ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vociferous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vociferous*, -vociferous-

vociferous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vociferous (adj.) (เสียง) ดัง Syn. noisy, vociferant
vociferously (adv.) อย่งส่งเสียงเอะอะ
vociferousness (n.) การส่งเสียงเอะอะ See also: การโวยวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
vociferous(โวซิฟ'เฟอเริส) adj. (โวซิฟ'เฟอรัส) adj. ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง,เสียงดังเอะอะโวยวาย, See also: vociferousness n., Syn. noisy
English-Thai: Nontri Dictionary
vociferous(adj) เอ็ดตะโร,เอะอะ,โวยวาย,หนวกหู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจองอแง (adv.) vociferously See also: blubber, noisy, loud, boisterous Syn. งอแง

vociferous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจองอแง[adj.] (krajø-ngø-n) EN: clamorous ; vociferous FR:
หนวกหู[X] (nūakhū) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud FR: bruyant ; assourdissant
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously FR: bruyamment
กระจองอแง[adv.] (krajø-ngø-n) EN: vociferously FR:
อู้[adv.] (ū) EN: loudly ; aloud ; vociferously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vociferous
Back to top