ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virginity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virginity*, -virginity-

virginity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virginity (n.) ความเป็นหญิงพรหมจารี
virginity (n.) ความบริสุทธิ์ Syn. pureness, celibacy
English-Thai: HOPE Dictionary
virginity(เวอจิน'นิที) n. ความเป็นหญิงพรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีราคี,ความไม่มีมลทิน,ความไม่เคยร่วมเพศมาก่อน,ความไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ความสด, Syn. pureness
English-Thai: Nontri Dictionary
virginity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีมลทิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
virginityสภาพพรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบริสุทธิ์ (n.) virginity See also: maidenhood, spinsterhood Syn. ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง, ความสาว Ops. การมีมลทิน
ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง (n.) virginity See also: maidenhood, spinsterhood Syn. ความสาว Ops. การมีมลทิน
ความสาว (n.) virginity
พรหมจารี (n.) virginity See also: chastity, celibacy
เสียความบริสุทธิ์ (v.) lose one´s virginity See also: lose one´s purity/chastity Syn. เสียตัว, เสียพรหมจรรย์
เสียตัว (v.) lose one´s virginity Syn. เสียสาว, เสียเนื้อเสียตัว
เสียพรหมจรรย์ (v.) lose one´s virginity See also: lose one´s purity/chastity Syn. เสียตัว
เสียสาว (v.) lose one´s virginity Syn. เสียตัว, เสียความบริสุทธิ์
เสียเนื้อเสียตัว (v.) lose one´s virginity Syn. เสียตัว, เสียสาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"For 15 years she kept her virginity "Not a bad record for this vicinity""15 ปีสุดท้ายเธอไม่เสียสาวให้ใคร สถิติไม่เลวสําหรับย่านนี่เลย"
I'm sure her skin will grow as pure as a baby's But I doubt her virginity will.ข้าเชื่อว่าผิวนางจะขาวดุจทารกทีเดียว แต่ไม่แน่ใจเรื่องพรหมจารี
Special events, such as your senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and also engage in unprotected sex.เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น งานเลี่ยงอำลารุ่น สถานการณ์ สถานที่รุมเร้า ที่จะทำให้สาวรุ่นเสียความเป็นหญิงพรหมจารี และนี่ คือผลพวงของการไม่ป้องกัน
Special events such as senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and engage in unprotected sex.ช่วงเวลาที่สำคัญๆ เช่น งานเลี้ยงอำลารุ่น สถานที่รุมเร้า เป็นใจ ให้วัยรุ่นเสียพรหมจารี ในการมีเซ็กซ์ที่ขาดการป้องกัน
I know I lost my virginity at my senior prom.ฉันรู้ว่าฉันเสียสาวตอนงานเลี้ยงอำลารุ่น เธอหล่ะ April?
Do you want to lose your virginity with me?แล้วยังอยากเสียหนุ่มครั้งแรกกับฉันใหม
For a 27-year-old girl, virginity isn't just a decoration.สำหรับสาวอายุ 27 น่ะ เวอร์จิ้นมันไม่สำคัญแล้วล่ะ
See, us Brooklyn girls, we lose our skin virginity by fifth grade.สาวๆ บรูคลินอย่างเรา เสียความบริสุทธิ์ของผิวตั้งแต่ ป.5
COOP: I lost my virginity to this song.ฟังเพลงนี้แล้วผมเสียหนุ่มเลยคุณ
Didn't you tell me you lost your virginity in the backseat of a... point well taken.I'll bring the wine.ไม่ใช่เธอเหรอ ที่บอกฉันว่าเธอเสียความบริสุทธิ์ที่เบาะหลังของ ตรงจุดมาก ฉันจะเอาไวน์ไป
(Lose your virginity 20 years in the future?(เสียสาวให้หนุ่มๆจากอนาคต.. ?
Today, I am giving my virginity to my one and only love.วันนี้ เค้าจะขอมอบพรหมจารีย์นี้ ให้แก่ชายผู้เป็นรักแรกของเค้า

virginity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バージニティー;バージニティ[, ba-jinitei-; ba-jinitei] (n) virginity
処女喪失[しょじょそうしつ, shojosoushitsu] (n) (sens) loss of virginity (in women); loss of maidenhead
童貞[どうてい, doutei] (n,adj-no) (1) (col) virginity (esp. of a man); male virgin; (2) (Catholic) nun
処女性[しょじょせい, shojosei] (n) virginity; maidenhood; maidenhead

virginity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børis) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood FR: virginité [f]
ความสาว[n.] (khwām sāo) EN: virginity FR: virginité [f]
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: chastity ; celibacy ; female virginity FR: chasteté [f]
สังสุทธ์[n.] (sangsut) EN: purity ; virginity ; pureness FR:
สังสุทธิ[n.] (sangsutthi) EN: purity ; virginity ; pureness FR:
เสียความบริสุทธิ์[v. exp.] (sīa khwām b) EN: lose one' s virginity FR:
เสียเนื้อเสียตัว[v.] (sīaneūasīat) EN: lose one's virginity ; have sex for the first time FR: perdre sa virginité
เสียพรหมจรรย์[v. exp.] (sīa phromma) EN: lose one's virginity ; be deflowered FR: perdre sa virginité
เสียสาว[v. exp.] (sīasāo) EN: lose one's virginity FR: perdre sa virginité
เสียตัว[v.] (sīatūa) EN: lose one's virginity ; have sex for the first time FR: perdre sa virginité
พรหมจารี[n.] (phrommajārī) EN: virginity; chastity; celibacy FR: virginité [f]

virginity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfräulichkeit {f}virginity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virginity
Back to top