ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

velour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *velour*, -velour-

velour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
velour (n.) ผ้าเนื้อหนาคล้ายกำมะหยี่ Syn. velvet, shag
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wore a powder blue tux with a ruffled shirt and a big velour bowtie.ฉันใส่ชุดทักซีโด้สีนํ้าเงินกับเสื้อขาวๆที่มีกลีบฟุ้งๆ แล้วก็ผูกหูกระต่ายกํามะหยี่อันใหญ่ๆ
And don't say shopping for velour track pants.และอย่าบอกว่ามาซื้อชุดใหม่ล่ะ
I have to spend my Saturday night sorting out velour track suits at church.ฉันต้องใช้เวลาในคืนวันเสาร์คัดแยกชุดวอร์มเวลัวร์ที่โบสถ์
And it ends with you authentically living on my veloured couch with your two children.และมันก็จบลงด้วยการที่คุณ authentically ที่อยู่อาศัย บนโซฟา veloured ฉันกับลูกสองคนของคุณ

velour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベロア[, beroa] (n) velours

velour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำมะหยี่[n.] (kammayī) EN: velvet FR: velours [m]

velour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Velours {n}; Velourstoff
Veloursleder {n}; Velourleder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า velour
Back to top