่างร่อนเร่
vague adj คลุมเครือ
vague idea n ความคิดเห็นโง่ๆ
vaguely adv อย่างคลับคล้ายคลับคลา
vagueness n ความคลุมเครือ
vain adj ซึ่งไร้ประโยชน์
vain person adj ที่เรียนรู้ได้
vainglory n ความทะนงตัว
vainly adv อย่างไร้ประโยชน์
vainness n ความถือตัว
vairation n การเปลี่ยนแปลงช้าๆ
valance n ผ้าหุ้มเก้าอี้ โต๊ะหรือเตียง
vale n หุบเขา
valediction n การกล่าวลา
valedictorian n ผู้แทนผู้เรียนที่กล่าวสุนทรพจน์ในวันรับประกาศนียบัตร
valedictory n สุนทรพจน์กล่าวอำลา
valence n จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง
valency n จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง
valent suf มีคุณค่า
Valentine n การ์ดแสดงความรัก
valet n คนรับใช้ชายของนายผู้ชาย
valet vi ทำหน้าที่เป็นคนใช้ชายของนายผู้ชาย
valetudinarian vt ทำให้มีเหตุผล
valetudinarian n คนสุขภาพไม่ดี
valetudinarian n คนห่วงสุขภาพตัวเองตลอดเวลา
valetudinarian vt ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
valetudinarian adj อ่อนแอ
valetudinarianism n การมีสุขภาพไม่ดี
valiance n ความกล้าหาญ
valiancy n ความกล้าหาญ
valiant adj กล้าหาญ
valiantless n ซึ่งไม่กล้าหาญ
valiantly adv อย่างกล้าหาญ
valid adj ซึ่งมีเหตุผล
valid adj ถูกต้องตามกฎหมาย
validate vi ลงนาม
validate vt ลงนาม
validation n การให้เหตุผล
validator n ผู้เข้าทดลอง
validity n ความมีเหตุผล
validly adv อย่างมีเหตุผล
validness n ความมีเหตุผล
valise n กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
Valium n ยานอนหลับ
Valkyrie n นางปีศาจรับใช้เทพเจ้าโอดิน (เทพนิยาย)
valley n หุบเขา
valleyed adj ซึ่งเป็นหุบเขา
valor n ความกล้าหาญ
valorize vt พยุงราคา
valorous adj กล้าหาญ
valorousbrave adj กล้าหาญ
valorously adv อย่างกล้าหาญ
valorousness n ความกล้าหาญ
valuable adj มีคุณค่า
valuable adj ซึ่งมีราคา
valuable n ของมีค่า
valuableness n ความมีคุณค่า
valuably adv อย่างมีคุณค่า
valuate vt ประเมินค่า
valuation n การประเมินราคา
valuational adj เกี่ยวกับการประเมินค่า
valuator n ผู้ประเมินค่า
value n มูลค่า
value n คุณค่า
value vt ประเมินค่า
value vt ให้ความสำคัญ
value above phrv มีค่าเหนือ
value as phrv ให้คุณค่าเป็น
value at phrv มีค่าเท่ากับ
value for phrv มีค่าสำหรับ
value-added tax n ภาษีมูลค่าเพิ่ม
valued adj ซึ่งมีค่า
valueless adj ไม่ดี
valueless adj ซึ่งไร้ค่า
valuer n ผู้ให้มูลค่า
valvate adj ซึ่งมีลิ้นเปิดปิด
valve n ลิ้นปิดเปิด (เครื่องยนต์, เครื่องดนตรีใช้เป่า, หัวใจ, หลอดเลือด)
valve n หลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์
valveless adj ซึ่งไม่มีลิ้นปิดเปิด
valvular adj ซึ่งทำหน้าที่เป็นลิ้น
vamoose vi จากไปอย่างรวดเร็ว
vamp n หญิงที่ล่อลวงชายด้วยเสน่ห์ (คำโบราณ)
vamp n หนังรองเท้าตอนบน (เช่น รองเท้าบูต)
vamp vi ปะด้วยหนังรองเท้า
vamp up phrv ปะติดปะต่อ
vamp up phrv ซ่อมแซม
vamper n การปะด้วยหนังรองเท้า
vampire n ผีดูดเลือด
vampire n คำเรียกสั้นๆ ของ vampire bat
vampire bat n ค้างคาวดูดเลือด
vampiric adj เกี่ยวกับ vampire
vampirical adj เกี่ยวกับ vampire
vampirish adj เกี่ยวกับ vampire
vampish adj ซึ่งลวงด้วยเสน่ห์
vampishly adv อย่างลวงด้วยเสน่ห์
vampy adj ซึ่งลวงด้วยเสน่ห์
van n รถตู้
van n รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ)
van n ขบวนรถยนต์
van vi ขนส่งด้วยรถบรรทุก
Van Buren, Martin n ประธานาธิบดีคนที่ 8 ของอเมริกา (ค.ศ 1837-1841)
vanadium n ธาตุโลหะสีขาวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำเหล็กอัลลอยด์
Vancouver n เมืองแวนคูเวอร์
vanda n แวนด้า
Vandal adj คน Germanic โบราณ
vandal n ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
Vandalic adj เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ
vandalism n การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
Vandalism n การเป็นคน Germanic โบราณ
vandalistic adj ซึ่งทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalization n การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalize vt ทำลายทรัพย์สิน
Vandyke n เคราแหลมและสั้น
Vandyke beard n เคราแหลมและสั้น
vane n ใบกังหัน
vanguard n ผู้นำทางสังคม
vanguard n ทหารกองหน้า
vanguardism n การเป็นผู้นำทางสังคม
vanguardist n ผู้นำทางสังคม
vanguished adj ซึ่งปราบปราม
vanilla n วนิลา
vanilla adj ซึ่งประกอบด้วยวนิลา
vanilla bean n วนิลา
vanish vi หายไป
vanish away phrv หายไป
vanish from phrv หายไปจาก
vanish into the air idm หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้
vanished adj สูญพันธุ์
vanished adj สูญพันธุ์
vanisher n สิ่งที่หายไป
vanishing cream n ครีมทารองพื้นบนใบหน้า
vanishment n การหายวับไป
vanity n ความหยิ่งยะโส
vanity case n ตลับแป้ง
vanman n คนขับรถขนส่ง
vanquish vt ปราบปราม
vanquishable adj ซึ่งปราบปราม
vanquisher n ผู้ปราบปราม
vanquishment n การพิชิต
vanquishness n การปราบปราม
vantage n ความได้เปรียบ
vantage point n ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ
vantage position n ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ
vapid adj จืดชืด
vapor n ไอน้ำ
vaporescence n การทำให้เป็นไอ
vaporing adj ที่ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว
vaporish adj คล้ายไอน้ำ
vaporize vi กลายเป็นไอ
vaporizer n สิ่งที่ระเหย
vaporous adj เต็มไปด้วยไอ
vaporously adv อย่างเต็มไปด้วยไอ
vaporousness n การเป็นไอ
vapory adj ซึ่งเป็นไอ
vapour n ไอน้ำ
vapourish adj ซึ่งกลายเป็นไอน้ำ
vapourishness n การกลายเป็นไอน้ำ
vapourization n การระเหย
vapourize vi ระเหย
vapourize vt ทำให้ระเหย
vapourizer n สิ่งที่ระเหย
vapourous adj ซึ่งระเหย
vapourously adv อย่างระเหยได้
vapourousness n การระเหย
vapoury adj ซึ่งระเหย
varda sl มอง
variability n ความผันแปร
variable adj ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้
variable n ตัวแปร
variableness n การเปลี่ยนแปลง
variably adv อย่างเปลี่ยนแปลง
variance n การเปลี่ยนแปลง
variant adj ต่างจากปกติ
variant adj ที่เปลี่ยนแปลง
variant n สิ่งที่ผันแปร
variation n การเปลี่ยนแปลง
variational adj เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
varicella n โรคอีสุกอีใส
varicolored adj หลากหลายสี
varicose adj บวมขึ้น
varicose vain n เส้นเลือดขอด
varicosity n การพอง
varied adj แตกต่างกัน
variedly adv อย่างแตกต่างกัน
variegate vt ทำให้แตกต่างกัน
variegated adj ซึ่งมีหลากสี
variegated adj หลากหลาย
variegation n ความหลากหลายสีสัน (โดยเฉพาะต้นไม้)
variegation n การทำให้แตกต่าง
varietal adj เกี่ยวกับชนิดต่างๆ
varietally adv อย่างหลากหลาย
variety n ประเภท ชนิด หรือลักษณะ
variety n ความหลากหลาย
Variety is the spice of life. idm ความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตน่าสนใจ
variety show n ละครที่มีการร้องเพลงและเล่นตลกล้อเลียน
variety show n รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกัน
variform adj ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกัน
variola n ไข้ทรพิษ
variorum n คำอรรถาธิบาย
various adj ซึ่งแตกต่างกัน
variously adv อย่างแตกต่างกัน
variousness n ความแตกต่างกัน
varlet n คนใช้
varnish n น้ำมันขัดเงา
varnish vt ใส่น้ำมันขัดเงา
varnisher n สารขัดเงา
varsity n ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัย (กีฬา)
vary vi ปรวนแปร
vary vt เปลี่ยนแปลง
vary between phrv เปลี่ยนแปลงระหว่าง
vary from phrv เปลี่ยนแปลงจาก
vary in phrv แตกต่างกันในเรื่อง
vary with phrv แตกต่างกันเนื่องจาก/เพราะ
varying adj ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
vas n หลอด
vas prf หลอด
vas deferens n ท่อนำอสุจิ
vas- prf หลอด
vasa n คำนามพหูพจน์ของ va
vasa deferentia n ท่อนำอสุจิ
vascular adj เกี่ยวกับท่อหรือหลอด
vascularity n การมีหลอดหรือท่อ
vascularize vt ทำให้มีหลอดหรือท่อ
vase n แจกัน
vasectomize vt ตัดและผูกท่อนำอสุจิ
vasectomy n การทำหมันด้วยการตัดและผูกท่อนำอสุจิ
Vaseline n ยี่ห้อสินค้า
vaso prf หลอด
vaso- prf หลอด
vassal n เจ้าของที่ดิน (ในระบบศักดินาของยุคกลาง)
vassal adj เกี่ยวกับศักดินา
vassalage n การมีศักดินา
vast adj ใหญ่โต
vastitude n ความใหญ่โตมาก
vastity n ความใหญ่โตมาก
vastly adv อย่างกว้างขวางมาก
vastness n ความใหญ่โต
vat n ถังหรือภาชนะใส่น้ำขนาดใหญ่
VAT abbr ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อของ value added tax)
vat n ภาชนะขนาดใหญ่
vat vt ใส่ภาชนะขนาดใหญ่
Vatican n สำนักวาติกันซึ่งเป็นที่ประทับพระสันตะปาปา
Vatican City n เมืองวาติกันของกรุงโรม
Vaticanism n นโยบายและอำนาจของสันตะปาปา
vaticinate vt ทำนาย (ทางวรรณคดี)
vau n อักษรฮิบรูตัวที่ 6
vaudeville n รายการแสดงหลากหลาย
vaudeville show n รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกัน
vault n หลังคาโค้ง
vault vt สร้างหรือมุงหลังคาโค้ง
vault vt กระโดดโดยเอามือยันพื้น
vault n การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
vault into phrv กระโดดขึ้นขี่ม้า
vault over phrv กระโดดข้ามโดยเอามือยัน
vaulting n การทำเป็นหลังคาโค้ง
vaulting horse n อุปกรณ์ม้าขวางในกีฬายิมนาสติก
vaunt vi คุยโว
vaunt vt คุยโว
vaunt n การคุยโว
vaunter n คนคุยโอ้อวด
vauntingly adv ซึ่งโอ้อวด
vav n อักษรฮิบรูตัวที่ 6
VCR abbr คำย่อของ videocassette recorder
VD abbr คำย่อของ venereal disease
VDU abbr คำย่อของ video display unit
veal n เนื้อลูกวัว
vector n เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง
vector n สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค
vectorial adj เกี่ยวกับ vector
Veda n คัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู
vedette n เรือลาดตระเวน
Vedic adj เกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู
vee n สิ่งที่เป็นรูปตัววี (V)
vee-jay n วีเจ (คำย่อของ video jockey และสัญลักษณ์ย่อคือ VJ)
veejay sl ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ) (คำย่อของ video jockey)
veena n เครื่องดนตรีประเภทสายของอินเดีย
veep n รองประธานาธิบดี (คำสแลง)
veer vi หันเห
veer n การเปลี่ยนทิศทาง
veer vt คลายหรือผ่อน (เชือกหรือโซ่)
veer from phrv หันทิศทางไปจาก (เล็กน้อย)
veer from phrv เปลี่ยนพฤติกรรมจาก (เล็กน้อย)
veer off phrv (เครื่องบิน) เปลี่ยนทิศทาง (แยก) ออกจากกัน
veer round phrv (ลม) เปลี่ยนทิศ
veer round phrv (เรือ) หันทิศ
veer to phrv หันไปทาง
veg n ผัก (คำไม่เป็นทางการของ vegetable หรือ vegetables)
Vega n ดาวสว่างสุกใสที่สุดในกลุ่มดาวพิณ
vegan n ผู้ยึดถือลัทธิมังสวิรัติ (คำย่อของ vegetarian)
veganism n การเป็นมังสวิรัติ
vegetable n ผัก
vegetal adj เกี่ยวกับพืชผัก
vegetarian n คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร
vegetarian adj ซึ่งไม่กินเนื้อสัตว์
vegetarianism n การไม่รับประทานเนื้อสัตว์
vegetate vi อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร
vegetation n พืช
vegetation n การเติบโตแบบพืชผัก
vegetational adj เกี่ยวกับพืชผัก
vegetative adj ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นเป็นพืช
vegetative adj ซึ่งไม่สามารถพูด คิดหรือเคลื่อนไหวได้ (ทางการแพทย์)
veggie sl คนกินเจ
veggie sl คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์
veggie adj เกี่ยวกับพืชผัก
veggie n ผัก
veggie n นักมังสวิรัติ
veggie adj เกี่ยวกับผัก
veggy sl คนกินเจ
veggy sl คนเหน็ดเหนื่อย
vegie adj เกี่ยวกับพืชผัก
vegie adj เกี่ยวกับผัก
vehemence n ความเร่าร้อน
vehemency n ความเร่าร้อน
vehement adj เร่าร้อน
vehemently adv อย่างรุนแรง
vehicle n ยานพาหนะ
vehicle n สื่อกลาง
vehicular adj เกี่ยวกับยานพาหนะ
veil n ผ้าคลุมหน้า
veil n สิ่งบดบัง
veil vi คลุมหน้า
veil vt คลุม
veiled adj ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า
vein n เส้นเลือดดำ
veinal adj เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ
velar adj เกี่ยวกับเพดานอ่อน
velarization n การออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน
velarize vt ออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน
veld n ทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา
veldt n ทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา
velediction n คำพูดหรือข้อความสั้นๆ ที่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ตาย
vellicate vt ทำให้จั๊กจี้
vellicate vi รู้สึกคัน
vellum n หนังแกะ แพะหรือลูกวัวที่ใช้เขียนหนังสือในสมัยก่อน
vellum n กระดาษหนังเนื้อเรียบอย่างดีสำหรับเขียนหนังสือ
velocipede n รถจักรยานสองล้อหรือสามล้อในสมัยก่อน
velocity n ความเร็ว
velocity n อัตราความเร็ว
velour n ผ้าเนื้อหนาคล้ายกำมะหยี่
velum n เยื่อกั้นบางๆ ของพืช
velum n เพดานอ่อนของปาก
velvet n ผ้าฝ้าย
velvet adj ซึ่งทำด้วยกำมะหยี่
velveteen n ผ้ากำมะหยี่เทียม
velvety adj นุ่มเหมือนกำมะหยี่
velvety adj ซึ่งมีรสชาตินุ่ม
venal adj ซึ่งติดสินบนได้
venal adj ซึ่งเป็นบาป
venality n การรับสินบน
venally adv อย่างไม่ซื่อสัตย์
venation n ลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้
venational adj เกี่ยวกับลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้
vend vi เร่ขายสินค้าตามท้องถนน
vend vt เร่ขายสินค้าตามท้องถนน
vendable adj ที่ขายได้
vendace n ปลาสีขาวเล็กแถบตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปและรัสเซีย
vendee n ผู้ซื้อ
vender n คนขายของ
vendetta n ความพยาบาท
vendible adj ที่ขายได้
vendible n สิ่งที่ขายได้
vending machine n เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
vendor n ผู้ขาย
vendue n การเร่ขาย
veneer n แผ่นไม้หรือพลาสติกบางๆ ที่ใช้ประกบแผ่นไม้
veneer n ไม้อัด
veneer vt ประกบแผ่นไม้หรือพลาสติกบนหน้าไม้
veneer n การหลอกลวง
veneerer n ผู้ประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
venerability n การประกบแผ่นไม้บนหน้าไม้
Venerable n คำเรียกนำหน้าชื่อบุคคลที่น่านับถือ
venerable adj น่าเคารพนับถือ
venerable adj แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน)
venerableness n ความน่าเคารพ
venerate vt เคารพ
venerated adj ศักดิ์สิทธิ์
veneration n ความเคารพ
venereal adj เกี่ยวกับกามโรค
venereal disease n กามโรค
Venetian adj เกี่ยวกับกรุงเวนิส (ประเทศอิตาลี)
Venetian n ชาวเวนิส
venetian blind n บานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู
Venezuela n เวเนซุเอลา (มีชื่อทางการ Republic of Venezuela)
Venezuela n ประเทศเวเนซุเอลา (มีชื่อทางการ Republic of Venezuela)
venge vt แก้แค้น (คำโบราณ)
vengeance n การแก้แค้น
vengeful adj ซึ่งอยากแก้แค้น
venial adj ซึ่งยกโทษให้ได้
venial sin n ความผิดเล็กน้อย
Venice n เวนิส (ในประเทศอิตาลี)
Venice n กรุงเวนิส (ในประเทศอิตาลี)
venison n เนื้อกวาง
venom n พิษจากการถูกสัตว์กัดต่อย
venom n ความโกรธ
venomous adj ซึ่งมีพิษ
venomous adj เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเกลียดชัง
venous adj เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ
vent n ช่องลม
vent n ช่องขับถ่าย
vent n ช่องเปิดหรือรอยแตกของเปลือกโลกเนื่องจากภูเขาไฟระเบิด
vent n วิธีระบายอารมณ์
vent vt ทำช่องระบายออก
vent vt แสดงออก
vent n การออกเสียง
vent on phrv ระบาย (ความโกรธ / โมโห) กับ
vent on phrv แสดงออก (โดยเฉพาะความโกรธ)
ventage n รูเปิดเล็กๆ
venter n ท้อง
ventiduct n ท่อลม
ventifact n หินที่เกิดจากการทับถมของทรายที่พัดมากับลม
ventilate vt ระบายลม
ventilate vt ระบายอารมณ์
ventilation n การระบายลม
ventilative adj ซึ่งมีอากาศถ่ายเท
ventilator n เครื่องระบายอากาศ
ventilatory adj ซึ่งระบายอากาศ
ventral n บริเวณช่องท้อง
ventral n ครีบท้อง
ventral adj ตามช่องท้อง
ventrally adv ตามช่องท้อง
ventricle n หัวใจห้องล่าง
ventricle n ช่องในร่างกาย
ventricular adj เกี่ยวกับหัวใจห้องล่าง
ventriloquial adj เกี่ยวกับการพากย์เสียง
ventriloquial adv โดยดัดแปลงเสียง
ventriloquism n การพากย์เสียง
ventriloquist n นักพากย์
ventriloquistic adj เกี่ยวกับการพากย์เสียง
ventriloquistically adv โดยดัดแปลงเสียง
ventriloquize vi พากย์เสียง
ventriloquy n การพากย์เสียง
venture n การเสี่ยงภัย
venture n ธุริกิจเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้
venture vt เสี่ยงภัย
venture adj เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย
venture forth phrv ผจญภัย
venture out phrv ออกไปข้างนอก (ท่ามกลางสภาพอากาศไม่ดี)
venturer n คนเสี่ยงภัย
venturesome adj ซึ่งชอบเสี่ยง
venturous adj ซึ่งชอบเสี่ยง
venturously adv อย่างชอบผจญภัย
venturousness n ความชอบผจญภัย
venue n สถานที่ผู้คนมาพบปะหรือชุมนุมกัน
venue n สถานที่มีการกระทำผิดกฎหมาย (ทางกฎหมาย)
venular adj เกี่ยวกับเส้นเลือดฝอย
venule n เส้นเลือดฝอย
Venus n เทพวีนัส (เทพแห่งความงาม)
Venus n ดาวศุกร์
veracious adj ซึ่งพูดความจริง
veraciously adv อย่างมีวาจาสัตย์
veraciousness n การมีวาจาสัตย์
veracity n ความสัตย์จริง
veranda n ระเบียง
verandah n ระเบียง
verb n คำกริยา
verbal adj ที่ใช้คำพูด
verbal attack n สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน
verbal diarrhoea sl พูดพล่าม
verbal noun n คำนามที่มาจากคำกริยา
verbal phrase n ภาคแสดง
verbalism n การใช้สำนวนโวหาร
verbalization n การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด
verbalize vt แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด
verbalize vt เปลี่ยนให้เป็นคำกริยา
verbalizer n ผู้แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด
verbally adv ทางคำพูด
verbatim adj ซึ่งมีลักษณะคำต่อคำ
verbatim adv อย่างคำต่อคำ
verbiage n การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย
verbid n คำที่สร้างมาจากคำกริยา
verbify vt เปลี่ยนให้เป็นคำกิริยา
verbose adj ซึ่งใช้ถ้อยคำมากเกินไป
verbosely adv อย่างใช้ถ้อยคำมากเกินไป
verboseness n การใช้ถ้อยคำมากเกินไป
verbosity n การใช้ถ้อยคำมากเกินไป
verdancy n ความเขียวขจี
verdant adj เขียวขจี
verdantly adv อย่างเขียวขจี
verdict n คำตัดสินของคณะลูกขุน
verdict n การตัดสินใจ
verdigris n สนิมเขียว/น้ำเงินบนผิวภาชนะทองเหลือง/ทองแดง
verdure n พืชสีเขียว
verdurous adj เขียวขจี
verdurousness n ความเขียวขจี
verge n ริม (ถนน, ทางเดิน)
verge vt ใกล้จะ
verge vi มีแนวโน้ม
verge on phrv ติดกับ
verge on phrv อยู่ติดกับ
verge on phrv เหมือนกับ...มาก
verger n ผู้ดูแลโบสถ์
verid adj มีสีเขียว
veridical adj ซึ่งเป็นจริง
veridicality n การบอกความจริง
veridically adj อย่างเป็นจริง
verifiability n การพิสูจน์ความจริงได้
verifiable adj ซึ่งพิสูจน์ความจริงได้
verifiable adj อย่างพิสูจน์ความจริงได้
verifiableness n การรพิสูจน์ความจริงได้
verification n การพิสูจน์ความจริง
verificative adj ซึ่งพิสูจน์ความจริงได้
verifier n ผู้พิสูจน์ความจริง
verify vt พิสูจน์ว่าเป็นความจริง
verify vt ยืนยันความถูกต้อง
verifying adj ซึ่งพิสูจน์ความจริงได้
verily adv โดยความเป็นจริง (คำโบราณ)
verisimilar adj ซึ่งดูเหมือนจริง
verisimilitude n ความคล้ายกัน
verisimilitudinous adj คล้ายกัน
verism n หลักการยึดถือความจริง (ทางวรรณคดี)
veristic adj เกี่ยวกับหลักยึดถือความจริง (ในทางศิลปะหรือวรรณคดี)
veritable adj จริง
veritableness n ความเป็นจริง
veritably adv อย่างเป็นจริง
verity n ความเป็นจริง
vermi prf หนอน
vermicelli n เส้นหมี่อิตาเลียนคล้ายเส้นสปาเก็ตตี้
vermicidal adj ซึ่งใช้ฆ่าหนอน
vermicide n ยาฆ่าหนอน
vermicular adj ซึ่งคดเคี้ยวไปมา
vermiculate vt ซึ่งคดเคี้ยวไปมาคล้ายตัวหนอน
vermiform adj ซึ่งมีลักษณะคล้ายหนอน
vermiform appendix n ไส้ติ่ง
vermifugal adj ซึ่งขับพยาธิ
vermifuge n ยาถ่ายพยาธิ
vermilion n สีแดงชาด
vermillion n สีแดงชาด
vermin n พยาธิหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น
vermination n การแพร่กระจายของหนอนหรือสัตว์ที่ทำลายพืช
verminous adj เกี่ยวกับพยาธิ
verminously adv คล้ายพยาธิ
vermivorus adj ซึ่งกินหนอนหรือแมลงเป็นอาหาร
Vermont n รัฐเวอร์มอนท์ของสหรัฐอเมริกา
Vermonter n ชาวรัฐเวอร์มอนท์ของสหรัฐอเมริกา
vermouth n เหล้าองุ่นขาวซึ่งมีกลิ่นหอม
vermuth n เหล้าองุ่นขาวซึ่งมีกลิ่นหอม
vernacular adj ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา
vernacular n ภาษาที่ใช้ประจำวัน
vernacular n รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้กับที่อยู่อาศัยธรรมดามากกว่าอาคารขนาดใหญ่
vernacularism n การใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา
vernacularize vt แปลเป็นภาษาพูด
vernacularly adv อย่างเป็นภาษาพูด
vernal adj เกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ
vernal adj ซึ่งยังเป็นหนุ่มเป็นสาว
vernier n ไม้บรรทัดขนาดเล็กซึ่งเลื่อนไปมาได้
verruca n หูด
verrucose adj เกี่ยวกับหูด
versatile adj ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง
versatilely adv อย่างมีประโยชน์หลายอย่าง
versatileness n การมีประโยชน์หลายอย่าง
versatility n ความสามารถหลายด้าน
verse n ร้อยกรอง
verse n บรรทัดหนึ่งในบทกลอน
verse vi แต่งกลอน
verse vt แสดงเป็นบทกวี
verse adj เกี่ยวกับบทกวี
versed adj ซึ่งมีประสบการณ์
versification n การแต่งบทกลอน
versifier n ผู้แต่งบทกวี
versify vt ทำให้เป็นบทกวี
versimilitude n ความเป็นจริง
version n เรื่องราว
version n ฉบับ
version n บทแปล
versional adj เกี่ยวกับฉบับหรือชุด
verso n หน้ากระดาษด้านซ้ายของหนังสือ
verst n หน่วยวัดระยะทางของรัสเซียสมัยก่อน
versus prep ต่อสู้กับ
versus prep เปรียบเทียบสองสิ่ง
vert n พืชสีเขียวในป่าที่สัตว์ใช้อำพรางศัตรู
vert adj สีเขียว
vert vt เปลี่ยนศาสนา
vert n การเปลี่ยนศาสนา
vertebra n กระดูกสันหลัง
vertebrae n คำนามพหูพจน์ของ vertabra
vertebral adj เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
vertebral column n ลำกระดูกสันหลัง
vertebrally adv ทางกระดูกสันหลัง
vertebrate n สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
vertebrate adj ซึ่งมีกระดูกสันหลัง
vertebration n การสร้างกระดูกสันหลัง
vertex n จุดสูงสุด
vertical adj ซึ่งตั้งตรง
vertical n แนวตรง
vertical bacon sandwich sl อวัยวะเพศหญิง
verticality n การตั้งตรง
vertically n อย่างตั้งตรง
verticalness n การตั้งตรง
verticillate adj ซึ่งมีลักษณะเป็นขดหรือวง
vertiginous adj วิงเวียน
vertiginous adj สูงชัน
vertigo n อาการเวียนศีรษะ
verve n ความมีชีวิตชีวา
vervet n ลิงชนิดหนึ่งพบในแอฟริกาตะวันออกและทางใต้
very adv อย่างมากมาย
very adv เหมือนกัน
very adj แท้จริง
very adj เฉพาะ
very early adj ก่อนประวัติศาสตร์
very good adj ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
very healthy adj แข็งแรง
very high frequency n คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30-300 เมกกะเฮิรตซ์
very hot adj ซึ่งแผดเผา
very low frequency n คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 3-30 กิโลเฮิรตซ์
very much adv อย่างมากมาย
very simple adj ไร้มารยา
very small adj เล็กมาก (คำไม่เป็นทางการ)
very thing idm สิ่งจำเป็นที่ต้องการ
very tired adj เหนื่อยมาก
very well adv อย่างดีเยี่ยม
vesicant n สารที่ทำให้เกิดตุ่มพอง
vesicant adj ซึ่งทำให้เกิดเม็ดพุพอง
vesicate vt ทำให้เกิดเม็ดพุพอง
vesicle n เม็ดพุพอง
vesicular adj ซึ่งเป็นตุ่มพอง
vesicularly adv อย่างเป็นตุ่มพอง
vesiculate vi กลายเป็นเม็ดพุพอง
vesiculate vt ทำให้เป็นเม็ดพุพอง
vesments n เสื้อผ้า
Vesper n ดาวพระศุกร์
vespers n พิธีทางศาสนาตอนเย็น
vespiary n รังตัวต่อ
vessel n เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่
vessel n ภาชนะใส่ของเหลว
vessel n หลอดเลือด
vest n เสื้อกล้าม
vest n เสื้อกั๊ก
vest vt มอบอำนาจ
vest vt ตกเป็นของ
vest vi สวมเสื้อ
vest in phrv แต่งตัวในชุด
vest in phrv เป็นของ
vest with phrv มอบสิทธิ์ให้กับ
vest-pocket adj ซึ่งมีขนาดเล็กสำหรับใส่กระเป๋าได้
Vesta n เทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal adj บริสุทธิ์
vestal adj เกี่ยวกับเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal n หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง
vestal vergin n หญิงพรหมจารีในพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vested adj ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม
vestibular adj เกี่ยวกับห้องโถงบริเวณทางเข้าของอาคาร
vestibule n ห้องโถงบริเวณทางเข้าของอาคาร
vestibule vt จัดให้มีห้องหรือทางที่เชื่อมระหว่างด้านนอก
vestige n ร่องรอย
vesting n การให้บำเหน็จบำนาญเมื่อเกียณแล้ว
vestment n เสื้อคลุมซึ่งพระใส่ทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์
vestry n ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์
vestryman n สมาชิกของคณะกรรมการโบสถ์
vesture n เสื้อผ้า
vesture vt ปกคลุม
Vesuvius n ภูเขาไฟแถบตอนใต้ของประเทศอิตาลี
vet n สัตวแพทย์ (คำไม่เป็นทางการ)
vet abbr ทหารผ่านศึก (คำย่อของ veteran)
vet vt ตรวจสอบ
vet vt ตรวจโรคสัตว์
vetch n พืชตระกูลถั่วใช้ทำเป็นอาหารสัตว์
vetchling n พืชตระกูลถั่วจำพวก Lathyrus
veteran adj ซึ่งมีประสบการณ์
veteran n ผู้มีประสบการณ์
veteran n ทหารผ่านศึก
Veterans Day n วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี
veterinarian n สัตวแพทย์
veterinary adj เกี่ยวกับสัตวแพทยศาสตร์
veterinary n สัตวแพทย์
veterinary surgeon n สัตวแพทย์
veto n อำนาจในการยับยั้ง
veto n การใช้อำนาจยับยั้ง
veto vt ห้าม
veto vt ปฏิเสธ
vex vt ก่อกวน
vex at phrv ทำให้ขุ่นเคือง
vex with phrv ทำให้รำคาญด้วย
vexation n ความหงุดหงิด
vexatious adj ซึ่งกังวลใจ
vexatiously adv อย่างรำคาญ
vexed adj ซึ่งยุ่งยากมาก
vexed question idm ปัญหาใหญ่ที่หาทางแก้ไม่ได้
vexing n ซึ่งรบกวน
vexingly adv อย่างรบกวน
vhf abbr คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency)
VHF abbr คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency)
via prep โดยทาง
via prep ด้วยวิธีการ
viability n ความสามารถมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้
viable adj ซึ่งใช้การได้ (แผนการ, คำแนะนำ)
viable adj ซึ่งเจริญเติบโตได้ (เมล็ดพืช)
viable adj ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ (ทารกในครรภ์)
viable adj ซึ่งสามารถพัฒนาได้
viaduct n สะพานข้าม
vial n ขวดแก้วขนาดเล็กซึ่งใช้บรรจุของเหลว
vial vt บรรจุลงในขวดแก้วขนาดเล็ก
viand n อาหาร
vibe sl สถานการณ์
vibe n อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคน สิ่งของ สถานที่หรือเหตุการณ์
vibes sl ความรู้สึก (มักใช้กับ good หรือ bad)
vibrance n ความมีชีวิตชีวา
vibrancy n ความมีชีวิตชีวา
vibrant adj ซึ่งมีชีวิตชีวา
vibrant adj ซึ่งสั่นสะเทือน
vibrant adj เจิดจ้า
vibrantly adv อย่างมีชีวิตชีวา
vibrate vi สั่น
vibrate vt ทำให้สั่น
vibrate vi ก้องกังวาน
vibratile adj ที่สามารถสั่นสะเทือน
vibration n การสั่น
vibrational adj เกี่ยวกับการสั่นหรือเขย่า
vibrato n ผลการสั่นที่เกิดจากการเล่นดนตรีหรือร้องเพลง
vibrator n เครื่องสั่น
vibratory n เกี่ยวกับการสั่น
vicar n พระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน
vicarage n ที่อยู่ของพระในศาสนาคริสต์นิกายแองกลิแคน
vicarial adj เกี่ยวกับพระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน
vicariate n อำนาจหน้าที่ของพระ
vicarious adj ซึ่งมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
vicariously adv อย่างมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
vicariousness n การมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
vicarship n การเป็นตัวแทน
vice prf รอง
vice n ความชั่วร้าย
vice n จุดบกพร่อง
vice prep แทนที่
vice n คีมจับ
vice vt ใช้คีมจับ
vice prep แทนที่
vice admiral n พลเรือโท (ยศต่ำกว่า admiral และสูงกว่า rear admiral)
vice chancellor n รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice consul n รองกงสุล
vice consular adj เกี่ยวรองกงสุล
vice president n รองประธานาธิบดี
Vice President n รองประธานาธิบดี
vice regent n รองผู้สำเร็จราชการ
vice squad n หน่วยตำรวจปราบปราม
vice versa adv ในทางกลับกัน
vice- prf รอง
vice-chairman n รองประธาน
vice-governor n รองผู้ว่าราชการจังหวัด
vice-premier n รองนายกรัฐมนตรี
vice-presidencial adj เกี่ยวกับรองประธาน
vice-presidency n การเป็นรองประธาน
vice-president n รองประธาน
vicegerent n ผู้รักษาการแทน
vicennial adj ที่เกิดขึ้นทุก 20 ปี
vicennial adj ที่มีอายุ 20 ปี
viceregal adj เกี่ยวกับอุปราช
viceregally adv โดยอุปราช
viceregency n การเป็นอุปราช
viceroy n อุปราช
viceroyalty n อำนาจของอุปราช
viceroyalty n ช่วงระยะเวลาการปกครองของอุปราช
Vichy n เมืองตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส
Vichy water n น้ำแร่ธรรมชาติจากเมือง Vichy ในประเทศฝรั่งเศส
vichyssoise n ซุบมะเขือเทศใส่หอมหัวใหญ่กับกระเทียม มักจะเสิร์ฟเย็นๆ
vicid adj เหนียว
vicinage n บริเวณใกล้เคียง
vicinal adj ที่ใกล้เคียงกัน
vicinal adj ที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
vicinity n บริเวณใกล้เคียง
vicinity n ความใกล้เคียง
viciouly adv อย่างชั่วร้าย
vicious adj ที่เลวทราม
vicious adj ที่ผิดพลาด
vicious adj ที่ประสงค์ร้าย
vicious adj ที่ร้ายแรง
vicious adj ที่ดุร้าย (ใช้กับสัตว์)
vicious circle idm วงจรของปัญหา
vicious circle n สถานการณ์หมุนเวียนที่ใช้แก้ปัญหาแต่ยิ่งทำให้เลวร้ายมากขึ้น
viciously adv อย่างชั่วร้าย
viciousness n ความชั่วร้าย
vicissitude n การเปลี่ยนแปลง
vicissitudes n การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด
vicissitudinary adj ซึ่งเปลี่ยนแปลง
vicissitudinous adj ซึ่งเปลี่ยนแปลง
vicked sl ถูกโกง
vicky-verky sl ในทางกลับกัน
victim n เหยื่อ
victimize vt ทำให้เป็นเหยื่อ
victimize vt โกง
victims n จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ
victor n ผู้ชนะ
Victoria n สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย
Victoria Cross n เหรียญอิสริยาภรณ์ของกองทัพอังกฤษ
Victorian adj เกี่ยวกับพระนางวิกตอเรีย
Victorian n บุคคลในสมัยพระนางวิกตอเรีย
Victorianism n ยุคของพระนางวิกตอเรีย
victorious adj ซึ่งมีชัยชนะ
victoriously adv อย่างมีชัยชนะ
victoriousness n การมีชัยชนะ
victory n ชัยชนะ
victual n เสบียงอาหาร
victual vt จัดเสบียงอาหาร
victual vi ได้รับอาหาร
victual vi ให้อาหาร
victualer n ผู้จัดเสบียงอาหาร
victualler n ผู้จัดเสบียงอาหาร
vicuna n สัตว์เคี้ยวเอื้องจำพวก Vicugna vicugna แถบเทือกเขาแอนดีส
vide vt เห็น
videlicet adv กล่าวคือ
video n ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ
video n ตลับเทปวิดีโอ
video adj เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ
video adj เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ
video jock sl ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ) (คำย่อของ video jockey)
video jokey sl ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ)
videocassette n ตลับเทปโทรทัศน์
videoconference n การประชุมผ่านทางจอวิดีโอ
videodisk n แผ่นที่ใช้เก็บเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้
videophone n เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถเห็นภาพได้
videoplay n ละครโทรทัศน์
videorecorder n เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์และเสียง
videotape n แผ่นฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพโทรทัศน์
videotape vt บันทึกภาพโทรทัศน์
vie vi แข่งขัน
vie vt นำเข้าแข่งขัน
vie for phrv แข่งขันเพื่อ
vie in phrv เข้าร่วมแข่งขัน
vie with phrv แข่งขันกับ
Vienna n เมืองเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าของออสเตรีย
Viennese adj เกี่ยวกับกรุงเวียนนา
Viennese n ชาวเวียนนา
Vientiane n เมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว
vier n ผู้เข้าแข่งขัน
Viet Cong n ทหารเวียดนามซึ่งเป็นทหารคอมมิวนิสต์
Vietcong n เวียดกง
VietCong n ทหารเวียดนามซึ่งเป็นทหารคอมมิวนิสต์
Vietminh n กองทัพเวียดนามที่รบเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น&ฝรั่งเศสที่แหลมอินโดจีน
Vietnam n ประเทศเวียดนาม
Vietnamese adj เกี่ยวกับเวียดนามหรือชาวเวียดนาม
Vietnamese n ชาวเวียดนาม
view n การมอง
view n ระยะที่มองเห็น
view n ภาพทิวทัศน์
view n มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view n ความคิดเห็น
view n การสำรวจ
view vt พิจารณา
view vt มีความคิดเห็น
view vt ดูโทรทัศน์
viewer n ผู้ดู
viewer n เครื่องมือที่ใช้ในการดู
viewers n ผู้ชม
viewfinder n เครื่องจับภาพ
viewpoint n ทัศนคติ
viewpoint n สถานที่ที่ใช้ดู
vig n ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง)
vigesimal adj เกี่ยวกับยี่สิบ
vigil n การเฝ้าดูแลตอนกลางคืน
vigilance n การเฝ้าระแวดระวัง (คำเป็นทางการ)
vigilance committee n ศาลเตี้ย
vigilant adj ซึ่งระแวดระวัง
vigilante n ศาลเตี้ย
vigilantes n กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย
vigilantism n การลงโทษโดยพลการ
vigilantist n ผู้ลงโทษโดยพลการ
vigilantly adv อย่างลงโทษโดยพลการ
vignette n ภาพลวดลายเล็กๆ
vigor n ความกระฉับกระเฉง
vigor n ความแข็งแรง
vigor n พลังงาน
vigorious adj ว่องไว
vigorish n ผลประโยชน์ในการพนัน (คำสแลง)
vigorish n ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง)
vigorous adj กระฉับกระเฉง
vigorous adj แข็งแรง
vigorous adj มีอำนาจ
vigorously adv อย่างคล่องแคล่ว
vigorousness n ความแข็งแรง
vigour n สมรรถภาพทางกาย
Viking n พวกไวกิ้ง
vile adj เลวทราม
vile adj ไร้ค่า
vilely adv อย่างชั่วร้าย
vilely adv อย่างโหดร้าย
vileness n ความเลวร้าย
vilification n การกล่าวร้าย
vilify vt ใส่ความ
vilipend vi กล่าวให้ร้าย
vilipend vt ทำให้ไร้ค่า
villa n บ้านพักตากอากาศ
villadom n บ้านพักตามชานเมือง
villadom n ชีวิตในชนบท
village sl ไร้ประโยชน์
village n หมู่บ้าน
villager n ชาวบ้าน
villain n ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม)
villain of the piece idm ผู้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา
villainous adj ชั่วร้าย (ทางวรรณกรรม)
villainously adv อย่างชั่วร้าย
villainy n ความชั่วร้าย
villein n ชาวนาที่เป็นทาสสมัยศักดินา
villeinage n การเป็นชาวนาทาส
villeinage n การเช่าที่ดิน
villian n คนชั่ว
villiform adj ที่คล้ายกำมะหยี่
villose adj เป็นขนปุย
villose adj เป็นขนปุย
villosely adv อย่างมีขนปุย
villosity n การมีขนปุย
villosity n ผิวหน้าเป็นขนปุย
villous adj ที่เป็นขนปุย
villously adv อย่างปุกปุย
vim n ความกระฉับกระเฉง (คำไม่เป็นทางการ)
vin n น้ำส้มสายชู
vin prf องุ่นหรือเหล้าองุ่น
vina n เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายชนิดหนึ่งของอินเดีย
vinaceous adj ที่เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinaceous adj สีแดงแบบไวน์แดง
vinaigrette n ขวดเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องหอม
vinaigrette n น้ำสลัดชนิดหนึ่ง
vinaigrette adj ที่เสิร์ฟด้วยซอสวินนะเกรท
vinca n พืชจำพวกพังพวยฝรั่งตระกูล Vinca
vincible adj ซึ่งถูกเอาชนะได้
vindicable adj ซึ่งแก้ต่างได้
vindicate vt แสดงความบริสุทธิ์
vindicate vt ปกป้องสิทธิ
vindicate vt แก้แค้น
vindicate for phrv อ้างสิทธิ์ใน
vindicate to phrv แก้ต่างกับ
vindication n การแก้ตัว
vindication n การแก้แค้น
vindicative adj เต็มไปด้วยความแค้น
vindicativeness n การแก้แค้น
vindicator n คนแก้ต่าง
vindicatory adj เป็นการแก้ต่าง
vindictive adj ที่มีใจพยาบาท
vine n ต้นองุ่น
vinegar n น้ำส้มสายชู
vinegarish adj เปรี้ยว
vinegary adj เปรี้ยว
vinery n บริเวณเพาะปลูกองุ่น
vineyard n ไร่องุ่น
vineyarded adj เกี่ยวกับไร่องุ่น
vineyardist n ผู้ปลูกองุ่น
vini prf เหล้าองุ่น
vinic adj เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinicultural adj ซึ่งเกี่ยวกับการปลูกองุ่น
viniculture n การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น
viniculturist n ผู้ศึกษาการปลูกองุ่น
vinify vt ทำไวน์
vinify vi ทำไวน์
vino sl ไวน์คุณภาพต่ำ
vinous adj ที่มีสีแดงแบบเหล้าองุ่น
vintage n เหล้าองุ่น
vintage wine n เหล้าองุ่นคุณภาพดี
vintage year n ปีแห่งการกลั่นเหล้าองุ่นได้ผลดี
vintage year n ปีแห่งการประสบความสำเร็จ
vintager n คนเพาะปลูกองุ่น
vintner n ผู้ทำเหล้าองุ่น
viny adj เกี่ยวกับหรือคล้ายต้นองุ่น
vinyl n สารไวนิล
viol n ซอชนิดหนึ่งมีหกสาย
viola n วิโอลา
viola n ไม้ดอกชนิดหนึ่ง
viola da gamba n เครื่องดนตรีประเภท viol
violability n การฝ่าฝืน
violable adj ฝ่าฝืนได้
violableness n การฝ่าฝืน
violably adv อย่างฝ่าฝืน
violate vt ฝ่าฝืน
violating n การฝ่าฝืน
violation n การฝ่าฝืน
violative adj ซึ่งฝ่าฝืน
violator n ผู้ฝ่าฝืน
violator n ผู้ฝ่าฝืน
violence n ความรุนแรง
violence n การใช้กำลังทำลาย
violence n ความดุเดือด (ใช้กับอารมณ์หรือคำพูด)
violent adj รุนแรง
violent adj ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง
violent adj ที่มีอารมณ์ดุเดือด
violently adv อย่างรุนแรง
violet n ต้นไวโอเล็ต
violet n สีม่วง
violet adj ที่มีสีม่วง
violin n ไวโอลิน
violinette n ไวโอลิน
violinist n นักสีไวโอลิน
violist n คนเล่นซอ
violoncellist n คนเล่น cello
violoncello n เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับไวโอลิน
violoncello n เชลโล
violonellist n คนเล่นเชลโล
viosterol n วิตามินดีสองรักษาโรคกระดูกผุ (rickets)
VIP sl คนสำคัญ (มาจาก very important person)
viper n งูพิษชนิดหนึ่ง
viper n ผู้มุ่งร้าย
viperish adj มีพิษ
viperous adj ชั่วร้าย
viperously adv อย่างชั่วร้าย
viporous adj มีพิษ
virago n หญิงอารมณ์ร้าย
viral adj เกี่ยวกับไวรัส
virally adv จากไวรัส
virgate adj ยาวเรียวและตรง
virgate n หน่วยวัดเนื้อที่ดินของอังกฤษสมัยก่อน
Virgin n พระมารดาของพระเยซู
virgin n หญิงพรหมจารี
virgin adj ที่เป็นหญิงพรหมจารี
virgin adj ที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยมนุษย์
virgin adj ที่เป็นอันแรกสุด
virgin adj บริสุทธิ์
virgin birth n การสืบพันธุ์ที่ไข่เพศเมียไม่ได้ผสมพันธุ์กับอสุจิของเพศผู้
Virgin Islands n หมู่เกาะนอกฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเปอโตริโก
Virgin Mary n พระมารดาของพระเยซูคริสต์
Virgin Queen n พระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1 ของประเทศอังกฤษ
virginal adj เกี่ยวกับหรือเหมาะกับหญิงพรหมจารี
virginal n เครื่องดนตรีประเภทเปียโน
Virginia creeper n พืชเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีลูกสีน้ำเงินดำ
virginity n ความเป็นหญิงพรหมจารี
virginity n ความบริสุทธิ์
Virgo n กลุ่มดาวหญิงสาว
Virgo n ราศีกันย์
virgulate adj ที่มีรูปท่อนกลม
virgule n เส้นแบ่งระหว่างคำ (/)
viricide n สารที่ทำลายเชื้อไวรัส
virid adj ที่มีสีเขียวสด
viridescent adj ที่มีสีเขียวอ่อน
viridian n สารประกอบจำพวกออกไซด์ของโครเมียม มีสีเขียวอมน้ำเงิน
viridity n ความเขียว
virile adj ที่เป็นลักษณะของเพศชาย
virile adj ที่แข็งแรงเหมือนชาย
virilism n ความแข็งแรงเหมือนชาย
virility n ความมีลักษณะของเพศชาย
virology n ไวรัสวิทยา
virtousness n การมีศีลธรรม
virtual adj โดยแท้จริง
virtual reality n สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
virtually adv อย่างเเท้จริง
virtue n คุณงามความดี
virtue n ความมีศีลธรรม
virtue n ความบริสุทธิ์
virtue n คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม
virtue n กำลังวังชา
virtues n ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์
virtuosic adj เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
virtuosity n ความสามารถพิเศษ
virtuoso n ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านศิลปะและดนตรี
virtuoso adj เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
virtuous adj เกี่ยวกับหลักศีลธรรม
virtuous adj ที่เป็นพรหมจรรย์
virtuously adv อย่างมีศีลธรรม
virtuousness n ความดีงาม
virulence n ความเป็นพิษ
virulence n ความเจ็บแค้นอย่างมาก
virulence n การติดเชื้อจากโรค
virulency n ความเป็นพิษ
virulent adj ที่มีพิษรุนแรง
virulent adj ที่มีโอกาสติดเชื้อสูง
virulent adj เจ็บแค้นอย่างมาก
virulently adv อย่างมีพิษรุนแรง
virus n เชื้อไวรัส
virus n ไวรัสคอมพิวเตอร์
virus disease n โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
vis-a- vis prep ในแง่ของ
vis-a- vis prep ตรงข้ามกับ
vis-a- vis prep เปรียบเทียบกับ
vis-a- vis adj ซึ่งเผชิญหน้ากัน
vis-a- vis adv เผชิญหน้ากัน
vis-a- vis n ผู้ที่เผชิญหน้ากับผู้อื่น
vis-a- vis n รถม้าที่มีที่นั่งซึ่งหันหน้าเข้าหากัน
Vis. abbr คำย่อของ Viscount และ Viscountess
visa n วีซ่า
visa vt ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visage n ใบหน้า
visage n สิ่งที่ปรากฎให้เห็น
viscera n อวัยวะภายใน
visceral adj เกี่ยวกับอวัยวะภายใน
viscerally adv เป็นอวัยวะภายใน
viscid adj เหนียว
viscidity n ความเหนียวหนืด
viscidly adv อย่างเหนียวหนืด
viscidness n ความเหนียวหนืด
viscose adj เหนียว
viscose adj หนืด
viscosity n ความเหนียว
viscount n ขุนนางที่มีตำแหน่งสูงกว่า baron แต่ต่ำกว่า earl
viscountcy n ยศหรือตำแหน่งของ viscount
viscountess n ภรรยาของขุนนางตำแหน่ง viscount
viscounty n ขั้นยศศักดิ์ของ viscount
viscous adj หนืด
viscously adv อย่างเหนียวหนืด
viscousness n ความเหนียว
viscousness n ความเหนียวหนืด
vise n เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น
vise vi หนีบจับ
Vishnu n พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (ศาสนาฮินดู)
visibility n ความสามารถที่จะมองเห็นได้
visible adj ที่สามารถมองเห็นได้
visible adj เด่น
visibleness n ความชัดแจ้ง
visibly adv อย่างชัดแจ้ง
vision n การมองเห็น
vision n การเห็นหรือรู้ล่วงหน้า
vision n ทัศนวิสัย
vision vt มองเห็น
vision n จินตนาการ
vision n ภาพที่เห็นหรือคน (ที่สวยมาก)
visional adj เกี่ยวกับการมองเห็น
visionally adv ด้วยการมองเห็น
visionary adj เพ้อฝัน
visionary adj เกี่ยวกับการเห็นภาพ
visionary adj ไม่จริง
visionless adj ไม่สามารถมองเห็นได้
visit vt มาเยี่ยม
visit vi มาเยี่ยม
visit n การไปเยี่ยม
visit from Flo sl ช่วงมีประจำเดือน
visit with phrv พูดคุยกับ
visit with phrv ลงโทษด้วย
visitant n ผู้มาเยือน
visitant n นกต่างถิ่น
visitant n สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ผี วิญญาณ
visitant adj ที่มาเยี่ยม
Visitation n การเฉลิมฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู
visitation n การเยี่ยม
visitational adj เกี่ยวกับการฉลองการมาเยี่ยมเยียนของพระมารดาแห่งพระเยซู
visitator n เจ้าหน้าที่ตรวจการ (ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก)
visiting adj ซึ่งมาชั่วคราว
visiting card n นามบัตร
visitor n ผู้เยี่ยมเยือน
visitor n ผู้มาเยี่ยม
visitor centre n ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
visor n กะบังหน้าของหมวก
visor n ที่บังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์
visor n หน้ากากใช้ในการปลอมตัว
visor vt ปิดบัง
vista n ทิวทัศน์
vista n ความคิดเห็น
visual adj เกี่ยวกับการมองเห็น
visual adj ใช้ในการมอง
visual adj เกี่ยวกับสายตา
visual adj ที่เห็นได้
visuality n การใช้สายตา
visualization n การมองเห็น
visualize vt ทำให้มองเห็น
visualize vt ทำให้จินตนาการเห็น
visualize vi นึกภาพในใจ
visualizing adj ซึ่งสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ (ทางจิตวิทยา)
visually adj ตามที่ปรากฏแก่สายตา
visualness n การปรากฏแก่สายตา
vita n ชีวประวัติโดยสังเขป
vitae n ประวัติย่อ
vital adj เกี่ยวกับชีวิต
vital adj จำเป็นสำหรับชีวิต
vital adj สำคัญมาก
vital adj ที่ทำให้ถึงตายได้
vital adj มีชีวิตชีวา
vital statistics sl การวัดขนาดร่างกาย
vital statistics n สถิติประชากร
vitalistic adj เกี่ยวกับทฤษฎีพลังงานชีวิต
vitality n กำลังกาย
vitalize vt ทำให้มีชีวิต
vitalizer n สิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา
vitalness n ความมีชีวิตชีวา
vitals n อวัยวะสำคัญ
vitamin n วิตามิน
vitamin A n วิตามินเอ พบในปลา ไข่แดง เนย
vitamin A2 n วิตามินเอสองพบในตับปลา
vitamin B n สารไธอามีน
vitamin B n สารไธอามีน
vitamin B complex n วิตามินละลายน้ำได้พบในตับ ยีสต์
vitamin B1 n วิตามินบีหนึ่ง พบในเมล็ดพืช ข้าว
vitamin B12 n วิตามินบีสิบสอง
vitamin B2 n วิตามินบีสอง
vitamin B6 n วิตามินบีหกพบในเมล็ดพืช ผักและปลา
vitamin C n วิตามินซี ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิด
vitamin D n วิตามินดี จำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟัน
vitamin D2 n วิตามินดีสองรักษาโรคกระดูกผุ (rickets)
vitamin D3 n วิตามินดีสาม พบในน้ำมันตับปลา
vitamin deficiency n ภาวะขาดวิตามิน
vitamin E n วิตามินอี พบในน้ำมันจากพืชผัก เนย ไข่และเมล็ดพืช
vitamin G n วิตามินจี
vitamin H n วิตามิน H พบในไข่แดง นม ตับ
vitamin K n วิตามินเค ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
vitamin K1 n วิตามินเคหนึ่ง พบในผัก ข้าว ตับหมู
vitamin K2 n วิตามินเคสอง ช่วยในการแข็งตัวของเลือด
vitamin P n วิตามินพี พบในเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว (เช่นมะนาว)
vitamin pill n วิตามิน
vitamin tablet n วิตามิน
vitamine n วิตามิน
vitaminic adj เกี่ยวกับวิตามิน
vitaminize vt บำรุงร่างกาย
vitellarium n ส่วนของรังไข่ซึ่งผลิตเซลล์สำคัญในการสร้างไข่
vitelli n คำนามพหูพจน์ของ vitellus
vitelline adj ซี่งมีไข่แดง
vitellus n ไข่แดง
vitiable adj ซึ่งเป็นโมฆะ
vitiate vt ทำให้เสีย
vitiate vt ทำให้สกปรก
vitiate vt ทำให้เป็นโมฆะ
vitiation n การทำให้เสื่อม
viticultural adj เกี่ยวกับการปลูกองุ่น
viticultural adj ซึ่งเกี่ยวกับการปลูกองุ่น
viticulturally adv โดยเกี่ยวกับการปลูกองุ่น
viticulture n การปลูกองุ่น
viticulture n การศึกษาเกี่ยวกับการปลูกองุ่น
viticulturist n ผู้ศึกษาการปลูกองุ่น
vitreosity n การทำมาจากแก้ว
vitreous adj คล้ายแก้ว
vitreous adj ซึ่งทำมาจากแก้ว
vitreous humor n ก้อนใสๆ คล้ายวุ้นในโพรงลูกตาอยู่ระหว่างเรตินาและเลนส์ตา
vitreousness n การทำมาจากแก้ว
vitrescence n การกลายเป็นวัตถุคล้ายแก้ว
vitrescent adj กลายเป็นแก้ว
vitrescible adj สามารถกลายเป็นแก้วได้
vitrify vt เปลี่ยนให้เป็นแก้ว
vitrify vi กลายเป็นแก้ว
vitriol n คำพูดวิจารณ์อย่างรุนแรง
vitriol n กรดกำมะถัน
vitriol n เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้ว
vitriol n สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
vitriolic adj ซึ่งใช้วาจาเจ็บแสบทำลายความรู้สึกคนอื่น
vituperate vt ด่าว่า
vituperate vi ด่าว่า
vituperation n การใช้คำพูดหยาบคาย
vituperation n การจับผิด
vituperative adj ซึ่งกล่าวประณามคนอื่น
vituperatively adv อย่างประณามคนอื่น
vituperativeness n การประณามคนอื่น
viva int ขอให้มีอายุยืนนาน
viva n การตะโกนร้องขอให้มีอายุยืนนาน
viva voce adv โดยวาจา
viva voce adj โดยวาจา
vivace adj มีชีวิตชีวา
vivace adv มีชีวิตชีวา
vivacious adj มีชีวิตชีวา
vivaciously adv อย่างมีชีวิตชีวา
vivacity n ความมีชีวิตชีวา
vivarium n สวนที่สภาพแวดล้อมเหมือนธรรมชาติ
vive int ขอให้มีอายุยืนยาว
vivid adj เจิดจ้า
vivid adj มีชีวิตชีวา
vivid adj ที่ชัดแจ้ง
vividly adv อย่างชัดเจน
vividness n ความชัดเจน
vivification n การทำให้มีชีวิตชีวา
vivifier n ผู้ทำให้มีชีวิตชีวา
vivify vt ให้ชีวิตแก่
vivify vt ทำให้มีชีวิตชีวา
viviparity n การออกลูกเป็นตัว
viviparous adj ที่ออกลูกเป็นตัว
vivisect vi ผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisect vt ผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisect vt ชำแหละ
vivisection n การผ่าตัดร่างกายสัตว์
vivisection n การชำแหละ
vivisectional adj เกี่ยวกับการชำแหละ
vivisectionally n โดยการชำแหละ
vivisectionist n ผู้ชำแหละ
vixen n สุนัขจิ้งจอกตัวเมีย
vixen n ผู้หญิงชอบโมโหและชวนทะเลาะ
vixenish adj เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกตัวเมีย
vixenish adj ซึ่งชอบโมโหและชวนทะเลาะ
vixenishness n การชอบโมโหและชวนทะเลาะ
viz adv กล่าวคือ
vizier n ขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม
vizierate n ความเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม
vizierate n เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม
vizierial adj เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม
vizor n กะบังหน้าของหมวก
vizor n ที่บังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์
vocable n คำ
vocable adj ที่ออกเสียงได้ (ทางภาษาศาสตร์)
vocabulary n รายการคำศัพท์
vocabulary n ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้
vocal adj ที่เปล่งเสียงพูด
vocal adj เกี่ยวกับเสียงพูด
vocal n เสียงที่เปล่งออกมา
vocal n เสียงร้องในเพลง
vocal adj ที่กึกก้อง
vocal cords n เส้นเสียง
vocal folds n เส้นเสียง
vocalic adj เกี่ยวกับหรือคล้ายกับเสียงสระ
vocalic adj ประกอบด้วยเสียงสระ
vocaliize vt แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด
vocalist n นักร้อง
vocalization n การเปล่งเสียง
vocalize vt เปล่งเสียง
vocalize vi เปล่งเสียง
vocalize vt ทำให้กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
vocalize vi กลายเป็นเสียงสระ (ทางภาษาศาสตร์)
vocalized adj ที่ใช้คำพูด
vocalized adj ซึ่งมีเสียงก้อง
vocalizer n ผู้ที่เปล่งเสียง
vocally adv โดยการเปล่งเสียง
vocalness n การทำให้มีเสียง
vocation n วิชาชีพ
vocational adj เกี่ยวกับวิชาชีพ
vocational adj เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ
vocationing n การท่องเที่ยว
vocative adj เกี่ยวกับคำนามที่ใช้เรียกขาน
vocative n คำนามที่ใช้เรียกขาน
vocatively adv อย่างเป็นคำนามที่ใช้เรียกขาน
vociferance n การส่งเสียงร้อง
vociferant adj ที่เสียงดัง
vociferant n ผู้ส่งเสียงดัง
vociferate vt ส่งเสียงดัง
vociferate vi ส่งเสียงดัง
vociferation n การส่งเสียงเอะอะ
vociferous adj (เสียง) ดัง
vociferously adv อย่งส่งเสียงเอะอะ
vociferousness n การส่งเสียงเอะอะ
vocoder n เครื่องกำเนิดเสียงพูด
vodka n เหล้าวอดกา
vogue n สมัยนิยม
vogue n ความเป็นที่นิยม
voguish adj ที่เป็นที่นิยม
voice n เสียงพูด
voice n การพูด
voice vt ประกาศ
voice n ความคิดเห็น
voice n สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
voice n เสียงใดใด เช่น เสียงของทะเล (the voice of the sea)
voice n นักร้อง
voice n วาจกในไวยากรณ์
voice box n กล่องเสียง
voiced adj ซึ่งมีเสียงก้อง
voicedness n การมีเสียงก้อง
voiceful adj ซึ่งมีเสียงร้อง
voiceful adj ที่มีเสียงดัง
voicefulness n การมีเสียงดัง
voiceless adj ไร้เสียง
voiceless adj อโฆษะ (ทางภาษาศาสตร์)
voiceless sound n พยัญชนะที่ไม่มีเสียงออกมา
voicelessly adv อย่างไม่มีเสียงก้อง
voicelessness n การไม่มีเสียงก้อง
voiceprint n กราฟแสดงลักษณะเสียงพูดของมนุษย์
void adj ที่ไม่มีประโยชน์
void adj ที่ไม่มีสิ่งใด
void adj ที่เป็นโมฆะ
void n ความว่างเปล่า
void vt ทำให้เป็นโมฆะ
void n ช่องว่าง
void n สิ่งที่เป็นประสบการณ์ เช่น ความสูญเสีย
void vi ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
voidable adj ซึ่งทำให้โมฆะได้
voidableness n การทำให้เป็นโมฆะ
voidance n การถือเป็นโมฆะ
voided adj โมฆะ
voider n ผู้ทำให้เป็นโมฆะ
voiding n การไม่มีผลบังคับ
voile n สิ่งทอจำพวกผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ หรือผ้าฝ้าย
voiture n รถม้า
volant adj เกี่ยวกับการบิน
volant adj คล่องแคล่วว่องไว
volar adj เกี่ยวกับฝ่ามือหรือฝ่าเท้า
volar adj เกี่ยวกับการบิน
volatile adj ที่ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว
volatile adj ปะทุง่าย
volatile adj ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
volatile adj ที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว
volatile n สารระเหย
volatileness n การระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว
volatility n การระเหยกลายเป็นไอ
volatilizable adj ซึ่งระเหยกลายเป็นไอ
volatilization n การระเหยกลายเป็นไอ
volatilize vi กลายเป็นไอ
volatilize vt ทำให้กลายเป็นไอ
volatilizer n สิ่งที่การระเหยกลายเป็นไอ
volatize vi ระเหย
volatize vt ทำให้ระเหย
volcanic adj เกี่ยวกับภูเขาไฟ
volcanic eruption n ภูเขาไฟระเบิด
volcanic rock n ลาวา
volcanically adv จากภูเขาไฟ
volcano n ภูเขาไฟ
vole n หนูนา
vole n การชนะแต้มไพ่รวดโดยคนๆ เดียว
Volga n แม่น้ำวอลก้า
volition n การตัดสินใจด้วยตัวเอง
volition n ความปรารถนา
volitional adj เกี่ยวกับความตั้งใจ
volitionally adv อย่างตั้งใจ
volitive adj ซึ่งเป็นความตั้งใจ
volley n การระดมยิง
volley n การรัวคำถาม
volley vt ระดมยิง
volley vi ระดมยิง
volleyball n กีฬาวอลเลย์บอล
volleyball n ลูกวอลเลย์บอล
volleyer n ผู้ตีลูกหรือเตะลูกบอลก่อนแตะพื้น
volplane vi บินร่อนลงมา
volplane n เครื่องบินที่ดับเครื่องยนต์แล้วบินร่อนลงมา
volt n โวลต์
volt n การเดินวนวงกลมของม้าเพื่อการแสดงหรือการแข่งขัน
volt out phrv ทำให้แพ้ด้วยคะแนนเสียง
voltage n แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์
voltaic adj เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้
voltaic battery n แบตเตอรี่ไฟฟ้า
voltaic cell n เซลล์ที่ทำด้วยขั้วไฟฟ้าสองขั้วที่ประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกัน
voltaism n ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี
voltameter n เครื่องมือวัดความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด
voltmeter n เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
volubility n การพูดมาก
voluble adj พูดคล่องแคล่ว
volubly adv อย่างพูดมาก
volume n หนังสือเล่มหนึ่งในชุดหนังสือ
volume n ระดับความดังของเสียง
volume n ปริมาณ
volume business n ธุรกิจการค้าที่มีปริมาณสินค้ามาก
volumetric adj เกี่ยวกับการวัดปริมาตร
volumetrically adv ด้วยการวัดปริมาตร
voluminosity n การวัดปริมาตร
voluminous adj มากมาย
voluminously adv อย่างมากมาย
voluminousness n ความมากมาย
voluntarily adv อย่างสมัครใจ
voluntariness n ความสมัครใจ
voluntarism n ระบบการบริจาคที่ไม่พึ่งเงินทุนจากรัฐบาล
voluntary adj โดยสมัครใจ
voluntary adj ด้วยความตั้งใจ
voluntary n กิจกรรมอาสาสมัคร
voluntary adj ที่มีอำนาจในการเลือก
voluntary adj โดยธรรมชาติ
voluntaryist n อาสาสมัคร
volunteer n อาสาสมัคร
volunteer vt เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ
volunteer vi เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ
volunteer adj อาสาสมัคร
volunteer for phrv อาสา
voluntraryism n ระบบการบริจาคที่ไม่พึ่งเงินทุนจากรัฐบาล
voluptuary n ผู้มีกิเลสมาก
voluptuous adj ที่มีกิเลสมาก
voluptuously adv อย่างมีกิเลสมาก
voluptuousness n การมีกิเลสมาก
volute n การขดเป็นเกลียว
volute adj ที่ขดเป็นเกลียว
voluted adj ซึ่งขดเป็นเกลียว
volution n การขดเป็นเกลียว
vomit n การอาเจียน
vomit vt อาเจียน
vomit vi อาเจียน
vomit n สิ่งที่อาเจียนออกมา
vomit out phrv ทำให้ไหลพุ่งออกมา
vomit out phrv พูด (สิ่งไม่ดี)
vomiter n ผู้อาเจียน
vomitive adj ที่ทำให้อาเจียน
von prep จาก
voodoo n พิธีทางศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกร
voodoo n ผู้ประกอบพิธีในศาสนา
voodoo adj เกี่ยวกับพิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกรในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
voodoo vt ประกอบพิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกรในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
voodooism n การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อของชาววูดู
voodooist n ผู้ประกอบพิธีในศาสนา
voodooistic adj เกี่ยวกับพิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกร
voracious adj ตะกละ
voracious adj ที่หิวมาก
voracious adj ที่ต้องการอย่างมาก
voraciously adv อย่างต้องการมาก
voraciousness n ความโลภ
voracity n ความโลภ, ความตะกละ
vorlage n ชื่อท่าในการเล่นสกี
vorous suf กิน
vortex n กระแสลมหรือกระแสน้ำที่หมุนวน
vortex n ความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่มีอิทธิพลมาก
vortical adj วน
votable adj ซึ่งมีสิทธิออกเสียง
votaress n สตรีผู้อุทิศตัว
votary n ผู้อุทิศตัว
vote n การลงคะแนนเสียง
vote vt ลงคะแนน
vote vi ลงคะแนน
vote n ผู้ที่มีสิทธิออกเสียง
vote n จำนวนคะแนนเสียง
vote n สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
vote vt เสนอแนะ
vote against phrv คัดค้าน
vote down phrv (ออกเสียง) ทำให้แพ้
vote in phrv เลือกตั้ง
vote of confidence idm ผลการสำรวจที่แสดงฐานคะแนนเสียง
vote of thanks idm การพูดแสดงความขอบคุณให้กับผู้พูด
vote onto phrv ออกเสียงเลือก (ให้เป็นผู้ทำงานให้กลุ่ม)
vote through phrv ออกเสียงให้ผ่าน
vote with phrv ออกเสียงเหมือน
voteable adj ซึ่งมีสิทธิออกเสียง
voter n ผู้ออกเสียง
voting adj ซึ่งออกเสียงเลือกตั้ง
votive adj เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา
votively adv อย่างให้คำมั่นสัญญา
vouch vi รับรองคุณภาพของบุคคลหรือสิ่งของ
vouch for phrv ยืนยัน
voucher n ใบสำคัญจ่าย
voucher n หนังสือรับรอง
voucher n ผู้รับรอง
voucher vt เตรียมใบรับรองให้
voucher vt รับประกัน
vouchsafe vt ยินยอมให้
vouchsafement n การอนุญาต
voussoir n หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ
vow n การสาบาน
vow vt ให้คำปฏิญาณ
vow vi ให้คำปฏิญาณ
vow vt สาบาน
vowel n เสียงสระ
vowel n อักษรแทนเสียงสระ
vower n ผู้ที่ให้สัตย์สาบาน
vox n เสียงพูด
vox pop. n เสียงประชาชน
vox populi n เสียงประชาชน
voyage n การเดินทาง
voyage n การเดินทางไปในอวกาศ
voyage vi เดินทางโดยทางเรือ
voyage vi เดินทางโดยทางเรือ
voyage n เหตุการณ์หรือเรื่องราวการเดินทาง
voyager n ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ)
voyager n ผู้เที่ยวชม
voyageur n ผู้ส่งสินค้าและคนทางเรือ
voyaging n การเดินเท้า
voyeur n บุคคลที่พึงพอใจทางเพศจากการดูอวัยวะเพศผู้อื่น
VP abbr คำย่อของ Vice President
VP abbr คำย่อของ verb phrase
VR abbr สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
vs n ต่อสู้กับ (คำย่อของ versus)
vs n เปรียบเทียบกับ (คำย่อของ versus)
vug n โพรงเล็กๆ ในหิน
vuggy adj ซึ่งเป็นโพรงเล็กๆ ในหิน
Vulcan n เทพเจ้าแห่งไฟและการหลอมโลหะ (นิยายโรมัน)
vulcanite n ยางซึ่งเป็นส่วนผสมของยางธรรมชาติกับกัมมะถัน
vulcanize vt ทำให้แข็งขึ้นด้วยวิธีการทางเคมี
vulga adj หยาบช้า
vulgar adj หยาบคาย
vulgar adj ที่ขาดความประณีต
vulgar adj ที่เกี่ยวกับคนสามัญทั่วไป
vulgar adj ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vulgar n คนสามัญ
vulgarian n คนหยาบคาย
vulgarism n นิสัยหยาบคาย
vulgarity n ความหยาบคาย
vulgarization n ความหยาบคาย
vulgarize vt ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarize vt ทำให้ใช้ได้ง่าย
vulgarizer n ผู้ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarly adv อย่างมีคุณภาพต่ำลง
vulgarness n การทำให้คุณภาพต่ำลง
Vulgate n คัมภีร์ไบเบิลภาษาละตินในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
vulnerability n ความอ่อนแอ
vulnerable adj ซึ่งบาดเจ็บได้ง่าย
vulnerable adj ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย
vulnerable adj ไม่มั่นคง
vulnerableness n ความไม่มั่นคง
vulnerably adv อย่างไม่มั่นคง
vulnerary adj ซึ่งใช้รักษาบาดแผล
vulnerary n ยารักษาบาดแผล
vulpine adj เกี่ยวกับหรือคล้ายหรือมีลักษณะของสุนัขจิ้งจอก
vulture n นกแร้ง
vulture n ผู้ที่คอยเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า
vulturine adj เกี่ยวกับอีแร้ง
vulturine adj เอาเปรียบ
vulturous adj ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
vulva n ปากช่องคลอด
vulval adj เกี่ยวกับแคมช่องคลอด
vulvar adj เกี่ยวกับแคมช่องคลอด
vulvitis n การอักเสบของปากช่องคลอด
vulvovaginitis n การอักเสบของช่องคลอดและปากช่องคลอด
vying adj ซึ่งแข่งขัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top